Đấu La Chi Dị Số Convert Miễn phí

Đấu La Chi Dị Số Convert

Tác giả:

Bích không huyền nguyệt

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đồng Nhân

Tình trạng:

Đang ra - Chương 551

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 7 người đánh giá.

9.3

Đánh giá truyện

Địa cầu thanh niên ngoài ý muốn bỏ mình , chuyển thế đầu thai lại vừa gặp đại thần đánh nhau , luân hồi trì phá toái , tự trong hỗn độn đi một lần sau hạ xuống đấu la đại lục...

Song sinh võ hồn: Điện thoại di động , Máy tính
Kim thủ chỉ: Tử tiêu thần lôi, hỗn độn ma thần
Nữ chính: Hermione ???? võ hồn: ma trượng :))

Không hậu cung, 1 nữ chính, main bá.

truyện chỉ nên đọc giải trí, tác nó viết theo cảm hứng nên có bug cũng là lẽ thường nên mong các bạn hãy nhìn dưới góc giải trí thôi
Mới nhất Chương 551: Cuối cùng (hạ)

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1: Lời tựa lúc đầu () Chương 2: Thánh Hồn Thôn () Chương 3: Võ Hồn thức tỉnh () Chương 4: Sinh đôi Võ Hồn () Chương 5: Đường Tam bái sư () Chương 6: Bảy xá phong vân () Chương 7: Dư âm () Chương 8: Săn hồn rừng rậm () Chương 9: Đệ nhất hồn hoàn () Chương 10: Đệ nhất hồn kỹ () Chương 11: Trở về () Chương 12: Rừng cây nhỏ phong vân () Chương 13: Cố hương () Chương 14: Sơ ngộ Đái Mộc Bạch () Chương 15: Luận bàn () Chương 16: Sử Lai Khắc học viện () Chương 17: Sơ thí () Chương 18: Xúc xích chuyên bán () Chương 19: Bất Động Minh Vương Triệu () Chương 20: Kịch chiến () Chương 21: Kết thúc () Chương 22: Thu xếp () Chương 23: Mã Hồng Tuấn () Chương 24: Sáng sớm () Chương 25: Bốn mắt Miêu Ưng () Chương 26: Sống lưng heo () Chương 27: Soto đại đấu hồn trường () Chương 28: Không khác biệt sân đấu () Chương 29: Kịch chiến (thượng) () Chương 30: Kịch chiến (hạ) () Chương 31: Mới một ngày () Chương 32: Áo Tư Tạp xúc xích bự () Chương 33: Tinh đấu đại rừng rậm () Chương 34: Thương huy học viện () Chương 35: Không dám chọc chuyện () Chương 36: Tìm hồn thú () Chương 37: Phượng vĩ kê quan xà () Chương 38: Xà bà Triêu Thiên Hương () Chương 39: Tỷ thí () Chương 40: Chuyện vui liên tục () Chương 41: Thái Thản Cự Viên () Chương 42: Một cước đá bay () Chương 43: Lột xác () Chương 44: Vô tình gặp gỡ phong hào () Chương 45: Thanh Phong Kiếm () Chương 46: Lại gặp Long Xà () Chương 47: Thắng bại đã định () Chương 48: Hồn hoàn tự sinh () Chương 49: Đường Tam tỉnh lại () Chương 50: Độc () Chương 51: Lại gặp thương huy () Chương 52: Hồn cốt () Chương 53: Đại sư tới () Chương 1: Lời tựa lúc đầu () Chương 54: Lại vào đấu hồn tràng () Chương 2: Thánh Hồn Thôn () Chương 55: Khát máu đồ tể (thượng) () Chương 3: Võ Hồn thức tỉnh () Chương 56: Khát máu đồ tể (hạ) () Chương 4: Sinh đôi Võ Hồn () Chương 57: Mập gầy hành giả () Chương 5: Đường Tam bái sư () Chương 58: Dễ dàng thắng lợi () Chương 6: Bảy xá phong vân () Chương 59: Đại sư khiếp sợ () Chương 7: Dư âm () Chương 60: Đặc huấn bắt đầu () Chương 8: Săn hồn rừng rậm () Chương 61: Vạn năm hồn kỹ () Chương 9: Đệ nhất hồn hoàn () Chương 62: Vô song () Chương 10: Đệ nhất hồn kỹ () Chương 63: Thứ ba Võ Hồn ? () Chương 11: Trở về () Chương 64: Chín người , một mực () Chương 12: Rừng cây nhỏ phong vân () Chương 65: Khổ huấn () Chương 13: Cố hương () Chương 66: Nội chiến (thượng) () Chương 14: Sơ ngộ Đái Mộc Bạch () Chương 67: Nội chiến (trung) () Chương 15: Luận bàn () Chương 68: Nội chiến (hạ) () Chương 16: Sử Lai Khắc học viện () Chương 69: Hạ màn () Chương 17: Sơ thí () Chương 70: Lôi đình trường cung () Chương 18: Xúc xích chuyên bán () Chương 71: Bị đánh Mã Hồng Tuấn () Chương 19: Bất Động Minh Vương Triệu () Chương 72: Không vui () Chương 20: Kịch chiến () Chương 73: Thiên la song tráo () Chương 21: Kết thúc () Chương 74: Bất chiến mà vỡ () Chương 22: Thu xếp () Chương 75: Giai đoạn thứ hai huấn () Chương 23: Mã Hồng Tuấn () Chương 76: Vương thánh ? () Chương 24: Sáng sớm () Chương 77: Tha hương ngộ cố tri () Chương 25: Bốn mắt Miêu Ưng () Chương 78: Bắt đầu () Chương 26: Sống lưng heo () Chương 79: Hoa con gái vương () Chương 27: Soto đại đấu hồn trường () Chương 80: Đế vương hoa () Chương 28: Không khác biệt sân đấu () Chương 81: Kịch chiến () Chương 29: Kịch chiến (thượng) () Chương 82: Hạ màn () Chương 30: Kịch chiến (hạ) () Chương 83: Hoa bà bà () Chương 31: Mới một ngày () Chương 84: Thánh thụ chi thương () Chương 32: Áo Tư Tạp xúc xích bự () Chương 85: Hoa chi cốc (thượng) () Chương 33: Tinh đấu đại rừng rậm () Chương 86: Hoa chi cốc (hạ) () Chương 34: Thương huy học viện () Chương 87: Trí tuệ cây () Chương 35: Không dám chọc chuyện () Chương 88: Thôn Lôi () Chương 36: Tìm hồn thú () Chương 89: Lột xác () Chương 37: Phượng vĩ kê quan xà () Chương 90: Lôi thần chi chùy () Chương 38: Xà bà Triêu Thiên Hương () Chương 91: Trở về () Chương 39: Tỷ thí () Chương 92: Hoàng Đấu chiến đội () Chương 40: Chuyện vui liên tục () Chương 93: Đại địch () Chương 41: Thái Thản Cự Viên () Chương 94: Chạm một cái liền bùng () Chương 42: Một cước đá bay () Chương 95: Đối chiến Hoàng Đấu () Chương 43: Lột xác () Chương 96: Đối chiến Hoàng Đấu () Chương 44: Vô tình gặp gỡ phong hào () Chương 98: Đối chiến Hoàng Đấu () Chương 45: Thanh Phong Kiếm () Chương 99: Đối chiến Hoàng Đấu () Chương 46: Lại gặp Long Xà () Chương 100: Sau chuyện này () Chương 47: Thắng bại đã định () Chương 101: Ngoài ý muốn () Chương 48: Hồn hoàn tự sinh () Chương 102: Tổ chức thần bí () Chương 49: Đường Tam tỉnh lại () Chương 103: Cá lọt lưới () Chương 50: Độc () Chương 104: Đuổi giết () Chương 51: Lại gặp thương huy () Chương 105: Huyết ma giáo hội () Chương 52: Hồn cốt () Chương 106: Máu chảy thành sông () Chương 53: Đại sư tới () Chương 107: Kinh khủng nữ nhân () Chương 54: Lại vào đấu hồn tràng () Chương 108: Tiêu diệt () Chương 55: Khát máu đồ tể (thượng) () Chương 109: Thần linh () Chương 56: Khát máu đồ tể (hạ) () Chương 110: Xong chuyện , trở về () Chương 57: Mập gầy hành giả () Chương 111: Tam đường hội thẩm () Chương 58: Dễ dàng thắng lợi () Chương 112: Xuất phát , Thiên Đấu () Chương 59: Đại sư khiếp sợ () Chương 113: Lột xác cùng cãi vã () Chương 60: Đặc huấn bắt đầu () Chương 114: Chuyện lạ () Chương 61: Vạn năm hồn kỹ () Chương 115: Cứu () Chương 62: Vô song () Chương 116: Xảy ra chuyện () Chương 63: Thứ ba Võ Hồn ? () Chương 117: Bàn bạc cân nhắc () Chương 64: Chín người , một mực () Chương 118: Cường thế! () Chương 65: Khổ huấn () Chương 119: Giằng co () Chương 66: Nội chiến (thượng) () Chương 120: Bực bội Độc Cô Bác () Chương 67: Nội chiến (trung) () Chương 121: Băng hỏa lưỡng nghi nhãn () Chương 68: Nội chiến (hạ) () Chương 122: Tịnh thế bạch liên () Chương 69: Hạ màn () Chương 123: Thần diệu () Chương 70: Lôi đình trường cung () Chương 124: Giả bộ hồ đồ () Chương 71: Bị đánh Mã Hồng Tuấn () Chương 125: Đối chiến Độc Cô Bác () Chương 72: Không vui () Chương 126: Nghĩ lại () Chương 73: Thiên la song tráo () Chương 127: Học viện () Chương 74: Bất chiến mà vỡ () Chương 128: Đổi tên sóng gió () Chương 75: Giai đoạn thứ hai huấn () Chương 129: Khiêu chiến () Chương 76: Vương thánh ? () Chương 130: Quái vật () Chương 77: Tha hương ngộ cố tri () Chương 131: Lại vào tinh đấu () Chương 78: Bắt đầu () Chương 132: Chu Trúc Thanh thứ ba hồn () Chương 79: Hoa con gái vương () Chương 133: Biểu... Biểu lộ ? ! () Chương 80: Đế vương hoa () Chương 134: Hỏa diễm lĩnh chủ () Chương 81: Kịch chiến () Chương 135: Hồn cốt () Chương 82: Hạ màn () Chương 136: Báo cáo () Chương 83: Hoa bà bà () Chương 137: Đường Tam trở về () Chương 84: Thánh thụ chi thương () Chương 138: Hoa chi cốc tin tới () Chương 85: Hoa chi cốc (thượng) () Chương 139: Sớm tốt nghiệp ? ! () Chương 86: Hoa chi cốc (hạ) () Chương 140: Đặc cấp giảng sư
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN