60 Chi Cái Này Nạn Đói Có Điểm Dọa Người / Ta Cả Nhà Đều Xuyên Lạp Miễn phí

60 Chi Cái Này Nạn Đói Có Điểm Dọa Người / Ta Cả Nhà Đều Xuyên Lạp

Tác giả:

Không rõ

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đô Thị Ngôn Tình Xuyên Không

Tình trạng:

Đang ra - Chương 312 kết cục

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Tác phẩm tóm tắt

Lâm hiểu lăng một nhà đều xuyên!

Từ 2023 năm chật ních thương trạm dịch xuyên đến cả nước đều ở mất mùa 1960 năm!!

Còn không đợi bọn họ tiếp thu sự thật, lâm hiểu lăng một nhà ba người, nga, còn có một cái xúi quẩy, mới vừa trăng tròn không lâu đệ đệ, một nhà bốn người liền đầy mặt mờ mịt nhìn đang ở thái gia gia tang lễ thượng hữu khí vô lực nháo phân gia cả gia đình.

Còn hảo tự mình nãi nãi bưu hãn, thế nhưng cấp cả nhà tranh thủ tới rồi một loạt nhìn cũng không tệ lắm mang tường vây mái ngói phòng

Đói choáng váng mọi người nhắm mắt theo đuôi đi theo hoa thanh thu đồng chí nện bước vào thôn này người dường như tránh còn không kịp căn phòng lớn.

Sau lại, lâm hiểu lăng một nhà phát hiện chính mình có thể tiến vào không gian trạm dịch, hơn nữa mỗi người mỗi ngày đều có thể rút ra một kiện vật phẩm, bốn người đều lộ ra mê chi mỉm cười, thiên không dứt ta a!!

Người một nhà quảng tồn lương, độ nạn đói, làm thôn xí chạy về phía tốt đẹp sinh hoạt tóm lại chính là “Gia đình giàu có” hi tiếu nộ mạ sinh hoạt tranh cảnh lạp

Bổn văn chậm rãi chậm nhiệt song song thế giới, chớ mang nhập hiện thực, chớ khảo chứng, cảm ơn

Mới nhất Chương 312 kết cục

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 311 () Chương 248 () Chương 198 () Chương 207 lấy lòng () Chương 1 xuyên () Chương 2 hoàn cảnh () Chương 3 phân gia () Chương 4 thấy huyết () Chương 5 đệ đệ cũng tới () Chương 6 nãi nãi () Chương 7 nguyên lai () Chương 8 lần nữa thăm dò () Chương 9 đi trong huyện () Chương 10 tới huyện thành () Chương 11 chợ đen () Chương 12 mua lương thực () Chương 13 không thể tin tưởng bữa tối () Chương 14 một chén trứng hoa mặt () Chương 15 cải trắng () Chương 16 tìm được nguồn nước () Chương 17 phân xà () Chương 18 thăng cấp hoàn thành () Chương 19 ngụy trang () Chương 20 truân truân truân () Chương 21 hoàn thành () Chương 22 báo bị () Chương 23 hạ phát () Chương 24 cô cô tới () Chương 25 thám thính () Chương 26 lạp xưởng tác dụng chậm () Chương 27 trở về () Chương 28 tem () Chương 29 đây là miên điều () Chương 30 lại thăng cấp () Chương 31 bút ký () Chương 32 ăn tết () Chương 33 cơm tất niên () Chương 34 lâm tuệ ngọc () Chương 35 thu thập () Chương 36 đại náo () Chương 37 biện pháp () Chương 38 trảo gian () Chương 38 thiết kế () Chương 39 phát lên () Chương 40 ý động () Chương 41 tranh chấp () Chương 42 ly () Chương 43 nữ hộ () Chương 44 lần hai thăng cấp thành () Chương 45 tết Âm lịch hoạt động () Chương 46 chúc mừng cơm chiều () Chương 47 tết Âm lịch phúc lợi hoạt động () Chương 49 kết thúc () Chương 50 ly lại kết () Chương 51 nước sôi hướng trứng gà () Chương 52 phải đi () Chương 53 đậu nành nấu chân heo () Chương 54 nguyên do () Chương 55 chợ đen đổi chủ () Chương 56 thực sự có người lái buôn () Chương 57 “cứu mỹ nhân” () Chương 58 là nam hài () Chương 59 tìm tới () Chương 60 mạo hiểm () Chương 61 thoát hiểm () Chương 62 nội tình () Chương 63 tiểu lục lạc ba () Chương 64 tìm được rồi () Chương 65 phụ tử () Chương 66 bị trảo () Chương 67 đưa tiễn () Chương 68 dạ thoại () Chương 69 đồ ăn loại () Chương 70 khai cửa hàng () Chương 71 thể nghiệm tạp () Chương 72 chuẩn bị () Chương 73 hai viên đường () Chương 74 vì không lãng phí () Chương 75 thỏa mãn () Chương 76 đầu xuân () Chương 77 thải nấm tiểu cô nương () Chương 77 hàng xóm () Chương 79 chuẩn bị () Chương 80 thăm xem () Chương 81 lưỡng bại câu thương () Chương 82 khai trương () Chương 83 phân phối () Chương 84 đưa thịt () Chương 85 tam tỷ gia () Chương 86 cháu ngoại gái () Chương 87 về nhà () Chương 88 dung nhập () Chương 89 thành () Chương 90 vui sướng () Chương 91 hiến lương () Chương 92 đất trăm () Chương 93 tới làm gì () Chương 94 hứa nguyện blind box () Chương 95 tiền trình vãng sự () Chương 96 đồng ý () Chương 97 bao vây () Chương 98 làm ơn () Chương 99 thả lỏng () Chương 100 đính hôn () Chương 101 tương xem () Chương 103 dò hỏi () Chương 104 tình huống () Chương 102 quý giá () Chương 105 cự tuyệt () Chương 106 tính sổ () Chương 107 xử lý () Chương 108 đổi cái hoàn cảnh () Chương 109 () Chương 110 đưa () Chương 111 quy hoạch () Chương 112 bắt đầu () Chương 113 () Chương 114 giải thích () Chương 115 là ai () Chương 116 ẩn hàm () Chương 117 lấy ra () Chương 118 hướng gió () Chương 119 trả hết () Chương 120 ngoài ý muốn () Chương 121 vì cái gì trở về () Chương 122 đọc sách () Chương 123 lão bằng hữu () Chương 124 thanh niên trí thức () Chương 125 trụ nào () Chương 126 ở nhờ () Chương 127 tương nhận () Chương 128 gặp mặt () Chương 129 rối rắm () Chương 130 biệt nữu () Chương 131 hòa hảo () Chương 132 nói khai () Chương 133 ở chung () Chương 134 chuyện xưa () Chương 135 giao lưu hội () Chương 136 xin giúp đỡ () Chương 137 vay tiền () Chương 138 nhân sâm () Chương 139 thổ sản vùng núi () Chương 140 mua bán () Chương 141 truyền tin () Chương 142 lên đường () Chương 143 ở trên đường () Chương 144 đại nhân tham () Chương 145 bổ thượng () Chương 146 tứ cấp () Chương 147 che giấu quyền hạn () Chương 148 thượng tân lạp () Chương 149 nói () Chương 150 khởi phong () Chương 151 hợp tác () Chương 152 tưởng cưới () Chương 153 phản đối () Chương 154 khai không () Chương 155 tiếp xúc () Chương 156 xem bệnh () Chương 157 thành đồng ý () Chương 158 toàn phiếu đồng ý () Chương 159 cả nhà tổng động viên () Chương 160 khởi công () Chương 161 đưa hóa () Chương 162 phản hồi () Chương 163 lại người tới () Chương 164 vào quỹ đạo () Chương 165 nói cho chân tướng () Chương 167 phân tổ () Chương 168 phân tiền lạp () Chương 169 phân tiền sau () Chương 170 kết hôn lạp () Chương 171 tân nương tử () Chương 172 báo cho () Chương 173 gia nhập () Chương 174 tân lấy cớ () Chương 175 gởi thư () Chương 176 nội dung () Chương 177 chuẩn bị trung () Chương 178 đi () Chương 179 tới () Chương 180 vấn an () Chương 181 ngô vĩnh quân () Chương 182 chữa bệnh () Chương 183 chuyển biến tốt () Chương 184 trương tùng () Chương 185 kết bạn () Chương 186 trong đồn điền () Chương 187 dương a! () Chương 188 trên bàn cơm () Chương 189 thêm cái () Chương 190 quả nho () Chương 191 mua () chương 192 giao dịch thành () Chương 193 cáo biệt () chương 194 về đến nhà () chương 195 tác dụng () chương 196 thanh niên trí thức trở về () Chương 197 () Chương 199 () chương 200 tin tức tốt () chương 201 nỗi lòng khởi () Chương 202 () chương 203 cấp báo xã đầu () Chương 204 đệ nhất bút chi tiêu () Chương 205 () Chương 220 nạp điện () Chương 219 chờ () Chương 206 máy ghi âm a! () Chương 218 ở nhờ địa điểm thi () Chương 217 địa điểm thi () Chương 216 ôn tập () Chương 215 phân thư () Chương 214 lại một phong thơ () Chương 213 ý niệm () Chương 212 kinh ngạc () Chương 211 vui vẻ () Chương 210 tóp mỡ () Chương 209 phân lễ vật lâu () Chương 208 lấy lòng lạp () Chương 221 () Chương 229 xuất phát () Chương 228 đồng ý () Chương 227 thuyết phục
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN