Ai Bảo Hắn Tu Tiên! Miễn phí

Ai Bảo Hắn Tu Tiên!

Tác giả:

Tối Bạch Đích Ô Nha

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp

Tình trạng:

Đang ra - Chương 891

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 25 người đánh giá.

9.6

Đánh giá truyện

"Ta lặp đi lặp lại cường điệu, Tu Tiên giới tập tục vốn chính là lệch ra, không phải ta mang lệch ra, đều nói sách sử là người thắng viết, vậy tại sao ta chiến thắng còn luôn luôn có người vu hãm ta?" Lục Dương Kiếm Tiên đối mặt phóng viên phỏng vấn nói như thế, biểu thị phi thường phẫn nộ.

Ngày thứ hai.

"Ta lặp đi lặp lại cường điệu, Tu Tiên giới tập tục là ta mang lệch ra." Lục Dương Kiếm Tiên đối mặt phóng viên phỏng vấn lúc nói như thế, biểu thị phi thường phẫn nộ. —— « tu tiên nhật báo » là ngài đưa tin.

Mới nhất Chương 891: Tấn thăng Hóa Thần kỳ

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 548: Ngũ Hành Chiến Pháp lai lịch () Chương 547: Thích Thiền đại sư () Chương 545: Không có mua bán liền không có sát hại () Chương 546: Thực tiễn ra hiểu biết chính xác () Chương 459: Bất Hủ tiên tử kim thủ chỉ để nàng qua xuôi gió xuôi nước () Chương 458: Tiên tử tuần sát Vấn Đạo tông () Chương 1: Cao thủ bị trục xuất () Chương 2: Khu C số 47 () Chương 3: Kế thừa Nham Giáp Quy năng lực. () Chương 4: Thanh Mai Phu Nhân vs Kim Đại Phu (2) () Chương 5: Thuê phòng trọ () Chương 6: Thanh thần phù () Chương 7: Khiêm nhượng trưởng lão nhóm () Chương 08: Cấm thư —— « Long Phượng Biến » () Chương 09: Trung Ương đại lục () Chương 10: Đan Đỉnh phong liền mùi đều là thơm () Chương 11: Bái sư học nghệ () Chương 12: Cử trọng nhược khinh, cử khinh nhược trọng () Chương 13: « phản sát » () Chương 14: Sét đánh mộc "Chết được không oan", cảnh còn người mất () Chương 15: Nhiệm Vụ đại điện () Chương 16: Vân Chi thiên tư () Chương 17: Nhưng từng nghe nói qua Lục Địa Kiếm Tiên () Chương 18: Yêu điểu () Chương 19: Yêu điểu chân thân! () Chương 20: Thượng gia () Chương 21: Ngủ lại () Chương 22: Ai nói không có nhằm vào làn da độc? () Chương 23: Thượng gia chủ chuyện cũ ( thư hữu tinh thần khó tránh khỏi khen thưởng minh chủ) () Chương 24: Đại khủng bố () Chương 25: Cổ quái kỳ lạ hối đoái bảng danh sách () Chương 26: Mạnh gia lai lịch () Chương 27: Bách Hương lâu bên trong đột phá () Chương 28: Nghe nói ngươi có trận mỗi ngày ăn đậu hũ? () Chương 29: Thượng Cổ đại thế mà nói () Chương 30: Súc Địa Thành Thốn () Chương 31: Học để mà dùng () Chương 32: Nhân sâm oa oa () Chương 33: Dược viên () Chương 34: Tiểu Dược Vương nhóm ( cảm tạ thư hữu thoridal khen thưởng minh chủ) () Chương 35: Nữ ma đầu () Chương 36: Không có một cái bớt lo () Chương 37: Dược Vương linh dịch () Chương 38: Cáo biệt tràng cảnh tương đương cảm động () Chương 39: Sư đệ, ngươi có biết Vấn Đạo tông là danh môn chính phái? () Chương 40: Nhà ăn () Chương 41: Xuất phát () Chương 42: Truyền thuyết cùng sự thật thường thường có sai lầm () Chương 43: Ngươi Sơn Thần gia gia () Chương 44: Quân tử tàng khí tại thân () Chương 45: Đừng cầm bánh quẩy không làm vũ khí () Chương 46: Mười trâu chi lực đan! () Chương 47: Phá Tự Quyết () Chương 48: Sào huyệt () Chương 49: Ma giáo () Chương 50: Thánh Nhân nói thế nào? () Chương 51: Quên một chút cái gì () Chương 52: Mắng ai người tốt đây! ( cảm tạ thủy tham ăn thư hữu khen thưởng minh chủ) () Chương 53: Ma giáo khuếch trương chiêu () Chương 54: Lên tên tiệm () Chương 55: Sinh ý thịnh vượng () Chương 56: Làm tiểu đệ phải nghiêm khắc chấp hành lão đại mệnh lệnh () Chương 57: Thu hoạch () Chương 58: Tượng Hình Quyền không phải đánh như vậy () Chương 59: Lục thị Tượng Hình Quyền () Chương 60: Bộ khoái cùng tiểu thâu () Chương 61: Như thế chủ động công trạng cũng không thấy nhiều () Chương 62: Cứ điểm vị trí () Chương 63: Xem chừng, đối phương rất quỷ dị () Chương 64: Cái bóng () Chương 65: Giám khảo () Chương 66: Đầu óc không linh hoạt không đề nghị tiến nhập ma dạy () Chương 67: Nhóm chúng ta cũng là vì Ma giáo suy nghĩ () Chương 68: Chính xác thông quan phương thức () Chương 69: Sai lầm thông quan phương thức () Chương 70: Đạo thứ hai khảo nghiệm () Chương 71: Chân tâm thật ý () Chương 72: Ma giáo tam kiệt () Chương 73: Chính đạo nội ứng () Chương 74: Tượng Hình Quyền chung cực chiêu thức () Chương 75: Đào mệnh! () Chương 76: Đánh giá () Chương 77: Chủ cửa hàng đây, ra! () Chương 78: Chính ma cùng gia thân () Chương 79: Bất Hủ tiên nhân () Chương 80: Tinh thần cùng đại lục () Chương 81: Cục đá ám khí () Chương 82: Chi tiết báo cáo () Chương 83: Lan Đình nhiệm vụ bí mật () Chương 84: Cửa trước đường cái đậu hũ cửa hàng () Chương 85: Nghịch Thọ Nguyên phù () Chương 86: Giấu ở trong quan phủ nội ứng () Chương 87: Học tập Ẩn Thân phù () Chương 88 Lan Đình trưởng thành () Chương 89: Không đề nghị ma đạo tu sĩ đến quán đồ nướng ăn cơm () Chương 91: Nghỉ đông dong binh () Chương 91: Mặt trời dập tắt sau này sẽ là ánh trăng () Chương 92: Tu tiên giả phường thị () Chương 93: Diệt khẩu () Chương 94: Tiền căn hậu quả () Chương 95: Bất Hủ giáo làm sao có thể có chính đạo nội ứng! () Chương 96: Nghỉ dài hạn () Chương 97: Khắc thuyền cầu cái gì tới? () Chương 98: Giữ gốc phương án () Chương 99: Thương hội uy lực lớn nhất vũ khí () Chương 100: Đây chính là kinh hỉ? ( cầu nguyệt phiếu) () Chương 101: Nói dối há mồm liền ra () Chương 102: Nhiệm vụ của các ngươi là chui vào Vấn Đạo tông () Chương 103: Giống như gọi đối tiên tên. . . () Chương 104: Vẫn là phải dựa vào đại sư tỷ () Chương 107: Xui xẻo Bất Hủ tiên tử () Chương 106: Khải hoàn mà về () Chương 107: Nho tu sử dụng vũ khí () Chương 108: Bóc này phù, vi sư liền có thể ra () Chương 109: Bất Ngữ đạo nhân chuyện cũ () Chương 110: Cổ ngôn phiên dịch () Chương 111: Cứ như vậy còn muốn được thả ra? () Chương 112: Bất Ngữ đạo nhân bị cầm tù nguyên nhân () Chương 113: Lục Dương tam vấn () Chương 114: Đại sư tỷ, ta học xong sao? () Chương 115: Không làm đồ nướng khuất tài () Chương 116: Có nạn cùng chịu () Chương 117: Ta là tâm ma () Chương 118: Bất Hủ tiên tử thức tỉnh () Chương 119: Để ngươi kiến thức một chút tiên nhân nhãn lực! () Chương 120: Thượng Cổ kỳ văn () Chương 121: Phần mộ () Chương 122: Giám định loại pháp khí () Chương 123: Mộ huyệt chủ nhân () Chương 124: Đại trưởng lão () Chương 125: Thanh Phong kiếm tiểu sức phẩm () Chương 126: Ngự kiếm phi hành () Chương 127: Năm đại tiên môn hội nghị bí mật () Chương 128: Bất Ngữ đạo nhân thoát khốn () Chương 129: 【 quy tắc 】 () Chương 130: Nguy hiểm một đêm ( cầu nguyệt phiếu) () Chương 131: Nguy hiểm một đêm ( cầu nguyệt phiếu) () Chương 132: Thi thể hoạt động là hiện tượng bình thường () Chương 133: Lập trường xoay chuyển ( Canh [3] cầu nguyệt phiếu) () Chương 134: Lập trường xoay chuyển ( Canh [3] cầu nguyệt phiếu) () Chương 135: Tiệm thuốc () Chương 136: Không có biện pháp thông quan? () Chương 137: Bị đùa bỡn bọn nha dịch () Chương 138: Đều đang tính kế () Chương 139: Ai mới là thợ săn? () Chương 140: Tại ta Hoàng Đậu Đậu trước mặt nói đoạt xá? () Chương 141: Tiên nhân chi uy () Chương 142: Thành công ly khai Bố Y trấn () Chương 143: Chính ở vào huyễn tưởng giai đoạn Lục Dương () Chương 144: Nguyên lai ta ở thời điểm các ngươi rất câu nệ? () Chương 145: Năm đại tiên môn người mạnh nhất () Chương 146: Xích tử chi tâm () Chương 147: Thượng Cổ Ngũ Tiên () Chương 148: Tam Lập động thiên () Chương 149: Cổ đại Độ Kiếp kỳ () Chương 150: Ứng Thiên Tiên cháu trai này () Chương 151: Lục trưởng lão ( cầu nguyệt phiếu) () Chương 152: « Chủng Thụ Quyết » () Chương 153: Người thực vật () Chương 154: Hoàng Đậu Đậu mua sắm () Chương 155: Cái này không khéo sao? () Chương 156: Cẩn thận Man Cốt () Chương 157: Lần trước Ngũ Hành tông là thế nào thua? () Chương 158: Bất Hủ tiên tử kim thủ chỉ () Chương 159: Rốt cuộc tìm được trước đây bán giả đề () Chương 160: Bất Hủ tiên tử ngôn xuất pháp tùy () Chương 161: Ngũ Hành tông tới chơi () Chương 162: Ứng Thiên Tiên lấy () Chương 163: Các ngươi Vấn Đạo tông khinh người quá đáng! () Chương 164: Để các ngươi Vấn Đạo tông đệ tử ưu tú nhất ra! () Chương 165: Bất Hủ tiên tử khảo nghiệm () Chương 166: Tranh tài giải thích () Chương 167: Nho tu đối nho tu () Chương 168: Lục Dương xuất chiến () Chương 169: Ngũ Hành pháp thuật đối bính () Chương 170: Tị Thủy Quyết () Chương 171: Chuyến này có Bất Hủ tiên nhân phù hộ () Chương 172: Chuyên nghiệp Bất Hủ giáo cao tầng () Chương 173: Cái đồ chơi này giống như so tại Bất Hủ giáo làm còn kiếm tiền () Chương 174: Động thủ! () Chương 175: Đậu Hủ Thiên Tôn! () Chương 176: Thượng Quan Vũ () Chương 177: Hoàng Lương gối () Chương 178: Bản tiên tên là Hoàng Đậu Đậu () Chương 179: Thượng cổ đại thần thông —— vãi đậu thành binh () Chương 180: Lục sư đệ, ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? () Chương 181: Không phải một người nhà, không tiến một gia môn () Chương 182: Dự báo tương lai () Chương 183: Mạnh nhất ma cọp vồ () Chương 184: Bất Hủ tiên nhân () Chương 185: Đại sư tỷ kế hoạch () Chương 186: Hết thảy đều tại trong kế hoạch () Chương 187: Cân nhắc chu toàn Giáo chủ () Chương 188: Diễn tập () Chương 189: Nổi tiếng nhân vật () Chương 190: Cơ duyên lớn! () Chương 191: Ma đao () Chương 192: Lục Hợp Bát Hoang Tiên Công () Chương 193: Hợp Thể! () Chương 194: Hài tử, ngươi có cái gì tâm nguyện? () Chương 195: Bất Hủ Đạo Quả hình thức ban đầu () Chương 196: Tinh thần của ngươi không gian vì cái gì nhiều người như vậy! () Chương 197: Thẳng thắn sẽ khoan hồng () Chương 198: Người giật dây () Chương 199: Sẽ là ai gây nên? () Chương 200: Ta còn là cái hài nhi! () Chương 201: Diễn tập đều là có tác dụng () Chương 202: Nhập giáo hai tháng, Bất Hủ giáo hủy diệt () Chương 203: Trúc Cơ hậu kỳ nghịch lý () Chương 204: Bảo vệ chính đạo () Chương 205: Ba đại ma giáo () Chương 206: Họa Địa Vi Lao () Chương 207: Quý sư huynh: Ta biết rõ vấn đề ở chỗ nào () Chương 208: Bất Hủ giáo tiên bảo () Chương 209: Vấn Đạo tông tam đại cự đầu ( cảm tạ thư hữu bạo tẩu đại lão khen thưởng minh chủ) () Chương 210: Mạnh nhất Kim Đan ( () Chương 211: Các sư huynh phương pháp kết đan () Chương 212: Một bước một cái dấu chân () Chương 213: Nghệ thuật gia công () Chương 214: Từ hôn! () Chương 215: Chỉ phúc vi hôn () Chương 216: Lý Hạo Nhiên: Hiện tại hối hôn còn kịp sao? () Chương 217: Tần Hạo Nhiên () Chương 218: Đạo quả tân bí () Chương 219: Bất hủ một mạch nhị đương gia
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN