Đấu La: Huyết Mạch Không Đủ? Đầu Óc Tới Thấu Miễn phí

Đấu La: Huyết Mạch Không Đủ? Đầu Óc Tới Thấu

Tác giả:

Tiểu Lưu Lai Báo Đáo

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Cổ Đại Đồng Nhân Huyền Huyễn

Tình trạng:

Tạm ngưng - Chương 266 cái này liền kêu làm chiến thuật

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 5 người đánh giá.

5.2

Đánh giá truyện

Xuyên qua Đấu La đại lục, Long Vương truyền thuyết thời kỳ, không có nghịch thiên huyết mạch làm sao bây giờ?

“Huyết mạch không đủ? Đầu óc tới thấu!” Từ uyên cấp ra chính mình đáp án.

Đây là một cái huyết mạch tối thượng thế giới, phàm là cùng huyết mạch dính dáng đều phải bị kia vàng bạc Long Vương áp chế.

Chính là vứt bỏ huyết mạch, nào con đường lại có thể đi đến cực hạn đâu......

Có một ngày, dùng đầu óc tu luyện từ uyên khai phá ra một môn hấp thu huyết mạch chi lực chuyển hóa tự thân khí huyết bí thuật.

Nhìn kim long huyết mạch mênh mông đường vũ lân, hắn không tự giác chảy xuống nước miếng.

“Huynh đệ, ngươi thơm quá ~~~”

Mới nhất Chương 266 cái này liền kêu làm chiến thuật

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 146 thật lớn! () Chương 184 từ học đệ ngươi này thân thể quá hư ~ () Chương 243 bản thể tông căn bản () Chương 231 khải hàng chuẩn bị lần hai thức tỉnh () Chương 162 tam sinh võ hồn! () Chương 1 ta đầu óc () Chương 2 từ thịnh quần Ổn () Chương 3 tương lai lộ tuyến () Chương 4 võ hồn đặc tính giải thích nghi hoặc () Chương 5 từ uyên chân chính ưu thế () Chương 6 đệ nhất hồn linh xác định () Chương 7 cực hạn con đường () Chương 8 mục dã vi sư () Chương 9 bản thể bí pháp () Chương 10 phó chức nghiệp lựa chọn () Chương 11 quyết định () Chương 12 từ uyên nghi hoặc () Chương 13 mai phục hạt giống () Chương 14 bị kích thích vận mệnh () Chương 15 thiên cổ đông phong tiểu tiểu thất cấp không đáng để lo () Chương 16 ngoài ý muốn ra đời ngũ hành thương linh () Chương 17 luyện hóa hồn linh! hồn sư! () Chương 18 đệ nhất hồn kỹ () Chương 19 từ thịnh quần quy hoạch () Chương 20 khi nào tham gia khảo thí () Chương 21 từ uyên bình cảnh () Chương 22 chính mình khai phá công pháp () Chương 23 từ uyên trận đầu chiến đấu () Chương 24 săn giết thời khắc! () Chương 25 thương linh tiến hóa chỗ tốt () Chương 26 shrek khảo hạch () Chương 27 ba ngàn năm đại địa ma tê () Chương 28 thái nguyệt nhi () Chương 29 lòng tham () Chương 30 đại não võ hồn thiên hướng () Chương 31 từ lạp trí () Chương 32 nuốt thiên thực mà đại pháp () Chương 33 không gian thuộc tính () Chương 34 hư hóa ngượng ngùng ta khắc chế ngươi () Chương 35 tám quan () Chương 36 từ uyên dã tâm () Chương 37 âm mưu luận () Chương 38 ta đầu óc tương đối hảo sử () Chương 39 võ hồn tồn tại vấn đề () Chương 40 võ hồn phân liệt kế hoạch () Chương 41 thành thần chi cơ! () Chương 42 hải thần các trung ngộ đạo () Chương 43 từ uyên ta tìm được rồi người khổng lồ bả vai! () Chương 44 chấn hoa kiến nghị () Chương 45 cô đọng khí huyết () Chương 46 hai tháng rưỡi tinh thần lực tăng lên () Chương 47 từ uyên đệ nhị chỉ hồn linh () Chương 48 hai cái ‘ bình thường ’ hồn kỹ () Chương 49 khí huyết khế ước () Chương 50 bản thể tông tân thời đại () Chương 51 vạn năm hồn linh như thế nào ra đời () Chương 52 tinh thần lực tu luyện pháp môn () Chương 53 hồn linh là gánh nặng cũng là phụ trọng () Chương 54 chẳng lẽ không thể sao () Chương 55 khảo hạch nội dung () Chương 56 ngươi cấm ta ta cấm ngươi thực công bằng! () Chương 57 kinh nghiệm bao () Chương 58 cảnh trong mơ không gian diệu dụng hai năm rưỡi () Chương 59 đã có phân liệt chi thật lại vô danh phân () Chương 60 từ uyên tu luyện () Chương 61 cổ nguyệt phong ấn () Chương 62 đại bá chuẩn bị kinh hỉ () Chương 63 lấy giấy vì hồn linh () Chương 64 thiếu niên tổ vs thượng một lần thanh niên tổ quán quân thế lực ngang nhau () Chương 65 cái gì thế lực ngang nhau đây là nghiền áp cục! () Chương 66 thiên băng vũ trời cao () Chương 67 Đường vũ lân khiêu chiến () Chương 68 ngươi đối hắn cường đại hoàn toàn không biết gì cả () Chương 69 cổ nguyệt một trận chiến này ta không đánh () Chương 70 cổ nguyệt làm đế thiên hùng quân đi thăm dò thử () Chương 71 huynh đệ ngươi thơm quá a () Chương 72 hắn phó chức nghiệp ‘ chỉ có ’ tam cấp () Chương 73 xin lỗi giao dịch vô pháp tiến hành () Chương 74 thỉnh phật tổ ngủ say () Chương 75 cuối cùng bố trí () Chương 76 ngươi đã có lấy chết chi đạo! () Chương 77 dung hợp ám kim khủng trảo () Chương 78 lão Đường ngủ say rèn bắt đầu () Chương 79 ngàn rèn nhất phẩm () Chương 80 gia hỏa này khi nào như vậy có thể nhịn () Chương 81 phụ thân tư liệu () Chương 82 hồn linh tháp () Chương 83 cơ giáp nam nhân lãng mạn () Chương 84 toàn thiên rèn tạo khủng bố như vậy () Chương 85 trở lên hải thần đảo vân minh () Chương 86 thượng giá cảm nghĩ () Chương 87 bái sư () Chương 88 đương thời đỉnh chuẩn thần theo đuổi () Chương 89 giờ khắc này ta chính là này phiến không gian chúa tể! () Chương 90 ai u ngươi làm gì () Chương 91 hướng tháp xông lên! () Chương 92 từ uyên: () Chương 93 ăn ý phối hợp () Chương 94 từ uyên lựa chọn () Chương 95 ta đại não ở ngươi phía trên! () Chương 96 yêu yêu mưu kế () Chương 97 thành thần con đường () Chương 98 có gì sai () Chương 99 huyễn tinh tuyệt () Chương 100 nhân tiểu thất đại Đường vũ lân () Chương 101 vân minh thông tri con bướm cánh () Chương 102 thời đại thiên kiêu () Chương 103 lần đầu gặp mặt () Chương 104 đệ nhất khóa () Chương 105 tràn đầy đều là hàng khô () Chương 106 đều lui ra phía sau ta muốn bắt đầu trang bức () Chương 107 cơ giáp hiện trạng () Chương 108 đối cơ giáp chờ mong () Chương 109 tinh vũ () Chương 110 lần đầu tiên thao tác cơ giáp () Chương 111 đoạt thiếu () Chương 112 đây mới là cơ giáp! () Chương 113 tranh cử bắt đầu () Chương 114 tận tình mà lấy lòng ta đi! () Chương 115 năm người liên minh trực diện từ uyên () Chương 116 vững vàng áp chế () Chương 117 còn có hy vọng sao () Chương 118 nguyên lai bình thường chỉ là chúng ta () Chương 119 lại thay đổi! () Chương 120 này một thương thực kinh diễm! () Chương 121 phương nguyên trấn thần bia () Chương 122 còn có ai! () Chương 123 thiên nguyên bút mệt mỏi () Chương 124 đại bá tin tức () Chương 125 phân liệt phương án () Chương 126 lớp trưởng ngươi tinh lực cũng quá tràn đầy đi () Chương 127 ngươi muốn những cái đó thất bại ngàn rèn kim loại () Chương 128 ít như vậy () Chương 129 thiên địa vì lò () Chương 130 ta chất từ uyên có thần thợ chi tư () Chương 131 lệnh dòng người hạ hâm mộ nước miếng () Chương 132 lắng đọng lại () Chương 133 ngắn hạn quy hoạch () Chương 134 na nhi ngươi là của ta thần () Chương 135 tự tin Đường vũ lân () Chương 136 thích ứng tái () Chương 137 buồn khổ huyễn tinh () Chương 138 còn có so từ uyên càng mãnh () Chương 139 tất cả đều là ngũ cấp () Chương 140 một lần vững vàng duy tu () Chương 141 khống chế toàn cục cảm giác () Chương 142 giấu mối dưỡng thế () Chương 143 cường công hệ không cần có đầu óc () Chương 144 shrek ngoại viện học tập tấu () Chương 145 nguyên ân đêm huy nhất định là thế giới này điên rồi () Chương 147 chân chính song sinh võ hồn () Chương 148 kỳ khai đắc thắng! () Chương 149 khắc chế () Chương 150 tới chiến! () Chương 151 quyết chiến bắt đầu! () Chương 152 từ uyên không có chế tác đấu khải Ổn lạp ổn lạp ~~~ () Chương 153 từ uyên hóa thành quang () Chương 154 thương phá trời cao () Chương 155 từ thịnh quần trở về () Chương 156 giấy hồn linh () Chương 157 nhị hồn kỹ thu nhận sử dụng () Chương 158 đánh sâu vào linh rèn! () Chương 159 sang sinh linh rèn tuyệt tiến hóa () Chương 160 võ hồn phân liệt () Chương 161 thiên thần giao cảm () Chương 163 sinh linh chi kim () Chương 164 bổ bổ lại bổ điên cuồng bổ () Chương 165 rốt cuộc có cái bút dạng () Chương 166 cuối kỳ () Chương 167 mượn hoa hiến phật () Chương 168 tịch thu cái tịch mịch () Chương 169 kẻ bắt cóc say xe () Chương 170 ôn dịch sứ giả () Chương 172 khảo hạch biến động () Chương 171 lục quang () Chương 173 bên trong xe tán gẫu tân ý nghĩ () Chương 174 hợp lý vận dụng ưu thế () Chương 175 thiên định sao trời hồn sư học viện () Chương 176 xem tinh đài () Chương 177 xem tinh đài lai lịch () Chương 178 sao trời cơ giáp () Chương 179 mọi người duyên pháp () Chương 180 sao trời chi lực trung sức sống () Chương 181 rèn bắt đầu () Chương 182 liên tiếp linh rèn () Chương 183 tam bảo thành () Chương 185 từ uyên như vậy có tiền () Chương 186 nguyên tố chi hải () Chương 187 từ uyên đấu khải ý nghĩ () Chương 188 quen tay hay việc () Chương 189 cường thế từ uyên () Chương 190 kịch liệt giao phong nhật nguyệt hoàng gia chiến đội đội hình () Chương 191 thiên hổ () Chương 192 hành hung () Chương 193 xỏ xuyên qua thiên địa một kích () Chương 194 học tỷ ta muốn vào đi () Chương 195 thiên nguyên bút võ hồn ý nghĩa () Chương 196 ngũ hành diễn biến () Chương 197 mười năm nội tất thành cực hạn! () Chương 198 từ uyên sầu lo () Chương 199 xem tinh đài ảo diệu () Chương 200 hồn vương! () Chương 201 vân minh tiểu lớp học nhập học lạp () Chương 202 siêu việt từ uyên sắp tới! () Chương 203 tạ giải thỉnh cầu () Chương 204 khặc khặc khặc tất cả đều bắt lại nghiên cứu () Chương 205 tâm tưởng sự thành () Chương 206 huyết ma () Chương 207 huyết ma năng lực () Chương 208 ta mới là tông chủ! () Chương 209 nguyệt hoa tẩy lễ kỳ ngộ () Chương 210 liền ăn mang lấy () Chương 211 đánh sâu vào hoàn mỹ hợp kim! () Chương 212 hủy diệt sau lại tân sinh () Chương 213 sinh linh chi kim hiệu quả () Chương 214 đột phá trở về () Chương 215 bạo động kỳ trung cấp thăng linh Đài () Chương 216 năm đó chân tướng () Chương 217 truyền linh tháp xấu xa () Chương 218 vận may liên tục nguyên ân đêm huy () Chương 219 toàn lực bùng nổ từ uyên () Chương 220 hội hợp () Chương 221 từ trí điều tra quá tà hồn sư () Chương 222 lại lần nữa nhắc nhở () Chương 223 đá quán
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN