Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế Miễn phí

Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế

Tác giả:

Elimia Giang

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp Sắc Hiệp

Tình trạng:

Tạm ngưng - Chương 85

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 3 người đánh giá.

9.3

Đánh giá truyện

Thể Loại: Đồng Nhân, Sắc Hiệp, Hệ Thống, Tu Tiên, Hậu Cung.

Mình dự định viết truyện này cũng lâu rồi, có thời gian rãnh sẽ tiếp tục viết thêm, đầu tiên sẽ là Vạn Cổ Thần Đế trước, vì đã có ý tưởng nên truyện rất dài, vì là mới tập viết nên có nhiều điểm không tốt có thể cho mình thêm ý kiến, xin cảm ơn.

Tất cả địa danh, nhân vật, tôn giáo,... trong truyện hoàn toàn là hư cấu - tưởng tượng. Nếu có lỡ trùng hợp xin rộng lượng bỏ qua hoặc nhắc nhở mình sẽ sửa đổi.

Là truyện chỉ dành cho đọc giả 18+

Chân thành cảm ơn tất cả!

LƯU Ý: Đọc giả có lòng ủng hộ mình thì có số tài khoản cũng như momo các thứ mình để dưới chương truyện, cảm ơn tất cả.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Bắt Đầu Từ Vạn Cổ Thần Đế!

Mới nhất Chương 85: Hạ Dược

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1: Yêu Nữ (1) () Chương 2: Thịt Lâm Phi (18+) () Chương 3: Tế Tự () Chương 4: Lâm Phi (18+) () Chương 5: Thịt Lâm Nính San (18+) () Chương 6: Thịt Vương Hậu (18+) () Chương 7: Tần Nhã () Chương 8: Hoàng Cấp Vũ Đấu Cung () Chương 9: So Chiêu () Chương 10: Thịt Đan Hương Lăng (+18) () Chương 11: () Chương 12: Chấn Động () Chương 13: Săn Thú () Chương 14: Vòng Hai Kết Quả () Chương 15: Tỷ Võ () Chương 16: Hạng Nhất, Tiến Vào Man Thần Trì () Chương 17: Bên Trong Man Thần Trì (18+) () Chương 18: Tiêu Phi Lựa Chọn (18+) () Chương 19: Hắc Miêu () Chương 20: Hàn Thanh La () Chương 21: Nữ Nô Hàn Thanh La (18+) () Chương 22: Thịt Dâng Tận Miệng (18+) () Chương 23: Thịt Tần Nhã (18+) () Chương 24: Tứ Đại Đệ Tử () Chương 25: Vô Thượng Cực Cảnh, Chư Thần Cộng Minh () Chương 26: Bên Trong Chư Thần () Chương 27: Chuẩn Bị () Chương 28: Hạ Đẳng Quận Quốc () Chương 29: Võ Thị Học Cung Khảo Thí () Chương 30: Lại Thêm Một Thị Nữ () Chương 31: Tử Thiến Trúng Độc () Chương 32: Thịt Tử Thiến (18+) () Chương 33: Lạc Hư () Chương 34: Vượt Tháp () Chương 35: Long Võ Điện () Chương 36: Thịt Hoàng Yên Trần (18+) () Chương 37: Ước Chiến () Chương 38: Quyết Đấu () Chương 39: Thánh Dịch () Chương 40: Nhất Long Tứ Phượng (18+) () Chương 41: Đoan Mộc Tinh Linh (18+) () Chương 42: Tinh Thần Lực Khảo Thí () Chương 43: Tinh Thần Lực Đệ Nhất () Chương 44: Bán Thánh Ý Đồ () Chương 45: Tân Sinh Luận Võ () Chương 46: Tây Viện Thứ Nhất () Chương 47: Khiêu Chiến Tư Không Thuật () Chương 48: Về Vương Thành () Chương 49: Thịt Thập Tam Quận Chúa (18+) () Chương 50: Song Tu, Huyết Mạch (18+) () Chương 51: Thịt Lạc Thủy Hàn (18+) () Chương 53: Lục Hàm Quy Tâm, Tử Thiến (18+) () Chương 52: Nữ Nô Lục Hàm () Chương 55: Ma Thần Biến (18+) () Chương 54: Diêu Thanh Đồng, Song Phượng (18+) () Chương 56: Lần Đầu Gặp Mặt () Chương 57: Hàn Tuyết () Chương 58: Hàn Tưu () Chương 59: Thịt Hàn Tưu (18+) () Chương 60: Địa Bảng, Trác Thí Cung () Chương 61: Top 100 Địa Bảng () Chương 62: Thịt Bạch Hư Linh (18+) () Chương 63: Long Huyết () Chương 64: Bạch Hư Linh (18+) () Chương 65: Đông Vực Thần Thổ, Xích Sí Nha Vương () Chương 66: Tuyết Ảnh Nhu () Chương 67: Thịt Tuyết Ảnh Nhu (18+) () Chương 68: Thần Kiếm Thánh Địa () Chương 69: Thánh Triều Thiên Thê () Chương 70: Mười Ba Kiếm Đại Thành () Chương 71: Thiên Bảng () Chương 72: Long Trạch Đại Pháp Sư () Chương 73: Thịt Tuyết Y Y (18+) () Chương 74: Tư Giai Lệ () Chương 75: Hợp Hoan Tán () Chương 76: Chiến Tam Phượng (18+) () Chương 77: Hàn Tuyết Trở Về () Chương 78: Huyết Linh Vương () Chương 79: Mị Thánh Quyết () Chương 80: Sủng Ái (18+) () Chương 81: Thịt Linh Vũ Tiên Tử (18+) () Chương 82: Nữ Nô Bắc Nguyệt, Gặp Ngân Nguyệt Lâm Không () Chương 83: Dâm Đãng Ngân Nguyệt Lâm Không (18+) () Chương 84: Chó Cái Ngân Nguyệt Lâm Không (18+) () Chương 85: Hạ Dược
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN