Cẩu Đạo Trường Sinh: Từ Gia Nhập Vào Bạch Liên Giáo Bắt Đầu Miễn phí

Cẩu Đạo Trường Sinh: Từ Gia Nhập Vào Bạch Liên Giáo Bắt Đầu

Tác giả:

Vân Hải Dưỡng Ngư

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp Huyền Huyễn Xuyên Không

Tình trạng:

Đang ra - Chương 363 vận khí tốt vận rủi

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 3 người đánh giá.

3.3

Đánh giá truyện

【 Không hệ thống + Cẩu đạo + Trường sinh + Không nữ chính + Sát phạt quả đoán 】
Đại Tề quốc lập quốc hai trăm năm, sắp suy vong lúc, lại gặp thiên tai, quốc gia loạn lạc, bách tính trôi dạt khắp nơi.
Chu minh xuyên qua mà đến, trở thành trại dân tị nạn bên trong một cái nạn dân, còn bị xuyên phá ngực, chỉ lát nữa là phải chết.
Liền hệ thống đều ghét bỏ, trực tiếp chạy trốn!
Vì thế còn có thiên phú bàng thân, tuyệt đối chưởng khống, trong nháy mắt khôi phục thương thế, phản sát cừu địch!
Người sống trên đời, sẽ tiêu hao năng lượng, tuyệt đối chưởng khống, cũng liền mang ý nghĩa có thể đem những năng lượng này phá hỏng, bổ khuyết, từ đó —— Vĩnh sinh!
Nạn dân, Bạch liên giáo đồ, bang phái ám tử, Ma giáo hộ pháp, tà đạo ma tu, tu sĩ chính đạo
Mãi đến......

Độc đoán vạn cổ!
Cố sự, muốn từ một cái nạn dân gia nhập vào Bạch Liên giáo bắt đầu......
Mới nhất Chương 363 vận khí tốt vận rủi

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 273 huyết cổ đại âm mưu hợp tác () Chương 249 càng theo sao mục đích huyết cổ nhìn thấu () Chương 331 thu hoạch một đêm chợt giàu! () Chương 206 song thiên phú linh thú () Chương 1 hệ thống tới hệ thống chạy () Chương 2 diệt hắc hổ bang () Chương 3 Áp sát vào bạch liên giáo ám tiềm đại giang giúp () Chương 4 học văn luyện võ đại giang bảo dược () Chương 5 nội lực tống tam lang () Chương 6 chợ đen giết người cướp tiền () Chương 7 vào chợ đen mua bí tịch () Chương 8 phản cướp giết giang thị một nhà () Chương 9 hộ pháp tái hiện chu minh sát cơ () Chương 10 giết vương hổ thiết kế () Chương 11 vây giết trình cùng thần phù! () Chương 12 hoả tốc rút lui trường sinh phỏng đoán () Chương 13 chợ đen chủ nhân lại vào đại giang giúp () Chương 14 huyết sát đệ tử bạch liên tái hiện () Chương 15 hỗn thiên công triệu tứ hổ () Chương 16 bát phẩm thất tinh đao pháp () Chương 17 Âm mưu cát vàng giúp () Chương 18 giết triệu tứ hổ mưu thượng thừa công () Chương 18: Cảm kích phá trần! () Chương 20 chết giả thoát thân bắt đầu ngoại luyện () Chương 21 vây giết vương kinh long () Chương 22 thay thế thật giả () Chương 23 thập tam thái bảo hoành luyện () Chương 24 cướp phú tế bần lại vào chợ đen () Chương 25 chợ đen chủ nhân chém đầu răn chúng () Chương 26 phụ trợ chi pháp tâm cơ ngoan độc () Chương 27 mê tâm thuật nguyên tâm trưởng lão () Chương 28 hoa khôi chải lũng () Chương 29 Đèn nguyệt mỹ nhân chu minh ngả bài () Chương 30 Ôn nhu hương tạo phản lúc () Chương 31 giang châu vương một cục đá hạ ba con chim kế sách () Chương 32 quân tiên phong lâm thành vương () Chương 33 long môn phái giang Đông minh () Chương 34 trong nước thành thiên môn phái () Chương 35 thiên môn mặc bạch mê tâm chớ rõ ràng () Chương 36 chu minh kế sách cầm xuống thiên môn () Chương 37 lừa dối kế mê tâm công thành () Chương 38 tiên thiên huyền bí tạo thành tiên thiên () Chương 39 mưu lợi tai hại tiên thiên khát vọng () Chương 40 lòng tham lam phá trong nước thành () Chương 41 sát ý sôi trào chưởng khống mộng cảnh () Chương 42 mục nát triều đình tiên thiên treo thưởng () Chương 43 hai vương kết đồng minh chu minh trở về giang châu () Chương 44 trình cùng gặp chuyện bạch y tái hiện () Chương 45 chuyện này liền giao cho hàn lập a () Chương 46 trung nghĩa vô song hàn tướng quân () Chương 47 long môn phái công tôn mưu () Chương 48 thật tiên thiên không linh căn () Chương 49 học y linh địa () Chương 50 duyên thọ phương thuốc trường sinh thí nghiệm () Chương 51 mộc liên thượng nhân ác mộng chi thuật () Chương 52 mộng cảnh chưởng khống lá xanh phường () Chương 53 cướp đường tu sĩ vào lá xanh phường () Chương 54 bách thảo viên cho vay đi làm () Chương 55 tiểu linh vũ thuật cỏ dại () Chương 56 khỉ khoai mộc liên thượng nhân () Chương 57 hoàng lương môn cùng bạch liên giáo () Chương 58 phù sư mã mục đao sắt ngũ hung () Chương 59 tiểu linh vũ thuật tinh thông () Chương 60 lý lão tặng thuật chu minh bán phù () Chương 61 phường thị u ác tính phù sư sẽ () Chương 62 mật thất dưới đất thiên nhiên quà tặng () Chương 63 Đưa tới cửa nghiên cứu tài liệu () Chương 64 cắt chém ký ức vàng tùng chi nộ () Chương 65 phù sư sẽ ra tay () Chương 66 luyện khí tầng bốn chu minh phản kích () Chương 67 huyền linh phù ám châm ngòi () Chương 68 cạm bẫy () Chương 69 tương kế tựu kế cấp hai trận bàn () Chương 70 tính toán thất bại lá xanh thu đồ () Chương 71 2 năm thời gian chi hữu () Chương 72 lạnh cùng hiền gia sản cực phẩm linh khí () Chương 73 Đan dược ma đạo () Chương 74 sắt nghệ là kẻ hung hãn () Chương 75 3 năm kỳ hạn đã đến lá xanh tông lại thu đồ () Chương 76 hai loại khác biệt giấu () Chương 77 lá xanh tông ngoại môn tứ đẳng () Chương 78 tàng thư lâu luyện khí bảy tầng () Chương 79 kiếm lời linh thạch bán phương thuốc () Chương 80 cẩu không phải sợ () Chương 81 cùng tế sẽ () Chương 82 Đan đường chi ngạo mua chuộc nhân tâm () Chương 83 biến dị dây sắt thảo luyện đan sư tâm đắc () Chương 84 cấy ghép dây sắt thảo () Chương 85 lặng yên im lặng hủy diệt () Chương 86 kim sang dược Đan sư phương gửi đạo () Chương 87 luyện đan điều kiện tàng kinh các () Chương 88 kinh điển nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều () Chương 89 luyện thể công pháp ngư long công () Chương 90 trường sinh thiếu hụt ngư long tinh túy () Chương 91 hoàng gia phường thị tà đạo pháp thuật () Chương 92 thần bí chủ quán tà đạo tuyệt phối () Chương 93 hoàng gia đấu giá hội biến dị dây sắt thảo () Chương 94 dưới mặt đất ma điện nhiên huyết ma công () Chương 95 nhiên huyết chi công hiệu trúc cơ giảng đạo () Chương 96 chó cắn người thường không sủa () Chương 97 trương huyền trắng huyền ca () Chương 98 lá xanh bí mật hắc thủ giết () Chương 99 ba ma lang gợn sóng sắp nổi () Chương 100 trên sân khấu lão tướng quân () Chương 101 triệu hiên cái chết () Chương 102 phí bịt miệng trương huyền chết () Chương 103 trúc tâm chân nhân () Chương 104 phản sát tâm ma kinh () Chương 105 cáo biệt () Chương 106 trương phàm rơi long quan () Chương 107 Đan sư vương lâm phù sư lý tư () Chương 108 linh căn bản nguyên trúc cơ chi bí () Chương 109 thức hải mở hệ thống xác () Chương 110 chức năng hệ thống tâm ma thủ đoạn () Chương 111 tay Đoàn thăng cấp phong ba dần dần lên () Chương 112 biến hóa khế jordan sư () Chương 113 khế ước khảo hạch tụ khí nhất () Chương 114 mua sắm công pháp và linh khí () Chương 115 lý đạo duyên yêu thú ưng () Chương 116 lâm gia mưu đồ tâm ma phụ thể () Chương 117 lý thành rừng tứ cấp linh địa () Chương 118 mượn đao giết người phòng cho thuê () Chương 119 vợ chồng luyện đan sư () Chương 120 gia đình không linh căn () Chương 121 danh tiếng lan truyền lớn () Chương 122 làm sao ngươi biết ta câu được con yêu thú () Chương 123 thủy vân chân nhân dã ngoại xương khô () Chương 124 hoài nghi kiếm ảnh () Chương 125 vây công lâm gia () Chương 126 chết cũng không để người khác dễ chịu! () Chương 127 linh căn chữa trị cùng xung đột () Chương 128 không hoàn mỹ chi pháp tư tư tiểu nha đầu () Chương 129 kiếp tu linh căn thí nghiệm () Chương 130 phàm nhân thành đứa bé ăn xin () Chương 131 thí nghiệm thành tư không bay () Chương 132 ba huynh muội bước vào tiên đồ () Chương 133 Đại hung chi quẻ mở nhuận () Chương 134 bạch vân tổ sư vân tiêu kiếm () Chương 135 Đấu giá hỏa vân tử () Chương 136 kim Đan giao phong () Chương 137 pháp bảo kim Đan vẫn lạc () Chương 138 sau này trách nhiệm các chủ phúc lợi () Chương 139 giao dịch quay về () Chương 140 ba đại tông môn không gian pháp bảo () Chương 141 tìm kiếm linh căn biển cả () Chương 142 lý lão cáo biệt () Chương 143 một nhà ba người () Chương 144 hóa thân lý đạo duyên tâm ma khống niệm () Chương 145 trúc cơ rời đi () Chương 146 mênh mông quốc độ kiều nguyên nhờ () Chương 147 kiều tâm dung xa lánh () Chương 148 tàng thư các vườn linh dược () Chương 149 phái cấp tiến đấu kiếm () Chương 150 thất tinh kiếm thân phận () Chương 151 kiếm đường tử đấu kiếm bắt đầu tiếp đó kết thúc () Chương 152 thắng thua trọng trọng tính toán () Chương 153 Đổi chỗ bỏ đá xuống giếng () Chương 154 mai phục xích kiếm lưu tinh () Chương 155 một chọi sáu nghiền ép cục () Chương 156 lão lục hành vi 6 người tất cả chết () Chương 157 cắt ngang thành chân truyền danh sách () Chương 158 tư mã dịch chi () Chương 159 tư mã gia diệt khẩu () Chương 160 tư mã huynh đệ lôi cực sơn chân truyền () Chương 161 chân truyền khiêu chiến huyền từ dị lực () Chương 162 cường đại! không gian tài liệu khan hiếm () Chương 163 sáng tạo pháp bảo ngũ hành chi lực () Chương 164 phương án mới lớn nhỏ khác biệt () Chương 165 tài liệu chọc người sầu thu về lại lợi dụng! () Chương 166 tôn trưởng lão tam nguyên luận () Chương 167 một loại bí pháp dẫn động thập vạn Đại sơn! () Chương 168 mộc điểu khôi lỗi () Chương 169 cẩn thận cực điểm phòng bị cẩn thận () Chương 170 ngô đại sư phong ba () Chương 171 dưới kim Đan đều có thể vào () Chương 172 tới tay ma đạo () Chương 173 ma đạo dụ hoặc () Chương 174 càn khôn ngũ hành treo thưởng bí pháp () Chương 175 bí cảnh mở ra hung hiểm () Chương 176 chu minh lông mày nhíu một cái lui đến đám người sau lưng () Chương 177 hoàn hồn thảo mâu thuẫn () Chương 178 quen biết cũ sát cơ () Chương 179 Để phòng vạn nhất ổn thỏa một cái () Chương 180 kim diệp giấy đến () Chương 181 từ núi nguyên từ thần tinh () Chương 182 hứa mực trả thù kim sư huynh () Chương 183 phản sát kim kiếm trảm giao long () Chương 184 trong hồ đảo ma đạo chi mưu () Chương 185 Đại chiến dị thường () Chương 186 huyết muỗi cổ không hiểu thù hận () Chương 187 Đại chiến lại nổi lên kế hoạch biến cố () Chương 188 Đại trận tâm ma () Chương 189 giao long hung uy ma đạo biến hóa () Chương 190 phá trận nghe ngóng rồi chuồn () Chương 191 chết không nhắm mắt cổ đạo dị bảo () Chương 192 ra bí cảnh tra ma tu () Chương 193 lịch luyện không thể dùng bí pháp () Chương 194 tin tức để lộ chu công cẩn () Chương 195 lợi dụng lẫn nhau () Chương 196 Đạo tả tương phùng đại chiến () Chương 197 tới tay 2 năm tu hành () Chương 198 Độc đầm lầy giao long tinh huyết () Chương 199 cá vượt long môn thân hóa thuồng luồng long () Chương 200 yêu vào đầm lầy độc chướng cùng mây đen () Chương 201 kinh khủng trùng mây kim Đan khí thế () Chương 202 màu trắng đại điểu vạn dặm tuyết bay () Chương 203 ngàn trượng thân rồng vô địch pháp bảo () 204 Chương hai vị yêu vương kim Đan công pháp () 205 Chương tâm ma hóa hình bạch Điểu thanh quân () Chương 210 ngô việt hai nước lão quái thâm mưu () Chương 209 ma đạo rối rắm phân thân gia nhập vào () Chương 208 dưới mặt đất ma đạo ngàn hỏa giáo () Chương 207 yêu ma liên hợp bí mật vân phàm () Chương 214 ngụy lão thất già nua lại kiên định () Chương 212 oán quỷ tính toán trở về chốn cũ () Chương 213 không đổi thế giới thần bí lá xanh tông () Chương 211 ma đạo ngũ trưởng lão () Chương 216 chỉ điểm mười hai kim Đan () Chương 215 tư không chấn cùng tư không bay () Chương 217 thể tu chính đạo cùng ma đạo () Chương 228 giữ bí mật phương đông thế lực () Chương 227 Ấm ức lại đến bí cảnh () Chương 226 bí cảnh gây sự giả hủ lập nhân thiết lập () Chương 233 bốn loại công pháp lòng sinh hào hùng () Chương 234 cứng nhắc trận pháp cáo biệt
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN