Cổ Long Uống Một Mình Một Giang Hồ! Miễn phí

Cổ Long Uống Một Mình Một Giang Hồ!

Tác giả:

Khô Không Tán Nhân

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp Võ Hiệp

Tình trạng:

Tạm ngưng - Chương 113 tây bắc có ba thù

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện


Hoan nghênh đi tới Cổ Long giang hồ!
Nơi này có Yến Nam Thiên cùng Lý Tầm Hoan sóng vai mà chiến, liên thủ trừ ác;
Nơi này có Nguyên Tùy Vân cùng Hoa Mãn Lâu thiện ác hai phần, đêm tối quyết đấu;
Nơi này có Sở Lưu Hương giai Tư Không Trích Tinh đạp đêm thuận gió, tỷ thí khinh công;
Nơi này có Tạ Hiểu Phong cùng Tiết Y Nhân luận bàn võ đạo, Hoa Sơn Luận Kiếm!
Nơi này có bảy loại vũ khí cùng binh khí phổ đều chiếm dài ngắn, lẫn nhau tranh cao thấp!
Nơi này có từng cái có máu có thịt, sống sờ sờ hiệp khách!
......
Ở đây còn có một đám sung sướng anh hùng!!!
······
······
Cổ Long tổng võ + Chư thiên lưu!
Đã bản hoàn tất võ hiệp sách cũ: 《 Giang hồ vị diện tiểu nhân vật 》, 《 Giang hồ phong vân đao thứ nhất 》.


Tiểu thuyết từ mấu chốt: Cổ Long uống một mình một giang hồ!

Không pop-up, Cổ Long uống một mình một giang hồ!txt toàn tập download, Cổ Long uống một mình một giang hồ!

Chương mới nhất đọc


Mới nhất Chương 113 tây bắc có ba thù

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1 khoái hoạt lâm sát thủ () Chương 2 mời ngươi đi chết! () Chương 3 Đại võ hiệp thời đại () Chương 4 trung nguyên tiêu cục () Chương 5 trộm không được gà quay mèo () Chương 6 Để phiền phức đối phó phiền phức () Chương 7 lão bá hoa viên () Chương 8 tuyệt đỉnh võ học tư chất () Chương 9 tuyệt đỉnh võ học tư chất () Chương 10 tuyệt đỉnh võ học tư chất () Chương 11 chiến hậu khen thưởng () Chương 12 mạch thượng nhân như bích công tử thế vô song () Chương 13 mạn thiên hoa vũ () Chương 14 phục lôi diệu thủ () Chương 15 hiểm trung cầu thắng () Chương 16 vạn bằng vương () Chương 17 võ học đột phá () Chương 18 thanh long chợt hiện () Chương 19 cầu sống trong chỗ chết () Chương 20 tây hồ có cá () Chương 21 Ăn cá luận anh hùng () Chương 22 thiên hạ đại thế () Chương 23 chọn lựa bảo vật () Chương 24 cổ long lệnh () Chương 25 sinh tử vây quanh () Chương 26 hồi mã một thương () Chương 27 khoái hoạt lâm đại hỏa () Chương 28 cứu mạng tuyệt kỹ () Chương 29 ba ngụm rất đắt cái rương () Chương 30 bình luận sách lại bàn về 《 lưu tinh hồ điệp kiếm 》 () Chương 31 xuyên thẳng qua chư thiên danh kiếm phong lưu () Chương 32 côn luân chưởng môn cái chết () Chương 33 mổ bụng không bằng đạm mắt () Chương 34 tự nhiên toàn bộ đều lấy đi () Chương 35 tiên thiên vô cực công () Chương 36 nhiếp tâm đại pháp () Chương 37 cái ba bằng hữu () Chương 38 võ đạo kiên tâm () Chương 39 lý độ trấn thế cuộc () Chương 40 giả môn chủ cuối cùng bại lộ () Chương 41 ta đã tiếp nhận côn luân chưởng môn () Chương 42 võ lâm minh chủ đổ ước () Chương 43 làm giả hoá thật () Chương 44 côn luân bí học () Chương 45 thần long kiếm khách () Chương 46 chủ sử sau màn () Chương 47 tuyệt tình đạo kiếm () Chương 48 thiên ăn tinh () Chương 49 kẻ phụ hoạ () Chương 50 Ứng thanh đánh cược () Chương 51 cùng nhau kiếm lão nhân () Chương 52 vô tướng () Chương 53 Ăn mì () Chương 54 Ứng không có gì () Chương 55 màu mực thiên màu xám kiếm () Chương 56 cổ mắt thần mục () Chương 57 Địch thanh lân kiếm! () Chương 58 hầu phủ () Chương 59 luyện kiếm phòng () Chương 60 trong kiếm quang hoa () Chương 61 của mình kiếm () Chương 62 thông thường giặt quần áo phụ () Chương 63 trắng khay ngọc () Chương 64 trường sinh kiếm () Chương 65 thanh ma thủ () Chương 66 thiên hạ bí mật lớn nhất () Chương 67 song kiếm hợp bích () Chương 68 kinh hiện “cừu hận giúp ” () Chương 69 ly biệt () Chương 70 Đàm luận 《 ly biệt câu 》 () Chương 71 xuyên thẳng qua chư thiên tháng chín ưng bay () Chương 72 tung dương thiết kiếm () Chương 73 diệp mở () Chương 74 tâm pháp 《 vạn lưu quy tông 》 () Chương 75: cái dấu chân () Chương 76 ngọc tiêu đạo nhân () Chương 77 kiếm khách chi chiến () Chương 78 ma giáo tứ Đại thiên vương () Chương 79 phi hồ dương thiên () Chương 80 phong ba phun trào () Chương 81 lại gặp nhiếp tâm tà pháp () Chương 82 dùi sắt () Chương 83 tấm sắt cầu () Chương 84 lên khung cảm nghĩ () Chương 85 ngọc tiêu đạo nhân cái chết () Chương 86 ngọc tiêu đạo nhân cái chết () Chương 87 ngọc tiêu đạo nhân cái chết () Chương 88 mang trạm gác cao cùng đỗ cùng () Chương 89 thượng quan tiểu tiên () Chương 90 bạch y lữ địch () Chương 91 diệp mở huyết () Chương 92 quách định bại () Chương 93 gần nhất bề bộn nhiều việc hôm nay không càng () Chương 93 diệp công thích rồng () Chương 94 ma giáo cùng kim tiền bang () Chương 95 lữ địch thuyết phục () Chương 96 thất bại thảm hại () Chương 97 lữ địch cái chết () Chương 5 Mới viết cho bạn đọc một phong thư () Chương 98 vương quả phụ () Chương 99 vạn lưu quy tông () Chương 100 lục Địa thần tiên () Chương 101: cái băng lãnh người () Chương 102 quách tung dương () Chương 103 Ác nhân vây công () Chương 104 vị ba sung sướng anh hùng () Chương 105 hắc điếm () Chương 106 tê dại phong () Chương 107 huyết y chọc người cười () Chương 108 giang biệt hạc cùng giang ngọc lang () Chương 109 cửu chuyển vô tướng thần công () Chương 110 y nhân () Chương 111 cừu hận giúp mới treo thưởng () Chương 112 cừu hận chi dụng so tiền tài càng lợi () Chương 113 tây bắc có ba thù
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN