Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng Ngày Miễn phí

Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng Ngày

Tác giả:

Công Tử Vĩnh An

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Khác Ngược Ngôn Tình

Tình trạng:

Full - Chương 132

Loại truyện:

Dịch

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Văn án:

Phía sau mỗi câu chuyện tình yêu

Tất sẽ có một vị pháo hôi bạn gái cũ

Nếu có một ngày, bạn gái cũ hắc hóa......

Ha hả, vậy thì chơi vui rồi!

Hắc hóa trích lời:

Đừng nói thích nhanh như vậy, em sẽ nhịn không được đem anh giấu trong ngăn tủ.

Hoặc là anh đi tìm chết, hoặc là em cười nhìn anh chết.

Cậu cho rằng người cậu thích chính là thiên sứ, cho nên, bị tôi lợi dụng cũng xứng đáng...
Mới nhất Chương 132: - Hoàn TG8

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1: - Bạn Gái Cũ Bạch Liên Hoa (1) () Chương 2: - Bạn Gái Cũ Bạch Liên Hoa (2) () Chương 3: - Bạn Gái Cũ Bạch Liên Hoa (3) () Chương 4: - Bạn Gái Cũ Bạch Liên Hoa (4) () Chương 5: - Bạn Gái Cũ Bạch Liên Hoa (5) () Chương 6: - Bạn gái Cũ Bạch Liên Hoa (6) () Chương 7: - Bạn Gái Cũ Bạch Liên Hoa (7) () Chương 8: - Bạn Gái Cũ Bạch Liên Hoa (8) () Chương 9: - Bạn Gái Cũ Bạch Liên Hoa (9) () Chương 10: - Bạn Gái Cũ Bạch Liên Hoa (10) () Chương 11: - Bạn Gái Cũ Bạch Liên Hoa (hoàn) () Chương 12: - Bạn Gái Cũ Bạch Liên Hoa (phiên ngoại). () Chương 13: - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (1) () Chương 14: - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (2) () Chương 15: - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (3) () Chương 16: - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (4) () Chương 17: - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (5) () Chương 18: - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (6) () Chương 19-21: - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (7) () Chương 22: - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (8) () Chương 23: - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (9) () Chương 24: - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (10) () Chương 25: - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (11) () Chương 26: - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (12) () Chương 27: - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (13) () Chương 28: - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (14) () Chương 29: - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (15) () Chương 30: - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (16) () Chương 31: - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (hoàn) () Chương 32: - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (phiên ngoại) () Chương 33: - Bạn Gái Cũ Gả Thay (1) () Chương 34: - Bạn Gái Cũ Gả Thay (2) () Chương 35: - Bạn Gái Cũ Gả Thay (3) () Chương 36: - Bạn Gái Cũ Gả Thay (4) () Chương 37: - Bạn Gái Cũ Gả Thay (5) () Chương 38: - Bạn Gái Cũ Gả Thay (6) () Chương 39: - Bạn Gái Cũ Gả Thay (7) () Chương 40: - Bạn Gái Cũ Gả Thay (8) () Chương 41: - Bạn Gái Cũ Gả Thay (9) () Chương 42: - Bạn Gái Cũ Gả Thay (10) () Chương 43: - Bạn Gái Cũ Gả Thay (11) () Chương 44: - Bạn Gái Cũ Gả Thay (12) () Chương 45: - Bạn Gái Cũ Gả Thay (13) () Chương 46: - Bạn Gái Cũ Gả Thay (14) () Chương 47: - Bạn Gái Cũ Gả Thay (15) () Chương 48: - Bạn Gái Cũ Gả Thay (16) () Chương 49: - Bạn Gái Cũ Gả Thay (xong) () Chương 50: - Bạn Gái Cũ Gả Thay (phiên ngoại) () Chương 51: - Bạn Gái Cũ Gả Thay (phiên ngoại 2) () Chương 52: - Bạn Gái Cũ Nằm Cũng Trúng Đạn (1) () Chương 53: - Bạn Gái Cũ Nằm Cũng Trúng Đạn (2) () Chương 54: - Bạn Gái Cũ Nằm Cũng Trúng Đạn (3) () Chương 55: - Bạn Gái Cũ Nằm Cũng Trúng Đạn (4) () Chương 56: - Bạn Gái Cũ Nằm Cũng Trúng Đạn (5) () Chương 57: - Bạn Gái Cũ Nằm Cũng Trúng Đạn (6) () Chương 58 () Chương 59 () Chương 60 () Chương 61 () Chương 62 () Chương 63: - Bạn Gái Cũ Nằm Cũng Trúng Đạn (12) () Chương 64: - Bạn Gái Cũ Nằm Cũng Trúng Đạn (13) () Chương 65: - Bạn Gái Cũ Nằm Cũng Trúng Đạn (14) () Chương 66: - Bạn Gái Cũ Nằm Cũng Trúng Đạn (xong) () Chương 67: - Bạn Gái Cũ Nằm Cũng Trúng Đạn (phiên ngoại) () Chương 68: - Bạn Gái Cũ Của Ca Ca (1) () Chương 69: - Bạn Gái Cũ Của Ca Ca (2) () Chương 70: - Bạn Gái Cũ Của Ca Ca (3) () Chương 71: - Bạn Gái Cũ Của Ca Ca (4) () Chương 72 () Chương 73 () Chương 74 () Chương 75 () Chương 76 () Chương 77 () Chương 78 () Chương 79 () Chương 80 () Chương 81: - Bạn Gái Cũ Và Ca Ca (phiên ngoại) () Chương 82: - Vợ Cũ Của Hoàng Đế () Chương 83 () Chương 84 () Chương 85 () Chương 86 () Chương 87 () Chương 88 () Chương 89 () Chương 90 () Chương 91: - Hoàn TG6 () Chương 92: - Vợ Cũ Của Lucifer. () Chương 93 () Chương 94 () Chương 95 () Chương 96 () Chương 97 () Chương 98 () Chương 99 () Chương 100 () Chương 101 () Chương 102 () Chương 103 () Chương 104: - Hoàn TG7 () Chương 105: - Thê Chủ Là Tên Bao Cỏ () Chương 106 () Chương 107 () Chương 108 () Chương 109 () Chương 110 () Chương 111 () Chương 112 () Chương 113 () Chương 114 () Chương 115 () Chương 116 () Chương 117 () Chương 118 () Chương 119 () Chương 120 () Chương 121 () Chương 122 () Chương 123 () Chương 124 () Chương 125 () Chương 126 () Chương 127 () Chương 128 () Chương 129 () Chương 130 () Chương 131 () Chương 132: - Hoàn TG8
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN