Căn Nguyên Chi Long Miễn phí

Căn Nguyên Chi Long

Tác giả:

Phì Sắc Đích Quất Miêu

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Cổ Đại Huyền Huyễn Xuyên Không

Tình trạng:

Full - Chương 1067 hăng hái 『no name』

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Xuyên qua với dị giới người, tiếp thu căn nguyên lễ rửa tội, vì trở lại chính mình cố hương, không ngừng xuyên qua với dị giới. Tại đây đoạn trong quá trình, không ngừng mà trưởng thành, đây là một hồi không có chung điểm lữ hành, hiện tại, khởi hành.

Mới nhất Chương 1067 hăng hái 『no name』

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 01 khởi nguyên () Chương 02 Ảnh chi quốc () Chương 03 ba năm () Chương 04 khang nặc đặc biệt () Chương 05 yggdrasil () Chương 06 medb () Chương 07 sắp bắt đầu chiến tranh () Chương 08 chiến tranh bắt đầu () Chương 09 chiến đấu cùng rời đi () Chương 10 lại một lần nữa xuyên qua () Chương 11 thẻ đẹp lạc () Chương 12 rèn kiếm () Chương 13 thánh kiếm exsilver () Chương 14 vua arthur () Chương 15 Đêm khuya nói chuyện () Chương 16 thổ lộ hết () Chương 17 Đoàn kỵ sĩ bàn tròn thành lập () Chương 18 cách ni vi ngươi () Chương 19 cứu viện () Chương 20 nguyên nhân () Chương 21 hôn lễ () Chương 22 ban đêm () Chương 23 chinh chiến bắt đầu () Chương 24 Đức khắc reis pháo đài đoạt lại chiến () Chương 25 báo hiệu () Chương 26 rời đi () Chương 27 long hóa () Chương 28 uruk hiền rồng () Chương 29 ishtar () Chương 30 gilgamesh () Chương 31 gilgamesh cùng ankydor sơ gặp gỡ () Chương 32 uruk song vương () Chương 33 thần thú finbar ba () Chương 34 bằng hữu trò chuyện () Chương 35 dễ như trở bàn tay () Chương 36 tương dung () Chương 37 nợ cũ () Chương 38 thiên chi trâu đực () Chương 39 thiên chi tỏa enkidu () Chương 40 trò chơi cùng ma pháp () Chương 41 nạp tát lực khắc dưới mặt đất phần mộ lớn mộ () Chương 42 trung thành cùng trách nhiệm () Chương 43 anz ur cung trượng () Chương 44 nhân loại tung tích () Chương 45 kahn thôn () Chương 46 vương quốc chiến sĩ trưởng () Chương 47 không minh năng lực () Chương 48 Đường về ở giữa nói chuyện () Chương 49 bổ khuyết kế hoạch () Chương 50 tiến một bước kế hoạch () Chương 51 kế hoạch lớn sửa đổi () Chương 52 cố hữu kết giới () Chương 53 hoàng kim công chúa () Chương 54 clay mẫu nguyện vọng () Chương 55 tiến triển () Chương 56 hạ xách nhã làm phản () Chương 57 tìm đường chết mạo hiểm giả tiểu đội () Chương 58 Đối chiến hạ xách nhã () Chương 59 toàn thắng () Chương 60 tiến về tư liền giáo quốc () Chương 61 phỏng đoán cùng xác nhận () Chương 62 trước khi rời đi chuẩn bị () Chương 63 pandora á kurt () Chương 64 bị hóa giải phiền não () Chương 65 xử lý chưa xong sự tình () Chương 66 lịch sử vô căn cứ () Chương 67 kỵ sĩ ma long thân phận thật sự () Chương 68 hai cái servant người đi theo () Chương 69 minh tranh ám đấu () Chương 70 bùng nổ berserker () Chương 71 thăm dò () Chương 72 cứu người () Chương 73 Đêm nhất () Chương 74 nghỉ ngơi () Chương 75 quyết tâm () Chương 76 tình hình chiến đấu () Chương 77 hỗn loạn chiến trường () Chương 78 bị đoạt đi Đại chén thánh () Chương 79 giải cứu người nhân tạo () Chương 80 liên hợp () Chương 81 thode lake duy lạc () Chương 82 liên quan tới jack the ripper thảo luận () Chương 83 chuẩn bị () Chương 84 tập kích đại bản doanh jack () Chương 85 nghìn cân treo sợi tóc () Chương 86 tâm lực lượng () Chương 87 maria the ripper () Chương 88 truy kích () Chương 89 hắc ám sương mù đều () Chương 90 nguyền rủa () Chương 91 hấp thu jack the ripper () Chương 92 thảo luận () Chương 93 dùng cơm lúc nhạc đệm () Chương 94 khai chiến () Chương 95 riêng phần mình phấn chiến bên trên () Chương 96 riêng phần mình phấn chiến hạ () Chương 97 kinh động như gặp thiên nhân quang () Chương 98 huyễn cảnh phá () Chương 99 sao băng ngân huy exsilver meteor () Chương 100 thế cục () Chương 101 hỗn chiến () Chương 102 Đối chén thánh xử lý thảo luận () Chương 103 chức giai chuyển hóa () Chương 104 thần thánh màu trắng cự long () Chương 105 Đón ánh sáng mặt trời kết thúc cuộc chiến chén thánh () Chương 106 ba tháng () Chương 107 zelretch cùng không minh ở giữa trò chuyện () Chương 108 thế giới song song () Chương 109 gặp nhau () Chương 110 thần trẻ con nhi () Chương 111 ban đêm () Chương 112 bữa sáng () Chương 113 mang theo miyu ra ngoài () Chương 114 miyu tân sinh () Chương 115 năm năm sau () Chương 116 nguy cơ sơ hiển () Chương 117 không cần lo lắng () Chương 118 vị nhất đột kích người đi theo () Chương 119 tấm thẻ () Chương 120 làm sâu sắc nguy cơ () Chương 121 phân tích () Chương 122 kiểm tra () Chương 123 Đối luyện cùng đột kích () Chương 124 hết sức căng thẳng () Chương 125 miểu sát () Chương 126 chủ động xuất kích () Chương 127 Đối chọi gay gắt () Chương 128 vương đối vương () Chương 129 tướng đối tướng () Chương 130 binh đối binh () Chương 131 cuối cùng () Chương 132 bảo cụ giải phóng () Chương 133 bùn đen () Chương 134 tương tự chi vật ly biệt thời khắc () Chương 135 Đại chén thánh nội bộ () Chương 136 biến thành chức giai thẻ () Chương 137 phản quang kiếm () Chương 138 nghiên cứu nghịch chuyển nhân quả () Chương 139 quen thuộc người xa lạ () Chương 140 nhà einzbern cơm () Chương 141 trăng non trạch () Chương 142 chức giai thẻ xuất hiện () Chương 143 công viên trò chơi () Chương 144 gặp lại zelretch () Chương 145 không đối phó hai vị thiếu nữ () Chương 146 quần tinh ma trượng () Chương 147 vất vả miyu () Chương 148 miyu cùng iriya () Chương 149 ma pháp thiếu nữ trận chiến mở màn () Chương 150 Đi học () Chương 151 giải thích () Chương 152 tâm sự () Chương 153 hai chiến () Chương 154 phi hành chỗ nhầm lẫn () Chương 155 quay về mặt kính giới () Chương 156 chức giai thẻ saber () Chương 157 bảo cụ giải phóng thánh kiếm cùng thánh thương () Chương 158 chiến hậu () Chương 159 trò chuyện () Chương 160 tan học phong ba () Chương 161 Đặc huấn () Chương 162 quỷ dị kẻ ám sát () Chương 163 berserker dị biến () Chương 164 chật vật thu về () Chương 165 không có đại nguyên thế giới () Chương 166 Đảo sardinia () Chương 167 thí thần giả cùng dị thần () Chương 168 một đối hai () Chương 169 chiến thắng () Chương 170 bảo cụ —— quyền năng () Chương 171 copper-black cross cao tầng () Chương 172 không từ vương cùng kiếm vương () Chương 173 quyền năng hoàn toàn phát huy () Chương 174 quá độ () Chương 175 bạch hime-miko () Chương 176 tiên đoán () Chương 177 gorgon thạch () Chương 178 không chiến athena () Chương 179 cho alice gia hộ () Chương 180 tiên đoán () Chương 181 Ốc ban hầu tước () Chương 182 Đại chiến bắt đầu khúc nhạc dạo () Chương 183 trực diện ốc ban () Chương 184 cố hữu kết giới nạp tát lực khắc tầng năm () Chương 185 không minh không từ thân () Chương 186 vạn dặm cốc phù hộ lý () Chương 187 không ngoài dự liệu bên ngoài thắng lợi () Chương 188 cùng bạch hime-miko dính líu quan hệ () Chương 189 có việc cần hỗ trợ athena () Chương 190 long xà cùng thép () Chương 191 bị rồng hấp dẫn mà đến thép () Chương 192 tịch diệt anh hùng () Chương 193 tìm kiếm cuối cùng vương () Chương 194 tôn kính nhất địch nhân () Chương 195 mới kỵ sĩ () Chương 196 thần tổ () Chương 197 xuất hiện lần nữa thép chi thần () Chương 198 mình trở về thần thoại () Chương 199 mới gặp la hào giáo chủ () Chương 200 lực lượng cùng tốc độ đọ sức () Chương 201 la thúy liên () Chương 202 Đi vào nhật bản () Chương 203 mới tùy tùng () Chương 204 lại một cái mới tùy tùng () Chương 205 nhất vu nữ cùng thỉnh thần giáng lâm () Chương 206 viên hầu thần quân tề thiên Đại thánh! () Chương 207 nhập u giới () Chương 208 nhanh susanoo-no-mikoto () Chương 209 ra oai phủ đầu () Chương 210 alice đến () Chương 211 mạnh nhất kỵ sĩ vua arthur () Chương 212 không minh hòa athena ước chiến () Chương 213 lục ưng hóa đưa tin () Chương 214 chủ động linh thị () Chương 215 bi thương khỉ () Chương 216 tề thiên Đại thánh trở về () Chương 217 phân thân hai người ngôn linh () Chương 218 biến cố () Chương 219 tam vị nhất thể yêu quái () Chương 220 chư thần hoàng hôn gods end () Chương 221 biến mất không minh () Chương 222 tề thiên Đại thánh cùng cổ xưa minh ước () Chương 223 tề thiên Đại thánh tru diệt! () Chương 224 chính sử biên soán uỷ ban người sáng lập () Chương 225 cùng la hào lần nữa giao phong
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN