Bắt Đầu Hợp Hoan Tông , Bị Sư Tỷ Bắt Chẹt Mạch Máu Miễn phí

Bắt Đầu Hợp Hoan Tông , Bị Sư Tỷ Bắt Chẹt Mạch Máu

Tác giả:

Hàm Ngư Lão Bạch

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 792

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Lâm sư huynh, Liễu sư tỷ lại để cho ngươi đi qua cùng nàng song tu.

Lâm Phong Miên khóc không ra nước mắt, liền không thể để ta thả một ngày nghỉ sao?

Từ ban đầu cái này Hợp Hoan tông, hắn là mỗi ngày lên núi xới đất, không biết ngày đêm làm.

Tu vi không có một ngày ngàn dặm cũng coi như, thân thể còn ngày càng lụn bại. Cái này Hợp Hoan tông thật không thể lại ngốc, nếu không sớm muộn c·hết t·ại c·hỗ này chút bóc lột đến tận xương tuỷ yêu nữ tay bên trên.
Mới nhất Chương 792: Cái này tay nhiều ít có chút vấn đề!

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1: Mô phỏng nhân sinh () Chương 2: Trương Nhị Cẩu nghịch tập nhân sinh () Chương 03: Đầu to đầu nhỏ chỉ có thể bảo vệ một cái? () Chương 04: Không có nhược điểm nam nhân () Chương 05: Sư huynh ngươi mau chạy đi () Chương 06: Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu? () Chương 07: Đến đều đến rồi! () Chương 08: Mặc quân ngắt lấy () Chương 09: Ta chết phía trước, ngươi không thể tìm người khác! () Chương 10: Tà Đế Quyết () Chương 11: Ngươi có phải hay không không được? () Chương 12: Hạ Vân Khê bị giam lại? () Chương 13: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng () Chương 14: Quỳnh Hoa Chí Tôn () Chương 15: Cho các yêu nữ xới chút đất, vẩy vẩy nước, dùng thân vào hang cọp? () Chương 16: Sư huynh không phải là ăn tủy biết vị a? () Chương 17: Sư huynh, là ngươi lời nói có thể () Chương 18: Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân () Chương 19: Nha đầu ngốc, ngươi lại làm sao đến mức này? () Chương 20: Mỹ nhân tặng sáo () Chương 21: Sư tôn nói nam tử mời nữ tử uống rượu nhất định có mưu đồ () Chương 22: Chúng ta chỉ là phổ thông người, muốn nhận mệnh! () Chương 23: Cái này giữa ban ngày, gấp gáp như vậy sao? () Chương 24: Sư đệ, ngươi buông lỏng một chút, ta muốn thở không nổi () Chương 25: Đêm dài đằng đẵng, bọn tỷ muội, một người một cái? () Chương 26: Ưa thích đồ vật muốn nắm trong tay () Chương 27: Tiến vào nội môn có thể a! () Chương 28: Ta chỉ nghĩ cho tiểu đệ nghỉ, thế nào liền cái này khó () Chương 29: Nhân gia đều đường hẻm đón lấy, ngươi cũng không có điểm biểu thị! () Chương 30: Tại Hợp Hoan tông tìm phụ nữ đàng hoàng có phải hay không hiểu lầm cái gì? () Chương 31: Hổ dữ không ăn thịt con () Chương 32: Lâm sư đệ, ngươi có thể phải nhẹ nhàng một chút () Chương 33: Không sợ con muỗi rắn kiến cắn mông a? () Chương 34: Cái này vị cô nương xin tự trọng! () Chương 35: Muốn thiếp thân làm cái gì, thiếp thân đều nguyện ý () Chương 36: Đêm nay tỷ tỷ đi ngươi nhà bên trong được chứ? () Chương 37: Yêu nữ tư vị có thể thật không sai () Chương 38: Thiếp thân ngực có chút ngạt, không bằng tiên sư đêm nay tới xem một chút? () Chương 39: Không thể báo đáp, lấy thân báo đáp () Chương 40: Cái quần cũng không mặc tốt liền không nhận người rồi? () Chương 41: Tiên sư có thể thật là xấu, bất quá thiếp thân rất thích! () Chương 42: Muốn không chúng ta năm cái cùng tiến lên, ép khô hắn tính rồi? () Chương 43: Sư tỷ, cái này trước mắt bao người ngươi muốn làm gì? () Chương 44: Phong Miên ca ca, ngươi muốn ta đi! () Chương 45: Một đêm phong lưu () Chương 46: Ngươi dám đụng ta, ta giết ngươi! () Chương 47: Ngươi không tại, nhân gia đành phải tự mình giải quyết () Chương 48: Đùa giỡn Trần Thanh Diễm () Chương 49: Ta hình như đến đến không phải lúc? () Chương 50: Ta là cái này gia cầm giống thú sao? () Chương 51: Ngọa tào, ta ngực đâu? Ta xuyên việt rồi? () Chương 52: Là ai giúp ta đổi quần áo? () Chương 53: Đại ân đại đức, không thể báo đáp, không bằng lấy thân báo đáp? () Chương 54: Nam nhân lòng ham chiếm hữu mạnh như vậy sao? () Chương 55: Kiếm đạo Chí Tôn () Chương 56: Cùng nhau tắm rửa, ngươi thế nào chảy máu mũi rồi? () Chương 57: Giàu có mà hào phóng đại tỷ tỷ, người nào lại không yêu thích đâu? () Chương 58: Các ngươi kiềm chế một chút, đừng nhanh như vậy chơi chết () Chương 59: Kịch chiến () Chương 60: Nam nhân này ta phải quỳ liếm hắn () Chương 61: Hắn là tông chủ muốn người () Chương 62: Ba ngày, ba ngày, ngươi biết rõ cái này ba ngày ta là thế nào qua sao? () Chương 63: Ngàn năm ước hẹn, ngươi ta ngàn năm sau tại Ninh Thành gặp nhau () Chương 64: Lâm Phong Miên, chết dâm tặc! () Chương 65: Quá mức chúng ta đi trong nhà hắn chờ hắn () Chương 66: Nhân gia luận bảng hiệu cũng có thể bán không ít tiền! () Chương 67: Ôn huynh, ngươi cơ ngực vì cái gì như này xốc nổi? () Chương 68: Bỗng nhiên thu tay, kia người lại tại đèn đuốc rã rời chỗ? () Chương 69: Hợp Hoan tông yêu nữ có xinh đẹp hay không, kỹ thuật có thể hay không? () Chương 70: Có sự tình hướng ta đến, ta tiếp nhận được xuống! () Chương 71: Cùng ta về nhà, ta cưới ngươi! () Chương 72: Hợp Hoan tông yêu nữ liền cái này dạng? () Chương 73: Ngươi cái phụ lòng đàn ông, làm lớn nhân gia bụng liền chạy! () Chương 74: Sư huynh, tại chỗ này không được! () Chương 75: Ngươi không có ác ý, ngươi chỉ là gặp sắc khởi ý () Chương 76: Chỉ cần cuốc múa đến tốt, nào có góc tường đào không sập? () Chương 77: Sư muội sớm đã là ta người () Chương 78: Ôn huynh, phòng ngươi thế nào hội có nữ tử cái yếm? () Chương 79: Giải quyết sinh lý nhu cầu rất bình thường đây () Chương 80: Tại Tuần Thiên tháp mướn phòng làm việc? () Chương 81: Vân Khê, ta muốn ngươi giúp ta tu hành! () Chương 82: Gạo sống nấu thành cơm chín () Chương 83: Các ngươi chẳng lẽ là kia Hợp Hoan tông yêu nhân? () Chương 84: Tần công tử có thể nhận thức cái này hai cái Hợp Hoan tông yêu nhân? () Chương 85: Không có ý tứ, bắn ngươi một mặt đây () Chương 86: Kia ta có thể để ta cha đến cửa cầu hôn () Chương 87: Ta quay đầu lại đến ăn ngươi đậu hũ! () Chương 88: Nam nữ ăn sạch? () Chương 89: Nàng không có đánh chết ngươi, ngươi tính mộ tổ bốc lên khói xanh () Chương 90: Bị Hợp Hoan tông yêu nữ câu hồn, đần độn liền theo đi () Chương 91: Đánh là thân mắng là yêu? () Chương 92: Ta muốn hủy hôn () Chương 93: Bằng hữu vợ không thể lấn! Không phải không khách khí a! () Chương 94: Ngươi gọi là dựa vào, ở trước mặt ta chẳng phải là cái gì! () Chương 95: Có tin ta hay không một cái tay liền đánh ngã ngươi? () Chương 96: Đánh nhỏ, đến lão () Chương 97: Cái này thế giới nước rất sâu, ngươi không nắm chắc được () Chương 98: Hồ yêu a, truyền thuyết bên trong hồ yêu a! () Chương 99: Cái này cô nương đối ngươi rất trọng yếu sao? () Chương 100: Ngươi là ta tương lai nàng dâu, cùng ta cùng nhau ngủ thế nào rồi? () Chương 101: Bị bắt gian tại giường? () Chương 102: Ta là chúng ta trong bốn người yếu nhất () Chương 103: Hồ yêu () Chương 104: Hạ cô nương có rồi? () Chương 105: Đủ trắng đủ non, đủ đại! () Chương 106: Đêm gõ quả phụ môn, nửa đêm ăn đậu hũ () Chương 107: Thất thần làm gì, cởi quần áo a! () Chương 108: Quả phụ ngươi cũng dám hạ thủ, lá gan rất béo a () Chương 109: Ta muốn ngươi thân bên trên kia kiện () Chương 110: Đầu năm nay liền con tiểu hồ ly đều chê nghèo thích giàu () Chương 111: Lâm gia ở chỗ này chờ một cái người () Chương 112: Tống Ấu Vi chết rồi? () Chương 113: Ta không phải tại thương lượng với ngươi, ngươi cần thiết theo ta đi! () Chương 114: Trắng trợn cướp đoạt dân nữ? () Chương 115: Nam giả nữ trang () Chương 116: Cái này xúc cảm không giống như là giả! () Chương 117: Tiễn tử Quan Âm? () Chương 118: Lần sau nhớ rõ cho ta tách ra cắn () Chương 119: Thiếu gia, ngoài cửa đến cái xinh đẹp bạch y cô nương tìm ngươi! () Chương 120: Mang một đám yêu nữ về nhà? () Chương 121: Một đêm đổi một cái, đều phải bận rộn một tuần đây () Chương 122: Ngươi ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất, không cho ngươi không an phận! () Chương 123: Ta muốn đi tương lai nhìn một chút! () Chương 124: Một cái người làm hai cái dùng? () Chương 125: Ngươi cho ta sờ sờ ngươi bảo bối, ta liền cho ngươi sờ sờ ta bảo bối () Chương 126: Cái này vị Yêu Tiên tỷ tỷ là muốn cướp tiền còn là cướp sắc? () Chương 127: Song tu còn thật có thể thành đôi hay sao? () Chương 128: Trắc Yêu Thạch () Chương 129: Chẳng lẽ thua không nổi hay sao? () Chương 130: Khi dễ chồng của ta, hỏi qua chúng ta không? () Chương 131: Nhân gia đều xem ẩm ướt () Chương 132: Vì toàn thành bách tính, ngươi hi sinh một lần nhan sắc đi () Chương 133: Toàn thành hi vọng () Chương 134: Triệu Nhã Tư mất tích rồi? () Chương 135: Hoàng Long, ngươi sự tình xảy ra chỗ! () Chương 136: Hết thảy nguyên do () Chương 137: Không được đến vĩnh viễn tại bạo động () Chương 138: Yêu nữ còn là phân đẳng cấp () Chương 139: Sư đệ, ngươi thế mà ăn vụng? () Chương 140: Không phải tiên tử, là yêu nữ nha! () Chương 141: Cha, ngươi thật sự cho rằng nữ nhi đần như vậy sao? () Chương 142: Ngươi rất thông minh, đáng tiếc đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả! () Chương 143: Gả cho ngươi hình như cũng không sai () Chương 144: Hồ Tiên tỷ tỷ, ngươi lộ sạch nha () Chương 145: Y phục đều nhanh che không được () Chương 146: Liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được, còn không bằng chết đi coi như xong () Chương 147: Thần hồn giao hòa, thần giao cách cảm () Chương 148: Tạ lão, ngươi ngăn ta đường! () Chương 149: Không đi, liền cùng hắn cùng chết đi! () Chương 150: Sớm biết ngươi không có lòng tốt, may mắn là ta cũng thế. () Chương 151: Tiểu hồ ly, ngươi lộ sạch nha? () Chương 152: Ta nguyện ý về Hợp Hoan tông () Chương 153: Tháng bảy tuyết rơi () Chương 154: Nhân gia đều thương tâm như vậy, ngươi còn giẫm nhân gia! () Chương 155: Tiểu oan gia, thật là thiếu nợ ngươi! () Chương 156: Ngươi mới thật sự là yêu nữ a () Chương 157: Hết thảy nhân quả đều là mệnh trung chú định () Chương 158: Chúng ta Hợp Hoan tông cái này thiếu người sao? () Chương 159: Các ngươi là nghĩ mệt chết ta sao? () Chương 160: Một điểm cày cấy một điểm thu hoạch, không thể không làm mà hưởng nha! () Chương 161: Thính phong vô ưu, Lạc Tuyết ngủ say () Chương 162: Một chút cũng không khéo nha, ta tại cái này mai phục rất lâu! () Chương 163: Không vui một tràng? () Chương 164: Liền là ngực trĩu nặng, rơi hoảng hốt () Chương 165: Đại Chu hoàng triều () Chương 166: Một bàn tay ngươi có thể khóc rất lâu () Chương 167: Chưa từng có vểnh lên về sau, đặc thù thần thú! () Chương 168: Lăng Thiên Kiếm Thánh () Chương 169: Diệp Tuyết Phong () Chương 170: Nếu tương lai thành công thì tham vọng sẽ trỗi dậy, giết tận thế gian người tu đạo! () Chương 171: Đợi đến thu đến chín nguyệt tám, ta hoa nở sau Bách Hoa giết () Chương 172: Trong bóng tối lão thiên gia () Chương 173: Các ngươi an bài kỳ ngộ có thể hay không cân nhắc điểm ý tứ tính? () Chương 174: Cái này là hí tinh chính mình tu dưỡng sao? () Chương 175: Tiểu tử này chúng ta muốn () Chương 176: Đẹp đến phát sáng! () Chương 177: Cửu Thiên thần binh () Chương 178: Phá vây () Chương 179: Công khí tư dụng? () Chương 180: Luyến tiếc rồi? Tham lam tiểu quỷ! () Chương 181: Ngươi đêm nay nắm chắc cơ hội tốt, cùng hắn tạo cái em bé! () Chương 182: Ngươi thật tính toán chính mình về nhà ngủ a? () Chương 183: Một lần, ta bảo đảm, liền một lần! () Chương 184: Yêu nữ, thôi loạn ta đạo tâm! () Chương 185: Hợp Hoan tông tông chủ () Chương 186: Cái này dạng Hợp Hoan tông mới đúng vị đây () Chương 187: Ta tha ngươi mẹ nó một cái mạng chó, cho lão tử chết! () Chương 188: Cái này trên thế giới một cái khác ngươi! () Chương 189: Trùng hợp? () Chương 190: Chỉ là bởi vì tại đám người bên trong xem nhiều ngươi một mắt () Chương 191: Vạn nhất kích thước không đồng dạng thế nào làm? () Chương 192: Thượng Quan Ngọc Quỳnh () Chương 193: Ra miệng chuyển tiêu thụ tại chỗ () Chương 194: Ngươi tại tìm cái gì? () Chương 195: Sư huynh, có cái gì ta có thể giúp đỡ sao? () Chương 196: Tông chủ đều mặc không nổi y phục rồi? () Chương 197: Đáng chết, hình như lỡ mất cái gì () Chương 198: Ta cho ngươi một cơ hội, lần nữa tổ chức ngôn ngữ () Chương 199: Lạc Tuyết, ngươi bây giờ mấy tuổi rồi? () Chương 200: Trong lòng đất đấu giá hội () Chương 201: Lạc Tuyết, ngươi cũng nghĩ câu cá? () Chương 202: Tiên tử, ngươi muốn làm gì? () Chương 203: Cẩm y dạ hành? () Chương 204: Đêm dài đằng đẵng, công tử một mình một người có thể tịch mịch? () Chương 205: Có thể còn muốn cùng ngươi xuân phong nhất độ, lại giết ngươi? () Chương 206: Trang bức liền muốn làm tốt bị lôi phách chuẩn bị () Chương 207: Ta phủ Tiên nhân đỉnh, chưởng rơi đoạn Trường Sinh! () Chương 208: Tiếp ta một kiếm bất tử, ta tha ngươi một mệnh () Chương 209: Các ngươi có ác ý cũng không sao, một kiếm sự tình () Chương 210: Học đến rất tốt, lần sau đừng học () Chương 211: Cửu long đoạt chính () Chương 212: Là đạo hữu, liền đến chém ta! () Chương 213: Đều là ta! () Chương 214: Tà Đế Quyết hội ảnh hưởng tâm trí? () Chương 215: Cùng người chết nói chuyện, nhiều xúi quẩy a? () Chương 216: Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, cái này mệnh cầm đi! () Chương 217: Cái này trên thế giới thật có thiên mệnh chi tử sao? () Chương 218: Tiểu huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói! () Chương 219: Ngươi nghĩ tốt thế nào chết sao? () Chương 220: Phong cảnh không tệ, núi non lên xuống, phát triển tráng lệ! () Chương 221: Nhàm chán, tiến vào tìm một chút việc vui () Chương 222: Ngươi vì cái gì đem nàng trói đến như này không chính kinh? () Chương 223: Nữ nhân không thể tin a! () Chương 224: Mời đi! Cái này vị lên phải thuyền giặc công chúa điện hạ! () Chương 225: Đại khái còn tính là cái mỹ nhân a?
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN