Chư Thiên Cường Đại Nhất Nhân Vật Phản Diện Miễn phí

Chư Thiên Cường Đại Nhất Nhân Vật Phản Diện

Tác giả:

Thụy Thần 6

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Hệ Thống Huyền Huyễn Xuyên Không

Tình trạng:

Full - Chương 971 đại kết cục

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 2 người đánh giá.

9.0

Đánh giá truyện

Cái gì là nhân vật phản diện, làm đủ trò xấu chính là nhân vật phản diện? Đó cũng quá low , đem làm đủ trò xấu mới gọi chân chính trùm phản diện.
“Cái gì? Hào quang nhân vật chính, ở trước mặt ta căn bản vốn không tồn tại.”
“Thay lòng đổi dạ? Chuyện thường ngày mà thôi.”
“Tai họa thương sinh? Đây chỉ là một mục tiêu nhỏ.”
......
Xuyên qua thành chính mình viết trong tiểu thuyết, cho nhân vật chính tiền kỳ cày quái thăng cấp dùng tiểu nhân vật phản diện, hảo khổ cực a, đây là sống không quá hai chương tiết tấu sao.
Cũng may ta có kim thủ chỉ, để chư thiên nhân vật phản diện hệ thống giúp ta phong tao nghịch tập a, cướp nhân vật chính muội tử, lại quăng kiếm lời nhân vật phản diện giá trị......
Vũ Văn thiên kiêu ngạo mà tỏ vẻ, ta muốn làm Chư Thiên Vạn Giới tối cường trùm phản diện.

Mới nhất Chương 971 đại kết cục

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1 vũ văn thiên () Chương 2 thiên mệnh huyễn thần quả () Chương 3 lôi sát () Chương 4 tử diễm hoa () Chương 5 diệt lâm phàm () Chương 6 chuẩn bị () Chương 7 thay lòng đổi dạ () Chương 8 xuyên qua tam quốc () Chương 9 công Đông ngô () Chương 10 hoàn toàn thắng lợi () Chương 11 trở về () Chương 12 dương phàm () Chương 13 giao lưu hội () Chương 14 Đến phương đông thành () Chương 15 tài nghệ không bằng người () Chương 16 giao lưu hội bắt đầu () Chương 17 một chiêu chém giết () Chương 18 trảm chiến phong () Chương 19 nguy cơ () Chương 20 xuyên qua long hán thế giới () Chương 21 tề tụ mưa mà () Chương 22 cường hãn kurou khắc () Chương 23 hào quang nhân vật chính không địch lại () Chương 24 toàn bộ giải quyết () Chương 25 tử phủ tứ trọng thiên () Chương 26 gia nhập vào hộp đen đoàn hải tặc () Chương 27 các phương vân động () Chương 28 Đặc biệt bên trong tát gia nhập vào () Chương 29 thực lực cao cấp () Chương 30 diệt sát mạch tư bên trong () Chương 31 chiến tranh () Chương 32 Ăn mòn luân hồi () Chương 33 tử phủ ngũ trọng thiên () Chương 34 ba tông người tới () Chương 35 diệt sát côn phong () Chương 36 toàn diệt () Chương 37 phi hạc tinh thần đan () Chương 38 khiêu chiến () Chương 39 luyện Đan trưởng lão () Chương 40 tranh cử () Chương 41 trở thành hình phạt trưởng lão () Chương 42 lợi hại lâm thiên () Chương 43 giết lâm thiên () Chương 44 huyết tin tức của ma giáo () Chương 45 minh ngọc thành () Chương 46 gia nhập vào huyết ma dạy () Chương 47 《 huyết ma quyết 》 () Chương 48 huyết ma dạy nội môn đệ tử () Chương 49 dễ dàng diệt sát () Chương 50 thanh linh () Chương 51 Đột phá () Chương 52 kiếm trần () Chương 53 chiến kiếm trần () Chương 54 huyết ma giáo chủ buông xuống () Chương 55 xuyên qua thông nguyên thế giới () Chương 56 chiến () Chương 57 cứu trang hiểu huyên () Chương 58 vũ văn thiên dương danh () Chương 59 nghi ngờ xây minh hi sinh () Chương 60 cứu sống la kỳ đẹp () Chương 61 kế hoạch () Chương 62 kha quốc nghiêm động thủ () Chương 63 diệt sát kha quốc nghiêm () Chương 64 kim Đan cảnh () Chương 65 Đối chiến huyết ma giáo chủ () Chương 66 chạy ra () Chương 67 tím vân tông chân truyền thi đấu () Chương 68 chém giết chương cùng gió () Chương 69 sâu gió () Chương 70 nhất chi tranh () Chương 71 nhận được đệ nhất () Chương 72 chân nguyên u đan () Chương 73 tiến vào tử viên () Chương 74 diệt sát hầu dũng thà () Chương 75 tím thiên trưởng lão () Chương 76 kịch chiến tím thiên () Chương 77 bị tử vân chặn lại () Chương 78 nội thương () Chương 79 thua chạy () Chương 80 kim Đan nhị trọng thiên () Chương 81 chật vật tử vân () Chương 82 chém giết tử vân () Chương 83 phá chướng đan đan phương () Chương 84 kim Đan tam trọng thiên đỉnh phong () Chương 85 huyết ma dạy dỗ động () Chương 86 tím vân tông diệt () Chương 87 tụ tập thương thiên dạy () Chương 88 Đối chiến huyết ma giáo chủ () Chương 89 tiêu diệt huyết ma dạy () Chương 90 huyền dương bảo kim () Chương 91 sử dụng thể nghiệm tạp () Chương 92 chất vấn thương thiên giáo chủ () Chương 93 thương thiên giáo chủ hạ độc () Chương 94 chém giết thương thiên giáo chủ () Chương 95 trở thành thương thiên giáo chủ () Chương 96 huyễn gió () Chương 97 chuẩn bị chinh phạt () Chương 98 binh lâm chiến hổ môn () Chương 99 triển yết chiến phong () Chương 100 gió lốc diễm luận phá trận () Chương 101 tiêu diệt chiến hổ môn () Chương 102 vô lượng gọt cốt đao () Chương 103 diệt sát tứ phương dạy () Chương 104 huyễn hải giới sợ hãi () Chương 105 tần hồng () Chương 106 tần hồng thỉnh cầu () Chương 107 thiên long lộ () Chương 108 nhận được thiên long lộ () Chương 109 kim Đan lục trọng thiên đỉnh phong () Chương 110 Đi tới phong ấn chi địa () Chương 111 nổi giận hạ chí đi () Chương 112 hành hung hạ chí đi () Chương 113 tử thật to lớn ma giết hại thế gian () Chương 114 ma uy ngập trời () Chương 115 thương thiên dạy người khủng hoảng () Chương 116 Đốn ngộ () Chương 117 《 thái dương thánh Điển 》 () Chương 118 chiến tử thật to lớn ma () Chương 119 rời đi huyễn hải giới () Chương 120 Đến bay tiên giới () Chương 121 Đông tĩnh thành () Chương 122 càn thông công tử sợ hãi () Chương 123 khủng hoảng càn thông công tử () Chương 124 diệt sát càn thông () Chương 125 bại đông tĩnh thành thành chủ () Chương 126 càn gia lão tổ () Chương 127 oanh sát càn gia lão tổ () Chương 128 Đại càn quốc hoàng thành () Chương 129 Đi tới hỏa diệm sơn () Chương 130 Đại mộc quốc hoàng tử () Chương 131 xích hỏa vừa tước trùng () Chương 132 hỏa diễm thần quả tới tay () Chương 133 thái dương thể nhập môn () Chương 134 mộc dịch công tử cầu hôn () Chương 135 vũ văn thiên trở về () Chương 136 bạch lão ra tay () Chương 137 chém giết bạch lão () Chương 138 mộc gia tam tổ () Chương 139 thái dương quyền () Chương 140 tấn công mộc phủ () Chương 141 Đạp diệt mộc phủ () Chương 142 tuyệt thiên quyền () Chương 143 hoàng thất cúi đầu () Chương 144 rời đi Đại càn quốc () Chương 145 huyền băng thần quả () Chương 146 huyền quang tử () Chương 147 nguyên anh nhị trọng thiên () Chương 148 diệt sát tuyệt địa môn cường giả () Chương 149 bỏ chạy () Chương 150 tiễn đưa thần khó khăn () Chương 151 nhất tuyến thiên () Chương 152 thiên ma môn () Chương 153 trần hoành () Chương 154 vào trận () Chương 155 trận nhãn () Chương 156 có qua có lại () Chương 157 Đoạn thư sinh () Chương 158 oan gia ngõ hẹp () Chương 159 bạch lão () Chương 160 hỗn độn luân bàn () Chương 161 lén lén lút lút () Chương 162 so chiêu () Chương 163 bạch lão tử vong () Chương 164 hồng nhan họa thủy () Chương 165 Đánh nhau () Chương 166 kết giao bằng hữu () Chương 167 rời đi () Chương 168 hồn thiên thành () Chương 169 béo thành chủ () Chương 170 thiên ma môn độc phong () Chương 171 hồn thiên thế giới () Chương 172 không bờ () Chương 173 thuyết phục không có kết quả () Chương 174 phóng thích sinh hồn () Chương 175 dung hợp () Chương 176 đại trưởng lão nghi vấn () Chương 177 tế đàn () Chương 178 lệnh bài () Chương 179 khó có thể tin () Chương 180 tế đàn trận pháp () Chương 181 thôn phệ ma công () Chương 182 phong vân biến ảo () Chương 183 đòi hỏi lợi tức () Chương 184 tạm thay thành chủ () Chương 185 đe dọa () Chương 186 tiếp nhận thành chủ () Chương 187 lão hồ () Chương 188 mây đen thân phận () Chương 189 mà rất gây chuyện () Chương 190 lang nha bổng () Chương 191 thụ thương () Chương 192 tin chết () Chương 193 đại trưởng lão tới cửa () Chương 194 tuấn nam mây đen () Chương 195 huyền quang tử tin () Chương 196 tụ linh cây liễu () Chương 197 báo thù () Chương 198 có miệng nói mơ hồ () Chương 199 khó có thể tin () Chương 200 vũ văn thiên giải thích () Chương 201 5 trưởng lão tâm tư () Chương 202 tần lão xảy ra chuyện () Chương 203 gạt người () Chương 204 huyền sanh khó xử () Chương 205 ba lần bốn lượt () Chương 206 cơ quan () Chương 207 mật thất () Chương 208 cái bóng () Chương 209 bóng người tự thuật () Chương 210 chân chính nguyên nhân cái chết () Chương 211 địa cung mật thất () Chương 212 hỗn độn thức tỉnh () Chương 213 vết nứt không gian () Chương 214 bước ngoặt nguy hiểm () Chương 215 cái bóng tiêu thất () Chương 216 đại trưởng lão tính toán () Chương 217 báo danh () Chương 218 xuất quan () Chương 219 đấu vòng loại () Chương 220 kỳ quái băng viêm () Chương 221 sau cùng tỷ thí () Chương 222 khôi lỗi sư trần phi () Chương 223 Địa ngục vòi rồng () Chương 224 thiên la địa võng () Chương 225 huyễn cảnh
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN