Chư Thiên: Từ Vũ Động Bắt Đầu Làm Kiếm Thánh Miễn phí

Chư Thiên: Từ Vũ Động Bắt Đầu Làm Kiếm Thánh

Tác giả:

Ách Vận Chi Thần Chú Thị

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đông Phương Huyền Huyễn Xuyên Không

Tình trạng:

Đang ra - Chương 178 Lăng Thanh Trúc, Băng Chủ?

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Võ động:

" Lâm Lang Thiên thực lực, cùng ngươi so sánh với như thế nào?"

" người này thực lực không dưới ta!"

Một kiếm, Lâm Lang Thiên bại!

" Lăng Thanh Trúc thực lực, so với ngươi như thế nào?"

" người này thực lực không dưới ta!"

Ba kiếm, Lăng Thanh Trúc bị thua!

" Nguyên Môn tam cự đầu, thực lực như thế nào?"

" thắng ta gấp trăm lần!"

Dị Ma thành, lấy một địch ba, bình!
Mới nhất Chương 178 Lăng Thanh Trúc, Băng Chủ?

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 6 Ma Ngục Vương Điện, Lâm Động gấp gáp cảm giác () Chương 6 Ma Ngục Vương Điện, Lâm Động gấp gáp cảm giác () Chương 5 Thần Kiếm Ngự Lôi, Tổ Thạch trấn ma【 thành tích báo cáo】 () Chương 5 Thần Kiếm Ngự Lôi, Tổ Thạch trấn ma【 thành tích báo cáo】 () Chương 4 cực cảnh thăng hoa, dốc sức một trận chiến () Chương 4 cực cảnh thăng hoa, dốc sức một trận chiến () Chương 3 Khu Ma thất bại, Cửu Vương Điện hiện 【 thứ năm, sáu càng 】 () Chương 2 Thiên Kiếm, kinh biến 【 thứ ba, canh bốn 】 () Chương 1 truyền thừa võ học! Sáng tạo võ học! () Chương 77: Mấy chục môn Tạo Hóa võ học (canh ba phụ lên khung (vào VIP) cảm nghĩ ) () Chương 76: Sáu chỗ ngồi! () Chương 75: Nhân tài xuất hiện lớp lớp Lâm thị tông tộc () Chương 74: Ta không phục! (canh ba ) () Chương 72: Hứa hẹn () Chương 71: Thôn Phệ Tổ Phù () Chương 70: Phù Khôi chi tranh () Chương 69: Hắc Đồng lão nhân () Chương 68: Chữa trị Đại Hoang Cổ Bia! (canh ba ) () Chương 67: Tu la tràng? Ma tung! () Chương 66: Cứng rắn đỗi Vương Viêm () Chương 65: Kinh sợ thối lui Âm Khôi Tông (canh ba ) () Chương 64: Sát phôi Lâm Động () Chương 63: Niết Bàn () Chương 62: Chấn động Đại Hoang (canh ba ) () Chương 61: Một kiếm diệt môn () Chương 60: Cổ Kiếm Môn suy đoán () Chương 59: Tĩnh tu (Canh 3 ) () Chương 58: Vạn Thú Quả () Chương 57: Thu phục Viễn Cổ Long Viên () Chương 56: Cổ Kiếm Môn () Chương 55: Viễn Cổ Phế Giản () Chương 54: Khương Tuyết thăm viếng vào buổi tối () Chương 53: Lâm Động: Linh Bảo biến nhiều phiền não () Chương 52: Thực lực không đáng nói đến Kiếm Thánh, đầu óc khá chậm chạp Sinh Tử Chi Chủ (thêm càng ) () Chương 51: Kiếm Thánh uy danh () Chương 50: Rừng sương mù () Chương 49: Đại Hoang Cổ Bia mở ra (bổ sung cảnh giới so sánh, cùng với vận rủi không biết sống chết mộng tưởng ) () Chương 48: Kiếm Thánh tên () Chương 47: Thái Thượng Cảm Ứng Quyết () Chương 46: Kinh hiện Cửu Thiên Thái Thanh Cung Cung Chủ () Chương 45: Kiếm như du long () Chương 44: Hôm nay đem quân thử () Chương 43: Nguyên Thần thiêu đốt () Chương 42: Phế Lâm Lang Thiên () Chương 41: Làm cho người khinh thường Lâm Lang Thiên () Chương 40: Lăng Thanh Trúc cản đường () Chương 39: Đột phá Thiên Phù Sư () Chương 38: Xấu hổ Lâm Động () Chương 37: Luyện hóa Niết Bàn Tâm () Chương 36: Ba kiếm bị thua () Chương 35: Thu hoạch tương đối khá () Chương 34: Lăng cô nương, xin chỉ giáo! () Chương 33: Đồng hành () Chương 32: Tiến vào Cổ Mộ Phủ () Chương 31: Không quan trọng thực lực () Chương 29: Kiếm Thánh tên () Chương 27: Một kiếm chém giết () Chương 26: Vương thị dòng họ () Chương 25: Cường đại phong ấn () Chương 24: Kiếm, là dùng để khiêu chiến cường giả! () Chương 23: Tiểu Điêu sợ hãi thán phục () Chương 22: Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên () Chương 21: Đệ nhất kiếm () Chương 20: Chỉ đường () Chương 19: Mượn kiếm giết người () Chương 18: Vượt qua Viễn Cổ Bát Chủ thiên tài () Chương 17: Im ắng uy hiếp () Chương 14: Bao che khuyết điểm người () Chương 13: Xuất phát, Thiên Viêm Sơn Mạch () Chương 12: Tử Chi Đạo () Chương 11: Tiểu Điêu: Trên đời tại sao có thể có ngu như vậy người a () Chương 10: Mới gặp gỡ Lâm Động () Chương 9: Lâm Động áp lực () Chương 8 Lâm thị tông tộc đệ nhất thiên tài () Chương 7 Viêm Thành () Chương 6 Cổ Mộ Phủ () Chương 5 trảm giao long mà về () Chương 4 Long Đàm ngộ kiếm () Chương 2 Chư Thiên Kiếm Thánh () Chương 1 Lâm Huyền () Chương 3 bại Lâm Lang Thiên () Chương 16: Tất cả mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ () Chương 15: Giương cung bạt kiếm () Chương 30: Lăng cô nương thực lực, không dưới ta () Chương 28: Tiểu Điêu: Có tiếng không có miếng Lâm Lang Thiên () Chương 73: Tạo Hóa Võ Bia () Chương 7 ma bào lão giả, Đại Hoang biến đổi lớn () Chương 7 ma bào lão giả, Đại Hoang biến đổi lớn () Chương 8 Lâm Động đại hôn, Kiếm Vũ độ kiếp () Chương 8 Lâm Động đại hôn, Kiếm Vũ độ kiếp () Chương 9: Kiếm bên ngoài đồ vật, Thần Khôi khiếp sợ () Chương 9: Kiếm bên ngoài đồ vật, Thần Khôi khiếp sợ () Chương 87: Ba Huyền khiếp sợ cùng nhận đồng () Chương 87: Ba Huyền khiếp sợ cùng nhận đồng () Chương 88: Ba Huyền: Mượn Cửu Vương Điện một cây cẳng tay luyện bảo () Chương 88: Ba Huyền: Mượn Cửu Vương Điện một cây cẳng tay luyện bảo () Chương 89: Ba Huyền đề ra nghi vấn, chỉ điểm Lâm Động () Chương 89: Ba Huyền đề ra nghi vấn, chỉ điểm Lâm Động () Chương 90: Trong trẻo nhưng lạnh lùng Tiên trúc, Lâm Uyên Cô Phong () Chương 90: Trong trẻo nhưng lạnh lùng Tiên trúc, Lâm Uyên Cô Phong () Chương 91: Phá đan dựng thần, niết bàn đoán thể, Thiên Lôi rèn hồn () Chương 91: Phá đan dựng thần, niết bàn đoán thể, Thiên Lôi rèn hồn () Chương 92: Ba Huyền tặng kiếm Lâm Thanh Đàn, năm chiếm thứ tư danh ngạch () Chương 92: Ba Huyền tặng kiếm Lâm Thanh Đàn, năm chiếm thứ tư danh ngạch () Chương 93: Mới vào Viễn Cổ chiến trường () Chương 93: Mới vào Viễn Cổ chiến trường () Chương 94: Viễn Cổ chiến trường lai lịch, Thánh Thú Chu Tước! (sáu ngàn chữ đại chương ) () Chương 94: Viễn Cổ chiến trường lai lịch, Thánh Thú Chu Tước! (sáu ngàn chữ đại chương ) () Chương 95: Siêu cấp tông phái ở giữa ân oán, từ bỏ Thánh Thú truyền thừa () Chương 95: Siêu cấp tông phái ở giữa ân oán, từ bỏ Thánh Thú truyền thừa () Chương 96: Nguyên Môn tam đại Chưởng Giáo, thực lực thắng ta nghìn lần, khó có thể hộ ngươi chu toàn () Chương 96: Nguyên Môn tam đại Chưởng Giáo, thực lực thắng ta nghìn lần, khó có thể hộ ngươi chu toàn () Chương 97: Biến mất Viễn Cổ di tích () Chương 97: Biến mất Viễn Cổ di tích () Chương 98: Không bị chào đón Nguyên Môn, Hàn Sơn thành () Chương 98: Không bị chào đón Nguyên Môn, Hàn Sơn thành () Chương 99: Đầu voi đuôi chuột chiến đấu () Chương 99: Đầu voi đuôi chuột chiến đấu () Chương 100: Lâm Huyền thực lực thấp kém, duy toàn lực ứng phó ngươi () Chương 100: Lâm Huyền thực lực thấp kém, duy toàn lực ứng phó ngươi () Chương 101: Nguyên Môn tình thế bắt buộc, Đạo Tông chặn ngang một chân () Chương 101: Nguyên Môn tình thế bắt buộc, Đạo Tông chặn ngang một chân () Chương 102: Lăng Thanh Trúc rất hiếu kỳ, người nguyện mắc câu () Chương 102: Lăng Thanh Trúc rất hiếu kỳ, người nguyện mắc câu () Chương 103: Vị diện khe hở lai lịch, Tứ Ma Tông truyền thừa mở ra () Chương 103: Vị diện khe hở lai lịch, Tứ Ma Tông truyền thừa mở ra () Chương 104: Rung động đăng tràng, Tổ Phù bí mật () Chương 104: Rung động đăng tràng, Tổ Phù bí mật () Chương 105: Tru Tiên Kiếm Trận, Tứ Tượng ngăn địch () Chương 105: Tru Tiên Kiếm Trận, Tứ Tượng ngăn địch () Chương 106: Một kiếm chống đỡ tứ kiếm, Tứ Hung Thú thưởng thức () Chương 106: Một kiếm chống đỡ tứ kiếm, Tứ Hung Thú thưởng thức () Chương 107: Tứ Hung Thú: Chúng ta cấp cho truyền thừa, không ai có thể cự tuyệt () Chương 107: Tứ Hung Thú: Chúng ta cấp cho truyền thừa, không ai có thể cự tuyệt () Chương 108: Khiếp sợ Đông Huyền, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động () Chương 108: Khiếp sợ Đông Huyền, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động () Chương 109: Thanh Trĩ khiếp sợ, nham nhỏ sáo lộ () Chương 109: Thanh Trĩ khiếp sợ, nham nhỏ sáo lộ () Chương 110: Kiếm điều khiển trung đình, Tứ Thánh tứ hung, tất cả đều quy phục () Chương 110: Kiếm điều khiển trung đình, Tứ Thánh tứ hung, tất cả đều quy phục () Chương 111 nham: Ngươi muốn cái gì đâu này? Kiếm Thánh mới là chủ lực! () Chương 112 xuất quan, Tây Huyền Vực người tới () Chương 113 không hổ là Tổ Thạch Chi Linh, như vậy cảm giác lực lượng, không kém Lâm Huyền (canh bốn ) () Chương 114 trong truyền thuyết Sát Thần cùng sát phôi () Chương 115 Kiếm Thánh uy danh, lại còn đối với Linh Bảo có tác dụng () Chương 116 Bách Triều Sơn mở ra, lời nói không tốt Kiếm Thánh () Chương 117 Nguyên Môn Thè lưỡi ra liếm mà không được, Lâm Huyền cứu giúp Băng Chủ () Chương 118 Thần Kiếm bại địch, Nhân Nguyên Tử ra tay () Chương 119 cường thế chém giết, đỉnh tiêm cường giả tề tụ () Chương 120 vừa thối lại vừa cứng tính cách, ngôn ngữ giao phong () Chương 121 bại Nhân Nguyên Tử, Đạo Tông đại thủ bút () Chương 122 thêm vào Đạo Tông, Nguyên Môn làm khó dễ () Chương 123 Lâm Huyền lấy một áp hai, Không Gian Tổ Phù kinh hiện () Chương 124 tam đại Tổ Phù tề tụ, muốn đi trước hỏi qua ta kiếm! () Chương 125 lưỡng bại câu thương, Chu Thông hiện thân () Chương 126 Nguyên Môn thủ đoạn, Chu Thông thực lực () Chương 127 Thần Kiếm Ngự Lôi, ba kiếm bại Chu Thông, Thất Vương Điện hiện thân () Chương 128 kinh sợ thối lui Thất Vương Điện, kết thúc () Chương 129 trao đổi liên minh, Giảo hoạt Ba Huyền (1) () Chương 129 trao đổi liên minh, Giảo hoạt Ba Huyền (2) () Chương 130 tìm được biện pháp Ứng Hoan Hoan, bị người hiểu lầm Lăng Thanh Trúc () Chương 131 Ứng Hoan Hoan cùng Lăng Thanh Trúc gặp nhau () Chương 132 Ứng Hoan Hoan cùng Lăng Thanh Trúc, không biết rõ tình hình sư tỷ muội () Chương 133 Ứng Hoan Hoan chủ động khiêu chiến () Chương 134 Lâm Động: Băng Chủ? Này tính cách ngươi nói là Viêm Chủ còn kém không nhiều lắm (1) () Chương 134 Lâm Động: Băng Chủ? Này tính cách ngươi nói là Viêm Chủ còn kém không nhiều lắm (2) () Chương 135 thần dung thiên địa cùng thân dung thiên địa, quật cường cùng nhu thuận Ứng Hoan Hoan () Chương 136 tâm hữu linh tê giao thủ, Lâm Huyền lại bại Lăng Thanh Trúc () Chương 137 cầm kiếm hợp kêu () Chương 138 ngôi sao tai họa Lâm Huyền, Ứng Hoan Hoan biến hóa () Chương 139 Ma Ấn Chúng: Tốt ngươi Nhuyễn Cốt Viên, Kiếm Thánh một cái danh hiệu ngươi liền quỳ? (1) () Chương 139 Ma Ấn Chúng: Tốt ngươi Nhuyễn Cốt Viên, Kiếm Thánh một cái danh hiệu ngươi liền quỳ? (2) () Chương 140 bầy địch vây quanh, Ứng Hoan Hoan một câu kinh sợ thối lui () Chương 141 hừ, bớt nói nhãm, trước ăn ta nhất chỉ, Đại Hoang Tù Thiên Chỉ (1) () Chương 141 hừ, bớt nói nhãm, trước ăn ta nhất chỉ, Đại Hoang Tù Thiên Chỉ (2) () Chương 142 Nguyên Môn Trưởng Lão: Chính là Kiếm Thánh, bản Trưởng Lão liền đem kia bắt giữ (1) () Chương 142 Nguyên Môn Trưởng Lão: Chính là Kiếm Thánh, bản Trưởng Lão liền đem kia bắt giữ (2) () Chương 158 âm mưu —— Băng Chi Tổ Phù (1) () Chương 158 âm mưu —— Băng Chi Tổ Phù (2) () Chương 144 "Thật sự thật là nghĩ cùng hắn cùng một chỗ cười a!" (1) () Chương 144 "Thật sự thật là nghĩ cùng hắn cùng một chỗ cười a!" (2) () Chương 145 lấy một địch tám, hoành quán bát phương () Chương 146 Kiếm Phổ cuối cùng một thức (1) () Chương 146 Kiếm Phổ cuối cùng một thức (2) () Chương 147 kiếm âm Trảm Ma, Nguyên Môn mưu đồ bí mật () Chương 148 Đại Hoang Vu Bia xuất thế () Chương 149 vào bia, tối cường một kiếm! () Chương 150 trừ ma! Phong Tử! (1) () Chương 150 trừ ma! Phong Tử! (2) () Chương 151 tiến về trước Thái Thanh Cung ý tưởng () Chương 152 Ứng Hoan Hoan đối với Lăng Thanh Trúc ý tưởng () Chương 153 xuất quan, thiên địa lực lượng (1) () Chương 153 xuất quan, thiên địa lực lượng (2) () Chương 154 Hồng Nhai Động bái sơn () Chương 155 thực lực nhỏ yếu Ứng Hoan Hoan () Chương 156 () Chương 157 che dấu Chuyển Luân cảnh, Nguyên Môn vừa ăn cướp vừa la làng () Chương 158 âm mưu —— Băng Chi Tổ Phù (1) () Chương 158 âm mưu —— Băng Chi Tổ Phù (2) () Chương 159 Lăng Thanh Trúc mời () Chương 160 Lâm Uyên Phong () Chương 161 nắm Ứng Hoan Hoan thấy Lăng Thanh Trúc () Chương 162 ẩn thân Lâm Uyên Phong Dị Ma Vương () Chương 163 bên trong Nê Hoàn Cung liên thủ trừ ma (1) () Chương 163 bên trong Nê Hoàn Cung liên thủ trừ ma (2) () Chương 164 Thái Thượng Cảm Ứng Quyết đặc thù tu hành chi pháp () Chương 165 kinh hiện Vị Diện Chi Thai (1) () Chương 165 kinh hiện Vị Diện Chi Thai (2) () Chương 166 Lâm Huyền hoài nghi, Ma Ngục tay sai chó cắn chó () Chương 167 Băng Chi Tổ Phù Phản bội () Chương 168 Băng Chi Tổ Phù thuộc sở hữu () Chương 169 Băng Phách Kiếm Pháp () Chương 170 Phá Không Hàn Băng Khảm () Chương 171 lưỡng nhậm Băng Chi Tổ Phù Chưởng Khống Giả ràng buộc () Chương 172 trọng thương () Chương 173 tâm ý tương thông, liên thủ trừ ma! () Chương 174 Hắc Ám Chi Giới vây khốn địch, Hồng Hoang Điện chi biến! (1) () Chương 174 Hắc Ám Chi Giới vây khốn địch, Hồng Hoang Điện chi biến! (2) () Chương 175 Thất Vương Điện mục đích (1) () Chương 175 Thất Vương Điện mục đích (2) () Chương 176 Viễn Cổ Bạch Trạch () Chương 177 Hồng Hoang Điện bí mật () Chương 178 Lăng Thanh Trúc, Băng Chủ?
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN