Chủ Thần Xuyên Nhanh: Hắc Hóa Nam Thần Sủng Miễn phí

Chủ Thần Xuyên Nhanh: Hắc Hóa Nam Thần Sủng

Tác giả:

Vân Tam Tam

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Sủng Ngôn Tình Huyền Huyễn

Tình trạng:

Full - Chương 423

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

【 ngày càng 1V1】

Chủ Thần kết cục chơi mau xuyên, cường thế thu về bàn tay vàng.

Hắc hóa nam thần tới cùng sủng, nói tình ngược tra hai không lầm.

————

Tiền nhiệm Chủ Thần vì ái che dấu hai mắt, tra nam tiện nữ ý đồ phiên thiên.

Nhan Vũ tắm hỏa mà sinh, tự thiêu tuyệt cảnh cầu sinh. Kiếp sau lực lượng gầy yếu? Không quan hệ, thả xem nàng xuyên qua muôn vàn vị diện, nhất nhất truy nợ kẻ phản bội!

Chỉ là…… Nàng vốn định cặn bã tùng trung quá, phiến diệp không dính thân, tiếc rằng chọc phải một cái hắc hóa BOSS, một đường đi theo cầu cường sủng.

Nhan Vũ: “Còn dám chọc ta, giết ngươi nga.”

Mỗ nam: “Như thế nào, bảo bối muốn cùng ta tuẫn tình?”

Nhan Vũ: “Nga? Nguyên lai ngươi cái gọi là ái chính là cùng ta đồng quy vu tận?”

Người nào đó cúi người: "Đương nhiên, so với bảo bối ngươi luôn là bên ngoài lưu lạc, không bằng…… Đem ngươi thi thể đặt ở ta bên cạnh."

# nam nữ chủ giai đoạn trước tương sát đối liêu, hậu kỳ yêu nhau lẫn nhau sủng không ngược cp chỉ ngược cặn bã #

Mới nhất Chương 423: Nàng cùng hắn chuyện xưa chưa xong còn tiếp…

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1: Tiết tử () Chương 2: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(1) () Chương 3: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(2) () Chương 4: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(3) () Chương 5: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(4) () Chương 6: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(5) () Chương 7: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(6) () Chương 8: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(7) () Chương 9: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(8) () Chương 10: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(9) () Chương 11: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(10) () Chương 12: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(11) () Chương 13: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(12) () Chương 14: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(13) () Chương 15: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(14) () Chương 16: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(15) () Chương 17: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(16) () Chương 18: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(17) () Chương 19: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(18) () Chương 20: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(19) () Chương 21: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(20) () Chương 22: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(21) () Chương 23: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(22) () Chương 24: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(23) () Chương 25: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(24) () Chương 26: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(25) () Chương 27: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(26) () Chương 28: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(27) () Chương 29: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(28) () Chương 30: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(29) () Chương 31: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(30) () Chương 32: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(31) () Chương 33: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(32) () Chương 34: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(33) () Chương 35: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(34) () Chương 36: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(35) () Chương 37: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(36) () Chương 38: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(37) () Chương 39: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(38) () Chương 40: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(39) () Chương 41: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(40) () Chương 42: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(41) () Chương 43: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(42) () Chương 44: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(43) () Chương 45: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(44) () Chương 46: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(45) () Chương 47: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(46) () Chương 48: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(47) () Chương 49: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(48) () Chương 50: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(49) () Chương 51: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(50) () Chương 52: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(51) () Chương 53: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(52) () Chương 54: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(53) () Chương 55: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(54) () Chương 56: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(55) () Chương 57: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(56) () Chương 58: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(57) () Chương 59: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(58) () Chương 60: Hào môn tình thù chọc phải lòng dạ hiểm độc BOSS(59)( xong ) () Chương 61: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (1) () Chương 62: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (2) () Chương 63: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (3) () Chương 64: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (4) () Chương 65: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (5) () Chương 66: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (6) () Chương 67: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (7) () Chương 68: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (8) () Chương 69: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (9) () Chương 70: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (10) () Chương 71: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (11) () Chương 72: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (12) () Chương 73: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (13) () Chương 74: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (14) () Chương 75: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (15) () Chương 76: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (16) () Chương 77: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (17) () Chương 78: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (18) () Chương 79: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (19) () Chương 80: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (20) () Chương 81: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (21) () Chương 82: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (22) () Chương 83: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (23) () Chương 84: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (24) () Chương 85: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (25) () Chương 86: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (26) () Chương 87: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (27) () Chương 88: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (28) () Chương 89: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (29) () Chương 90: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (30) () Chương 91: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (31) () Chương 92: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (32) () Chương 93: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (33) () Chương 94: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (34) () Chương 95: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (35) () Chương 96: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (36) () Chương 97: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (37) () Chương 98: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (38) () Chương 99: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (39) () Chương 100: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (40) () Chương 101: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (41) () Chương 102: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (42) () Chương 103: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (43) () Chương 104: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (44) () Chương 105: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (45) () Chương 106: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (46) () Chương 107: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (47) () Chương 108: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (48) () Chương 109: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (49) () Chương 110: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (50) () Chương 111: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (51) () Chương 112: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (52) () Chương 113: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (53) () Chương 114: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (54) () Chương 115: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (55) () Chương 116: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (56) () Chương 117: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (57) () Chương 118: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (58) () Chương 119: Vườn trường mê tình liêu thượng âm quỷ nam thần (59)( xong ) () Chương 120: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (1) () Chương 121: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (2) () Chương 122: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (3) () Chương 123: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (4) () Chương 124: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (5) () Chương 125: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (6) () Chương 126: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (7) () Chương 127: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (8) () Chương 128: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (9) () Chương 129: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (10) () Chương 130: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (11) () Chương 131: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (12) () Chương 132: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (13) () Chương 133: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (14) () Chương 134: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (15) () Chương 135: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (16) () Chương 136: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (17) () Chương 137: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (18) () Chương 138: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (19) () Chương 139: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (20) () Chương 140: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (21) () Chương 141: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (22) () Chương 142: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (23) () Chương 143: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (24) () Chương 144: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (25) () Chương 145: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (26) () Chương 146: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (27) () Chương 147: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (28) () Chương 148: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (29) () Chương 149: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (30) () Chương 150: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (31) () Chương 151: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (32) () Chương 152: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (33) () Chương 153: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (34) () Chương 154: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (35) () Chương 155: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (36) () Chương 156: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (37) () Chương 157: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (38) () Chương 158: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (39) () Chương 159: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (40) () Chương 160: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (41) () Chương 161: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (42) () Chương 162: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (43) () Chương 163: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (44) () Chương 164: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (45) () Chương 165: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (46) () Chương 166: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (47) () Chương 167: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (48) () Chương 168: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (49) () Chương 169: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (50) () Chương 170: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (51) () Chương 171: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (52) () Chương 172: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (53) () Chương 173: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (54) () Chương 174: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (55) () Chương 175: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (56) () Chương 176: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (57) () Chương 177: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (58) () Chương 178: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (59) () Chương 179: Cung đình cấm luyến chọc phải hung ác Quỷ Vương (60)( xong ) () Chương 180: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (1) () Chương 181: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (2) () Chương 182: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (3) () Chương 183: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (4) () Chương 184: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (5) () Chương 185: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (6) () Chương 186: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (7) () Chương 187: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (8) () Chương 188: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (9) () Chương 189: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (10) () Chương 190: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (11) () Chương 191: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (12) () Chương 192: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (13) () Chương 193: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (14) () Chương 194: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (15) () Chương 195: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (16) () Chương 196: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (17) () Chương 197: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (18) () Chương 198: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (19) () Chương 199: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (20) () Chương 200: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (21) () Chương 201: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (22) () Chương 202: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (23) () Chương 203: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (24) () Chương 204: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (25) () Chương 205: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (26) () Chương 206: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (27) () Chương 207: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (28) () Chương 208: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (29) () Chương 209: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (30) () Chương 210: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (31) () Chương 211: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (32) () Chương 212: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (33) () Chương 213: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (34) () Chương 214: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (35) () Chương 215: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (36) () Chương 216: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (37) () Chương 217: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (38) () Chương 218: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (39) () Chương 219: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (40) () Chương 220: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (41) () Chương 221: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (42) () Chương 222: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (43) () Chương 223: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (44) () Chương 224: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (45) () Chương 225: Tinh quang mật luyến liêu thượng bệnh trạng ảnh đế (46)
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN