Đa Tử Đa Phúc, Từ Cưới Vợ Bắt Đầu Tranh Bá Thiên Hạ Miễn phí

Đa Tử Đa Phúc, Từ Cưới Vợ Bắt Đầu Tranh Bá Thiên Hạ

Tác giả:

Hạ Khứ Thu Lai Thì

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Tình trạng:

Tạm ngưng - Chương 354 vương gia trong lòng có hạt nhân thí sinh sao

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện


Lộ Thần xuyên qua đến Đại Hạ vương triều, trở thành Đại Hạ vương triều Cửu hoàng tử.

Cùng trong tiểu thuyết người xuyên việt không giống nhau, lộ Thần đã không có phong phú lý công tri thức, cũng không nhớ ra được bao nhiêu thi từ cổ.

Vì không cuốn vào đoạt đích chi tranh bên trong, lộ Thần không thể làm gì khác hơn là nằm ngửa, dự định hưởng thụ lấy lấy vinh hoa phú quý an tĩnh sống hết đời.

Bởi vì mẫu phi thân phận, lộ Thần cuối cùng bị hoàng đế ban hôn, hơn nữa phân đất phong hầu đến phía bắc vùng đất nghèo nàn làm vương gia.

Ngay tại lộ Thần cho là cả đời mình liền muốn như thế đọa lạc tiếp thời điểm, đêm tân hôn lại kích hoạt lên hệ thống.

Chỉ cần sinh một cái dòng dõi, lộ Thần liền có thể thu được ban thưởng, hơn nữa còn có thể đề thăng thực lực bản thân.

Nhiều năm sau.

Lộ Thần mang theo trăm vạn đại quân vào kinh cần vương, tất cả mọi người đều choáng váng.

“Gia hỏa này không phải một cái phế vật hoàng tử sao, chỗ của hắn tới trăm vạn đại quân!” “Gì tình huống, hắn lại còn có thể là một cái đại tông sư?” “Nguyên lai Cửu hoàng tử sa đọa cũng là diễn !” ......


Tiểu thuyết từ mấu chốt: Đa tử đa phúc, từ cưới vợ bắt đầu tranh bá thiên hạ không pop-up, đa tử đa phúc, từ cưới vợ bắt đầu tranh bá thiên hạ txt toàn tập download, đa tử đa phúc, từ cưới vợ bắt đầu tranh bá thiên hạ chương mới nhất đọc


Mới nhất Chương 354 vương gia trong lòng có hạt nhân thí sinh sao

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() 192 191 Chương trẫm rất bội phục dũng khí của hắn () 191 190 Chương bắc vương không thể lưu () Chương 348 bị thời đại đẩy đi lộ thần () Chương 1 hệ thống kích hoạt () Chương 2 người mới đại lễ bao () Chương 3 sở di nhắc nhở () Chương 4 có vợ như thế còn cầu mong gì () Chương 5 về lại kinh thành ngày chính là quân lâm thiên hạ thời điểm () Chương 6 hảo đệ đệ của ta lên đường bình an () Chương 7 tiểu tử ngươi cười cái gì () Chương 8 ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu diếm di () Chương 9 ngươi trưởng thành () Chương 10 sở gia không phải sở gia nhân sở gia () Chương 11 mục tử huyên mang thai () Chương 12 các ngươi đều đã chết () Chương 13 thu hồi bắc quận quân quyền () Chương 14 thợ săn thường thường lấy con mồi hình thức xuất hiện () Chương 15 lừa gạt sở ngữ cầm () Chương 16 nô gia đa tạ vương gia ban thưởng () Chương 17 tông sư cũng không có gì lớn () Chương 18 lộ thần đối với nạp thiếp thái độ () Chương 19 là thời điểm cầm xuống vương nghiêng từ () Chương 20 bản vương muốn tìm ngươi đơn độc tâm sự () Chương 21 vương nghiêng từ luống cuống () Chương 22 sở di kỳ thực ta là có nỗi khổ tâm () Chương 23 lộ thần nỗi khổ tâm trong lòng () Chương 24 lần nữa mời vương nghiêng từ () Chương 25 vạn độc bất xâm đan tác dụng () Chương 26 ngả bài () Chương 27 vương nghiêng từ lựa chọn () Chương 28 lại là ngươi () Chương 29 ngươi mau buông ra di () Chương 30 xem ra thần nhi đúng là lớn rồi () Chương 31 hồi xuân tay tác dụng () Chương 32 cho huyết nguyệt lâu chuẩn bị lễ vật () Chương 33 Đột phá tới cửu phẩm () Chương 34 nguyệt hắc phong cao dạ () Chương 35 tiên nhân! bắc vương trong phủ có tiên nhân! () Chương 36 lão huynh thời đại thay đổi! () Chương 37 vương nghiêng từ trong mắt bắc vương () Chương 38 kinh thành truyền ngôn () Chương 39 sở gia tình thế nguy hiểm () Chương 40 Điềm lành! Đây là điềm lành a! () Chương 41 nhất dòng dõi giáng sinh () Chương 42 mục phủ quốc công nguy cơ () Chương 43 Đến từ kinh thành tình báo () Chương 44 vương gia cái nào vương gia () Chương 45 trần uyển cho ta sẽ cho hắn gieo xuống độc tình () Chương 46 vương nghiêng từ hồi báo tình báo () Chương 47 lộ thần vấn đề () Chương 48 vậy thì phiền phức sở di () Chương 49 ngươi không phải là đang gạt di a () Chương 50 không bằng vương gia nạp thiếp a () Chương 51 lộ thần còn có một cái thân phận đặc thù () Chương 52 Đích xác hẳn là phái một người nhìn xem hắn () Chương 53 Đều đi ra a đừng ẩn giấu! () Chương 54 ngươi làm sao có thể không có tản mất công lực () Chương 55 nháo kịch cũng nên kết thúc rồi () Chương 56 mục trường thiên phỏng đoán () Chương 57 loạn trong giặc ngoài sở gia () Chương 58 bắc bắc vương () Chương 59 cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật rễ () Chương 60 Đây mới là bắc vương chân thực diện mạo sao () Chương 61 Đứa bé hai xuất sinh () Chương 62 man tộc dị động () Chương 63 chu lâu chủ không cần phải khách khí () Chương 64 Đây chính là ba mười vạn đại quân a () Chương 65 huyết nguyệt lâu đột kích () Chương 66 lại là một cái tông sư! () Chương 67 thuộc về võ giả thời đại phải kết thúc () Chương 68 sở di thầy thuốc khó khăn tự chữa a () Chương 69 ngươi làm sao có thể như thế đối đãi di () Chương 70 ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ () Chương 71 phải hướng triều đình cầu viện sao () Chương 72 ta muốn cho hắn làm nô lệ của ta () Chương 73 hắn rốt cuộc có bao nhiêu anh tuấn () Chương 74 nữ nhi không cần gả cho bắc tươi vương () Chương 75 ta biết một người bằng hữu của ta có thể trợ giúp ngài () Chương 76 hắn làm sao biết man tộc muốn xuôi nam () Chương 77 tăng cường quân bị lệnh () Chương 78 lâm uyển vân () Chương 79 Đây quả thật là trong truyền thuyết tên phế vật kia vương gia () Chương 80 Đến lúc đó ta nhất định thật tốt khoản đãi ngươi nhóm () Chương 81 bạch khanh khanh () Chương 82 Đa tạ vương gia ban thưởng trà () Chương 83 bạch khanh khanh tình cảm khôi phục () Chương 84 chu ung dung xảy ra chuyện () Chương 85 ba đứa hài tử xuất sinh () Chương 86 Đại ngu di dân () Chương 87 tiến vào bạch khanh khanh gian phòng bóng đen () Chương 88 nô tỳ vốn là vương gia nha hoàn () Chương 89 thu được công pháp mới () Chương 90 mới tình báo () Chương 91 thư nhà () Chương 92 không bằng để tiểu bạch lưu lại chiếu cố ta () Chương 93 ly biệt () Chương 94 không phải nói bắc vương đã chạy trốn sao () Chương 95 thí pháo () Chương 96 vương gia là tiên nhân () Chương 97 bát hoàng tử gặp chuyện () Chương 98 bắc vương thư nhà () Chương 99 xem ra chín hoàng tử điện hạ bên cạnh có cao nhân () Chương 100 ai bảo ta là thiên lang vương nữ nhi () Chương 101 ngô uyên ta bị phát hiện () Chương 102 man tộc tới () Chương 103 hắc kỵ binh () Chương 104 man tộc xuôi nam () Chương 105 tiêu bằng thiên trực giác () Chương 106 man tộc đến nhạn thành () Chương 107 cái gì súng lựu đạn chúng ta đây là xe bắn đá () Chương 108 chiến tranh bắt đầu () Chương 109 theo bản tướng xung kích! () Chương 110 hắc kỵ binh sức chiến đấu () Chương 111 ngài chiến công nhất định đem tên lưu sử sách () Chương 112 vì sự chậm trễ này triều đình đại quân () Chương 113 cái gì chiến tranh đã kết thúc () Chương 114 Để triều đình đại quân thanh lý chiến trường () Chương 115 bị chấn động triều đình đại quân () Chương 116 bắc vương muốn lật trời a! () Chương 117 minh bài () 119 118 Chương ngươi quả nhiên đã bò lên trên bắc vương giường đúng không () 120 119 Chương thần nhi là một cái có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân () 121 120 Chương bắc vương phi bắc thượng () 122 121 Chương tin chiến thắng vào kinh thành () 123 122 Chương hạ thái tổ từ trong hoàng lăng bò ra ngoài () 124 123 Chương như thế nào hôm nay cả đám đều câm () 125 124 Chương trẫm có ý định lập hắn làm thái tử () 126 125 Chương cùng vương phi gặp lại () 127 126 Chương mục tử huyên nội tâm lo nghĩ () 128 127 Chương sở thanh li hoang mang () 129 128 Chương Đột phá tông sư cực cảnh bắc vương dã tâm () 130 129 Chương vương phi trời sập!!! () 131 130 Chương gia luật nam khói dự định () 132 131 Chương chúng ta tự mình gặp mặt đàm phán () 133 132 Chương man tộc 10 vạn tù binh bản vương một cái đều không có ý định phóng! () 134 133 Chương ngươi nhất thiết phải làm con tin chờ tại bản vương bên cạnh () 135 134 Chương từ nay về sau lại không thiên lang vương bộ lạc () 136 135 Chương dã tâm rất lớn cũng không biết có không cùng thực lực tương xứng () 137 136 Chương quốc sư ngài làm sao tới bắc quận () 138 137 Chương thật lớn một tấm bánh () 139 138 Chương các đại vương triều dị động () 140 139 Chương tàn bạo thiên lang vương cùng nhân từ bắc vương () 141 140 Chương vậy sau này ta gọi ngươi nam khói a () 142 141 Chương nam nhân kia thật sự thật là đáng sợ () 143 142 Chương thế gia người tới () 144 143 Chương mê mang sở ngữ cầm sở gia đổi chủ () 145 144 Chương cho bắc quận nam nhân phát lão bà () 146 145 Chương chẳng lẽ hết thảy là ta tự mình đa tình sao () 147 146 Chương mục tử huyên lần nữa mang thai () 148 147 Chương mê mang tiêu văn dao () 149 148 Chương bản vương chính là muốn tại mùa đông tiến đánh bắc quận () 150 149 Chương tiêu văn dao kế hoạch thành công () 151 150 Chương quân cờ () 152 151 Chương vậy sau này ta nhất định giúp ngươi nhiều trừng phạt nam khói () 153 152 Chương hiên viên mây khinh () 154 153 Chương mùa đông giá rét chu ung dung lần nữa mang thai () 155 154 Chương chiến tranh bộc phát () 156 155 Chương vương gia chiêu này thực sự tuyệt không thể tả () 157 156 Chương trần uyển cho vấn đề () 158 157 Chương viết chỉ bắc vương kiêu dũng thiện chiến () 159 158 Chương nào có man tộc tại mùa đông xuôi nam () 160 159 Chương rừng cao xa tiểu tâm tư () 161 160 Chương nhóm đầu tiên thuốc nổ vũ khí () 162 161 Chương oanh thiên lôi () 163 162 Chương chúng ta đương nhiên phải nghe theo bắc vương mệnh lệnh () 164 163 Chương võ quân đẹp () 165 164 Chương bản cung đối với cái này bắc vương ngược lại là rất có hứng thú () 166 165 Chương chiến trường không phải chỗ tầm hoan tác nhạc () 167 166 Chương bắc tươi vương Đại quân xuôi nam () 168 167 Chương bắc vương không giảng võ đức () 169 168 Chương linh thương vong chiến tranh () 170 169 Chương cảm thấy áy náy lâm uyển vân () 171 170 Chương im lặng lâm tu minh () 172 171 Chương chung quy là trở về () 173 172 Chương di giúp ngươi điều lý một chút () 174 173 Chương sở di ngươi nói phục dịch là thế nào một cái phục dịch pháp () 175 174 Chương chu rả rích mang thai () 176 175 Chương ngươi đây là muốn tạo phản () 177 176 Chương hạ hoàng tiểu tâm tư () 178 177 Chương trần uyển cho sư tôn lộ thần phiền não () 179 178 Chương nhất định phải làm cho tỷ tỷ mình thấy rõ ràng nam nhân này tà mặt ác () 180 179 Chương gia hỏa này chẳng lẽ là cơ thể xảy ra vấn đề () 181 180 Chương bắc quận cải cách () 182 181 Chương cái kia tiểu nam nhân muốn làm cái gì () 183 182 Chương sở hùng chứng kiến hết thảy () 184 183 Chương huyền nguyệt cung tiên khí () 185 184 Chương lộ thần lôi kéo () 186 185 Chương sở thanh li nội tâm quyết định () 187 186 Chương vương gia ngươi cũng không muốn bí mật của ngươi bị chúng nữ nhân của ngươi biết () 188 187 Chương hết thảy cũng là vì tỷ tỷ () 189 188 Chương vào đi chúng ta thật tốt nói chuyện () 190 189 Chương lâm di ngươi không phải là đang gạt ta a () 193 192 Chương các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nghe được bắc vương chết bất đắc kỳ tử tin () 194 193 Chương mục trường thiên nhắc nhở () 195 194 Chương Đi xem hắn một chút cảm thấy hứng thú người tiểu nam nhân này đến cùng () 196 195 Chương bắc quốc kỳ ngộ () 197 196 Chương qua tối hôm nay lại không bắc vương phủ () 198 197 Chương không thích hợp! có cái gì rất không đúng! () 199 199 Chương kim ti nhuyễn giáp lai lịch () 200 199 Chương kim ti nhuyễn giáp lai lịch () 201 201 Chương tỷ tỷ ta không sao () 202 202 Chương trở thành đại tông sư () 203 203 Chương Đơn thuần sở ngữ cầm () 204 204 Chương bản vương có một cái tin tức rất quan trọng phải nói cho ngươi () 205 205 Chương thực sự là trời trợ giúp trẫm cũng () 206 206 Chương lại cho bắc quốc một trăm năm bọn hắn đều phát triển không nổi () 207 207 Chương cầm mỹ cảnh đẹp người càng đẹp hơn () 208 208 Chương con của chúng ta trở thành cái tiếp theo trần quốc hoàng đế () 209 209 Chương thái tử điện hạ trợ lực () 210 210 Chương Đại vũ trưởng công chúa tại bắc quốc () 211 211 Chương tiểu vương gia ngươi cho tỷ tỷ chờ lấy () 212 212 Chương hợp tác () 213 213 Chương võ quân đẹp vội vàng rời đi bắc quốc () 214 214 Chương bắc vương phủ rượu đế () 215 215 Chương Đêm nay ngươi tới di gian phòng () 216 216 Chương phương đông lung nguyệt () 217 217 Chương sở ngữ cầm gian phòng tiến vào thích khách () 218 218 Chương thần nhi di hứa hẹn () 219 219 Chương chính thức tiến vào súng đạn thời đại () 220 220 Chương ra lộ thần dự liệu súng đạn () 221 221 Chương cái tư hài tử xuất sinh () 222 222 Chương vương nghiêng từ vương gia thay đổi () 223 223 Chương nô gia nhất định phối hợp vương gia kiểm tra () 224 224 Chương gia cát lại thấy ánh mặt trời đến () 225 225 Chương trần uyển cho thủ đoạn đặc thù
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN