Con Đường Bá Chủ Miễn phí

Con Đường Bá Chủ

Tác giả:

Akay Hau

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn Dị Giới Xuyên Không Sắc Hiệp

Tình trạng:

Đang ra - Chương 2365

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1256 người đánh giá.

4.1

Đánh giá truyện

Con Đường Bá Chủ là truyện dài, có bối cảnh rộng lớn, có đầy đủ yếu tố tình cảm lâm ly bi đát chứ không chỉ đơn thuần chỉ là sex, là tình dục.

Tất cả địa danh, nhân vật, tôn giáo,... trong truyện hoàn toàn là hư cấu. Nếu có lỡ trùng hợp xin rộng lượng bỏ qua hoặc nhắc nhở mình sẽ sửa đổi.

Truyện này mình úp bên thiendia trước, up sang bên này cho ae đọc chung cho vui, đương nhiên mỗi lần có chương mới mình sẽ up cùng lúc cả 2 web. 

Chân thành cảm ơn tất cả!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Con Đường Bá Chủ!

Mới nhất Chương 2365: Tranh giành tình nhân?

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 438: Hồng Nhi ăn () Chương 737: Trảm Không Cốt Kim () Chương 640: Kiểm kê chiến lợi phẩm () Chương 641: Ôn Hồn Liên tiến hóa () Chương 2349: An Hinh () Chương 2348: Đỉnh Lôi Chí Quốc () Chương 2347: Vô tình đắc tội () Chương 1050: Lai lịch Độc Nhi - Thất Tuyệt Cổ Tộc () Chương 1049: Đế Độc Đỉnh - Độc Nhi () Chương 0: Lời Mở Đầu (Nên Đọc). () Chương 1: Đại Nhãn Tử () Chương 3: Tứ Linh Vệ Hồn Thuật, Linh Giới Châu () Chương 4: Bất Hủ Diễn Sinh Kinh () Chương 5: Tính kế Lạc gia () Chương 6: Lạc gia thê thảm () Chương 7: Yên Nhược Tuyết () Chương 8: Kết Hợp - Chữa Trị () Chương 9: Tụ Đỉnh () Chương 10: Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn () Chương 11: Bạch Tinh Xà () Chương 12: Cùng nhau chiến đấu () Chương 13: Đất Mẹ Đưa Tang () Chương 14: Động phủ () Chương 15: Ma Niệm Đan () Chương 16: Nhân cách đáng trân trọng () Chương 17: Dị Hỏa Bảng () Chương 18: Tà Hoàng () Chương 19: Ngắt lấy hai đóa Kiều Hoa () Chương 20: Diễm gia () Chương 21: Diễm Tâm Đỉnh () Chương 22: Rời đi () Chương 23: Diệt Thiên Tài () Chương 24: Hệ Thống Tăng Cấp () Chương 25: Đa Bảo Các () Chương 26: Tố Mai của riêng chàng () Chương 27: Mị Ảnh Tiêu Dao Bộ () Chương 28: Kết giao bằng hữu () Chương 29: Đấu Thú Trường () Chương 30: Nghiền ép () Chương 31: Thể Tu Bá Đạo () Chương 32: Xuất thủ kinh người () Chương 33: Quá Khứ Tà Hoàng () Chương 34: Mua sắm - Tưởng niệm () Chương 35: Tam Đỉnh Trung Kỳ () Chương 36: Đấu giá bắt đầu () Chương 37: Quan tài thần bí () Chương 38: Xác định tình cảm () Chương 39: Long Tiên Thánh Điển () Chương 40: Đồng Tâm Kiếm Pháp () Chương 41: Song sinh tỷ muội () Chương 42: Bắt đầu trị liệu () Chương 43: Huyết Thường thảm trạng () Chương 44: Long khí - Tiên khí () Chương 45: Thánh Nữ Đại Điển - Bách Hoa Tông () Chương 46: Ba vị thánh nữ () Chương 47: Nhị nữ đấu khẩu () Chương 48: Muốn chết như thế nào? () Chương 49: Hỏa Phượng chiến Hóa Thần () Chương 50: Tử Lôi Sư Bàng Điểu () Chương 51: Đoạt Hiền Thê () Chương 52: Mộc Tử Âm () Chương 53: Khó chinh phục () Chương 54: Phệ Thiên Mộc () Chương 55: Bóng Đêm Kinh Hoàng () Chương 56: Huyết Linh Tam Kiệt () Chương 57: Hoàng Kim Thời Đại () Chương 58: Lọt vào tầm ngắm () Chương 59: Đoạt Thê Hoàn Thành () Chương 60: Băng Lam Tịch () Chương 61: Dự định () Chương 62: Vợ chồng già () Chương 63: Liễu Gia () Chương 64: Tốc Biến () Chương 65: Lão bà đánh hắn () Chương 66: () Chương 67: Ký ức của Thi Cầm () Chương 68: Tử Mộc Kiếm () Chương 69: Nhận thân () Chương 70: Há miệng chờ sung () Chương 71: Tử Âm trảm Hóa Thần () Chương 72: Đổ thạch () Chương 73: Theo các vị một chuyến () Chương 74: Trở mặt () Chương 75: Huyết Ưu () Chương 76: Hợp Linh Chưởng () Chương 77: Cố Độn Địa chết () Chương 78: Nữ nhân có vấn đề? () Chương 79: Chìm vào ý cảnh () Chương 80: Ký ức của Lam Tịch () Chương 81: Cơ hội của Tiểu Sư () Chương 82: Tinh Thần Biến - Ôn Hồn Liên () Chương 83: Trong cùng cấp, duy ta vô địch () Chương 84: Cuộc chiến của thiên tài () Chương 85: Trọng thương () Chương 86: Bí Thuật () Chương 87: Hậu Cung () Chương 88: Cung Đình Thụ - Tổng bộ Hậu Cung () Chương 89: Hoa Ngọc Phượng () Chương 90: Tiểu Sư thức tỉnh () Chương 91: Cơ Băng tỉnh () Chương 92: Chúng ta được... () Chương 93: Thành công bước đầu () Chương 94: Lại thu một quân cờ () Chương 95: Cơ Nhã gặp nạn () Chương 96: Xâm nhập U Nguyên () Chương 97: Hầu tộc huynh đệ () Chương 98: Liên thủ nhằm vào () Chương 99: Không dễ dàng () Chương 100: Một chết - Hai trốn () Chương 101: Hỏa Diễm Hoàng Kim () Chương 102: Diễm Nguyệt Kỳ () Chương 103: Nhiệm vụ mới () Chương 104: Diễm Lôi Kim Ô Phá () Chương 105: Côn Hoàng () Chương 106: Thảm Liệt () Chương 107: Bí mật kinh điển () Chương 108: Tính cách khác thường () Chương 109: Nàng vẫn còn... () Chương 110: Thánh Thành () Chương 111: Đánh cược () Chương 804: Chặn giết () Chương 112: Miểu sát () Chương 1906: Sinh Tử Chiến Đài () Chương 113: Hắn về... () Chương 114: Giao Vương Kích () Chương 115: Huyết Mạch và Thể Chất () Chương 116: Điên cuồng mua sắm () Chương 117: Bên trong có nam nhân của ta () Chương 118: Nam Cung Uyển Dung () Chương 119: Khảo nghiệm thứ nhất () Chương 120: Kỳ tích () Chương 121: Khí thế đè ép () Chương 122: Lạc Nam bị chinh phục () Chương 123: Quyết định () Chương 124: Đoàn tụ () Chương 125: Nhược Tuyết thỏa mãn () Chương 126: Thủy Hoang () Chương 127: Nhất long nhị phụng () Chương 128: Khảo hạch cuối cùng () Chương 129: Chính thức bắt đầu () Chương 130: Chúng nữ hiển uy () Chương 131: Tô Mị () Chương 132: Phích Du Kích () Chương 133: Ngự Thú Chiến Tông () Chương 134: Xung đột () Chương 135: Mảnh bản đồ thứ hai () Chương 136: Kịch chiến () Chương 137: Nham Tượng Trọng Viêm () Chương 138: Đánh chạy Cửu Cấp () Chương 139: Còn thiếu Chiến Trận Sư () Chương 140: Tiến vào cao trào () Chương 141: Đăng lâm ngôi đầu () Chương 142: Tạm đình chiến () Chương 143: Hậu Cung tập hợp () Chương 144: Cọc tìm trâu () Chương 145: Đại Chiến () Chương 146: Phàm Tùng vẫn lạc () Chương 147: Phong phạm Bá Chủ () Chương 148: Ngươi không phải Lạc Vũ () Chương 149: Lạc Vũ khủng bố () Chương 150: Nguyên liệu () Chương 151: Xuân sắc () Chương 152: Sóng ngầm từng đợt () Chương 153: Bách Diện - Tần Mộng Ảnh () Chương 154: Bát Hoang Hoành Thiên Viêm () Chương 155: Ba vị sư tỷ () Chương 156: Lạc Nam chiến Nguyệt Kỳ () Chương 157: Võ Tam Nương () Chương 158: Lạc Nam tức giận () Chương 159: Lần lượt bế quan () Chương 160: Phong Hoa Tuyệt Đại () Chương 161: Mơ ước của Mộng Ảnh () Chương 162: Bình cảnh () Chương 163: Chuồn () Chương 164: Văn Lang () Chương 165: Bạch Ngọc Thành () Chương 166: Nổ bom () Chương 167: Khi dễ Thất Giai () Chương 168: Thủy Mặc () Chương 169: Toàn diệt () Chương 170: Công tử kiếm bộn rồi () Chương 171: Cửu Âm () Chương 172: Chuyện cũ () Chương 173: Niết Bàn Linh Thủy () Chương 174: Hận thù mới () Chương 175: Trà ngon () Chương 176: Gian tế? () Chương 177: Ai cho nàng mà thu? () Chương 178: Hương diễm () Chương 179: Trước bầy Cá Mập () Chương 180: CHIẾN () Chương 181: Chiến Chiến Chiến () Chương 182: Chân tướng () Chương 183: Đa tạ tỷ phu () Chương 184: Quần đảo Nga Mỹ () Chương 185: Hồng nhan họa thủy () Chương 186: Thanh Tuyền nhập Cung () Chương 187: U Minh Quỷ Hỏa () Chương 188: Cự Nhân Tộc () Chương 189: Bát Môn Độn Giáp () Chương 190: Á Nhi tiểu nha đầu () Chương 191: Lễ Hội bắt đầu () Chương 192: Phái đẹp điên cuồng () Chương 193: Dám nuôi hay không? () Chương 194: Sắp kết thúc () Chương 195: Vật phẩm cuối cùng () Chương 196: Chắc hắn chừa mình ra () Chương 197: Hậu Cung vs Đa Bảo Các () Chương 198: Hai loại Nguyên Liệu () Chương 199: Tuyết hồng () Chương 200: Vẫn bị theo đuôi () Chương 201: Đối diện Luyện Hư () Chương 202: Lạc Nam chiến Luyện Hư () Chương 203: Dấu tay () Chương 204: Tinh Linh Nữ Vương () Chương 205: Dị biến () Chương 206: Linh Lung cùng U Quỳnh () Chương 207: Thuyết phục () Chương 208: Tiểu cá voi () Chương 209: Tìm đến () Chương 210: Cửu Tử Nhất Sinh () Chương 211: Bát phương chú ý () Chương 212: Lần lượt ngăn Lôi () Chương 213: Cần cố gắng hơn () Chương 214: Bắt giữ Địa Sát
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN