Ai Là Người Sống Sót Miễn phí

Ai Là Người Sống Sót

Tác giả:

Công Tử Nhiêu Mệnh

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đô Thị Khoa Huyễn Trinh Thám

Tình trạng:

Full - Chương 573

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Công nguyên 7845 năm, ngoại tinh giống loài xâm lấn, nhân loại thất bại thảm hại, nguyên bản đứng ở sinh vật liên đỉnh nhân loại, trở thành nô lệ.

Ngươi bị xâm lấn người cầm quyền lựa chọn…… Cứu vớt thế giới? Không, ngươi chỉ nghĩ sống sót.

《 tham dục trò chơi 》 ngươi đem ở một cái bịt kín không gian, cùng mười cái người cộng đồng sinh tồn một trăm thiên, ở người dự thi giữa, tiềm tàng một cái biến thái sát nhân cuồng. Hắn…… Là ai?

《 học 》《 cô đảo 》《 lồng sắt 》《 lâu đài 》《 giả 》……

..................................

Chú: không tìm thấy trang qidian của truyện.

Mới nhất Chương 573

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1 trò chơi bắt đầu () Chương 2 bị phóng đại đáng ghê tởm () Chương 3 ngày hôm sau đã chết một cái () Chương 4 mê hoặc giả () Chương 5 ta dự phán ngươi dự phán () Chương 6 bí mật () Chương 7 tính kế () Chương 8 rắn rết mỹ nhân () Chương 9 chuẩn bị hành động trước một ngày () Chương 10 lật đổ () Chương 11 giấu ở âm thầm thiên tài () Chương 12 mê hoặc () Chương 13 rút thăm () Chương 14 lão nam nhân bày tỏ tình yêu () Chương 15 ngụy trang hạ đầu phiếu chế độ () Chương 16: hào tuyệt vọng () Chương 17 nổi điên 10 hào () Chương 18 thẳng thắn () Chương 19 thế bổn nóng lạnh () Chương 20 chạy ra tới 10 hào () Chương 21 ta có đao () Chương 22 hắn là thiên tài () Chương 23: h () Chương 24 tịnh thổ () Chương 25 bọn họ chuyện xưa () Chương 26 tần viễn tay () Chương 27 năm cũ vui sướng () Chương 28 chỉ có hắc ám mới có thể dung nhập hắc ám () Chương 29 ngươi là ai! () Chương 30 cầu cất chứa cầu đề cử phiếu () Chương 31 tân trò chơi () Chương 32 mạch nha () Chương 33 cầu cứu tín hiệu () Chương 34 quỷ dị () Chương 35 hùng khẩu đoạt thực () Chương 36 nàng đã trở lại…… () Chương 37 màu đỏ lâu đài () Chương 38 Ứng nghiệm () Chương 39 chuyện cũ () Chương 40 dần dần vạch trần chân tướng () Chương 41 trừ tịch vui sướng không đóng cửa! () Chương 42 tội () Chương 43 Đến trễ chính nghĩa còn tính chính nghĩa sao () Chương 44 hiện tại nhân vật trao đổi () Chương 45 sắp gặp phải () Chương 46 cho ăn giả () Chương 47 vạch trần q thân phận () Chương 48 ngươi cho rằng huynh đệ tình thâm () Chương 49 này mới là chân chính cách sinh tồn mà ngươi vĩnh viễn vô pháp lý giải () Chương 50 y trò chơi nhỏ () Chương 51 mấy chục loại rời đi phương thức () Chương 52 chín ly () Chương 53 bắt đầu () Chương 54 tích táp đòi mạng âm phù () Chương 55 lại về tới nguyên điểm () Chương 56 dùng sức đụng phải đi () Chương 57 thôi miên () Chương 58 thấp kém gien thanh trừ kế hoạch () Chương 59 li miêu đổi thái tử () Chương 60 bốn tay liên đạn () Chương 61 tứ giác trò chơi () Chương 62 nghiêm quân mẫu thân () Chương 63 ngươi nhất khát vọng cái gì () Chương 64 hảo lời hay khó khuyên đáng chết quỷ () Chương 65 chân chính tội không thể người () Chương 66 giao cho linh hồn () Chương 67 sinh mệnh sẽ không lui về phía sau cũng không hề qua đi dừng lại () Chương 68 người ngẫu nhiên () Chương 69 vận mệnh bước ngoặt () Chương 70 tần viễn ngươi phải thua () Chương 71 ta vĩnh viễn đi ở ngươi phía trước () Chương 72 tống chung () Chương 73 vận may chưa chắc là một chuyện tốt () Chương 74 tới đánh cuộc một keo cả tòa thành thị có thể hay không tê liệt () Chương 75 dân cờ bạc tâm lý () Chương 76 lầu 3 () Chương 77 các ngươi không đường thối lui () Chương 78 là ta làm ngươi lựa chọn ta () Chương 79 ngươi hận ta sao () Chương 80 thuần tịnh giấy () Chương 81 yếu đuối giả bạo khởi () Chương 82 tân thế giới tam đầu sỏ () Chương 83 nhìn ta lên thiên đường () Chương 84 nó cũng không hoàn mỹ () Chương 85 màu đỏ tươi dấu chấm than () Chương 86 thượng giá cảm nghĩ () Chương 87 thiên ngoại lai khách () Chương 88 họa trung đôi mắt () Chương 89 khâu hoàn nguyên () Chương 90 không hợp nhau () Chương 91 bản đồ () Chương 92 ta tưởng về nhà () Chương 93 mười ba cái hòm giữ đồ () Chương 94 quan môn trò chơi () Chương 95 khống tràng () Chương 96 nhị tinh khu vực () Chương 97 hoang cảng bệnh viện () Chương 98 mở cửa không nhất định dùng chìa khóa () Chương 99 viện trưởng () Chương 100 cống thoát nước () Chương 101 con thỏ đầu () Chương 102 tĩnh xem này biến () Chương 103 liên tiếp () Chương 104 không cứu () Chương 105 cống thoát nước cứu rỗi () Chương 106 tòa nhà thực nghiệm () Chương 107 phong so với chúng ta càng rõ ràng () Chương 108 dưới giường đôi mắt () Chương 109 hỗn loạn thời gian () Chương 110 mị () Chương 111 ta cũng không tin tử lộ trung sẽ có sinh lộ () Chương 112 Đều là giả! () Chương 113 chạy trốn công cụ —— tần viễn () Chương 114 lựa chọn () Chương 115 bán đấu giá () Chương 116 ta chưa từng làm hắn đã làm () Chương 117 44 () Chương 118 trang viên () Chương 119 truy đuổi () Chương 120 tuyệt sát () Chương 121 trấn thiên trạch () Chương 122 quang ảnh hiện tượng () Chương 123 hắn so với ta trong tưởng tượng còn muốn nhược () Chương 124 Địa ngục chi môn () Chương 125 giấu đi trò chơi ghép hình () Chương 126 cụt tay minh chí () Chương 127 41 g mạo hiểm gia () Chương 128 lên thuyền () Chương 129 chưa xuất hiện tai nạn () Chương 130 bão tố () Chương 131 u linh thuyền () Chương 132 giết người () Chương 133 rối loạn () Chương 134 nghe không được tiếng đàn () Chương 135 trọng sinh () Chương 136 bờ đối diện () Chương 137 giết chết tần viễn () Chương 138 không còn có người cho ta đưa bữa tối () Chương 139 nhập thôn () Chương 140 nề hà thành quỷ () Chương 141 người dọa người () Chương 142 nén bi thương () Chương 143 mắt mù lão nhân () Chương 144 trường học () Chương 145 tam minh () Chương 146 ta nhận ngươi làm ca () Chương 147 ngươi () Chương 148 cấm kỵ tửu quán () Chương 149 nhị ly rượu —— cô nhi oán () Chương 150 ta có thể giải cứu ngươi () Chương 151 tam ly rượu —— địa ngục nôi () Chương 152 song bào thai () Chương 153 tứ ly rượu —— song tử tinh () Chương 154 liêu () Chương 155 biết được đáp án () Chương 156 năm ly rượu —— dục () Chương 157 diệt môn () Chương 158 sáu ly rượu —— hào môn huyết () Chương 159 tề tố tố () Chương 160 bảy ly rượu —— quyền lợi bí mật () Chương 161 phòng () Chương 162 bốn bính thiết chùy () Chương 163 chân tướng () Chương 164 tám ly rượu —— lợi () Chương 165 18 q người thay thế () Chương 166 bài poker q () Chương 167 giấu ở mười hai chòm sao trung quy tắc () Chương 168 nàng tới () Chương 169 lưu chính nguyên () Chương 170 ngươi chân chính muốn làm () Chương 171 cười chết () Chương 172 liệu lý chủ tiệm () Chương 173 thư không thấy () Chương 174 ngươi không có cho nên muốn hủy diệt () Chương 175 không có bất luận cái gì đặc thù tử vong () Chương 176 lừa dối () Chương 177 giang tộc bộ lạc () Chương 178 giang kiếp phù du () Chương 179 tần viễn liệu lý () Chương 180 xây dựng tinh thần thế giới trò chơi bắt đầu () Chương 181 tuyển định người () Chương 182 ta thế giới ta chính là quy tắc () Chương 183 tái kiến c () Chương 184 trong bệnh viện tang thi () Chương 185 trấn nhỏ () Chương 186 tiến vào thành thị () Chương 187 bộc phát () Chương 188 thương trường () Chương 189 Ẩn thân chỗ () Chương 190 giáo các ngươi () Chương 191 Ăn cơm () Chương 192 thiêu thân lao đầu vào lửa () Chương 193 dẫn lửa thiêu thân () Chương 194 mười năm gian khổ học tập hủy trong một sớm () Chương 195 gậy gỗ () Chương 196 tập thể chạy trốn kế hoạch () Chương 197 hàng hiên chạy trốn () Chương 198 ta đi lên hít thở không khí () Chương 199 tự vệ đội () Chương 200 căn cứ () Chương 201 tiểu khu () Chương 202 tang thi hành vi () Chương 203 thịnh yến () Chương 204 thiện () Chương 205 sấm () Chương 206 quang () Chương 207 tin () Chương 208 hủy diệt () Chương 209 không chiếm được liền hủy diệt () Chương 210 cứu viện hành động () Chương 211 lại lần nữa gởi thư () Chương 212 thao túng () Chương 213 tiểu hoàng mũ () Chương 214 càng ngày càng ngắn nhỏ tin () Chương 215 thành thị gió lốc () Chương 216 tang thi cuối cùng sẽ biến thành nhân loại () Chương 217 giả thần giả quỷ () Chương 218 bên trong bất hòa () Chương 219 ngừng nghỉ hai ngày () Chương 220 bất chiến () Chương 221 rơi vào vực sâu () Chương 222 hai lựa chọn () Chương 223 Đứng ở đỉnh nhân tài có thể viết lại lịch sử () Chương 224 cách cục () Chương 225 trong nháy mắt
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN