Đại Minh: Hung Nhất Cẩm Y Vệ, Bách Quan Quỳ Cầu Xin Tha Mạng Miễn phí

Đại Minh: Hung Nhất Cẩm Y Vệ, Bách Quan Quỳ Cầu Xin Tha Mạng

Tác giả:

Sở Quốc Đệ Nhất Nhân

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Khác Hệ Thống Quan Trường Lịch Sử

Tình trạng:

Đang ra - Chương 250

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 2 người đánh giá.

4.5

Đánh giá truyện

Trong năm Hồng Vũ, Diệp Hiên xuyên không.

Trở thành một bách hộ dưới cờ Cẩm Y Vệ.

Đồng thời, ràng buộc với hệ thống " Xét nhà sẽ trở nên mạnh mẽ hơn" , chỉ cần xét nhà là có thể nhận được phần thưởng.

"Đinh đông! Chúc mừng kí chủ xét phủ đệ Dương Hiến, thưởng kỹ năng đã gặp qua là không quên được!"

"Đinh đông! Chúc mừng túc chủ xét phủ trạch của Hồ Duy Dung, ban thưởng tố chất thân thể cường hóa dịch!"

"Đinh đông! Chúc mừng túc chủ xét phủ đệ Lý Thiện Trường, ban thưởng ngàn cân lực lượng!"

.....

Vì vậy, Diệp Hiên không phải đang xét nhà, thì là đang trên đường đi xét nhà.

Văn võ bá quan triều đình đều phải quỳ lạy Diệp Hiên: Bách Hộ đại nhân, tha mạng!

Ngươi cái Cẩm Y Vệ này, cũng quá hung tàn đi!

P/s: Bộ này đã ra full, cầu huynh đệ ủng hộ tiểu đệ.
Mới nhất Chương 250: Kết Cục Lớn

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 207: Nộ () Chương 1: Xét nhà? Ta am hiểu cái này! () Chương 2: Vừa bắt đầu đã đụng phải vụ án Không Ấn? () Chương 3: Thủ đoạn thẩm vấn của Diệp Hiên () Chương 4: Diệp Hiên lấy được khẩu cung () Chương 5: Án Không Ấn sắp bạo phát () Chương 6: Chu Nguyên Chương nổi giận! Hậu quả rất nghiêm trọng! () Chương 7: Diệp Hiên: Sống lại? Muốn xét nhà đúng không? () Chương 8: Bắt đầu xét nhà () Chương 9 Diệp Hiên: Ta cũng không phải loại người này () Chương 10 Diệp Hiên thu hoạch được hệ thống ban thưởng! Chu Nguyên Chương thật sự làm thật! () Chương 11: Xét nhà! Hung hăng xét nhà! () Chương 12: Uy danh Cẩm Y Vệ chấn nhiếp văn võ bá quan () Chương 13, vụ án Không Ấn kết thúc! () Chương 14: Người xuyên việt () Chương 15: Đây là mị lực của Câu Lan Thính Khúc sao?! () Chương 16 Huyện lệnh bị giết? Diệp Hiên tra án () Chương 17: Huyện lệnh chết thành bí ẩn! () Chương 18: Bóc tơ rút kén, Diệp Hiên phát hiện! () Chương 19: Bắt nghi phạm! () Chương 20: Đá tra ra manh mối () Chương 21: Lại xét nhà! () Chương 22: Mở khóa kỹ năng mới () Chương 23: Cao thủ vẽ bánh Mao Tương () Chương 24: Nghệ kỹ cũng là Hiệp hội ngoại hình () Chương 25: Hoạt động ở thanh lâu, tranh hoa khôi! () Chương 26: Diệp Hiên: Viết thơ đúng không? Ta quen cái này! () Chương 27 : Tứ Nữ Tranh Phu! Ta là phiền muộn khách nhân gian! () Chương 28: Xuân Tiêu Một khắc đáng ngàn vàng () Chương 29: Thanh danh lan xa! Diệp Lương Thần là ai? () Chương 30: Hôm nay không có việc gì, Câu Lan nghe khúc () Chương 31: Chu Nguyên Chương mưu đồ () Chương 32: Thái Độ Của Mao Tương () Chương 33: Chu Nguyên Chương triệu kiến () Chương 34: Nhiệm Vụ Của Chu Nguyên Chương, Giám Thị Dương Hiến () Chương 35: Thủ đoạn của Diệp Hiên () Chương 36: Đi Nha Hành, mua nha hoàn () Chương 37: Cáo Ngự Trạng () Chương 38: Quan Phỉ Cấu Kết () Chương 39: Diệp Hiên tự mình hoài nghi () Chương 40: Lĩnh Mệnh Thượng Nguyên () Chương 41: Thượng Nguyên Huyện Nha thẩm án () Chương 42: Thẩm vấn Huyện Lệnh Thượng Nguyên Huyện () Chương 43: Tố giác () Chương 44: Xét nhà Chúng Ta Là Chuyên Nghiệp () Chương 45: Trừ hại cho dân () Chương 46: Diệp Hiên hồi kinh () Chương 47: Trầm Oan Đắc Tuyết () Chương 48: Cự Tuyệt Vua Cuốn () Chương 49: Nên cưới vợ () Chương 50: Phong vân khuấy động () Chương 51: Nhân Thần Tận Thế () Chương 52: Dương Hiến rớt đài! () Chương 53: Dương Hiến Tài Chấu () Chương 54: khám nhà thành công! Hệ Thống Ban Thưởng! () Chương 55: Gieo Đậu Hí Xuân Hạ () Chương 56: Chu Nguyên Chương nghi kỵ Lưu Bá Ôn () Chương 57: Chu Nguyên Chương nổi lên sát tâm () Chương 58: Biến Hóa Của Trấn Phủ Ti () Chương 59: Triều Đường Kinh Biến () Chương 60: Đề nghị Thải Điệp () Chương 61: Nhiệm Vụ Mới () Chương 62: An Khánh công chúa () Chương 63: Diêu Quảng Hiếu () Chương 64 : Bặc Toán () Chương 65: Diêu Quảng Hiếu mộng bức () Chương 66: Quay Về Hoàng Cung () Chương 67: Tâm Tư Niệm Vi () Chương 68: Kiện Kiện () Chương 69: Chu Nguyên Chương dụ chỉ () Chương 70: Bên bờ sông Tần Hoài () Chương 71: Nội Tình () Chương 72: Diệp Hiên tra án () Chương 73: Trò Chơi Roku () Chương 74: Đồ Cùng Chủy () Chương 75: Lo lắng () Chương 76: Chu Nguyên Chương Kỳ Quái () Chương 77: Cát gia hoàng thân quốc thích () Chương 78: Khúc nhạc dạo nhỏ thơm tho () Chương 79: Phụ Thân Của Thu Yến () Chương 80: Cầu xin Diệp Hiên () Chương 81: Kỳ quặc () Chương 82: Tình tiết vụ án () Chương 84: Tiến Tiển () Chương 85: Chân Tướng () Chương 86 : Nghĩ kỹ cực sợ () Chương 87: Quyết tâm của Hoàng Oanh () Chương 88: Người Trong Cung () Chương 89: Cung Khôn Ninh () Chương 90: Mã Hoàng Hậu () Chương 91: Hùng Hài Tử () Chương 92: Mẹ con Tình Thâm () Chương 93: Nghi Vấn () Chương 94: Biến Ba Biến () Chương 95: Điểm đáng ngờ () Chương 96: Nhục Khuê () Chương 97: Cứu Giá () Chương 98: Giằng co () Chương 99: Chân Tướng () Chương 100 kết thúc () Chương 101: Ban () Chương 102: Chu Nguyên Chương an bài () Chương 103: Niệm Vi chuộc thân () Chương 104 : Lời tỏ tình của Thu Yến () Chương 105: An Khánh Đến Đến () Chương 106: Du Viên Hội () Chương 107: Khiêu Khích () Chương 108 : Hạt Giống Hiểu () Chương 109: Thường Thăng () Chương 110: Bức Hôn () Chương 111: Xem mắt () Chương 112: Đặt cược () Chương 113: Giận hờn () Chương 114: Công bố () Chương 115: Lộ Thân Thân () Chương 116: Suy đoán không hợp thói thường () Chương 117 : Nhị ca () Chương 118 : Con chồn chúc tết () Chương 119: Trắc phi Lữ thị () Chương 120: Lã Thị huynh trưởng () Chương 121: Lại Có Nhiệm Vụ () Chương 122: Điểm đáng ngờ () Chương 123: Thảm Kịch () Chương 124: Manh Manh () Chương 125 : Yêu cầu của Từ Mộng () Chương 126: Xung đột () Chương 127: Đạp Thanh () Chương 128: Phỏng đoán khủng bố () Chương 129: Giao Phong () Chương 130: Chân Tướng () Chương 131: Kết Mạc () Chương 132: Thăng Quan () Chương 133: Thỉnh Chỉ () Chương 134: Trò chơi () Chương 135: Quần thần suy đoán () Chương 136: Thường Thăng Vô Lại () Chương 137: ngậm máu phun người () Chương 138: Oan Đại Đầu () Chương 139: Lại Lên Hoa Thuyền () Chương 140: Nữ tử Ba Tư () Chương 141: Tự Bạo Thân Thân () Chương 142: Chó rơi xuống nước () Chương 143: Thu hoạch () Chương 144: Miễn tử thiết khoán () Chương 145: Thử Chủng () Chương 146: Bắc Sơn Hoàng Trang () Chương 147: Lộc Bác () Chương 148: Mưu Đồ Của Lý Quốc Đống () Chương 149: Quần tình Kích phẫn () Chương 150: Hồi Kinh () Chương 151: Lại Có Thêm Một Công Việc () Chương 152: Tiếp nhận điền trang () Chương 153: Lão Chu trắng trợn () Chương 154: Yến Vương Chu Lệ () Chương 155: Gặp Chuyện Bất Bình () Chương 156: Vân Phương () Chương 157: Xử () Chương 158: Tiền tham ô () Chương 159: Tang Sự () Chương 160: Diêu Quảng Hảo Tâm () Chương 161: Vân Phương động tâm () Chương 162: Tân Chính () Chương 163: Tâm Tư Của Vân Phương () Chương 164 : Lòng dân () Chương 165: Ôn tồn () Chương 166: Lưu Bá Ôn từ quan () Chương 167: Lưu Bá Ôn bệnh nặng () Chương 168: Chạy Tới Thanh Điền () Chương 169: Hoa Nguyên () Chương 170: Thành Kiến () Chương 171: Vấn Đề Của Lưu Bá Ôn () Chương 172: Quyền khuynh triều dã () Chương 173: Hồ Duy Dung kinh sợ () Chương 174: Nguyên Nhân Bệnh () Chương 175: Di Giá Thanh Điền () Chương 176 : Mưu đồ bí mật đêm khuya () Chương 177: Anh hùng cứu mỹ nhân () Chương 178: Ta chính là Cẩm Y Vệ Thiên Hộ () Chương 179: Ném vào trong ngực ôm ấp () Chương 180 : Điều kiện cưới ta () Chương 181 điểm đáng ngờ () Chương 182: Bánh bao mỹ vị () Chương 183: Đầm Nước Ngắm Cảnh () Chương 184: Bệnh tình chuyển biến tốt () Chương 185: Trúng độc () Chương 186: Rửa dạ dày () Chương 187: Quay về () Chương 188: Lão Chu lắm lời () Chương 189: Đề nghị của Lão Chu () Chương 190: Hoàng Trưởng Nữ () Chương 191: Thế tử Lý Kỳ () Chương 192: Tiểu tử này có ý đồ () Chương 193: Ném Khăn Tay () Chương 194: Hôn Sự () Chương 195: sấm sét giữa trời quang () Chương 16: Chị em trợ công () Chương 197: Thoát Thoát () Chương 198: Lời mời Của Hồ Duy Dung () Chương 199: Cứu Mỹ Lần Hai () Chương 200: Thiết Diện Vô Tư () Chương 201: Phó thác của Hồ Duy Dung () Chương 202: Mưu đồ bí mật () Chương 203: Ở chung hòa thuận () Chương 204: Dã vọng của Hồ Duy Dung () Chương 205: Sứ đoàn Chiêm Thành Quốc () Chương 206: Miêu Nịch () Chương 208: Tới yết kiến muộn () Chương 209: Hữu Tướng Mạt Lộ () Chương 210: Ngươi biết ngựa gỗ () Chương 211: Trần thị () Chương 212: Phần Thưởng Nhiệm Vụ () Chương 213: Toàn Thắng () Chương 214: Tâm Tư Của Chu Nguyên Chương () Chương 215: Mật Tín () Chương 216: Cái Chết Của Uông Quảng Dương () Chương 217: Bại lộ () Chương 218: Mỗi Người Đi Một Ngã () Chương 219: Đổ sụp () Chương 220: Thoát ra () Chương 211: Phá Giải () Chương 222: Tội Án Kinh Thiên () Chương 223: Đề nghị của Chu Nguyên Chương () Chương 224: Trần Châu Phủ () Chương 225: Bắt cóc () Chương 226: Tra Tấn
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN
Uploader

Uploader

Luyện khí Sơ kỳ

  • 153

  • 22,923

  • 100,000

  • Chưa có truyện phù hợp.