Đấu La Chi Mù Lòa Đấu La Miễn phí

Đấu La Chi Mù Lòa Đấu La

Tác giả:

Đoạn Bất Thị Đoạn

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đồng Nhân

Tình trạng:

Đang ra - Chương 29 chiến bảy phong hào

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

“Mặc dù con mắt đã an nghỉ, nhưng chỉ cần trái tim không ngừng, thân thể của ta liền là ánh mắt của ta.”
Mù hai mắt vốn nên tuôn ra bóng tối vô tận, một đời cùng hắc ám làm bạn, nhưng cuối cùng cũng có thể tản mát ra hào quang sáng tỏ.
Cái này,
Chính là quang ba động!
“Đao trảm nhục thân, tâm trảm linh hồn.”

Mới nhất Chương 29 chiến bảy phong hào

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 45 xuất phát hải thần đảo! () Chương 44 chuẩn bị () Chương 32 u hương khỉ la tiên phẩm () Chương 14 Ám thiên ba động mắt ra trong nháy mắt giải quyết chiến đấu () Chương 11 dự thi chiến đội đến () Chương 10 tinh anh thi đấu tổng quyết tái trước giờ () Chương 9 huấn luyện () Chương 8 chúc mừng chiến đội liên hoan () Chương 7 chiến đội đội viên () Chương 6 bỉ bỉ Đông làm chủ () Chương 05 hí kịch tính chất đối luyện () Chương 4 vũ hồn Điện giáo hoàng - thiên tầm tật () Chương 3 gặp lại bỉ bỉ Đông () Chương 2 vũ hồn thành () Chương 1 giải thích () Chương 140 hắc ám chương cuối () Chương 139 hắc ám chương cuối () Chương 138 Ám ma tà thần hổ () Chương 137 lại lâm tinh Đấu Đại sâm lâm () Chương 136 nửa năm ước định gặp lại Độc cô bác () Chương 135 lam ngân hoàng tặng tiểu nhu tiên thảo () Chương 134 gặp lại tiểu nhu cùng với Đường hạo! () Chương 133 Ấm áp thời gian () Chương 132 thẳng thắn cùng đính hôn () Chương 131 nhà ấm áp () Chương 130 hải thần cùng lôi thần tàn niệm () Chương 129 cuối cùng cầm tới hải thần chi tâm () Chương 128 giao dịch () Chương 127 cáo biệt thiên Đấu thánh điện () Chương 126 mandala xà cùng thanh Ảnh phong Ưng đột kích () Chương 125 lam ngân vương () Chương 124 tuyết sắc thiên nga vẫn tiên phẩm () Chương 123 rừng vĩnh minh mưu đồ hải thần chi tâm () Chương 122 tuyết dạ đại đế () Chương 121 nguyệt hiên bên trong có nguyệt hoa () Chương 120 ghen lam ngân () Chương 119 ngọc tiểu cương chặn đánh () Chương 118 trữ phong trí ra giá () Chương 117 kịch liệt đấu giá hội () Chương 116 trong buổi đấu giá lại tụ họp () Chương 115 tránh thoát một kiếp () Chương 114 lam ngân hoàng để cúc Đấu la khuất phục () Chương 113 cúc Đấu la hội kiến rừng vĩnh minh () Chương 112 Ăn thức ăn cho chó người nào đó () Chương 111 lam ngân hoàng mới bước lên Đấu hồn tràng () Chương 110 nhiều mặt thế lực tụ họp () Chương 109 hỏa tiêm thương thiếu nữ chùm tua đỏ () Chương 108 bị theo dõi () Chương 107 Ân! ngọc tiểu cương () Chương 106 thiên Đấu đại đấu hồn trường () Chương 105 tụ bảo các phòng đấu giá () Chương 104 võ hồn thánh Điện lĩnh bổng lộc () Chương 103 ngẫu nhiên gặp thanh niên trữ phong trí () Chương 102 Độc Đấu la () Chương 101 Ám thiên ba động mắt () Chương 100 kháng độc kéo căng () Chương 99 hồn Đấu la Độc cô bác () Chương 98 tâm nhãn cùng sát ý đề thăng () Chương 97 tấn thăng thần cấp võ hồn () Chương 96 tương tư Đoạn tràng hồng () Chương 95 băng hỏa lưỡng nghi nhãn () Chương 94 cuối cùng gặp độc chướng () Chương 93 băng hỏa lưỡng nghi nhãn tin tức () Chương 92 Đi tới lạc nhật sâm lâm () Chương 91 tại gặp 3 người () Chương 90 rừng vĩnh minh ghen () Chương 89 cùng ba huynh muội lần đầu giao tiếp () Chương 88 trên đường gặp hạo thiên ba huynh muội () Chương 87 gặp ác mộng rừng vĩnh minh () Chương 86 biển hoa biết ơn () Chương 85 lần nữa xuất phát thiên Đấu Đế quốc () Chương 84 hai nữ một trận chiến () Chương 83 bỉ bỉ Đông lại đến () Chương 82 nửa đêm nói nhỏ lúc () Chương 81 lam ngân hoàng cùng bỉ bỉ Đông () Chương 80 sự kiện kết thúc () Chương 79 vạch mặt () Chương 78 grimm khắc chủ giáo () Chương 77 tạo áp lực () Chương 76 quỷ Đấu la quan sát () Chương 75 thế chiến hai hai người () Chương 74 tái chiến hai người () Chương 73 ashura danh tiếng () Chương 72 gặp lại flanders cùng triệu vô cực () Chương 71 mất hồn thảo () Chương 70 cản hồn thánh nhất kích () Chương 69 bỉ bỉ Đông uy nghiêm () Chương 68 cùng bỉ bỉ Đông lần hai gặp mặt () Chương 67 vũ hồn Điện sứ giả () Chương 66 về nhà () Chương 65 lôi thạch () Chương 64 thời khắc sống còn () Chương 63 Đối chiến suy yếu bản hồn thánh () Chương 62 bắt đầu phản kích () Chương 61 nguy cơ sinh tử () Chương 60 chân chính lịch luyện () Chương 59 bắt đầu () Chương 59 lam ngân hoàng ra tay () Chương 58 vô song sấm dậy hiệu quả () Chương 57 chiến flanders () Chương 56 flanders () Chương 55 bài thắng () Chương 54 Đối chiến triệu vô cực () Chương 53 phối hợp thành công () Chương 52 Đại đấu hồn trường - ashura () Chương 51 tác thác thành () Chương 50 mới xuất phát () Chương 49 xao động tử điện lôi dực () Chương 48 ngoại phụ hồn cốt - tử điện lôi dực () Chương 47 lại độ hấp thu siêu niên hạn hồn hoàn () Chương 46 tử điện lôi Ưng () Chương 45 lớn nhỏ con thỏ () Chương 44 xuất phát () Chương 43 một năm sau () Chương 42 sét đánh cây () Chương 41 Đối luyện () Chương 40 khẩn trương lam ngân hoàng () Chương 39 lam ngân hoàng tới cửa () Chương 38 vàng ghi chép huân chương () Chương 37 vũ hồn Điện khen thưởng () Chương 36 phá huyễn cảnh () Chương 35 ma kính huyễn ảnh trận () Chương 34 dò xét núi () Chương 33 trò chuyện với nhau () Chương 32 võ hồn lệnh () Chương 31 Đối chiến bỉ bỉ Đông () Chương 30 ba động () Chương 29 người tới càng là bỉ bỉ Đông () Chương 28 Đọa lạc giả () Chương 27 Đối chiến hồn tông () Chương 26 sát ý ba động mở ra () Chương 25 về nhà () Chương 24 tạm thời ly biệt () Chương 23 bụi lâm lang nhóm () Chương 22 lều vải một chỗ ba động bộc phát () Chương 21 Đêm mưa () Chương 20 tiến hóa hồn thú tu la lôi quang trảm () Chương 19 lần nhất thụ thương () Chương 18 lôi văn hổ () Chương 17 Đến tinh đấu () Chương 16 Đăng ký hồn sư chứng nhận () Chương 15 con mắt () Chương 14 lam ngân hoàng () Chương 13 trước mắt hắc ám () Chương 12 trong đầm thiếu nữ () Chương 11 sơ cấp hồn sư học viện () Chương 10 họa cũng là phúc () Chương 9 lặng yên tới nguy cơ () Chương 8 mạo hiểm giết hồn thú () Chương 7 trăm năm nhanh chóng lôi báo () Chương 6 dông tố người của thôn () Chương 5 thôn trưởng chủ ý () Chương 4 thiên phú hình kỹ năng () Chương 3 võ hồn lôi Đao tiên thiên đầy hồn lực () Chương 2 ba động bí truyền - tâm nhãn () Chương 1 trời sinh mù lòa () Chương 13 võ hồn chiến đội ra sân () Chương 12 tổng quyết tái bắt đầu () Chương 15 hành hung lam Điện phách vương long () Chương 18 con đường mới trình về lại dông tố thôn () Chương 17 trong vòng 3 năm lịch luyện mục tiêu () Chương 97vs99 quyết đấu đỉnh cao () Chương 20 bỉ bỉ Đông ngoại phụ hồn cốt () Chương 19 cho bỉ bỉ Đông tiên thảo () Chương 21 phát hiện đọa lạc giả () Chương 22 lịch luyện đệ nhất chiến lôi lệ phong hành () Chương 23 sóng biển phía dưới () Chương 24 cứu bỉ bỉ Đông mới thân () Chương 25 hình tam giác nhìn mặt trời mọc () Chương 26 dừa lâm thành gặp lại ngọc tiểu cương () Chương 27 cùng ngọc tiểu cương tính sổ sách () Chương 28 xuyên phá sau cùng quan hệ () Chương 29 3 người thời gian () Chương 30 mở mắt thất bại () Chương 31 vân la sơn mạch trăm trùng cốc! () Chương 38 bỉ bỉ Đông Đọa lạc giả càng là chính mình () Chương 33 Đọa lạc giả sào huyệt () Chương 34 nhện hoàng nữ vương () Chương 35 chiến đọa lạc giả hồn Đấu la () Chương 36 Đồng tâm hiệp lực () Chương 37 cường đại nhện hoàng nữ vương () Chương 39 quân pháp bất vị thân bỉ bỉ Đông () Chương 40 ngừng lịch luyện () Chương 41 trở về vũ hồn thành () Chương 42 lo lắng bất an gặp mặt thiên tầm tật () Chương 43 Đàm luận hải thần đảo () Chương 46 cuối cùng đến hải thần đảo () Chương 1 bảy thánh trụ Đấu la () Chương 2 tuyệt thế hải thần Đấu la sóng cessy () Chương 3 phong hào Đấu la vẫn lạc () Chương 4 rừng vĩnh minh sử dụng hải thần chi tâm () Chương 5 rừng vĩnh minh hiệp trợ sóng cessy () Chương 6 Đánh lui ma kình vương không có rễ ma thủy! () Chương 7 tự mình cùng sóng cessy ở chung () Chương 8 Ước định () Chương 9 nói chuyện () Chương 10 lôi thần xuất hiện lần nữa () Chương 11 song thần tướng tranh tẩu hỏa nhập ma! () Chương 12 lôi điện chi Chương - sơ Chương lôi Đao biến hóa () Chương 13 rừng vĩnh minh thức tỉnh cùng với biến hóa () Chương 14 thiên Đạo lưu cùng Đường thần () Chương 15 sóng cessy biết được thân thai () Chương 16 sóng cessy dạ tập rừng vĩnh minh () Chương 17 rừng cây dạ đàm cùng với rời đi () Chương 18 trở lại lục địa thế giới () Chương 19 xoá tên () Chương 20 quay về dông tố thôn toàn thôn chúc mừng () Chương 21 lam ngân chân thân () Chương 22 lam ngân hoàng có thai () Chương 23 lôi thần hàng lâm tài quyết () Chương 24 thiên tầm tật triệu hồi rừng vĩnh minh () Chương 25 Đối chiến cúc Đấu la () Chương 26 siêu cường chiến lực siêu cấp võ hồn chân thân () Chương 27 tấn thăng vũ hồn Điện trưởng lão () Chương 28 thiên tầm tật đến dông tố thôn lam ngân lộ () Chương 29 chiến bảy phong hào
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN