Cái Gì, Trong Mộng Nương Tử Đều Là Thật Miễn phí

Cái Gì, Trong Mộng Nương Tử Đều Là Thật

Tác giả:

Bôn Tẩu Đích Tiểu Lãng

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 248

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 2 người đánh giá.

4.5

Đánh giá truyện

Diệp Vũ xuyên qua đến huyền huyễn thế giới bên trong.

Thức tỉnh mộng cảnh mô phỏng hệ thống.

Mỗi lần mộng cảnh kết thúc về sau, đều có thể ngẫu nhiên ở trong giấc mộng thu hoạch được một cái năng lực.

Nguyên bản Diệp Vũ dự định cứ như vậy chậm rãi mạnh lên, thẳng đến quét ngang toàn bộ thế giới.

Theo thời gian trôi qua.

Diệp Vũ mộng cảnh thể nghiệm cũng càng ngày càng nhiều.

Nhưng về sau mới phát hiện.

Trong mộng nương tử, đều là thật sự tồn tại.

Bởi vì cái gọi là đàm một người bạn gái phong hiểm, đàm rất nhiều bạn gái nguy hiểm.

Đương những này thực lực thông thiên nữ ma đầu cùng Nữ Đế nhóm, từng cái tìm tới cửa thời điểm.

Diệp Vũ phản ứng đầu tiên, chính là muốn đi đường.
Mới nhất Chương 248: Phá vọng kính hiển uy, xử lý Đào Thiện Nhân

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 212: Hồng Nương huyết mạch () Chương 213: Hôm nay nghi xuống núi () Chương 01: Nằm mơ liền muốn có nằm mơ bộ dáng () Chương 02: Ta không cho phép ngươi tìm đạo lữ () Chương 03: Tốt đạo lữ, để ngươi ít đi mấy trăm năm đường quanh co () Chương 04: Trong lòng nàng phân lượng nặng bao nhiêu () Chương 05: Thực Cốt Đan chân tướng () Chương 06: Cả đời trói buộc () Chương 07: Mộng cảnh cụ hiện hóa () Chương 08: Nhiếp hồn cùng ngự hồn () Chương 09: Đúng dịp, ta cũng là Vạn Hồn Điện () Chương 10: Nữ tử vô sự chớ đi ra ngoài () Chương 11: Bữa tiệc tứ hôn () Chương 12: Nhớ kỹ đem mũ mang chính () Chương 13: Nữ Đế quật khởi con đường () Chương 14: Cưới nàng, cưới nàng, cưới nàng () Chương 15: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời () Chương 16: Diệp Niệm, nhớ mãi không quên () Chương 17: Mẫu hậu, cha ta đâu () Chương 18: Mạo muội gia hỏa ngươi thật rất mạo muội () Chương 19: Tiện nghi sư tôn () Chương 20: Vốn không che mặt, nhưng ngươi xã chết rất triệt để () Chương 21: Ta Ngũ Chỉ Phong muốn ra nhân tài () Chương 22: Thanh Vân Tông mười tám nhất () Chương 23: Ta thành lô đỉnh () Chương 24: Cầm tới nhân vật chính khuôn mẫu đạo lữ () Chương 25: Phục Thiên Cốc bị diệt () Chương 26: Giao dịch bỏ dở, từ đây người lạ () Chương 27: Chuyên môn ấn ký () Chương 28: Muốn phong hiểm vẫn là phải nguy hiểm () Chương 29: Hai nữ gặp mặt, mở ra Tu La tràng thời khắc () Chương 30: Rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt () Chương 31: Sư tôn, cố lên () Chương 32: Bắt đầu lịch luyện, Tạo Hóa Lâm () Chương 33: Khác thường hoàn cảnh cùng khác thường người () Chương 34: Ta để ngươi thanh kiếm cho ta () Chương 35: Đến, chiêu thống khoái () Chương 36: Nếu không muốn cái biện pháp đem Thánh nữ cũng xử lý () Chương 37: Bá khí Hồng Loan () Chương 38: Hai nữ tướng gặp () Chương 39: Cuối cùng gặp kim sắc truyền thuyết () Chương 40: Chiêu Hồn Phiên bên trong làm huynh đệ () Chương 41: Gặp lại ánh trăng sáng () Chương 42: Cảnh giới quá cao, cũng không phải là chuyện tốt () Chương 43: Ngươi nếm qua rất ngọt rất ngọt linh quả sao () Chương 44: Nàng không làm ngươi nói lữ, ta làm ngươi nói lữ () Chương 45: Ngày đại hôn, chân tướng phơi bày () Chương 46: Ta hâm mộ ngươi, cũng hận ngươi () Chương 47: Đi sứ Đại Càn Vương Triều () Chương 48: Nếu không phải ngươi cũng họ Diệp, sớm đem ngươi chôn () Chương 49: Cha con gặp nhau () Chương 50: Thích nghe góc tường Thánh nữ đại nhân () Chương 51: Bất ngờ xảy ra chuyện () Chương 52: Đều chán sống sao () Chương 53: Như thế nào khí khái hai chữ () Chương 54: Cùng ta về Đại Càn hoàng cung a () Chương 55: Ngươi có phải hay không dự định di tình biệt luyến () Chương 56: Bày nát là vua () Chương 57: Đồ nhi ta có phi thăng chi tư () Chương 58: Như thế nào thiên tài () Chương 59: Sư huynh, ngươi vẫn là không muốn thừa nhận sao () Chương 60: Người trước phi thăng, người sau phế vật () Chương 61: Cuối cùng thành thân thuộc () Chương 62: Trục xuất chi địa, trục xuất người () Chương 63: Có ý khác () Chương 64: Ngậm miệng a () Chương 65: Độc là lòng dạ nữ nhân nhất () Chương 66: Ma Tông đều huynh đệ, tất cả mọi người là người một nhà () Chương 67: Chiêu Hồn Phiên bên trong huynh đệ nhiều () Chương 68: Cách Diệp Vũ xa một chút () Chương 69: Diệp Vũ cùng Thánh nữ không thể không nói cố sự () Chương 70: Ta tới ngươi đại thiện nhân () Chương 71: Sư tỷ ngươi muốn làm gì () Chương 72: Nàng họ Diệp, Diệp Vũ diệp () Chương 73: Thiên Mệnh Ma Thể, theo thời thế mà sinh () Chương 74: Không có khả năng tại một cái hố bên trong trượt chân hai lần () Chương 75: Tốt ngươi cái con rùa con bê () Chương 76: Đương ma tu không khi sư diệt tổ, lấy cái gì danh dương thiên hạ () Chương 77: Lúc trước ta chẳng thèm ngó tới, hiện tại ta frame by frame phân tích () Chương 78: Ngươi không để ý tới ta, ta không để ý tới ngươi () Chương 79: Thế gian chỉ có mỹ thực, không thể cô phụ () Chương 80: Chẳng lẽ thuần yêu thật rất có ý tứ () Chương 81: Đến từ Nam Man đại lục mãnh long quá giang () Chương 82: Thiên lý ở đâu () Chương 83: Phong tâm xi măng đã vỡ () Chương 84: Đã lâu không gặp () Chương 85: Ta gọi Trần Vọng Bắc, đông tây nam bắc bắc () Chương 86: Lão già họm hẹm tính toán thật chuẩn () Chương 87: Này, hoàng mao () Chương 88: Là dự định buông tay sao () Chương 89: Nhất định phải đem Diệp Vũ chi đi mới được () Chương 90: Trên xã hội chuyện ít nghe ngóng () Chương 91: Một hồi không chừng ai hút ai đây () Chương 92: Đồng đội tế thiên, pháp lực vô biên () Chương 93: Hai nữ gặp mặt, phu quân, nàng là ai () Chương 94: Nhanh chóng thả ta ra phu quân () Chương 95: Tả Nghênh Xuân bắt đầu trộm nhà () Chương 96: Ta lưu lại cho ngươi cái ấn ký () Chương 97: Ngẫu nhiên đạt được Ám Huyền Hoa () Chương 98: Gặp gỡ ta, là các ngươi số mệnh không tốt () Chương 99: Cung nghênh Bộ gia gia chủ Bộ Linh Phi () Chương 100: Ta cũng rất muốn ngươi () Chương 101: Khả năng này là cái mất mạng đề () Chương 102: Bộ Linh Phi nhỏ tư tâm () Chương 103: Ta tự mình đi Vương gia tìm bọn hắn nói một chút đạo lý () Chương 104: Tiên thiên bại gia Thánh thể () Chương 105: Liên quan gì đến ngươi () Chương 106: Ban tên Mãng Vương () Chương 107: Không có bối cảnh chỉ có bóng lưng () Chương 108: Ngươi không tranh, ta lại để ngươi tranh () Chương 109: Rốt cục khai khiếu () Chương 110: Ta dùng hai tay, thành tựu phá sản mộng tưởng () Chương 111: Chính thức đăng cơ, bắt đầu phát tiền () Chương 112: Chiến đấu đi, tôn thừa tướng () Chương 113: Trẫm, sẽ chỉ phát tiền () Chương 114: Nhìn nhiều hai mắt chính là thích () Chương 115: Chèn ép, tạo phản () Chương 116: Các ngươi, đừng nghĩ cản trở trẫm tiến bộ quyết tâm () Chương 117: Loạn thần tặc tử, trẫm một người cưới chi () Chương 118: Vận mệnh là cái luân hồi () Chương 119: Bác một tay () Chương 120: Ngựa đạp tông môn () Chương 121: Lần thứ nhất mộng cảnh phi thăng Thiên giới () Chương 122: Tạo phản mà thôi, cũng không phải lần thứ nhất () Chương 123: Sư tỷ, ta sợ ta bát tự không rất cứng a () Chương 124: Phi Thăng cảnh thể nghiệm thẻ mở ra () Chương 125: Lớn mật nữ yêu, dám câu dẫn nam nhân ta () Chương 126: Hắn tốt xấu, ta rất thích () Chương 127: Tiến công Lương Vũ () Chương 128: Lục rồng vịnh () Chương 129: Này phong thủy không được, chúng ta đi thôi () Chương 130: Xem tất cả nữ nhân là giả nghĩ địch () Chương 131: Đại địch số một chủ động đăng tràng () Chương 132: Câu nói này lượng tin tức nghiêm trọng quá tải () Chương 133: Hồi ức giết, nhất đả thương người () Chương 134: Nó núi chi thạch có thể công ngọc () Chương 135: Ba nữ nhân chiến tranh () Chương 136: Thành công khuyên lui một người () Chương 137: Nam nhân nhất hiểu nam nhân () Chương 138: Lão trèo lên, ta hoài nghi ngươi tại điểm ta () Chương 139: Ngũ Chỉ Phong bên trên không nuôi người rảnh rỗi () Chương 140: Ngươi chính là kia phụ lòng người () Chương 141: Ngươi liền lấy cái này đến khảo nghiệm nam nhân () Chương 142: Toàn bộ hành trình áp chế () Chương 143: Thật đúng là cái không có lễ phép gia hỏa () Chương 144: Mời Đại sư tỷ chủ trì công đạo () Chương 145: Cố lên, huyền huyễn người đầu tư () Chương 146: Khuyên ngươi không muốn không biết thời thế () Chương 147: Đại sư tỷ tốt nhất rồi () Chương 148: Ngươi tuyệt đối có thể lửa () Chương 149: Đông Hải có giao nhân () Chương 150: Không tin ngươi đi thử, thử một chút liền tạ thế () Chương 151: Ngươi ăn một mình a () Chương 152: Ngươi tại vẩy ta à () Chương 153: Cửu Chuyển Huyền Băng Diệt Sát Trận () Chương 154: Sư tỷ đừng hòng chạy () Chương 155: Ngự biển Tam Xoa Kích () Chương 156: Ta quyết định nếm thử giết ngươi () Chương 157: Tay phải là ẩm ướt () Chương 158: Không thể vì báo thù, chỉ có thể diệt giao long cửu tộc () Chương 159: Đăng đồ lãng tử () Chương 160: Nam nhân tha thiết ước mơ sinh hoạt () Chương 161: Sư tỷ, ngươi đã có đường đến chỗ chết () Chương 162: Không thua gì quá mệnh giao tình () Chương 163: Ngươi tu không phải tiên, là đối mị lực của nữ nhân () Chương 164: Ta vì ngươi đánh xuống cả tòa giang sơn () Chương 165: Cái này không hợp quy củ a () Chương 166: Bao che khuyết điểm tông môn () Chương 167: Hết thảy đều là hiểu lầm () Chương 168: Kịch bản sắp xếp xong xuôi () Chương 169: Xem thật kỹ, kiếp sau hảo hảo học () Chương 170: Đến Tuyệt Thiên Sơn Mạch () Chương 171: Cạnh tranh xin lỗi danh ngạch () Chương 172: Đặt cái này chơi tâm nhãn đao đâu () Chương 173: Hắn là ta tướng công () Chương 174: Đem núi cho hắn bình () Chương 175: Kế hoạch trăm năm, một khi họ Diệp () Chương 176: Não đại động sư Vạn Bá Hưởng () Chương 177: Ta cũng không phải cái gì ghen tị người () Chương 178: Làm cho nam nhân đối ngươi khăng khăng một mực một trăm loại phương pháp () Chương 179: Ngôn ngữ chuyển vận đại sư () Chương 180: Rầu rĩ không vui Diệp Vũ () Chương 181: Đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là không có mắt duyên () Chương 182: Kỹ xảo của ngươi có đủ kém cỏi () Chương 183: Nam nhân không thể nói không được () Chương 184: Luận việc làm không luận tâm () Chương 185: Kẻ đến không thiện phó dài hồng () Chương 186: Diệp gia truyền gia chi bảo () Chương 187: Chính đạo sỉ nhục () Chương 188: Ngươi oan uổng ta, ta rất khó chịu () Chương 189: Thế gian văn tự tám vạn cái, đều bằng vào ta sở dụng làm vinh () Chương 190: Luân phiên ra trận () Chương 191: Ta đã thấy rõ hết thảy () Chương 192: Đánh lên Thôn Tinh Tông () Chương 193: Phi thăng giả chết, nhanh nhất tu hành () Chương 194: Hiện tại không giết ngươi, chỉ là không muốn ngươi chết quá dễ dàng () Chương 195: Có thể có được phu quân, là phúc khí của ta () Chương 196: Vì tình yêu, trang bị tăng thêm đều đã vận dụng () Chương 197: Bị Chúc Điệp Chân ngăn cửa () Chương 198: Hóa Linh Sơn là cái thá gì () Chương 199: Tam nữ gặp mặt, thích hợp nhất làm lão bà người () Chương 200: Ngươi cảm thấy phu quân ta như thế nào () Chương 201: Dám đánh dám liều () Chương 202: Ba người loạn đấu kết thúc () Chương 203: Nàng hỏa khí rất lớn a () Chương 204: Bãi giá Quy Nguyên Tông () Chương 205: Đại Vĩnh Vương Triều, Hoàng đế trở về () Chương 206: Tái giá ta một lần () Chương 207: Đạo lữ chất lượng cao như vậy sao () Chương 208: Chân tướng phơi bày () Chương 209: Ta đến tích lũy ta đồ cưới () Chương 210: Nhân gian lý tưởng Hoàng Phủ Bạch Chỉ () Chương 211: Xu cát tị hung () Chương 214: Người giết ngươi, Cam Tri Túy () Chương 215: Muốn nhìn ta cái đuôi, không cửa () Chương 216: Có thể làm Cửu Vĩ Thiên Hồ đạo lữ, là phúc phận của ngươi () Chương 217: Rút đến tốt nhất ký () Chương 218: Cẩn thận tiên nhân, xử lý cái kia câu cá () Chương 219: Yêu cũng là sẽ thay đổi () Chương 220: Ta thiện nuốt rắn () Chương 221: Cam Tri Túy bị thả ra Tâm Hải () Chương 222: Tâm phục khẩu phục () Chương 223: Nàng nhưng không có chia xẻ quen thuộc () Chương 224: Thẳng thắn hết thảy, ta là Cam Tri Túy () Chương 225: Lần nữa phi thăng Thiên giới
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN