Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể Convert Miễn phí

Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể Convert

Tác giả:

J Thần

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 3318

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 34 người đánh giá.

8.2

Đánh giá truyện

Quân Tiêu Dao xuyên qua Huyền Huyễn thế giới, trở thành Hoang Cổ thế gia Thần tử, ủng có vô địch bối cảnh, kinh thế thiên phú, càng đạt được đánh dấu hệ thống, bắt đầu đánh dấu một bộ đại thành Hoang Cổ thánh thể.

Tại Thái Nhạc cổ bia đánh dấu, thu hoạch được Lục tinh ban thưởng, Thần Tượng Trấn Ngục Kình!

Tại mười tuổi bữa tiệc đánh dấu, thu hoạch được thất tinh ban thưởng, Chí Tôn cốt!

Tại Thanh Đồng tiên điện đánh dấu, thu hoạch được bát tinh ban thưởng, Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh!

J Thần sách mới, cùng tác Cửu Kiếp Kiếm Ma.

Mới nhất Chương 3318: Tiên dược, đế kiếp cổ thụ, tráng Đại Tiêu Dao minh

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 557: Bốn đạo tiên khí oai, như thiếu niên Tiên Vương, thần uy cái thế không thể địch! () Chương 558: Bóp nát ngọc ấn, toàn lực một trận chiến, bốn thành thực lực đủ để đối phó các ngươi () Chương 490: Thức thời Lê Tiên, thu phục Lệ Nhân Tộc () Chương 559: Diệt sát ba tiểu cự đầu, Vô Địch Thánh Nhân xưng hào ngồi vững, hai quyển Thiên Thư người sở hữu () Chương 1233: Không phải là muốn đi xem Quân Tiêu Dao đi, Linh Diên nôn nóng, người thần bí bái phỏng () Chương 1232: Im ắng chấn nhiếp, bị lãng quên quốc gia tướng khải, đồng hành danh ngạch () Chương 959: Gặp lại Lạc Tương Linh, cổ lão vô thượng, Phù Phong vương () Chương 958: Diệt Thế lục vương Thiên Mệnh, Hồng Y sau lưng bí mật, trấn áp nguyền rủa lực lượng () Chương 1019: Thần sứ thân phận, Lạc Tương Linh ra tay, rung động bát phương () Chương 1018: Một cái búng tay, yên diệt trăm vạn sinh linh! () Chương 723 () Chương 722 () Chương 1052: Bỉ Ngạn hoa chi mẫu chân thân, Quỷ Diện chủ nhân, tìm kiếm một đáp án (Tam Canh) () Chương 1051: Tìm kiếm Bỉ Ngạn hoa chi mẫu, vào Vô Đáy uyên, đạp Hoàng Tuyền lộ () Chương 1050: Kiếm trảm Tiểu Thiên Tôn, Bỉ Ngạn thiên nữ, Mộng Nô Nhi () Chương 408: Tiên cổ đạo hồ, tứ đại tối cường Tiên cổ chủng tộc, muốn giao phí qua đường? () Chương 01: Cái giờ này bán bánh bao? Có thể có sinh ý? () Chương 2: Tân Thủ Lễ Bao () Chương 3: Tứ Linh Vệ Hồn Thuật, Linh Giới Châu () Chương 4: Bất Hủ Diễn Sinh Kinh () Chương 05: Hậu sơn cấm địa () Chương 6: Đánh vỡ Vạn Cổ Cực Cảnh, Quân Linh Lung muốn tùy tùng? () Chương 7: Ta làm Thiên Đế, làm trấn sát thế gian hết thảy địch! () Chương 8: Đánh dấu quét mới, thứ mười danh sách, Quân Trượng Kiếm xuất quan! () Chương 9: Trúc Cơ cảnh ba tầng, Mạc Phục Cừu () Chương 10: Ngươi muốn tu tiên sao () Chương 11: Tiên Đế danh xưng () Chương 12: Các ngươi rất dũng cảm a () Chương 13: Tru sát () Chương 14: Rời núi, mưu đồ () Chương 15: Mạch Ngọc trấn? () Chương 16: Hai vị, lại gặp mặt () Chương 17: Dù sao ta cũng không phải cái gì ma quỷ, Tiêu Trần đăng môn khiêu khích () Chương 18: Đính hôn phế, trên đầu xanh biếc, đánh với Tiêu Trần một trận () Chương 19: Ngay trước siêu hack mặt bật hack? () Chương 20: Phế Tiêu Trần, đoạt long khí, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi () Chương 21: Chuẩn bị mười tuổi yến, chiếc nhẫn lão gia gia hiện thân () Chương 22: Thần tử lần đầu bế quan, Tổ Long sào long tử, Long Hạo Thiên () Chương 23: Long Hạo Thiên tính toán, ngự kiếm truyền thư, rộng mời quần hùng! () Chương 24: Khương gia song mỹ, chư thế lực dự tiệc, Diệp gia thiên kiêu tâm tư () Chương 25: Mong muốn đào chân tường? Thứ bảy danh sách, Quân Tuyết Hoàng () Chương 26: Mạch thượng nhân như ngọc, Thần tử Thế Vô Song! () Chương 27: Khương Lạc Ly thật là thơm định luật, Diệp Tinh Vân khiêu khích () Chương 28: Quân mỗ thực lực thường thường không có gì lạ, Diệp Tinh Vân kinh ngạc () Chương 29: Hoàn toàn liền là nghiền ép, Diệp Tinh Vân dị trạng () Chương 30: Thiên Vương lấp mặt đất hổ, Lạc Ly một mét năm () Chương 31: Số 0 danh sách thân phận ban bố, Quân Vạn Kiếp bất mãn () Chương 32: Khách không mời mà đến, Long Hạo Thiên đến, bất quá mấy con cá chạch mà thôi () Chương 33: Thật sự là lão hiệp sĩ đổ vỏ, một chưởng vỗ chết Lan Thanh Nhã () Chương 34: Quân gia danh sách chiến thái cổ vương tộc, Long Hạo Thiên tập kích Quân Tuyết Hoàng () Chương 35: Mạnh mẽ chống đỡ Tiệt Long thủ, lông tóc không thương, đoạn Long Hạo Thiên cánh tay (ba canh) () Chương 36: Long Hạo Thiên át chủ bài ra hết, đánh dấu thất tinh ban thưởng Chí Tôn cốt! () Chương 37: Trời xanh kiếp quang oai, tay xé Long Hạo Thiên, hổ phụ không khuyển tử! () Chương 38: Đánh giết Long Hạo Thiên, Thập Bát Tổ ra tay, tam kiếm diệt chuẩn chí tôn! (ba canh) () Chương 39: Đồ nướng U Long chí tôn, tinh luyện Long Nguyên, địa ngục lò luyện () Chương 40: Hoang Cổ thánh thể chi kiếp, mười vạn lôi kiếp tôi thể, đột phá Thần Kiều cảnh hậu kỳ () Chương 41: Tổ Long sào hi vọng, Long Ngạo Thiên, Diệp Tinh Vân dã tâm () Chương 42: Ngũ đại thần quyết, thánh thể dị tượng thuế biến thời cơ, Bàn Vũ thần triều đánh dấu () Chương 43: Thiên mệnh nhân vật chính Tiêu Trần nữ nhân duyên, lại là anh hùng cứu mỹ nhân sáo lộ () Chương 44: Kinh điển sáo lộ, một con gà quay nhận phương tâm, vì Tiêu Trần diệt trừ hết thảy kẻ địch () Chương 45: Tiêu Trần đi chí tôn bí tàng, Thương Long Cổ Hoàng nhất mạch, Long Bích Trì () Chương 46: Nam Thiên thành, Đạo Cực thiên tông cùng nhau cung nghênh, tiếp kiến vị đại nhân vật nào? () Chương 47: Thần tử giá lâm, Nam Thiên thành oanh động, Quân Vạn Kiếp không phục () Chương 48: Quân Vạn Kiếp ra tay, Linh Lung bị thương, không có quả ngon để ăn () Chương 49: Báo thù không cách đêm, tiện tay diệt sát Hắc Vân tộc thiên kiêu () Chương 50: Thần tử có vô địch chi tư, nghiền ép Quân Vạn Kiếp, giết người tru tâm (ba canh) () Chương 51: Quân Vạn Kiếp thần phục, cửu thiên thập địa nói đến, thân muội muội sáo lộ () Chương 52: Ngự Tam Gia, Tiểu Thánh Nhân Cơ Huyền kế hoạch () Chương 53: Thái Hoang rừng rậm, bí tàng mở ra, dị vực hắc ám vật chất () Chương 54: Khương Thánh Y đến, Cổ thánh binh, Quan Thiên kính () Chương 55: Rau hẹ mọc làm vừa ý, thái cổ di chủng Ác Ma viên () Chương 56: Quyền diệt thái cổ di chủng, các cường giả hội tụ, đều như thế không có đầu óc sao? () Chương 57: Tay xé Thôn Thiên tước, che đậy Cửu Đầu sư tử, Thần tử oai không thể địch! () Chương 58: Hàng phục Cửu Đầu sư tử, nhường Cơ Huyền làm Tầm Bảo thử, hết thảy đều nắm trong tay () Chương 59: Quân Tiêu Dao bố cục, Tiêu Trần phát hiện lớn, Chí Tôn Tổ Long Cốt () Chương 60: Vũ Minh Nguyệt viện trợ, tam phương đánh cờ, lại bị Quân Tiêu Dao tính toán () Chương 61: Quân Vạn Kiếp độc chiến ba người, Tiêu Trần thủ đoạn tàn nhẫn, không có có nhân vật chính mệnh () Chương 62: Tiêu Trần địch nhân vốn có là Quân gia Thần tử? Vũ Minh Nguyệt khiếp sợ () Chương 63: Thê thảm Tiêu Trần, Vũ Minh Nguyệt khuất nhục, cho bản thần tử quỳ xuống! () Chương 64: So bối cảnh chưa sợ qua người nào, nô dịch trưởng công chúa, mới bố cục () Chương 65: Tiêu Trần tính toán, trở thành phò mã gia, rau hẹ đối thân thể chỗ tốt () Chương 66: Nguyên Thiên chí tôn che giấu, Cơ Huyền mưu tính, Quân Tuyết Hoàng hãm nguy () Chương 67: Đánh dấu ngũ tinh ban thưởng, ngũ đại thần quyết một trong, Nguyên Hoàng đạo kiếm! () Chương 68: Chật vật Long Bích Trì, Tổ Long sào trưởng lão chấn nộ, đa tạ Cơ Huyền cái này Tầm Bảo thử () Chương 69: Quân Tiêu Dao cường thế, tiếp tục nghiền ép, Cơ Huyền hoài nghi nhân sinh () Chương 70: Há miệng chờ sung () Chương 71: Tử Âm trảm Hóa Thần () Chương 72: Đổ thạch () Chương 73: Luyện Mạch trung kỳ () Chương 74: Tịnh hóa ma thi, hắc ám đầu nguồn che giấu, chí tôn hạ bái () Chương 75: Tế Nguyên Hoàng đạo kiếm, trảm Cơ Huyền cánh tay, cơ duyên thu hết, công đức viên mãn () Chương 74: Tịnh hóa ma thi, hắc ám đầu nguồn che giấu, chí tôn hạ bái () Chương 75: Tế Nguyên Hoàng đạo kiếm, trảm Cơ Huyền cánh tay, cơ duyên thu hết, công đức viên mãn () Chương 76: Thần bí người hộ đạo ra tay, trọng thương Thương Long trưởng lão, ép tới không còn cách nào khác () Chương 77: Vũ Minh Nguyệt hồi triều, Tiêu Trần cuối cùng cơ duyên, tự phong Tổ Long sào cổ đại quái thai () Chương 78: Cơ gia kiêu nữ Cơ Thanh Y, Cửu Linh Nguyên Thánh đăng môn, nguyên lai ngươi gọi Cẩu Thặng () Chương 79: Chín đại thiên thư chi thể sách, Thần Tượng Trấn Ngục Kình tiểu thành, Thanh Thiên Tổ Long Giáp () Chương 80: Đại La Bất Hủ tiên thân, song long xuất thế, Tổ Long làm hưng, gợn sóng lại nổi lên () Chương 81: Hai lớn cổ quốc luân hãm, sau lưng công tử thần bí () Chương 82: Phía sau màn hắc thủ dã tâm, tiến công Chu Tước cổ quốc, Thần tử muốn xuất quan (ba canh) () Chương 83: Chu Tước cổ quốc hoàng cung đánh dấu, triệu tập Phong Lâm Hỏa Sơn tứ vệ, chuẩn bị xuất chinh () Chương 84: Tiên Vực Thất Đại Bất Khả Tư Nghị, xua binh xuất chinh, liên quân binh lâm thành hạ () Chương 85: Chu Tước quốc chủ xuất quan, vẫn như cũ vô lực hồi thiên, muốn mất nước? (ba canh) () Chương 86: Quân Tiêu Dao đến, chấn nhiếp toàn trường, là chán sống sao? (canh thứ nhất) () Chương 89: Giao diện, cho ta thôi diễn! () Chương 88: Đánh dấu tứ tinh ban thưởng, Cổ thánh binh, tứ đại cổ quốc che giấu (canh thứ ba) () Chương 89: Phía sau màn hắc thủ muốn hiện thân (Canh [4]) () Chương 90: Hai quân chính diện giao phong, phía sau màn hắc thủ lộ chân thân (Canh [5]) () Chương 91: Bàn Vũ thần triều Quán Quân hầu, không chịu được như thế nhất kích (canh thứ sáu) () Chương 94: Lễ vật () Chương 95: Bởi vì yêu () Chương 96: Ta không ngại () Chương 95: Tiêu Trần cơ duyên, Tổ Long sào cổ đại quái thai thức tỉnh! (thứ mười càng) () Chương 96: Thần triều yến hội tướng khải, thế lực khắp nơi đi, Vạn Hoàng linh sơn thiên kiêu xuất thế (canh thứ nhất) () Chương 97: Dẫn đường thiếu nữ Tần Huyên, trên hoàng thành, tím cấm đỉnh , có thể chờ mong một thoáng (canh thứ hai) () Chương 98: Thiên Cầm nữ đấu cầm hội, nhằm vào Tam hoàng tử bố cục, Phượng Thanh Linh đi vào (canh thứ ba) () Chương 99: Đấu đàn bắt đầu, Phượng Thanh Linh lạc bại (Canh [4]) () Chương 100: Một khúc Nghiễm Lăng tán, Đại Đạo hiển hóa, rung động toàn trường, Thiên Cầm nữ ưu ái (canh năm) () Chương 101: Ba chiêu nghiền ép, vô phương tin Phượng Thanh Linh, bị đánh chạy (canh thứ nhất) () Chương 102: Tam hoàng tử lãnh ý, tổ chức sát thủ, U Minh Thiên! (canh thứ hai) () Chương 103: Trấn áp Niết Bàn cảnh thích khách, thiết kế Tam hoàng tử (canh thứ ba) () Chương 104: Ám sát thất bại, Quân gia đến, Tiêu Trần thuế biến (Canh [4]) () Chương 105: Yến hội mở ra, Đế binh Bàn Hoàng kiếm, Quân Tiêu Dao Tử Cấm thành phó ước! (Canh [5]) () Chương 106: Chư thế lực tề tụ, Hoàng Huyền Nhất suy đoán, bắc địa Vương gia (canh thứ nhất) () Chương 107: Diệp Tinh Vân đâm tâm, Quán Quân hầu bản tôn hiện thân, giống màu đen đại giáp trùng? (canh thứ hai) () Chương 108: Từ trên trời giáng xuống chưởng ấn, đập bay Quán Quân hầu, Quân Tiêu Dao cường thế lên sàn! (canh thứ ba) () Chương 109: Khương Lạc Ly ghen tuông, Bàn Vũ thần chủ giá lâm, Tiêu Trần hiện thân (Canh [4]) () Chương 110: Tiêu Trần đấu Dương Bàn, hai khỏa rau hẹ hỗ kháp, Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm oai (Canh [5]) () Chương 111: Các vị đang ngồi đều là rác rưởi, Tử Cấm đỉnh, một người khiêu chiến các ngươi hết thảy! () Chương 112: Cùng vây công, vẫn như cũ quét sạch tứ phương (canh thứ hai) () Chương 113: Bốn đại thiên kiêu ra tay, trấn áp bốn phương, Quân Tiêu Dao mới là chung cực boss(canh thứ ba) () Chương 114: Đạp mặt Dương Bàn, phò mã ứng cử viên, Quân Tiêu Dao lựa chọn (Canh [4]) () Chương 115: Quân Tiêu Dao bức hiếp, Vũ Minh Nguyệt đoạn tuyệt quan hệ, Tiêu Trần triệt để điên rồi (Canh [5]) () Chương 116: Vạch mặt, Vũ Minh Nguyệt xứng sao, Bàn Vũ thần chủ kiêng kị (canh thứ nhất) () Chương 117: Thần bí người hộ đạo ra tay, đối thiếu chủ bất lợi, giết không tha! (canh thứ hai) () Chương 118: Bạch Y thần vương tùy tùng, áo xám Trọng Đồng nữ tử, A Cửu (canh thứ ba) () Chương 119: Quân gia Thập Lục Tổ, Lão Hoàng chủ tâm bên trong khổ a, Bàn Vũ lăng đánh dấu (Canh [4]) () Chương 120: Đánh dấu thất tinh ban thưởng, Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, thần bí Đọa Lạc thánh thể! (Canh [5]) () Chương 121: Thánh thể bí mật, tái tạo Bàn Vũ đại đế, có thể điều khiển Đọa Lạc thánh thể? () Chương 122: Bàn Vũ thần chủ lòng đang rỉ máu, các phương thiên kiêu tính toán, Vạn Hoàng linh sơn hoàng tử phượng nữ () Chương 123: Quân Tiêu Dao lại lần nữa oanh động thiên hạ, cùng Vũ Minh Nguyệt đổ ước () Chương 124: Cùng A Cửu dạ đàm, U Minh Thiên Phủ diệt, Tiêu Trần cử động điên cuồng () Chương 125: Chơi chiến thuật tâm đều bẩn, Vũ Minh Nguyệt huyễn tưởng phá toái (Canh [5]) () Chương 126: Vũ Minh Nguyệt Tiêu Trần trở mặt thành thù, Thanh Long thượng nhân ra tay, bản thần tử trả lại ngươi tự do () Chương 129: Trời sinh tuyệt mạch () Chương 130: Phượng Hoàng Thần Trượng, Tổ Long Châu, Kỳ Lân Ấn () Chương 131: Phía tây đại lục Vương gia () Chương 132: Chí Tôn chi tư, Vương Cửu U () Chương 133: Có ta ở đây, không có ai có thể tổn thương ngươi () Chương 132: Đệ nhất danh sách Quân Lăng Thương ra tay, một hồi Long Cát công chúa () Chương 133: Kỳ Lân đại thần thông cùng Chân Long đại thần thông, cường cường va chạm () Chương 134: Quân Tiêu Dao xuất quan, thánh thể đệ nhị dị tượng thức tỉnh, bất quá một đầu mẹ cá chạch mà thôi () Chương 135: Dùng thế giới bản nguyên làm Tiên chủng, hạ giới thập địa đem loạn, nghịch thiên mười Tử () Chương 136: Thiên Đạo lâu đánh dấu, Diệt Bá Thánh Vương Thủ Sáo, muốn biến thành một quyền siêu nhân () Chương 137: Long Cát công chúa thái độ, Quân Lăng Thương khuyên bảo, thèm A Cửu thân thể? () Chương 138: Các phương truyền nhân hiện thế, đi Thiên Đạo lâu, già lâu thánh sơn Kim Sí Tiểu Bằng Vương, Tiểu Tây Thiên Phật Tử Pháp Hải () Chương 139: Diệp Tinh Vân kế hoạch, xem mặt thời đại, cái này là đệ tử thư viện thực lực? () Chương 140: Vạn Bảo thương hội thiếu chủ tới chơi, đấu võ hội, bồi dưỡng tùy tùng dự định (canh năm) () Chương 141: Hai nữ ở giữa Tu La tràng, Kim Sí Tiểu Bằng Vương tâm tư, tiên nguyên thu hoạch () Chương 142: Dị vực cường tộc, Thiên Ma nhất tộc, đến từ Huyền Thiên Tiên Vực nam tử thần bí () Chương 143: Miểu sát chiến đấu, từ xưa cung nhiều lính treo bức () Chương 144: Huyền Thiên Tiên Vực thời cổ Đế tộc, Nghệ tộc thiên kiêu, Nghệ Vũ () Chương 145: Nghệ tộc cùng Thái Dương thần sơn, Nghệ Vũ thành tâm tùy tùng, Thiên Đạo lâu mở ra, Thanh Y đến () Chương 146: Chư thiên kiêu hội tụ, đạp thiên bậc thang, minh cổ chung, Dược Long môn () Chương 147: Nghệ Vũ lộ ra thần uy, chật vật thư viện Thánh tử, Đại trưởng lão đến () Chương 148: Liên phá tam quan ghi chép, tựa như thần tích, Đại trưởng lão lòng đang rỉ máu () Chương 149: Thiên Đạo lâu mở ra, dị tượng hiển hóa, Quân gia thần tử cùng Cơ gia Thần Nữ va chạm () Chương 150: Đạo vận hiển hóa kinh người dị tượng, áo trắng tuyệt thế, đưa lưng về phía chúng sinh, che đậy toàn trường! () Chương 151: Bốn phương rung động, chúng thiên kiêu đạo tâm không ổn định, cường thế phá quan () Chương 152: Thế như chẻ tre, diệt Cổ Hoàng con út, chiến thiếu niên Đại Đế () Chương 153: Thứ bốn mươi chín tầng, quỷ dị Quỷ Diện thiếu nữ, Thượng Thương Chi Thủ lộ ra thần uy () Chương 154: Sáng tạo kỳ tích, đi đến 50 tầng, cùng sáu cái bản thân chiến đấu! (canh năm) () Chương 155: Đánh dấu thất tinh ban thưởng, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, mặc hắn kiếp nạn ngàn trượng, ta từ đương thời có một không hai! () Chương 156: Luân Hồi Thánh Linh di hài, cảm ngộ luân hồi chân lý, bốn phương thiên kiêu khiếp sợ () Chương 157: Chí Tôn cốt đệ nhị thần thông, luân hồi niết ánh sáng, Luân Hồi Thánh Linh nhắc nhở () Chương 158: Luân hồi Tiên chủng, chưa tới chọn con đường, Kim Sí Tiểu Bằng Vương không cam lòng () Chương 159: Đối chiến Kim Sí Tiểu Bằng Vương cùng Pháp Hải, Lục Đạo Luân Hồi Quyền hiển uy () Chương 160: Thái độ chuyển biến, muốn cho Quân Tiêu Dao làm thư viện Thánh tử () Chương 161: Thế lực khắp nơi chấn động, Diệp gia Kiếm Ma chuyển thế, vương không thấy vương! () Chương 162: Thập địa sóng gió nổi lên, Thiên Huyền Đại Lục, nghịch thiên mười Tử đầu hiện thân () Chương 163: Nạp Lan Nhược Hi áy náy, đúng lý không tha người, thế giới bản nguyên xuất hiện () Chương 164: Nghịch Thiên Thập Tử liên tục hiện thân, trấn áp tội tộc Quân gia ngũ đại phụ thuộc thế lực () Chương 165: Quân Tiêu Dao nhích người, Yêu Thần cung dưới thần nữ giới, Lâm Phong một năm ước hẹn () Chương 166: Lâm Phong ép người quá đáng, Tử Phủ thánh địa Thánh nữ, Tô Tử Quỳnh () Chương 167: Nạp Lan gia tộc tuyệt vọng, tuyệt xử phùng sinh, Nghệ Vũ một tiễn trọng thương Lâm Phong! (canh năm) () Chương 168: Công tử nhà ta một câu , khiến cho ngươi Tiên Vực Tử Phủ thánh địa hủy diệt! () Chương 169: Tử Phủ thánh địa sợ mất mật, cùng nhau quỳ xuống, một chưởng vỗ chết Tử Yên, Lâm Phong không có năng lực cuồng nộ () Chương 170: Ngươi là thiên địa nhân vật chính? Thiên địa đều muốn thần phục tại bản thần tử dưới chân! () Chương 171: Xử trí Tử Phủ thánh địa, Tô Tử Quỳnh chủ động yêu cầu thành nữ nô, dùng thân vì chủng con đường () Chương 172: Mới đánh dấu, thập giới kẽ nứt, Anh Linh tế đàn, Lâm Phong nhân vật chính khí vận (canh năm) () Chương 173: Tinh Thần đại lục, tội tộc phản loạn, Nghịch Thiên Chi Tử Mạc Phàm báo thù! () Chương 174: Huyền Thiên tông tan tác, Mạc Phàm thủ đoạn tàn nhẫn, Quân Tiêu Dao biết được tin tức () Chương 175: Vô Tẫn Chi Hải, vượt giới truyền tống trận, Lưu Thiến Thiến khiếp sợ, chủ thượng Quân gia đến rồi! () Chương 176: Mạc Phàm nhân vật chính sáo lộ, tái tạo chi ân không dám quên, chủ thượng Quân gia sẽ đến cứu sao? () Chương 177: Huyền Thiên tông bi tráng, Quân Tiêu Dao một kiếm tuyệt thế, một kiếm này, vì Huyền Thiên tông! (canh năm) () Chương 178: Như thần hàng trước khi, Huyền Thiên tông phấn chấn, truy sát Mạc Phàm () Chương 179: Đại chiến kết thúc, tùy tùng thế lực làm phản, Diệp Tinh Vân thủ đoạn () Chương 180: Diệp Tinh Vân mưu tính, tinh cung bảo tàng chìa khoá, Vô Cực tinh cung đại quyết chiến! () Chương 181: Quân Tiêu Dao một kiếm phá trận, hôm nay Vô Cực tinh cung, diệt! () Chương 182: Vô Cực tinh quân manh mối, Tiềm Long đại lục, Đại Dận hoàng triều, Quân Dĩnh Nhi () Chương 183: Ý trung nhân của ta, chính là cái cái thế anh hùng, vị thứ ba Nghịch Thiên Chi Tử, tế thần phù chiếu () Chương 184: Thiên Yêu vương tộc phá phong, hung hăng càn quấy Thiên Yêu thái tử, Tinh Thần đại lục dị biến () Chương 185: Ám Vực dị trạng, bốn phương thế lực hội tụ, Diệp Tinh Vân tính toán, cẩu thả đến cuối cùng cuối cùng thành hoàng () Chương 186: Tinh Thú thủy triều, Mạc Phàm không cam lòng, tinh cung bảo khố hiện thế () Chương 187: Thần Hỏa cảnh Tinh Thú Cự Côn, Liệt Tinh thần khôi, Diệp Tinh Vân trong trí nhớ thân ảnh (canh năm) () Chương 188: Phía sau màn hắc thủ, Vô Cực tinh quân mưu tính, đoạt xá Diệp Tinh Vân () Chương 189: Quân Tiêu Dao chiến Vô Cực tinh quân () Chương 190: Vương thể dị tượng, Tinh Thần Tứ Tuyệt Thiên, Vô Cực tinh quân muốn đoạt bỏ, thời đại biến () Chương 191: Hỗn Độn Thần Ma diệt sát Vô Cực tinh quân, một chưởng vỗ chết Mạc Phàm, thu hoạch tương đối khá () Chương 192: Anh Linh tế đàn tín vật, Diệp gia người hộ đạo hiện thân, Thiên Huyền đại lục náo động lên () Chương 193: Thái Cổ thần sơn huyết tẩy thiên hạ, Lâm Phong báo thù, tề tụ Nạp Lan gia tộc (sáu chương) () Chương 194: Quân Tiêu Dao hồi trở lại Thiên Huyền đại lục, đại chiến bắt đầu! () Chương 195: Các lộ Thái Cổ thần sơn tề tụ, Kim Chu lão tổ, huyết chiến bùng nổ () Chương 196: Quân Tiêu Dao đến, ngươi lại cảm thấy ngươi đi, lần nữa giáo Lâm Phong làm người () Chương 197: Quân Tiêu Dao khai sát giới, liên tục ngã xuống, đến thế giới bản nguyên, Kim Chu lão tổ hoảng sợ! () Chương 198: Liệt Tinh thần khôi hiển uy, Kim Chu lão tổ ngã xuống, Quân Tiêu Dao thành cứu thế chủ(canh năm) () Chương 199: Thiên Huyền đại lục triệt để ổn định, mục tiêu tiếp theo, Phương Hàn quật khởi () Chương 200: Đọa Thần cung, Đọa Thần Tử, bắt lấy Nghịch Thiên Chi Tử, Thôn Thần ma công truyền nhân () Chương 201: Nghịch Thiên Chi Tử bỏ mình? Đọa Thần Tử nghi hoặc, Chiến Ma điện bảy đời điện chủ () Chương 202: Chiến Ma điện tin tức, Quân Tiêu Dao dự định, lại muốn bắt đầu thu hoạch được () Chương 203: Tam đại tông môn vây quét, bị buộc tuyệt lộ, trong tuyệt cảnh viện trợ! () Chương 204: Bảy đời điện chủ đến giúp, Hoàng Tuyền lão nhân hoảng hốt, Đọa Thần Tử tính là thứ gì? () Chương 205: Tam đại tông môn hủy diệt, Đọa Thần Tử phẫn nộ, muốn muốn khiêu chiến Quân Tiêu Dao () Chương 206: Chân chính Thôn Thần ma công truyền nhân, Yến Thanh Ảnh điều kiện, vĩnh viễn, thần phục bản thần tử! () Chương 207: Ước định thành lập, đạt được Thôn Thần ma công, Sâm La đại lục bản nguyên (canh năm)
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN