Ẩn Cư 10000 Năm, Bắt Đầu Hậu Đại Tìm Tới Cửa Convert Miễn phí

Ẩn Cư 10000 Năm, Bắt Đầu Hậu Đại Tìm Tới Cửa Convert

Tác giả:

Khiếu Ngã Nhất Chích Phế La

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 945

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 10 người đánh giá.

5.5

Đánh giá truyện

« B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Ẩn cư một vạn năm, bắt đầu hậu đại tìm tới cửa »

Lâm Nhất Trần xuyên việt Huyền Huyễn thế giới, thu được hệ thống, ở hệ thống dưới sự trợ giúp, lục tục khai sáng mấy trăm cái thế lực.

Sau đó, hệ thống trầm nặc, Lâm Nhất Trần cũng lựa chọn ẩn cư, dưỡng dưỡng sủng vật, phơi một chút thái dương, qua lên cá mặn sinh hoạt.

Cứ như vậy, một vạn năm trôi qua.

Thẳng đến một ngày, một cái gần bị diệt tông thiếu nữ đi tới hắn trước sơn môn...


p/s: main trời sinh tuyệt thể, không thể tự tu luyện tăng cấp, hệ thống có 2 giai đoạn, giai đoạn 1 khai sáng thế lực, hoặc tông môn, hoặc đại giáo, hoặc gia tộc, hoặc Hoàng Triều. . . giúp main tăng cấp.
hiện sau 1 vạn năm bắt đầu giai đoạn 2...


BẢN UPGRADE CỦA BỘ CHECK-IN, HẤP THU TINH HOA, VIẾT TỐT HƠN RẤT NHIỀU. NHIỀU TÁC CÓ Ý TƯỞNG TỐT NHƯNG CHƯA PHÁT HUY ĐƯỢC NĂNG LỰC CỦA MÌNH. NHƯ ÂM NHẠC, NHIỀU NGƯỜI HÁT CÙNG 1 BÀI, NHƯNG XEM AI THỂ HIỆN TỐT HƠN.

CẦU HOA TƯƠI, CẦU ĐÁNH GIÁ, CẦU BUFF KẸO.

Mới nhất Chương 945: Kế hoạch

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1: Ta hậu nhân! « đệ nhất càng » () Chương 02: Tiên Thiên Lôi Linh Thể ? Cái này cũng xứng thiên kiêu ? « phần 2 » () Chương 03: Ngươi quản cái này gọi là vườn rau ? « canh thứ ba » () Chương 04: Đế Kinh ? Không có ý tứ, ta có một xấp! « canh thứ tư » () Chương 05: Nằm là có thể tấn cấp! « canh thứ năm » () Chương 06: Một kiếm, bại ngươi! « đệ nhất càng » () Chương 07: Đại yêu, chỉ là lão tổ ngồi xuống tôi tớ ? « phần 2 » () Chương 08: Mắt đền mắt, răng đền răng! « canh thứ ba » () Chương 09: Ngươi nói ngươi tốt nhất, chọc giận nàng làm gì! « canh thứ tư » () Chương 10: Ngươi, muốn tiếp tục sống sao? « canh thứ năm » () Chương 11: Thánh Dược ? Đây chẳng qua là ta tráng miệng hoa quả mà thôi! « canh thứ sáu » () Chương 12: Lâm gia thiên tài cùng lão gia gia! « đệ nhất càng » () Chương 13: Đời thứ nhất lão tổ khả năng còn sống! « phần 2 » () Chương 14: Vị thứ hai hậu nhân! « canh thứ ba » () Chương 15: "Lão gia gia" đều bị giật mình! « canh thứ tư » () Chương 16: Van cầu ngươi làm người a !, lão tổ! « canh thứ năm » () Chương 17: Tiên Thiên Ly Hỏa Linh Thể, cái gì cay kê thể chất! « đệ nhất càng » () Chương 18: Cái này tiểu mộc côn, ngươi cầm phòng thân a !! « phần 2 » () Chương 19: Khí run rẩy lãnh, nam lúc nào mới có thể đứng đứng lên! « canh thứ ba » () Chương 20: Ta tới, chém ngươi! « canh thứ tư » () Chương 21: Lão tổ ngươi trọng nữ khinh nam a! « canh thứ năm » () Chương 22: Một cây tiểu mộc côn, quét ngang toàn bộ môn phái! « đệ nhất càng » () Chương 23: Lão tổ ngưu phê! « phần 2 » () Chương 24: Cho các ngươi lĩnh hội ta khiếp sợ! « canh thứ ba » () Chương 25: Ta cũng muốn trường kiếm đi thiên hạ a! « canh thứ tư » () Chương 26: Bất Hủ Thánh Binh, nó đột nhiên sẽ không thơm! « canh thứ năm » () Chương 27: Tiến công a !, ta hậu nhân! « đệ nhất càng » () Chương 28: Đại Hoang Chiến Cốt! « phần 2 » () Chương 29: Cái này hậu đại, rõ ràng rất mạnh, lại quá phận cẩn thận! « canh thứ ba » () Chương 30: Ngươi lăng mộ, bản đạo gia đào định rồi! « canh thứ tư » () Chương 31: Ta không rời núi, ai dám xưng tối cường ? « đệ nhất càng » () Chương 32: Chủ nhân, ngươi hại ta a! « phần 2 » () Chương 33: Ta sợ đem ngươi hù chết! « canh thứ ba » () Chương 34: Lâm trận đột phá ? Nhưng vẫn là muốn chết à! « canh thứ tư » () Chương 35: Mời lão tổ tông hàng lâm! « đệ nhất càng » () Chương 36 () Chương 37 () Chương 38 () Chương 39 () Chương 40 () Chương 41 () Chương 42 () Chương 43 () Chương 44 () Chương 45 () Chương 46 () Chương 47 () Chương 48 () Chương 49 () Chương 50 () Chương 51 () Chương 52 () Chương 53 () Chương 54 () Chương 55 () Chương 56 () Chương 57 () Chương 58 () Chương 59 () Chương 60 () Chương 61 () Chương 62 () Chương 63 () Chương 64 () Chương 65 () Chương 66 () Chương 67 () Chương 68 () Chương 69 () Chương 70 () Chương 71 () Chương 72 () Chương 73 () Chương 74 () Chương 75 () Chương 76 () Chương 77 () Chương 78 () Chương 79 () Chương 80 () Chương 81 () Chương 82 () Chương 83 () Chương 84 () Chương 85 () Chương 86 () Chương 87 () Chương 88 () Chương 89 () Chương 90 () Chương 94 () Chương 95 () Chương 96 () Chương 97 () Chương 98 () Chương 99 () Chương 100 () Chương 101 () Chương 102 () Chương 103 () Chương 104 () Chương 105 () Chương 106 () Chương 107 () Chương 108 () Chương 109 () Chương 110 () Chương 111 () Chương 112 () Chương 113 () Chương 114 () Chương 115 () Chương 116 () Chương 117 () Chương 118 () Chương 119 () Chương 120 () Chương 121 () Chương 122 () Chương 123 () Chương 124 () Chương 125 () Chương 126 () Chương 127 () Chương 128 () Chương 129 () Chương 130 () Chương 131 () Chương 132 () Chương 133 () Chương 134 () Chương 135 () Chương 136 () Chương 137 () Chương 138 () Chương 139 () Chương 140 () Chương 141 () Chương 142 () Chương 143 () Chương 144 () Chương 145 () Chương 146 () Chương 147 () Chương 148 () Chương 149 () Chương 150 () Chương 151 () Chương 152 () Chương 153 () Chương 154 () Chương 155 () Chương 156 () Chương 157 () Chương 158 () Chương 159 () Chương 160 () Chương 161 () Chương 162 () Chương 163 () Chương 164 () Chương 165 () Chương 166 () Chương 167 () Chương 168 () Chương 169 () Chương 170 () Chương 171 () Chương 172 () Chương 173 () Chương 174 () Chương 175 () Chương 176 () Chương 177 () Chương 178 () Chương 179 () Chương 180 () Chương 181 () Chương 182 () Chương 183 () Chương 184 () Chương 185 () Chương 186 () Chương 187 () Chương 188 () Chương 189 () Chương 190 () Chương 191 () Chương 192 () Chương 193 () Chương 194 () Chương 195 () Chương 196 () Chương 197 () Chương 198 () Chương 199 () Chương 200 () Chương 201 () Chương 202 () Chương 203 () Chương 204 () Chương 205 () Chương 206 () Chương 207 () Chương 208 () Chương 209 () Chương 210 () Chương 211 () Chương 212 () Chương 213 () Chương 214 () Chương 215 () Chương 216 () Chương 217 () Chương 218 () Chương 219 () Chương 220 () Chương 221 () Chương 222 () Chương 223 () Chương 224 () Chương 225 () Chương 226 () Chương 227 () Chương 228
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN