Đấu La : Đúc Lại Bản Thể Tông Vinh Quang Miễn phí

Đấu La : Đúc Lại Bản Thể Tông Vinh Quang

Tác giả:

Kim Triều Nhược Thị Đồng Lâm Tuyết

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đồng Nhân Đô Thị Huyền Huyễn Xuyên Không

Tình trạng:

Tạm ngưng - Chương 242

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 2 người đánh giá.

4.5

Đánh giá truyện

Đấu La đại lục người xuyên việt chuẩn bị nhãn, như Thần Vương Đường Tam song sinh võ hồn, song sinh võ hồn, bẩm sinh mãn hồn lực.

Nếu Lam Ngân Thảo có thể cùng Hạo Thiên Chùy đồng thời lấy song sinh võ hồn trạng thái xuất hiện là bởi vì có được Lam Ngân Hoàng huyết mạch, kia Băng Tằm đâu?

Xưa nay chưa từng có bản thể võ hồn linh hồn cùng Băng Tằm võ hồn đồng thời xuất hiện với một người chi thân, thức tỉnh bẩm sinh mãn hồn lực, Cực Bắc Chi Địa chuỗi đồ ăn nhỏ yếu nhất Băng Tằm đến tột cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng?

Mới nhất Chương 242: Chương 240 huyễn linh đừng rời khỏi ta

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1 bẩm sinh mãn hồn lực băng tằm võ hồn () Chương 2 linh thông cảnh tinh thần lực () Chương 3 na nhi () Chương 4 bạch ngân long thương () Chương 5 na nhi rời đi () Chương 6 ngũ cấp cơ giáp thiết kế sư () Chương 7 mộ thần đến ngạo lai thành () Chương 8 Đông hải thành () Chương 9 một linh bảy lão đại () Chương 10 khai giảng điển lễ () Chương 11 năm nhất nhất ban () Chương 12 chế tác cơ giáp () Chương 13 cổ nguyệt đã đến () Chương 14 ba tháng () Chương 15 buồn vại thịt bò () Chương 16 cẩu đồ vật nmsl () Chương 17 hắc đạo đại ca huyễn linh () Chương 18 bão cuồng phong () Chương 19 ba tháng sư sinh tình nghĩa () Chương 20 đến thêm tiền () Chương 21 năm nhất linh ban thành lập () Chương 22 cơ giáp cùng đấu khải () Chương 23 khiêu chiến ám kim khủng trảo hùng kế hoạch () Chương 24 tăng giá vô tội vạ () Chương 25 lãng tử quay đầu quý hơn vàng () Chương 26 tiến vào thăng linh Đài () Chương 27 ám kim khủng trảo hùng () Chương 28 ngoại phụ hồn cốt () Chương 29 thí nghiệm tinh thần lực () Chương 30 giúp giúp lão sư hảo sao () Chương 31 bản thể tông chủ () Chương 32 bái sư mục dã () Chương 33 linh uyên cảnh tinh thần lực song sinh võ hồn () Chương 34 thần thợ chấn hoa () Chương 35 xưa nay chưa từng có thiên tài () Chương 36 đột phá hồn tôn () Chương 37 xưa nay chưa từng có () Chương 38 rốt cuộc là ai sư tỷ () Chương 39 mộ hi ta sư đệ khẳng định là thiên tài () Chương 40 tạ giải vi tiểu phong ước chiến () Chương 41 lại nhập thăng linh Đài () Chương 42 a như hằng () Chương 43 đệ nhị khối ngoại phụ hồn cốt () Chương 44 bản thể tông mãng phu () Chương 45 phi nhân loại quái vật () Chương 46 phong long lĩnh vực () Chương 47 phản đối ép duyên nguyên bảo nhi () Chương 48 con sâu làm rầu nồi canh () Chương 49 phạm phải ngạo mạn chi tội vi tiểu phong () Chương 50 hoàng kim truyền linh sử a như hằng () Chương 51 đi trước minh Đô () Chương 52 bản thể tông gia nhập truyền linh tháp kế hoạch () Chương 53 truyền linh tháp phó tháp chủ mục dã tứ đại truyền linh sử bạch phong () Chương 54 kỳ nghỉ kết thúc () Chương 55 trước tiên bố cục () Chương 56 hứa tiểu ngôn () Chương 57 tân học kỳ () Chương 58 cường đại thiên nga võ hồn () Chương 59 đến từ cổ nguyệt nghi vấn () Chương 60 trang nộn lão bà () Chương 61 chỉ thích 18 tuổi () Chương 62 đi trước shrek thành () Chương 63 nằm vùng kế hoạch () Chương 64 bạch hàn anh cùng nguyên Ân dạ huy () Chương 65 bản thể tông trưởng lão () Chương 66 bảo hổ lột da () Chương 67 muôn đời chi cơ () Chương 68 kim sắc băng tằm () Chương 69 thánh linh Đấu la () Chương 70 tiến hóa phỉ thúy thiên nga võ hồn hung thú hồn cốt () Chương 71 trở lại Đông hải thành () Chương 72 Đường vũ lân bái sư thiên trạch () Chương 73 hư nữ nhân () Chương 74 Đường vũ lân đột phá () Chương 75 diệp anh lạc mất tích () Chương 76 thiên trạch cũng phải đi huyết thần quân đoàn () Chương 77 thiên hải liên minh đại bỉ () Chương 78 đến thiên hải thành () Chương 79 lại một cái đồ tham ăn () Chương 80 diệp anh đa cùng diệp tinh lan () Chương 81 bất quá như vậy () Chương 82 thùng cơm xưng hô tranh đoạt chiến () Chương 83 ngạo mạn thiếu nữ () Chương 84 trước tiên trận chung kết () Chương 85 quán quân tiền thưởng () Chương 86 hiệp nghị đánh cuộc () Chương 87 đến shrek thành () Chương 88 shrek bảy quái chọn lựa phương thức () Chương 89 muội muội tin tức () Chương 90 na nhi () Chương 91 một năm lúc sau () Chương 92 toàn liên bang đại bỉ tái chế () Chương 93 phó chức nghiệp quán quân cùng hồn sư cá nhân tái đối thủ () Chương 94 nháy mắt hạ gục nhạc chính lâm () Chương 95 vô lại chiến thuật () Chương 96 tìm tới môn nhạc chính lâm () Chương 97 tự thể võ hồn dung hợp kỹ nhật nguyệt đế quốc cuối cùng vinh quang () Chương 98 shrek bảy quái cuối cùng người được chọn () Chương 99 thăng cấp () Chương 100 thiếu niên tổ trận chung kết () Chương 101 lười biếng cơ hội () Chương 102 thi đấu bạo lãnh () Chương 103 quán quân khen thưởng () Chương 104 sử lai khắc học viện khảo thí () Chương 105 tuyết nữ Đấu la tô đồng () Chương 106 trăng bạc Đấu la () Chương 107 hoàng kim long huyết mạch () Chương 108 không ăn cơm Đường vũ lân () Chương 109 quái gở thiếu niên bạch nguyệt quang () Chương 110 tài nghệ triển lãm () Chương 111 nháy mắt hạ gục nhạc chính vũ () Chương 112 treo đầu dê bán thịt chó () Chương 113 dân cờ bạc tạ giải () Chương 114 vận mệnh () Chương 115 mãn phân nhập học () Chương 116 thiếu niên thiên tài bảng () Chương 117 tiếp thu thần thánh thiên sứ thẩm phán đi () Chương 118 vậy theo ta đi đi () Chương 119 khiêu chiến hồn linh tháp () Chương 120 hồn rèn thành công () Chương 123: khai giảng điển lễ () Chương 124: muốn chống đối lão sư () Chương 125: giá trên trời rèn cùng gãy xương ưu đãi () Chương 126: mục dã chất vấn () Chương 127: sống đến cẩu trên người phong vô vũ () Chương 128: tranh cử lớp trưởng () Chương 129: đại diễn võ trường () Chương 130: trước thanh tràng () Chương 131: cuối cùng chiến đấu () Chương 132: mạnh nhất mẫn công hệ hồn sư () Chương 133: đối chiến vũ ti Đóa () Chương 134: lớp trưởng huyễn linh () Chương 135: trốn học quyền () Chương 136: tiến hóa hồn linh () Chương 137: shrek thành cao cấp thăng linh Đài () Chương 138: hồn vương huyễn linh () Chương 139: Đường vũ lân yêu cầu () Chương 140: mười ba tuổi thánh thợ cấp đoán tạo sư () Chương 141: vu khống () Chương 142: giao dịch thành công () Chương 143: mười hai bộ ba chữ đấu khải () Chương 144: cùng năm 2 chiến đấu () Chương 145: giao lưu thi đấu () Chương 146: rèn luận bàn () Chương 147: rèn thái tinh () Chương 148: mấy cây búa sự tình () Chương 149: đoàn chiến mở màn () Chương 150: đỉnh quyết đấu () Chương 151: liều mạng () Chương 152: thần thánh thẩm phán () Chương 153: Đọa thiên sứ buông xuống () Chương 154: có người quen () Chương 155: tái kiến diệp anh lạc () Chương 156: trở lại Đông hải thành cuối kỳ khảo thí hủy bỏ () Chương 157: một cái buổi sáng kết thúc cuối kỳ khảo thí () Chương 158: làm sao bây giờ () Chương 159: cái gì mới là linh hồn () Chương 160: bốn tháng chiều sâu minh tưởng () Chương 161: tu la tràng () Chương 162: đêm sẽ nguyên Ân dạ huy () Chương 163: tinh la đại lục () Chương 164: thiên hải thành () Chương 165: xuất phát () Chương 166: lên thuyền () Chương 167: tinh la học viện hoàng gia () Chương 168: trang phục lộng lẫy tham dự () Chương 169: đến từ sử lai khắc học viện () Chương 170: nhiệt vũ () Chương 172: biển sâu thức tỉnh () Chương 173: mắc mưa liền phải xé xuống người khác dù () Chương 174: đều đừng nghĩ hảo quá () Chương 175: cho nhau tra tấn () Chương 176: trực diện hung thú () Chương 177: võ hồn lần hai thức tỉnh! () Chương 178: phân phối hồn cốt () Chương 179: Đường vũ lân đệ nhị giai đoạn đặc huấn () Chương 180: tinh la đại lục () Chương 181: tà hồn sư tập kích hồn đạo đoàn tàu () Chương 181 toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh đại tái () Chương 182 thậm chí không muốn bồi ta tham gia thi đấu () Chương 183 thi đấu trận đầu trước đánh Đường vũ lân () Chương 184 đưa tới cửa mang vân nhi () Chương 185 mang nguyệt viêm () Chương 186 đánh đố () Chương 187 long kẻ điên long nhảy () Chương 188 tám đại thiên vương () Chương 189 đợt hai cá nhân tái rút thăm () Chương 190 chú định shrek bảy quái () Chương 191 cá nhân tái rút thăm () Chương 192 thánh long Đấu la ân từ () Chương 193 vũ ti Đóa chiến long nhảy () Chương 194 diệp tinh lan chiến mang nguyệt viêm () Chương 196: Đẩy thư () Chương 195 nghiền áp () Chương 196 thi đấu vòng tròn kết thúc () Chương 197 thăng cấp tái () Chương 198 cổ long trấn áp tinh la cường giả () Chương 199 kỳ lân Đấu la đồng vũ () Chương 200 năm màu kỳ lân châu () Chương 201 ‘ chỉ điểm ’ tô thanh mặc () Chương 202 tạ giải chiến lâm tam () Chương 203 tạ giải muốn thắng () Chương 204 tinh la đế quốc sỉ nhục () Chương 205 quyết tâm () Chương 206 vũ ti Đóa mười vạn năm hồn linh () Chương 207 kéo thời gian () Chương 208 trêu chọc tư mã tiên () Chương 209 vũ ti Đóa chiến long nhảy () Chương 210 tương lai thuộc về chúng ta () Chương 211 tác muốn năm màu kỳ lân châu () Chương 212 đắn đo tô thanh mặc () Chương 213 tác muốn hoàng hậu () Chương 214 cười mặt Đấu la hồ kiệt () Chương 215 đoàn chiến trận chung kết () Chương 216 vô địch () Chương 217 thần thợ ân từ () Chương 218 trước tiên rời đi long cốc bí cảnh Đường vũ lân () Chương 219 băng long vương cánh tay phải cốt () Chương 220 đại tranh chi thế () Chương 221 một năm () Chương 222 trở lại Đấu la đại lục () Chương 223 cuối cùng một khối hồn cốt () Chương 224 shrek bảy quái! () Chương 225 hoàng kim chi lộ () Chương 226 cấm kỵ nơi
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN