Đấu La Chi Thần Cấp Lựa Chọn Convert Miễn phí

Đấu La Chi Thần Cấp Lựa Chọn Convert

Tác giả:

Vân Trung Cầm Tiên Hạc

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đồng Nhân

Tình trạng:

Đang ra - Chương 640

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 40 người đánh giá.

9.0

Đánh giá truyện

Xuyên qua Đấu La đại lục, khóa lại Thần cấp lựa chọn hệ thống.

Lựa chọn tại gia tộc Lam Điện Bá Vương Long, võ hồn thức tỉnh nghi thức bên trên rực rỡ hào quang, thu được võ hồn vô thượng Thanh Long.

Lựa chọn treo lên đánh võ hồn học viện đệ tử, thu được thần võ kỹ năng: Hàng Long Thập Bát Chưởng.

Lựa chọn cùng Tiểu Vũ một chỗ, ban thưởng vô thượng thần thông: Thời không hạo kiếp!

Cái gì Hạo Thiên Chùy, cái gì Lam Điện Bá Vương Long, ở trước mặt ta, đều là cặn bã.
Mới nhất Chương 640: Thần Đế đồ ma! Thần cấp lựa chọn! (đại kết cục)

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 616: Chinh phục dị đại lục cường giả! () Chương 615: Quỳ xuống cho ta! () Chương 618: Thần giới ám lưu! Phản đồ? () Chương 617: Ta đem tái nhập Thần giới! () Chương 1: Bát phẩm thiên phú? Như () Chương 2: Võ hồn thức tỉnh, Thanh () Chương 3: Làm tiếp lựa chọn, sơ () Chương 4: Thiên Tứ Hồn Hoàn, vạn () Chương 5: Vạn năm hồn kỹ, kinh diễm () Chương 6: Đến học viện, lựa chọn () Chương 7: Làm ra lựa chọn, Giáng () Chương 8: 302 ký túc xá Lão đại () Chương 9: Hệ thống kích hoạt, làm () Chương 10: Lấy được đến ban thưởng () Chương 11: Ngươi cái này đệm chăn () Chương 12: Tam Thiên Lôi Động, học () Chương 13: Thân như lôi điện, chấn () Chương 14: Chuẩn bị xuất phát, Liệp () Chương 15: Làm ra lựa chọn, Sử Lai () Chương 16: Trăm năm Hồn Thú, Mạn () Chương 17: Hồn Hoàn tái hiện, kinh () Chương 18: Chuẩn bị xuất phát, Sử () Chương 19: Chỉ lấy quái vật Sử () Chương 20: Thứ hai võ hồn -- Chu Tước! () Chương 21: Chu Tước võ hồn hiện () Chương 22: Bất Động Minh Vương - () Chương 23: Phong Hào Đấu La tôn hưởng () Chương 24: Sát thủ đột kích! () Chương 25: Sử dụng tôn hưởng thẻ! () Chương 26: Sự tình kết thúc, làm () Chương 27: Trư La thú tiến hóa -- () Chương 28: Tam đại đế quốc, phong () Chương 29: Tác Thác thành Đấu Hồn () Chương 30: Trần ca, ta biểu hiện () Chương 31: Đối phó ngươi, ta cả () Chương 32: Bốn người chiến, bắt () Chương 33: Một chiêu liền kết thúc () Chương 34: Viên mãn cảnh, Giáng Long () Chương 35: Tam Thiên Lôi Động đệ () Chương 36: Tuyển hạng ban thưởng, () Chương 37: Đến Tinh Đấu sâm lâm, () Chương 38: Thanh Long Chu Tước đều () Chương 39: Thanh Long võ hồn, thứ () Chương 40: Long Công Xà Bà! () Chương 41: Chân Long Hữu Tí Cốt! () Chương 42: Chân Long Bảo Thuật -- () Chương 43: Ám Hắc Thiết Giáp Long () Chương 44: Ba vị Phong Hào Đấu La, () Chương 45: Sưu Hồn thuật! () Chương 46: Gia tộc Đại trưởng lão, () Chương 47: Trở về Sử Lai Khắc học () Chương 48: Lâu không thấy Đấu Hồn () Chương 49: Lam Điện Bá Vương Long, () Chương 50: Sử Lai Khắc chiến đội () Chương 51: Không thử một chút, làm () Chương 52: Thúc thúc ngươi vẫn là () Chương 53: Tam sinh võ hồn! Huyền () Chương 54: Huyền Vũ võ hồn hiện, () Chương 55: Đấu Hồn kết thúc, làm () Chương 56: Thần kỹ -- diệu thủ () Chương 57: Hạo Thiên Chùy! () Chương 58: Hạo Thiên Chùy vs Huyền () Chương 59: Huyền Vũ võ hồn, cái () Chương 60: Lam Phách học viện! () Chương 61: Diệu Thủ Hồi Xuân đệ () Chương 62: Hoàng Đấu học viện mời! () Chương 63: Sau ba ngày, tiến về Hoàng () Chương 64: Thiên Đấu hoàng gia học () Chương 65: Đế quốc Tứ hoàng tử () Chương 66: Độc Đấu La -- Độc Cô () Chương 67: Ngươi độc, không gì hơn () Chương 68: Đảo khách thành chủ! () Chương 69: Ba đại Phong Hào Đấu () Chương 70: Trở về, Sử Lai Khắc () Chương 71: Đường Tam thân thế! () Chương 72: Lực Chi Nhất Tộc Tộc () Chương 73: Chu Tước cái thứ hai Hồn () Chương 74: Bảy ngày thời gian! () Chương 75: Độc Đấu La - Độc Cô () Chương 76: Diệu Thủ Hồi Xuân, bắt () Chương 77: Học viện cung phụng -- () Chương 78: Không cần tiền linh dược! () Chương 79: Mọi người thực lực, () Chương 80: Cửu Bảo Lưu Ly Tháp! () Chương 81: Trần ca, ta cùng với ngươi () Chương 82: Tác Thác thành đấu giá () Chương 83: Đường môn ám khí! () Chương 84: Đấu giá hội chính thức () Chương 85: Vật này, ta muốn! () Chương 86: Thần bí trứng lớn! () Chương 87: Hắc ám một mặt! () Chương 88: Ngọc Trần tính toán! () Chương 89: Xấu bụng Ngọc Trần! () Chương 90: Bọ ngựa bắt ve, hoàng () Chương 91: Miêu nữ lai lịch! () Chương 92: Kiểm kê chiến lợi phẩm! () Chương 93: Trứng lớn phá xác, Hoàng () Chương 94: Xuất phát, Tinh Đấu đại () Chương 95: Một ngàn năm trăm năm () Chương 96: Thành đàn Nhân Diện Ma () Chương 97: Chém giết, Nhân Diện Ma () Chương 98: Gặp lại, Long Công Xà () Chương 99: Huyền Vũ võ hồn thứ () Chương 100: Đường Tam tuôn ra Ngoại () Chương 101: Gặp Long tộc Hồn Thú! () Chương 102: Thanh Long võ hồn - thứ () Chương 103: Rời đi Tinh Đấu đại () Chương 104: Huyền Quy gia tộc! () Chương 105: Hạo Thiên Chùy vs Huyền () Chương 106: Huyền Quy? Huyền Vũ hậu () Chương 107: Huyền Quy tông bí sự! () Chương 108: Lại đến Đấu Hồn tràng! () Chương 109: Hèn mọn nam nhân -- Bất () Chương 110: Đừng đánh ta! Ta chỉ () Chương 111: Bảy ngày thời gian trôi () Chương 112: Mạnh Y Nhiên, thực lực () Chương 113: Xuất phát, Huyền Quy tông! () Chương 114: Huyền Quy tông Tông chủ () Chương 115: Các ngươi cái này bảo () Chương 116: Huyền Quy tông bí địa! () Chương 117: Trong cấm địa pho tượng! () Chương 118: Tiếp cận thần khí tức! () Chương 119: Ngoại Phụ Hồn Cốt -- () Chương 120: Một tháng thời gian! () Chương 121: Sau một tháng, thực lực () Chương 122: Tái chiến, Bất Động () Chương 123: Ta hoài nghi tiểu tử ngươi () Chương 124: Khoảng cách cao cấp Hồn () Chương 125: Lam Điện Đấu La - Ngọc () Chương 126: Thanh Long võ hồn thứ () Chương 127: Hồn Kỹ -- Thương Long () Chương 128: Sau bảy ngày, bắt đầu () Chương 129: Thời gian đến! Chính () Chương 130: Thương Huy học viện, () Chương 131: Bắt đầu thi đấu! Thiên () Chương 132: Còn chưa bắt đầu liền () Chương 133: Vượt quá tưởng tượng () Chương 134: Già La đế quốc thực () Chương 135: Thi dự tuyển kết thúc! () Chương 136: Lần đầu gặp Sí Hỏa () Chương 137: Làm tiếp lựa chọn! Chín () Chương 138: Dị tượng lại nổi lên, () Chương 139: Âm hiểm tiểu nhân -- () Chương 140: Giờ đến phiên ta đi! () Chương 141: Tiến giai thi đấu bắt () Chương 142: Sử Lai Khắc học viện () Chương 143: Các ngươi tinh thần lực, () Chương 144: Tà Mâu Thánh Vương! () Chương 145: Tranh tài kết thúc, Sử () Chương 146: Đái Mộc Bạch thân thế! () Chương 147: Thánh vương truyền thừa! () Chương 148: Gặp lại Sí Hỏa học () Chương 149: Tinh La Hoàng Gia học viện () Chương 150: Hoàng Đấu chiến đội () Chương 151: Hai tên ngũ hoàn Hồn Vương! () Chương 152: Chân Long trảo, chấn nhiếp () Chương 153: Xuất phát, Cự Kiếm sơn! () Chương 154: Xếp hạng thi đấu quy () Chương 155: Tam đại đế quốc, vô () Chương 156: Sử Lai Khắc học viện () Chương 157: Đái Mộc Bạch vs Đái () Chương 158: Các ngươi tám cái, cùng () Chương 159: Hồn Lực hiện, mười () Chương 160: Tranh tài kết thúc, lấy () Chương 161: Bạch Hổ xuất thế! () Chương 162: Tà Mâu Thánh Vương thì () Chương 163: Bạch Hổ chín vạn năm () Chương 164: Truyền thừa phía sau Đái () Chương 165: Già La Thất Tinh học viện () Chương 166: Ám Hắc Thiết Giáp Long () Chương 167: Quyết ra thập cường! () Chương 168: Cái gì đế vương? ! Ta () Chương 169: Giải thi đấu chuẩn bị () Chương 170: Bảy ngày thời gian, đứng () Chương 171: Thập cường ở giữa () Chương 172: Sử Lai Khắc học viện () Chương 173: Những cái này tạp ngư, () Chương 174: Ngũ cường sinh ra! () Chương 175: Sử Lai Khắc học viện () Chương 176: Sí Hỏa học viện vs Thất () Chương 177: Hỏa Vũ thực lực! () Chương 178: Hệ thống kích hoạt, () Chương 179: Lấy được đến ban thưởng, () Chương 180: Quyết ra tam cường, rút () Chương 181: Rút thăm kết thúc, Võ () Chương 182: Thất Tinh chiến đội () Chương 183: Chiến đấu khai hỏa, () Chương 184: Tám cái Hồn Vương? ! () Chương 185: Chiến đấu bắt đầu, () Chương 186: Tứ thần thú võ hồn, () Chương 187: Như Ý Chi Bàn thứ năm () Chương 188: Cuồng nộ trạng thái! () Chương 189: Tam cường thi đấu kết () Chương 190: Khoảng cách giải thi đấu () Chương 191: Ngày mai, Ngọc Trần nhất () Chương 192: Không giống nhau Giáo () Chương 193: Trận chung kết bắt đầu! () Chương 194: 'Hoàng kim một đời' võ () Chương 195: Thái Sơ Trọng Đồng chi () Chương 196: Ba người võ hồn dung () Chương 197: Huyền Vũ thứ ba Hồn () Chương 198: Hệ thống kích hoạt, () Chương 199: Hạo Thiên Chùy hiện! () Chương 200: Tranh tài kết thúc, Sử () Chương 201: Hệ thống tuyển hạng, () Chương 202: 'Chân chính giải thi đấu () Chương 203: Hạo Thiên Đấu La, Đường () Chương 204: Lần nữa sử dụng tôn () Chương 205: Ngọc Trần vs Ngọc Khôn, () Chương 206: Thanh lý môn hộ! Ngọc () Chương 207: Trưởng Lão điện lộ () Chương 208: Loại độc này, thế gian () Chương 209: Hấp thu mười vạn năm () Chương 210: Tinh Đấu đại sâm lâm () Chương 211: Thiên Giác Nghĩ tả tí () Chương 212: Kết thúc, cũng là mang () Chương 213: Bắc Đẩu chiến đội () Chương 214: Tô Việt thân thế! () Chương 215: Một mảnh khác đại lục () Chương 216: Huyền Vũ thứ tư Hồn () Chương 217: Mười vạn năm Hồn Hoàn () Chương 218: Mười vạn năm Hồn Kỹ () Chương 219: Hệ thống kích hoạt, () Chương 220: Tiểu Cửu huyết mạch () Chương 221: Đối chiến, Hạo Thiên
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN