Con Đường Bá Chủ Miễn phí

Con Đường Bá Chủ

Tác giả:

Akay Hau

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn Dị Giới Xuyên Không Sắc Hiệp

Tình trạng:

Đang ra - Chương 2685

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1441 người đánh giá.

4.2

Đánh giá truyện

Con Đường Bá Chủ là truyện dài, có bối cảnh rộng lớn, có đầy đủ yếu tố tình cảm lâm ly bi đát chứ không chỉ đơn thuần chỉ là sex, là tình dục.

Tất cả địa danh, nhân vật, tôn giáo,... trong truyện hoàn toàn là hư cấu. Nếu có lỡ trùng hợp xin rộng lượng bỏ qua hoặc nhắc nhở mình sẽ sửa đổi.

Truyện này mình úp bên thiendia trước, up sang bên này cho ae đọc chung cho vui, đương nhiên mỗi lần có chương mới mình sẽ up cùng lúc cả 2 web. 

Chân thành cảm ơn tất cả!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Con Đường Bá Chủ!

Mới nhất Chương 2685: Sắp bắt đầu

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 438: Hạo Thiên nộ lên Kim Ngao Đảo () Chương 737: Trảm Không Cốt Kim () Chương 640: Kiểm kê chiến lợi phẩm () Chương 641: Ôn Hồn Liên tiến hóa () Chương 2349: An Hinh () Chương 2348: Đỉnh Lôi Chí Quốc () Chương 2347: Vô tình đắc tội () Chương 1050: Lai lịch Độc Nhi - Thất Tuyệt Cổ Tộc () Chương 1049: Đế Độc Đỉnh - Độc Nhi () Chương 0: Lời Mở Đầu (Nên Đọc). () Chương 1: Đại Nhãn Tử () Chương 3: Tứ Linh Vệ Hồn Thuật, Linh Giới Châu () Chương 4: Bất Hủ Diễn Sinh Kinh () Chương 5: Tính kế Lạc gia () Chương 6: Lạc gia thê thảm () Chương 7: Yên Nhược Tuyết () Chương 8: Kết Hợp - Chữa Trị () Chương 9: Tụ Đỉnh () Chương 10: Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn () Chương 11: Bạch Tinh Xà () Chương 12: Cùng nhau chiến đấu () Chương 13: Đất Mẹ Đưa Tang () Chương 14: Động phủ () Chương 15: Ma Niệm Đan () Chương 16: Nhân cách đáng trân trọng () Chương 17: Dị Hỏa Bảng () Chương 18: Tuyệt thế người kế tục () Chương 19: Phúc duyên nông cạn () Chương 20: Toàn phương vị Luyện Thể () Chương 21: Diễm Tâm Đỉnh () Chương 22: Rời đi () Chương 23: Minh Vương () Chương 24: Hệ Thống Tăng Cấp () Chương 25: Đa Bảo Các () Chương 26: Tố Mai của riêng chàng () Chương 27: Mị Ảnh Tiêu Dao Bộ () Chương 28: Kết giao bằng hữu () Chương 29: Đấu Thú Trường () Chương 30: Nghiền ép () Chương 31: Thể Tu Bá Đạo () Chương 32: Xuất thủ kinh người () Chương 33: Quá Khứ Tà Hoàng () Chương 34: Mua sắm - Tưởng niệm () Chương 35: Tam Đỉnh Trung Kỳ () Chương 36: Đấu giá bắt đầu () Chương 37: Quan tài thần bí () Chương 38: Xác định tình cảm () Chương 39: Long Tiên Thánh Điển () Chương 40: Đồng Tâm Kiếm Pháp () Chương 41: Song sinh tỷ muội () Chương 42: Bắt đầu trị liệu () Chương 43: Huyết Thường thảm trạng () Chương 44: Long khí - Tiên khí () Chương 45: Thánh Nữ Đại Điển - Bách Hoa Tông () Chương 46 linh thú chức nghiệp lộ tuyến, miểu sát đỉnh cấp Thanh Đồng linh thú! () Chương 47: Nhị nữ đấu khẩu () Chương 48: Muốn chết như thế nào? () Chương 49: Hỏa Phượng chiến Hóa Thần () Chương 50: Tử Lôi Sư Bàng Điểu () Chương 51: Đoạt Hiền Thê () Chương 52: Mộc Tử Âm () Chương 53: Khó chinh phục () Chương 54: Phệ Thiên Mộc () Chương 55: Bóng Đêm Kinh Hoàng () Chương 56: Huyết Linh Tam Kiệt () Chương 57: Hoàng Kim Thời Đại () Chương 58: Lọt vào tầm ngắm () Chương 59: Đoạt Thê Hoàn Thành () Chương 60: Băng Lam Tịch () Chương 61: Dự định () Chương 62: Vợ chồng già () Chương 63: Liễu Gia () Chương 64: Ngài không đề phòng sao? () Chương 65: Lão bà đánh hắn () Chương 66: () Chương 67: Ký ức của Thi Cầm () Chương 68: Tử Mộc Kiếm () Chương 69: Nhận thân () Chương 70: Há miệng chờ sung () Chương 71: Tử Âm trảm Hóa Thần () Chương 72: Thiêu Đốt Thức Hải () Chương 73: Theo các vị một chuyến () Chương 74: Trở mặt () Chương 75: Huyết Ưu () Chương 76: Hợp Linh Chưởng () Chương 77: Cố Độn Địa chết () Chương 78: Nữ nhân có vấn đề? () Chương 79: Chìm vào ý cảnh () Chương 80: Ký ức của Lam Tịch () Chương 81: Cơ hội của Tiểu Sư () Chương 82: Tinh Thần Biến - Ôn Hồn Liên () Chương 83: Trong cùng cấp, duy ta vô địch () Chương 84: () Chương 85: Trọng thương () Chương 86: Bí Thuật () Chương 87: Hậu Cung () Chương 88: Cung Đình Thụ - Tổng bộ Hậu Cung () Chương 89: Hoa Ngọc Phượng () Chương 90: Tiểu Sư thức tỉnh () Chương 91: Cơ Băng tỉnh () Chương 92: Chúng ta được... () Chương 93: Thành công bước đầu () Chương 94: Lại thu một quân cờ () Chương 95: Cơ Nhã gặp nạn () Chương 96: Xâm nhập U Nguyên () Chương 97: Hầu tộc huynh đệ () Chương 98: Liên thủ nhằm vào () Chương 99: Không dễ dàng () Chương 100: Một chết - Hai trốn () Chương 101: Hỏa Diễm Hoàng Kim () Chương 102: Diễm Nguyệt Kỳ () Chương 103: Nhiệm vụ mới () Chương 104: Diễm Lôi Kim Ô Phá () Chương 105: Tứ đại thần vệ! (cầu phiếu đề cử) () Chương 106: Ai cầm ai khai đao? (cầu phiếu đề cử) () Chương 107: Bí mật kinh điển () Chương 108: Tính cách khác thường () Chương 109: Nàng vẫn còn... () Chương 110: Thánh Thành () Chương 111: Đánh cược () Chương 804: Chặn giết () Chương 112: Miểu sát () Chương 2473: Vào Bất Tử Điểu Tộc () Chương 1906: Sinh Tử Chiến Đài () Chương 113: Hắn về... () Chương 114: Giao Vương Kích () Chương 115: Huyết Mạch và Thể Chất () Chương 116: Điên cuồng mua sắm () Chương 117: Bên trong có nam nhân của ta () Chương 118: Nam Cung Uyển Dung () Chương 119: Khảo nghiệm thứ nhất () Chương 120: Kỳ tích () Chương 121: Khí thế đè ép () Chương 122: Lạc Nam bị chinh phục () Chương 123: Quyết định () Chương 124: () Chương 125: Nhược Tuyết thỏa mãn () Chương 126: Phu nhân xuân trì () Chương 127: Yêu hành trình () Chương 128: Tý Kỳ nương tử () Chương 129: Chính thức bắt đầu () Chương 130: Chúng nữ hiển uy () Chương 131: Tô Mị () Chương 132: Phích Du Kích () Chương 133: Ngự Thú Chiến Tông () Chương 134: Xung đột () Chương 135: Mảnh bản đồ thứ hai () Chương 136: Kịch chiến () Chương 137: Nham Tượng Trọng Viêm () Chương 138: Đánh chạy Cửu Cấp () Chương 139: Còn thiếu Chiến Trận Sư () Chương 140: Tiến vào cao trào () Chương 141: Đăng lâm ngôi đầu () Chương 142: Tạm đình chiến () Chương 143: Hậu Cung tập hợp () Chương 144: Cọc tìm trâu () Chương 145: Đại Chiến () Chương 146: Phàm Tùng vẫn lạc () Chương 147: Phong phạm Bá Chủ () Chương 148: Ngươi không phải Lạc Vũ () Chương 149: Lạc Vũ khủng bố () Chương 150: Nguyên liệu () Chương 151: Xuân sắc () Chương 152: Sóng ngầm từng đợt () Chương 153: Bách Diện - Tần Mộng Ảnh () Chương 154: Bát Hoang Hoành Thiên Viêm () Chương 155: Ba vị sư tỷ () Chương 156: Lạc Nam chiến Nguyệt Kỳ () Chương 157: Võ Tam Nương () Chương 158: Lạc Nam tức giận () Chương 159: Lần lượt bế quan () Chương 160: Phong Hoa Tuyệt Đại () Chương 161: Mơ ước của Mộng Ảnh () Chương 162: Bình cảnh () Chương 163: Chuồn () Chương 164: Văn Lang () Chương 165: Bạch Ngọc Thành () Chương 166: Nổ bom () Chương 167: Khi dễ Thất Giai () Chương 168: Thủy Mặc () Chương 169: Toàn diệt () Chương 170: Công tử kiếm bộn rồi () Chương 171: Cửu Âm () Chương 172: Chuyện cũ () Chương 173: Niết Bàn Linh Thủy () Chương 174: Hận thù mới () Chương 175: Trà ngon () Chương 176: Gian tế? () Chương 177: Ai cho nàng mà thu? () Chương 178: Hương diễm () Chương 179: Vốn tưởng rằng là một điểm xanh, lại không nghĩ rằng là một mảnh xanh mượt đại thảo nguyên () Chương 180: Hai Yêu thánh điên cuồng, ra tay đánh nhau () Chương 181: Ngươi bắt bản tọa cơ thiếp, bản tọa bắt con gái ngươi () Chương 182: Thông Thiên giáo chủ ngược lại đi ba vòng () Chương 183: Ăn tươi nuốt sống Lý Tiêu () Chương 184: Yêu Thánh Quỷ Xa khinh nhờn Thiên Hậu nương nương? () Chương 185: Đế Tuấn đầu xanh mượt, Quỷ Xa dọa tiểu () Chương 186: Yêu thánh lão bà đều ở sinh con? () Chương 187: Thông Thiên giáo chủ cái xỏ giầy () Chương 188: Ngông cuồng tự đại Mộc Công () Chương 189: Hành hung Mộc Công, Cửu Thiên huyền nữ () Chương 190: Cái sắc này lưu manh dĩ nhiên là Lý Tiêu thượng tiên? () Chương 191: Bàn đào đại hội, đầu trâu mặt ngựa () Chương 192: Bắt cóc Đế Tuấn mười cái nhi tử () Chương 193: Lý Tiêu nộ hận Xiển giáo môn nhân () Chương 194: Đông Vương Công xin bắt đầu ngươi biểu diễn () Chương 195: Đế Tuấn bệ hạ, vị này chính là Đông Vương Công () Chương 196: Một người đối mặt Yêu tộc, ung dung bình tĩnh () Chương 197: Thiên Đế thuyết phục, Lý Tiêu cá nhân mị lực () Chương 198: Giàu vô nhân tính Đạo tổ tao lão đầu tử () Chương 199: Xiển giáo đệ tử đập Đạo tổ đạo trường? () Chương 200: Thông Thiên nộ hận Nguyên Thủy, Đạo tổ nổi giận () Chương 201: Hoàng Long chân nhân hoài nghi long sinh () Chương 202: Thánh nhân cãi cọ năng lực () Chương 203: Luôn có điêu dân muốn hại bần đạo () Chương 204: Thông Thiên Lý Tiêu nộ lên thiên đình () Chương 205: Lý Tiêu rút sạch Đế Tuấn cùng Thái Nhất lông chim? () Chương 206: Cái này nghịch đồ lá gan quá to lớn () Chương 207: Cướp sạch Vô Lượng Sơn, thịt hươu thật là thơm () Chương 208: Đạo tổ vỡ tổ, Nguyên Thủy thiên tôn có chút mộng () Chương 209: Ăn thịt hươu cũng là một loại tội lỗi () Chương 210: Đa Bảo: Tại sao bị thương đều là ta () Chương 211: Đạo Hạnh thiên tôn tự bế () Chương 212: Đạo Hạnh thiên tôn: Tại sao ta lại bị bạo đập? () Chương 213: Đại náo Côn Lôn Sơn, hành hung Xiển giáo tiên
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN