Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Tại Ma Môn Trường Sinh Miễn phí

Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Tại Ma Môn Trường Sinh

Tác giả:

Côn Lôn Ngư

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp Khoa Huyễn Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 554

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Bạn đang theo dõi truyệnhay Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Tại Ma Môn Trường Sinh của tác giả Côn Lôn Ngư rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Huyền Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé.

Vô luận là đạo cao một thước, hay là ma cao một trượng, ta chỉ hỏi một câu: "Có thể đắc trường sinh không?"

Tần Phong xuyên qua, còn rất may mắn bái cái tiên phong đạo cốt lão giả vi sư, ai ngờ lão giả lại là cái Ma Môn trưởng lão!

Tu Chân giới mười phần tàn khốc, Ma Môn càng là mạnh được yếu thua địa phương, thực lực nhỏ yếu lại bất lực Tần Phong muốn sống, chỉ có thể lựa chọn điệu thấp cẩu lấy.

Không có nghĩ rằng cẩu lấy cẩu lấy, qua hàng trăm hàng ngàn năm sau, hắn vậy mà trở thành toàn bộ ma đạo đại lão. . .

Mới nhất Chương 554: Ứng kiếp thánh dược

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 548: Thạch bên trong bảo kiếm () Chương 547: Người già tiên trưởng () Chương 230: Nhân sinh cảnh ngộ () Chương 229: Trong giếng cổ đăng () Chương 400: Mậu Thổ cấm chế () Chương 150: Ngũ tinh trấn thải () Chương 149: Lãnh Thải Yên () Chương 404: Thử kiếm Phục Ngưu sơn () Chương 403: « xanh bằng hóa vũ thuật » () Chương 399: Ngân Lăng đảo () Chương 204: Tiên Thiên trận đồ () Chương 203: Lúc ấy ngơ ngẩn () Chương 1: Sơ nhập Ma Môn () Chương 2: Buồn tẻ ma tu thường ngày () Chương 3: Cẩu Đạo gian nan () Chương 4: Tẩy tủy tịnh hồn () Chương 5: Sát tâm () Chương 6: Địa ngục không cửa xông tới () Chương 7: Tầm Tiên phường () Chương 8: Phát rồ () Chương 9: Văn phòng bất động sản cùng phòng làm việc của viện trưởng () Chương 10: Quá tù huyết tế () Chương 11: Cổ trùng () Chương 12: « tiên cổ bí điển » () Chương 13: Phảng phất giống như cách một thế hệ () Chương 14: Hàng rào trúc nhà tranh () Chương 15: Mai Vũ thôn () Chương 16: Hôm nay mới biết ta là ta () Chương 17: Lão Quân quan () Chương 18: Tìm kiếm (thượng) () Chương 19: Tìm kiếm (bên dưới ) () Chương 20: Tụ Huỳnh () Chương 21: Tâm tự trên đầu một cây đao () Chương 22: Sa mạc khách sạn () Chương 23: Ma âm () Chương 24: Nông phu () Chương 25: 30 năm () Chương 26: Ma tâm chủng đạo () Chương 27: Tạng Kinh các () Chương 28: Hồ điệp cùng băng tằm () Chương 29: Mây bay động () Chương 30: Bằng hữu () Chương 31: Toái linh cuốc () Chương 32: Lục phái đạo môn () Chương 33: Túy Kiếm tiên () Chương 34: U minh quỷ khí () Chương 35: Trên mũi đao Cẩu Đạo () Chương 36: Ngoài ý muốn chiến thắng () Chương 37: Mất cùng đến () Chương 38: Lạc Dao () Chương 39: Đại tiểu chư thiên cấm pháp () Chương 40: Chu Nhan từ kính () Chương 41: Thanh Ninh () Chương 42: Ván cờ () Chương 43: Trăm năm () Chương 44: Hắc giáp trùng () Chương 45: Trong môn biến hóa () Chương 46: Bạch lý vào thuyền () Chương 47: () Chương 48: Bách Thảo đan () Chương 49: Ác khách tới cửa () Chương 50: Sâu kiến () Chương 51: « Thiên Phủ phó sách » () Chương 52: Cừu nhân gặp mặt () Chương 53: Huyền Tẫn châu () Chương 54: Chạy thoát () Chương 55: Tin dữ () Chương 56: Tóc đỏ lão tổ () Chương 57: Quy nguyên Kim Phủ đan () Chương 58: Tẩy Kiếm các () Chương 59: Điệp hóa về kén () Chương 60: Kim Đan () Chương 61: Miểu sát () Chương 62: Biến hóa () Chương 63: Minh Thiên () Chương 64: Hồng Diệp mỗ mỗ () Chương 65: Tổ sư oán linh () Chương 66: Lại đến tiên phủ () Chương 67: Cửu nhãn Thần Mãng () Chương 68: Minh Hải có cá () Chương 69: Ma công khoe oai () Chương 70: Lạn Kha trở về () Chương 71: Lại đến ma quật () Chương 72: Mặt quỷ nhi () Chương 73: Hóa Âm trì () Chương 74: Tại hạ Tần Ngư () Chương 75: Thanh Trì trưởng lão () Chương 76: Sát lục () Chương 77: Hãm Không đảo () Chương 78: Cuồng nhiệt () Chương 79: Trở về () Chương 80: Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát () Chương 81: Hai vào Hồng Mộc lĩnh () Chương 82: Lôi Sát đại trận () Chương 83: Ngàn năm cây nhương hà () Chương 84: Giáp () Chương 85: Đồ Giao () Chương 86: Hồn Đoạn sơn () Chương 87: Ngũ Lôi chân nhân () Chương 88: Đột biến () Chương 89: Nổi lên () Chương 90: Mưu phản đoạt quyền () Chương 91: Thanh Minh chi uy () Chương 92: Vạn cổ bất diệt () Chương 93: Truyền vị () Chương 94: Huyền Âm giáo () Chương 95: Trong rừng quán rượu () Chương 96: Lần đầu nghe thấy tiên quan núi () Chương 97: Nợ máu trả bằng máu () Chương 98: Cố nhân gặp nhau () Chương 99: Ma Quân che () Chương 100: Ngoài ý muốn liên tục () Chương 101: Cảnh còn người mất () Chương 102: Như Ý () Chương 103: Vào tiên quan () Chương 104: Kỳ ngộ () Chương 105: Cửu thiên huyền từ () Chương 106: Minh Thiên trọng thương () Chương 107: Thạch tháp huyền quan () Chương 108: Nhân vật thần bí () Chương 109: Như ý thần mâu () Chương 110: Thần điểu Tất Phương () Chương 111: Tiên phàm có khác () Chương 112: Đăng Tiên đại hội () Chương 113: Tiên lộ () Chương 114: Tang tiên bà () Chương 115: Huyền Âm giáo chỗ thấy () Chương 116: Đông Phương Ất Mộc () Chương 117: Việc vui liên tục () Chương 118: Quỷ Mị tông () Chương 119: Năm đinh Thần Phủ () Chương 120: Lý Văn Cung () Chương 121: Vô định đảo () Chương 122: Đồng Gia thượng nhân () Chương 123: « Nguyên Từ Thần Công » () Chương 124: Tai bay vạ gió () Chương 125: Đại yêu quỷ xa () Chương 126: Cái gì gọi là chết () Chương 127: Tuyết Sơn đi gặp () Chương 128: Bách Ma đạo nhân () Chương 129: Khai chi tán diệp () Chương 130: Kẻ đến không thiện () Chương 131: Ước đấu () Chương 132: Chiến Nguyên Anh () Chương 133: Sở Nam Tinh khiếp sợ () Chương 134: Các phương phản ứng () Chương 135: Đại hưng chi thế () Chương 136: Thiên Nguyệt thành () Chương 137: Ngô Đồng Lôi Kích Mộc () Chương 138: Cực lạc động phủ () Chương 139: Diệu thủ không không () Chương 140: Phồn hoa rơi đi () Chương 141: Di Trần sơn bên ngoài () Chương 142: Miếu Long Vương () Chương 143: Cá chép hóa rồng () Chương 144: Nguyên Anh chi uy () Chương 145: Đâu Suất thúy thực () Chương 146: Vô Ưu đảo () Chương 147: Một nhánh mai () Chương 148: Lại đến Đồng Gia đảo () Chương 151: Chữ máu cầu cứu () Chương 152: Huyễn Tiên trì () Chương 153: Lâm Tuyền song sát () Chương 154: Ao sen phá địch () Chương 155: Nguyên thần thứ hai () Chương 156: Tiên Đào Sơn () Chương 157: Hai vào Luyện Ma động () Chương 158: Hoàng Tuyền lão tổ () Chương 159: Hiểu sơ hiểu sơ () Chương 160: Khó thở mà cười () Chương 161: Huyết chiến không lùi () Chương 162: Ta thật mạnh () Chương 163: Tiết gia hủy diệt () Chương 164: () Chương 165: Huyền Quy red bull () Chương 166: Tiên phủ trận bàn () Chương 167: Liên Bồng viên đan dược () Chương 168: Nguyên Anh tự bạo () Chương 169: Đầm sâu ngạc yêu () Chương 170: Bạch Hổ chuyển kiếp () Chương 171: Kim Thiền điệp y () Chương 172: Hương Tuyết Động Thiên () Chương 173: Giọt nước xuyên đầu xương () Chương 174: Dắt hươu sửu nữ () Chương 175: Giải đấu () Chương 176: Lại trăm năm () Chương 177: Vân Mộng sơn () Chương 178: Hóa đá nhập ma () Chương 179: Bảy đốt thần tiên () Chương 180: Kẻ tài cao gan cũng lớn () Chương 181: Huyền quang sét đánh kiếm () Chương 182: Đấu pháp Thiên Lang Sơn () Chương 183: Đại thắng mà về () Chương 184: Huyền Nguyên Hồi Hương đan () Chương 185: Ảnh ngọc thần sơn () Chương 186: Thiên Diệp thảo () Chương 187: Khô Trúc đạo nhân () Chương 188: Muốn tĩnh gió chẳng ngừng () Chương 189: Đào Hoa tiên ni () Chương 190: Bình thuốc () Chương 191: Cửu quỷ đạm sinh hồn () Chương 192: Tiềm Long phù () Chương 193: Bất Dạ thành () Chương 194: Không hài lòng () Chương 195: Ma Cung thánh nữ () Chương 196: Điếu Ngao đạo nhân () Chương 197: Tái chiến Hoàng Tuyền lão tổ (thượng) () Chương 198: Tái chiến Hoàng Tuyền lão tổ (bên dưới ) () Chương 199: Hoàng Tuyền Ba Tiêu () Chương 200: Kỷ Linh Diệp Hàn () Chương 201: Trảm Sơn Tiêu () Chương 202: Thiên đạo vô tình () Chương 205: Nguy cơ hiện () Chương 206: Đại quân áp cảnh () Chương 207: Đại trận hiển uy () Chương 208: Huyết chiến () Chương 209: Đại thắng () Chương 210: Thiên Sư Phái () Chương 211: Tử Tinh tháng tuệ () Chương 212: Lưu Sa Động Thiên () Chương 213: Thư sinh Vấn Trường Sinh () Chương 214: Cố nhân về Hoàng Tuyền () Chương 215: Diệp Tinh Hà () Chương 216: Cửu U quật () Chương 217: Bạch Cốt phu nhân
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN