Đạp Tinh Convert Miễn phí

Đạp Tinh Convert

Tác giả:

Tùy Tán Phiêu Phong

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đô Thị Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 5209

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 11 người đánh giá.

9.4

Đánh giá truyện

Mười quyết ngang trời, trăm cường chiến bảng

2200 năm một ngày, đương nhân loại lần đầu tiên bước lên hải vương tinh, nhìn đến chính là một thanh chiến đao cùng một khối đứng thẳng thi thể!!!

Đã có kết thúc lão thư 《 tận thế chi vô thượng vương tọa 》 ba trăm nhiều vạn tự, chưa bao giờ đoạn càng, nhân phẩm cam đoan!!

Mới nhất Chương 5209: Dẫn chiến

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 4584: Trung thành () Chương 4811: Bất Thanh () Chương 4539: Lao ra () Chương 4963: Lam Vũ Lĩnh () Chương 4498: Lạc ấn () Chương 4772: Thu hoạch tử vong () Chương 1 Lục Ẩn () Chương 2 bảy thánh hình doanh () Chương 3 buông xuống () Chương 4 Tố Thể quyết () Chương 5 tu luyện () Chương 6 xúc xắc cùng Thiên Tinh Công () Chương 7 bên trong thành () Chương 8 ngọn lửa tinh thể () Chương 9 thiên phú hai mắt () Chương 10 chưởng ra sao trời hiện () Chương 11 thi triều () Chương 12 sao trời đệ thập viện () Chương 13 Lưu Thiếu Ca () Chương 14 tinh có thể tinh thể () Chương 15 Kim Lăng chi chiến () Chương 16 thiên tinh chưởng chi uy () Chương 17 phá vỡ mà vào thăm cảnh () Chương 18 thí luyện nhiệm vụ () Chương 19 thiên phú bốn điểm () Chương 20 tận thế căn nguyên () Chương 21 tuyết trắng () Chương 22 đêm trăng sát khí () Chương 23 thí luyện cấp bậc () Chương 24 mục tiêu kinh thành () Chương 25 bảy thánh đứng đầu () Chương 26 Dung Cảnh sinh vật () Chương 27 vượt cảnh cường giả () Chương 28 kinh thành () Chương 29 xảo ngộ () Chương 30 hỗn chiến () Chương 31 chấn động () Chương 32 đào phạm () Chương 33 Thi Vương tái hiện () Chương 34 ám sát () Chương 35 tin tức () Chương 36 cướp bóc () Chương 37 tinh tế đạo tặc () Chương 38 Cổ Lôi Tư () Chương 39 cùng nhau đánh cướp () Chương 40 hai điểm () Chương 41 một chưởng () Chương 42 buông xuống () Chương 43 hoàn mỹ Thiên Tinh Công () Chương 44 lục cùng hạ () Chương 45 hồng liên yêu cung () Chương 46 hỏa tiểu linh () Chương 47 đoạn đao nghênh chiến () Chương 48 kỳ tài () Chương 49 kỳ quái cục đá () Chương 50 hành lang dài () Chương 51 đêm trắng chi danh () Chương 52 5 giờ () Chương 53 Mebis () Chương 54 sẽ phi rùa đen () Chương 55 bảo hổ lột da () Chương 56 giao dịch () Chương 57 khủng bố Thanh Vũ () Chương 58 tái chiến () Chương 59 Lục Ẩn VS Thanh Vũ () Chương 60 dạ vương () Chương 61 máu () Chương 62 tím sơn nhất tộc () Chương 63 thích ô trượng () Chương 64 tố chất vấn đề () Chương 65 rời đi địa cầu () Chương 66 tím sơn vương () Chương 67 mễ kéo điều kiện () Chương 68 Lục Ẩn cùng bạc () Chương 69 Đại Vũ đế quốc () Chương 70 trạm không gian () Chương 71 bắt chước cùng quái lực () Chương 72 bạch thiển () Chương 73 sao trời chiến viện () Chương 74 tới cùng bắt giữ () Chương 75 triều điện () Chương 76 đế vương hứa hẹn () Chương 77 khiêu khích () Chương 78 Vũ Đường đường chủ () Chương 79 thắp sáng vương phủ () Chương 80 bạc lễ vật () Chương 81 người tốt () Chương 82 lập công () Chương 83 lễ gặp mặt () Chương 84 Mebis ngân hàng () Chương 85 ngôi vị hoàng đế người thứ tư () Chương 86 chiến khí () Chương 87 Gurbach () Chương 88 cường thế vị hôn thê () Chương 89 kết hôn () Chương 90 hiểu lầm () Chương 91 hữu nghị cùng không lóe () Chương 92 Bazel () Chương 93 kỳ lạ thiên phú () Chương 94 Lục Ẩn thủ đoạn () Chương 95 tam trọng kính () Chương 96 đệ thập viện buông xuống () Chương 97 khắc cốt minh tâm () Chương 98 khảo hạch chi lộ () Chương 99 một quyền nghiền áp () Chương 100 hiện tượng thiên văn chi biến () Chương 101 tàn khốc () Chương 102 ca cao () Chương 103 khác loại thiên phú () Chương 104 ngắm bắn () Chương 105 Hỏa Vực () Chương 106 cố nhân () Chương 107 thông qua giả () Chương 108 che giấu lễ vật () Chương 109 xem vũ đài () Chương 110 Truyền Giới chi chiến () Chương 111 nháy mắt hạ gục () Chương 112 hình ảnh () Chương 113 điên khùng lão nhân () Chương 114 Tàng Bảo Các cùng nhiệm vụ () Chương 115 phân giải () Chương 116 Giải Ngữ giả () Chương 117 6 giờ () Chương 118 Mễ Tuyết Nhi kinh ngạc () Chương 119 cửu trọng kính () Chương 120 Phoenix () Chương 121 khổ chiến () Chương 122 công cộng nhiệm vụ () Chương 123 đột phá Dung Cảnh () Chương 124 cường đại Lục Ẩn () Chương 125 Linh Mộng tộc siêu sao () Chương 126 Mễ Tuyết Nhi cùng hi nguyệt () Chương 127 khúc nhạc chiến kỹ () Chương 128 ván giặt đồ () Chương 129 chiến khí () Chương 130 hi nguyệt trả thù () Chương 131 luận bàn điều kiện () Chương 132 cực hạn không lóe () Chương 133 thỉnh cầu () Chương 134 nghiền áp () Chương 135 Lục Ẩn chi danh () Chương 136 tân sinh đại bỉ () Chương 137 nhìn thấu nhược điểm () Chương 138 tuyệt cường thiên phú () Chương 139 hạt giống cùng nhìn không thấy công kích () Chương 140 quyết thắng chiến () Chương 141 thủ tịch sinh () Chương 142 ngục nói () Chương 143 thương mạch () Chương 144 tam điểm () Chương 145 Giải Ngữ giả Nghiên Cứu Hội () Chương 146 thủ tịch là ai () Chương 147 thứ chín viên sao trời () Chương 148 chơi cầu () Chương 149 bất tử kinh () Chương 150 sao trời chiến tranh () Chương 151 Vũ Đường chấn động () Chương 152 Chân Vũ Tinh chi biến () Chương 153 tăng lên () Chương 154 màu xanh lá () Chương 155 liễm tức công () Chương 156 nhiễm huyết sao trời () Chương 157 Ôn Đế Vũ Sơn () Chương 158 Lục Ẩn cùng ôn đế () Chương 159 nguyên bảo đồ lục () Chương 160 vô hại nguyên bảo () Chương 161 kỳ ngộ cùng nguy cơ () Chương 162 thiên tài Giải Ngữ giả () Chương 163 tân nhiệm vụ () Chương 164 cửu tinh đều xuất hiện () Chương 165 Kiếm Tông () Chương 166 điệp ảnh tộc () Chương 167 huyết mạch sinh sản () Chương 168 Lục Ẩn chỗ dựa () Chương 169 Lục Ẩn cùng chước đêm trắng () Chương 170 phát tài sinh ý () Chương 171 màu đỏ tươi dựng mắt tái hiện () Chương 172 lễ vật () Chương 173 hứa hẹn () Chương 174 Nạp Lan phu nhân () Chương 175 phi thuyền thăng cấp () Chương 176 mười ba kiếm () Chương 177 đại bỉ tới gần () Chương 178 ngân hà Lưu Giới () Chương 179 tranh đoạt () Chương 180 truyền thừa () Chương 181 bạch cốt ao () Chương 182 tuyển người () Chương 183 viện báo () Chương 184 chiến vực chủ () Chương 185 mười viện thiên tài () Chương 186 khiêu chiến giới chủ () Chương 187 bị đánh cướp () Chương 188 ta kêu A Thất () Chương 189 tốt nghiệp cùng đuổi đi () Chương 190 trong bóng đêm một chưởng () Chương 191 hải tặc cảng () Chương 192 tuyệt cảnh () Chương 193 con đường cuối cùng tinh cầu () Chương 194 vách đá toàn văn () Chương 195 tương lai biến số () Chương 196 tên của ngươi () Chương 197 kíp nổ () Chương 198 Lục Ẩn quý nhân () Chương 199 địa cầu chi danh () Chương 200 sấm tam viện () Chương 201 bạc nghệ thuật () Chương 202 đâm Long Môn () Chương 203 Lục Ẩn đã đến () Chương 204 cường giả tần ra () Chương 205 lộng lẫy sân khấu () Chương 206 mười quyết tọa kỵ () Chương 207 giới chủ xuất chiến () Chương 208 kiếp hỏa viêm kiếm () Chương 209 chấn động () Chương 210 tràng vực () Chương 211 cường đại chiến khí () Chương 212 Thải Tinh Nữ () Chương 213 chấn động gió mùa () Chương 214 mười ba kiếm () Chương 215 Lục Ẩn lên sân khấu () Chương 216 Lục Ẩn VS sào chi () Chương 217 mất mà tìm lại () Chương 218 Giải Ngữ giả chi chiến () Chương 219 gió to ca
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN