Già Thiên Chi Vô Thượng Chi Lữ Miễn phí

Già Thiên Chi Vô Thượng Chi Lữ

Tác giả:

Bất Ái Cật Nhục Tống

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đồng Nhân Đô Thị Huyền Huyễn Xuyên Không

Tình trạng:

Tạm ngưng - Chương 318 viêm Đế xuất kích

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 3 người đánh giá.

6.3

Đánh giá truyện

Thanh Đế nói ngân tiêu tán, đại thế sắp xảy ra, sở hữu thiên kiêu đều ở tranh độ, khương ly xuyên qua đến che trời thế giới, biết rõ hai trăm năm sau sẽ phát sinh sử thượng hắc ám nhất náo động, tránh ở địa cầu tham sống sợ chết, kia này thế cũng liền như thế, nếu tránh không khỏi, vậy đón khó mà lên, một tay che trời.

Tiểu thuyết từ ngữ mấu chốt: Che trời chi vô thượng chi lữ vô pop-up, che trời chi vô thượng chi lữ txt toàn tập download, che trời chi vô thượng chi lữ mới nhất chương đọc

Mới nhất Chương 318 viêm Đế xuất kích

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 01 thái sơn () Chương 02 mê hoặc () Chương 03 hoang cổ cấm Địa () Chương 04 bắc vực () Chương 05 ly hỏa lô () Chương 06 hằng vũ kinh () Chương 07 khương thái hư () Chương 08 quái dị () Chương 09 rời đi tử sơn () Chương 10 khương gia () Chương 11 Độ kiếp () Chương 12 Đại đế () Chương 13 thánh thành () Chương 14 hoàng huyết xích kim () Chương 15 tiên kim áo nghĩa () Chương 16 nam vực () Chương 17 thanh Đế mộ () Chương 18 sơ lộ mánh khóe () Chương 19 tam thế () Chương 20 cảm tạ Chương () Chương 21 nhan như ngọc () Chương 22 tìm phối ngẫu thất bại () Chương 23 tứ cực đoạt Đế binh () Chương 24 quýnh sự tình () Chương 25 ngược cơ hạo nguyệt () Chương 26 trao đổi () Chương 27 vạn vật mẫu khí nguyên căn () Chương 28 gian lận () Chương 29 thái huyền môn () Chương 30 ngoan nhân một mạch () Chương 31 lôi kiếp trấn sát () Chương 32 phong ấn () Chương 33 Chươngc tỉnh () Chương 34 về khương gia () Chương 35 cực dương chuyển cực âm () Chương 36 thái Âm chi thể sáng lập bể khổ () Chương 37 bất diệt thiên công () Chương 38 hóa rồng cửu biến () Chương 39 khiêu chiến () Chương 40 bắt đầu vòng hai cầu duy trì () Chương 41 tử khí Đông lai () Chương 42 kim sí tiểu bằng vương () Chương 43 kết thúc () Chương 44 Đấu giá hội () Chương 45 gặp lại () Chương 46 ma luyện () Chương 47 tiên Đài () Chương 48 tỉnh mộng () Chương 49 tam trưởng lão () Chương 50 bí cảnh () Chương 51 kim Ô đại thái tử chết () Chương 52 chấn kinh thái Âm giáo cùng thái dương giáo lẫn nhau thông hôn () Chương 53 mộng tỉnh () Chương 54 thái cổ tộc đàn () Chương 55 nháo kịch kết thúc () Chương 56 chưởng đánh chết thái thượng trưởng lão () Chương 57 lần nữa giao dịch () Chương 58 truyền thụ () Chương 59 sát thủ () Chương 60 trong nhân thế () Chương 61 khôi phục đại thánh () Chương 62 ta thật có một người bạn () Chương 63 sáu mươi mốt trung châu () Chương 64 Âm dương giáo () Chương 65 chiến vương dương chiến () Chương 66 vương dương chiến chết () Chương 67 cổ hoa thước phát uy () Chương 68 Âm dương giáo hủy diệt () Chương 69 thần cấm () Chương 70 binh tự bí () Chương 71 lên khung cảm nghĩ () Chương 72 lư thành () Chương 73 tề kỳ () Chương 74 cổ cây hòe () Chương 75 tiên phủ thế giới () Chương 76 cổ kính () Chương 77 giằng co () Chương 78 diệt địch () Chương 79 Đánh vỡ cực cảnh () Chương 80 Đoạn Đức bão nổi () Chương 81 hình thức ban đầu () Chương 82 giao phong () Chương 83 dễ như trở bàn tay () Chương 84 hỏi tội thần linh cốc () Chương 85 khúc nhạc dạo () Chương 86 Đông phương thái nhất () Chương 87 trợ trận () Chương 88: () Chương 89 chiến tranh bắt đầu () Chương 90 man tộc đến giúp () Chương 91 lôi kiếp trấn địch () Chương 92 kết thúc () Chương 93 lời nói tinh không cổ lộ () Chương 94 phản phệ () Chương 95 như vẽ nữ tử () Chương 96 hóa tiên trì () Chương 97 hồng mao quái () Chương 98 thanh Đế sát niệm () Chương 99 Để thanh Đế đến () Chương 100 Ẩn cư () Chương 101 nam lĩnh () Chương 102 thái dương giáo () Chương 103 yêu hoàng điện () Chương 104 bại nam yêu () Chương 105: vượt qua () Chương 106: diệt thái cổ tổ vương () Chương 107: thánh hoàng thần chi niệm () Chương 108 một trăm lẻ năm sỉ nhục () Chương 109 một trăm linh sáu cường thủ hào đoạt () Chương 110 một trăm linh bảy giáng lâm () Chương 111 một trăm linh tám bắt đầu () Chương 112 một trăm lẻ chín diệt tộc () Chương 113 hoàn mỹ thái Âm thần giáo () Chương 114 hoàn mỹ một chén canh cốc () Chương 115 hoàn mỹ hai tiên nhị đỉnh phong () Chương 116 hoàn mỹ ba lại về mê hoặc () Chương 117 hoàn mỹ tứ linh bảo phái () Chương 118 từng cái năm côn luân () Chương 119 từng cái sáu thành tiên địa () Chương 120 từng cái bảy thần ngân tử kim tháp () Chương 121 từng cái tám bạch hổ bất tử dược () Chương 122 từng cái cửu tiên đỉnh () Chương 123 một hai số không trảm đạo () Chương 124 một hai một thành đạo () Chương 125 một hai hai tiểu thế giới () Chương 126 một hai ba trở về bắc Đẩu () Chương 127: chiến tổ vương () Chương 128 một ba năm chém hai cánh tổ vương () Chương 129 một ba sáu tới chơi () Chương 130 một ba bảy mươi lăm khí diễn hóa trở lại tử sơn () Chương 131 một ba tám phải thần hoàng bất tử dược () Chương 132 một ba chín loạn cổ đường tập luyện () Chương 133 một bốn lộn xộn trời thất hùng () Chương 134 một bốn vừa loạn cổ truyền thừa () Chương 135 một bốn hai phải loạn cổ đế búa () Chương 136 xin phép nghỉ () Chương 136 một bốn ba nhà ta có cô gái mới lớn () Chương 137 một tứ tứ truy sát () Chương 138 một bốn năm ngoan nhân một mạch () Chương 139 một bốn sáu doạ dẫm () Chương 140 một bốn bảy vạn tộc đại hội () Chương 141 một bốn tám sơ bộ xung đột () Chương 142 một bốn chín lực bổ tuyết nguyệt tổ vương () Chương 143 một 50 thánh vẫn () Chương 144 một ngày mồng một tháng năm bại nguyên cổ () Chương 145 một năm hai thái cổ tổ vương đến () Chương 146 một năm ba trận chiến đấu bắt đầu () Chương 147 một năm bốn lực đánh chết tam thánh () Chương 148 một năm năm đại chiến cô đơn () Chương 149 một năm sáu hỗn độn () Chương 150 một năm bảy khai thiên () Chương 151 một năm tám thành thánh đại kiếp () Chương 152 một năm chín thánh nhân trung kỳ () Chương 153 một 60 quân lâm lam ma uyên () Chương 154 một sáu một lam ma tộc hủy diệt () Chương 155 một sáu hai sắp xếp hôn lễ () Chương 156 một sáu tam đại cưới () Chương 157 một 64 mưu tính thiên hoàng tử () Chương 159 mọi người đừng chờ bị xét duyệt () Chương 158 một sáu ngũ đại quân xuất động () Chương 159 một sáu sáu hoành kích thiên hoàng tử () Chương 160: phong thái () Chương 161 một sáu tám hoàng kim giản () Chương 162 một sáu chín Đăng thiên lộ () Chương 163 một 70 ăn cướp () Chương 164 một thất nhất giáng lâm vĩnh hằng () Chương 165 một bảy hai đạo diễn tiên y () Chương 166 một bảy ba ngày kiếp () Chương 167 một bảy bốn thánh nhân bát trọng thiên () Chương 168 một bảy mươi lăm thần nông bí cảnh () Chương 169 một bảy lục Đế binh va chạm () Chương 170 một bảy bảy quét ngang () Chương 171 một bảy tám thánh nhân vương thần tổ chức () Chương 172 một bảy chín hoả tinh thánh thể quân lâm thiên hạ () Chương 173 một 80 về bắc Đẩu sẽ thánh thể () Chương 174 một tám mốt lời nói thanh Đế () Chương 175 một tám ba thấy thanh Đế lời nói hắc ám náo động () Chương 176 một tám bốn một năm () Chương 177 một tám năm người tộc cửa nhất () Chương 178 một tám sáu vẫn thánh Đảo () Chương 179 một tám bảy đột phá () Chương 180 một bát bát liên trảm mười bốn thánh () Chương 181 một tám chín đạo chi nguyên () Chương 182 một 90 quyền giết đỉnh phong thánh vương () Chương 183 một chín một lĩnh vực cấm kỵ () Chương 184 một cửu nhị cửa mười () Chương 185 một cửu tam thiên thanh ngưu mãng tộc tộc chủ () Chương 186 một cửu tứ đánh chết đại thánh () Chương 187 một cửu ngũ yêu hoàng động () Chương 188 một chín sáu xông quan () Chương 189 một chín thất diệp phàm đạp lên cổ lộ () Chương 190 một chín tám năm mươi thành () Chương 191 một cửu cửu giết chóc () Chương 192 hai lẻ quét ngang năm mươi bảy thành () Chương 193 hai lẻ một quét ngang năm mươi bảy thành 2 () Chương 194 hai lẻ hai thanh Đế tiểu thế giới () Chương 195 hai lẻ ba tru sát nhân tộc hộ Đạo giả () Chương 196 hai lẻ bốn thanh hoàng đại thánh () Chương 197 hai lẻ năm thanh tràng () Chương 198: sáu quét ngang () Chương 199 hai lẻ bảy tàng kinh động () Chương 200 hai lẻ tám khư thành () Chương 201 hai lẻ chín đột phá đại thánh () Chương 202 hai một số không yêu hoàng mộ () Chương 203 hai lẻ một cửa mười () Chương 204 hai lẻ hai đại chiến khai mạc () Chương 205: () Chương 206 hai lẻ bốn thánh linh thạch lệnh () Chương 207 hai lẻ năm ba loại tiên kim () Chương 208 ba lẻ sáu chúng thú về bắc Đẩu () Chương 209 hai lẻ bảy thần thoại cổ lộ () Chương 210 hai lẻ tám linh bảo luân hải () Chương 211 hai lẻ chín năm kiện Đế binh () Chương 212 hai một số không cướp đoạt sinh mệnh cổ thụ () Chương 213 hai từng cái song bội thu () Chương 214 hai một hai cướp thần vực () Chương 215 hai một ba chuẩn Đế con đường () Chương 216 hai một bốn chuẩn Đế kiếp () Chương 217 hai một năm thấy lão kim ô () Chương 218 ba một sáu chung cực đế quan () Chương 219 ba một bảy về bắc Đẩu () Chương 220 ba một tám máu và xương rèn luyện () Chương 221 ba một chín thân phận bại lộ () Chương 222 nhị nhị số không chí tôn chiến () Chương 223 ba hai một tới tôn đánh chết nơi thành tiên
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN