Đấu La Tội Phạm: Bắt Đầu Tay Đẩy Phong Hào Đấu La Miễn phí

Đấu La Tội Phạm: Bắt Đầu Tay Đẩy Phong Hào Đấu La

Tác giả:

Mộng Vô Hồi Âm

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đồng Nhân

Tình trạng:

Tạm ngưng - Chương 200 chung cuộc tu tiên thịnh thế

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 3 người đánh giá.

6.3

Đánh giá truyện


Năm đó, Thẩm Thiên ngự xuất quan, sau lưng truyền đến gầm lên một tiếng.

“Lam Ngân quấn quanh!” Thẩm Thiên ngự: ??? Tu tiên 3 năm, ngươi nói cho ta biết đây là Đấu La? Sau đó Thẩm Thiên ngự hiểu, Đấu La tốt!

Huyền huyễn cống thoát nước, ta một cái Kim Đan chẳng phải là cạc cạc loạn giết? Một đời Đấu La tội phạm, đột nhiên xuất hiện!

Năm đó, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong, Thẩm Thiên người đánh xe xé độc Đấu La Độc Cô Bác.

Năm đó, Thẩm Thiên ngự đơn thương độc mã, giết vào thiên Đấu Hoàng cung, cướp đi giả trang Thái tử Thiên Nhận Tuyết.

Năm đó, Vũ Hồn Điện bên trong, một cây đao gác ở Bỉ Bỉ Đông trên cổ.

Năm đó Hải Thần đảo bên trên, Thẩm Thiên ngự nộ trảm hải thần truyền thừa, tuyên bố đơn đấu toàn bộ Thần Giới!

Năm đó......

Bỗng nhiên thu tay, Thẩm Thiên ngự đã giết xuyên qua toàn bộ Đấu La Thần Giới!


Tiểu thuyết từ mấu chốt: Đấu La tội phạm: Bắt đầu tay đẩy Phong Hào Đấu La không pop-up, Đấu La tội phạm: Bắt đầu tay đẩy Phong Hào Đấu La txt toàn tập download, Đấu La tội phạm: Bắt đầu tay đẩy Phong Hào Đấu La chương mới nhất đọc


Mới nhất Chương 200 chung cuộc tu tiên thịnh thế

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1 tu tiên 3 năm ngươi nói cho ta biết đây là Đấu la () Chương 2 chưa ăn cơm sao dùng điểm kình a! () Chương 3 phong hào Đấu la không gì hơn cái này () Chương 4 tay đẩy phong hào Đấu la () Chương 5 Đường tam đã bị ta giết () Chương 6 hành hung hoàng kim thánh long () Chương 7 các ngươi muốn chết như thế nào () Chương 8 hạo thiên Đấu la hiện thân () Chương 9 loạn phi phong chùy pháp () Chương 10 hạo thiên cửu tuyệt đại tu di chùy () Chương 11 chật vật không chịu nổi hạo thiên Đấu la () Chương 12 dung hợp băng hỏa long vương () Chương 13 chí thánh Âm dương bảo Điển () Chương 14 buông xuống shrek học viện () Chương 15 ta chấp ngươi một tay () Chương 16 Đừng giả bộ ngủ! tỉnh! () Chương 17 Đường tam quỳ xuống học chó sủa! () Chương 18 ngươi cũng không muốn hồn thú thân phận lộ ra ánh sáng a () Chương 19 ngươi đang uy hiếp tiểu gia () Chương 20 tuyết dạ đại đế sợ tè ra quần () Chương 21 tiểu vũ mất tích trần tâm đến () Chương 22 kiếm của ngươi quá nương môn () Chương 23 Đánh nhau liền đánh nhau ngươi niệm cái gì thơ a! () Chương 24 cái này đầy trời tai nạn thế nào đến phiên ta () Chương 25 thiên nhận tuyết ta tới dạy ngươi tu tiên () Chương 26 luyện hóa hải thần thần hồn () Chương 27 tiểu tuyết cảm nhận được tiên pháp cường đại sao () Chương 28 thiên nhận tuyết thỏa hiệp () Chương 29 cùng thiên nhận tuyết giao lưu tiên pháp () Chương 30 Đến lam Điện phách vương long tông () Chương 31 nhất kích thuấn sát trăm tên hồn thánh () Chương 32 lam Điện phách vương long không gì hơn cái này () Chương 33 lấy ra a chân long cửu quan () Chương 34 lam Điện phách vương long tông diệt môn () Chương 35 thân phận bại lộ () Chương 36 thiên nhận tuyết nguy cơ () Chương 37 flanders liễu nhị long trữ phong trí chết! () Chương 38 chém giết kiếm đạo trần tâm () Chương 39 rút lui thất bảo lưu ly tông () Chương 40 Đường tam trốn vào trong hầm phân! () Chương 41 cổ dong xuống Địa ngục cùng trần tâm gặp mặt a () Chương 42 hạo thiên Đấu la có thể nào trốn vào hố phân () Chương 43 lão nương vô địch thiên hạ cần ngươi dạy cái gì () Chương 44 nắm băng bích Đế hoàng bọ cạp () Chương 45 băng Đế ta siêu chủ động! () Chương 46 tuyết đế băng nhi ngươi cùng nam nhân () Chương 47 khuê mật tốt chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề () Chương 48 băng tuyết nhị đế đối chiến thẩm thiên ngự () Chương 49 nam nhân của ta không tới phiên ngươi chỉ trỏ () Chương 50 diệt sát titan tuyết ma vương () Chương 51 vây giết thiên nhận tuyết () Chương 52 phẫn nộ sát thiên Đấu tam giáo ủy () Chương 53 ngọc tiểu cương yên tâm làm thái giám a! () Chương 54 hủy diệt ballack vương quốc () Chương 55 long tủy hoàng quỳnh bước vào nguyên anh () Chương 56 bỉ bỉ Đông nam nhân ngươi đưa tới chú ý của ta () Chương 57 nếu không phải ngươi là tiểu tuyết mẹ đẻ ta sẽ điêu ngươi () Chương 58 một quyền đánh nổ bỉ bỉ Đông () Chương 59 bỉ bỉ Đông những năm này nhẫn nại rất khổ cực a () Chương 60 lấy thân thể phàm nhân sánh vai thần minh () Chương 61 thiên nhận tuyết rời xa cái kia xà hạt nữ nhân () Chương 62 miểu sát ngọc thiên hằng cùng Độc cô nhạn () Chương 63 diệp linh linh thể chất thức tỉnh () Chương 64 bỉ bỉ Đông ta sẽ đích thân giết ngọc tiểu cương () Chương 65 ngọc tiểu cương cầu xin tha bỉ bỉ Đông thống hạ sát thủ () Chương 66 băng tuyết nhị đế không đứng đắn () Chương 67 người tại hạo thiên tông diệt môn đang tiến hành () Chương 68 năm đánh một thảm tao phản sát! () Chương 69 hạo thiên tông đại lục xoá tên () Chương 70 băng nhi tuyết nhi hai người các ngươi sốt () Chương 71 băng tuyết nhị đế mới gặp thiên nhận tuyết () Chương 72 bỉ bỉ Đông bịt quá cực khổ! () Chương 73 không cho phép ngươi cùng bỉ bỉ Đông có dây dưa () Chương 74 diệp linh linh nho nhỏ luyện khí tu sĩ mà thôi () Chương 75 tiểu vũ có loại dự cảm bất tường () Chương 76 một chưởng vỗ chết mã hồng tuấn () Chương 77 tiểu vũ hiện thân đánh gãy Đường hạo một tay () Chương 78 một tay bóp nát thái thản cự vượn () Chương 79 hiến tế Đi qua tiểu gia đồng ý sao () Chương 80 thiên thanh ngưu mãng chết thảm hề hề xích vương () Chương 81 gấu quân vạn yêu vương cứu ta! () Chương 82 Để ngân long vương đi ra gặp tiểu gia () Chương 83 thú thần đế thiên phẫn nộ () Chương 84 tru tiên kiếm khí nộ giết hải mâu Đấu la () Chương 85 ta đế thiên chính là chết cũng sẽ không cúi đầu thần phục () Chương 86 cổ nguyệt na ngươi cho ta là chim non sao () Chương 87 cổ nguyệt na ngươi hủy bản vương hết thảy! () Chương 88 hút khô sinh mệnh hồ nước cướp đi cổ nguyệt na () Chương 89 tuyển tiểu vũ vẫn là thiên mộng băng tằm () Chương 90 Đến từ đại phòng bộ ngực rộng lớn () Chương 91 tam nữ liên thủ chiến thiên ngự () Chương 92 không có ngươi gió mát thật sự rất khó chịu () Chương 93 chủ nhân mệnh lệnh vĩnh viễn tuân theo () Chương 94 cùng băng Đế hiện trường bày ra tu tiên () Chương 95 cổ nguyệt na nhất tuyến thiên long thể () Chương 96 toàn bộ hút khô () Chương 97 chủ nhân thỉnh trừng phạt ta đi () Chương 98 trừng phạt tiểu vũ ninh vinh vinh tính toán () Chương 99 một chưởng vỗ chết trà xanh ninh vinh vinh () Chương 100 gặp lại bỉ bỉ Đông bước vào cung phụng điện () Chương 101 nghiền ép lục đại cung phụng một kiếm đánh bại thiên Đạo lưu () Chương 102 thiên Đạo lưu chúng ta mỗi người một lời () Chương 103 Đế thiên chuẩn bị phát động thú triều a () Chương 104 tẩu hỏa nhập ma bỉ bỉ Đông () Chương 105 Đưa tới cửa tiểu mẫu long () Chương 106 cổ nguyệt na đặc thù đam mê () Chương 107 tự tin Đái mộc bạch () Chương 108 khí cấp bại phôi sau đánh lén () Chương 109 chu trúc thanh quyết định () Chương 110 chu trúc thanh cắt xén Đái mộc bạch () Chương 111 giáo hoàng miện hạ muốn giáo huấn ta () Chương 112 bỉ bỉ Đông buông tha ta chứ () Chương 113 chúng nữ xa luân chiến thiên ngự () Chương 114 vương thu nhi ta muốn ngươi dạy ta tu tiên () Chương 115 từ trong miệng là được rồi () Chương 116 trừng phạt bỉ bỉ Đông quất bạch hổ () Chương 117 hồ liệt na chẳng lẽ đang trộm người () Chương 118 biết hay không 2 lần vui sướng hàm kim lượng a () Chương 119 vận mệnh tiếp dẫn thú triều đột kích () Chương 120 một kiếm trấn áp thú triều () Chương 121 thiên sứ thần kiểm tra buông xuống () Chương 122 lại đến tinh Đấu Đại sâm lâm () Chương 123 Đế thiên bị điên rất triệt để () Chương 124 bỉ bỉ Đông bị đồ đệ thấy được () Chương 125 lão sư thuyết phục đồ đệ đồng tu tiên pháp () Chương 126 xuất phát hải thần đảo () Chương 127 cướp tam nhi đầu người () Chương 128 có lỗi với tam ca ta là của chủ nhân sủng vật () Chương 129 chín hoàn cùng nổ bại hoàn toàn Đường hạo () Chương 130 một ngón tay diệt sát tiểu vũ () Chương 131 sóng cessy buông xuống bảy thánh trụ toàn diệt () Chương 132 hải thần tia sáng nghiền ép sóng cessy () Chương 133 sát lục chi vương hiện thân tu la ma kiếm chạy trốn () Chương 134 kiếm diệt Đường hạo () Chương 135 hải thần buông xuống () Chương 136 chỉ là hải thần không gì hơn cái này () Chương 137 sóng cessy vẫn chặt đứt truyền thừa () Chương 138 quyền nát poseidon () Chương 139 song thần vị kế hoạch () Chương 140 bản vương tuyệt không làm cẩu () Chương 141 Đường tam quá nhanh! () Chương 142 bi thảm nhật nguyệt đế quốc () Chương 143 Đánh con thì cha tới () Chương 144 tinh thần huyễn cảnh một kiếm trảm chúng thần () Chương 145 truyền đạo nhật nguyệt đại lục () Chương 146 long cốc thế giới () Chương 147 long thần long hồn () Chương 148 Đại lục thế cục biến hóa () Chương 149 một buổi sáng đột phá nhập hóa thân () Chương 150 cổ nguyệt na một đánh hai () Chương 151 thiên nhận tuyết thành thần () Chương 152 quan gia lăng đại chiến () Chương 153 thiên sứ cùng la sát () Chương 154 cường thế trở về () Chương 155 hành hung Đường tam () Chương 156 vô năng cuồng nộ tiểu ma cà bông () Chương 157 không phải là điên rồi đi! () Chương 158 tiểu vũ hình hồn cụ diệt () Chương 159 Đường tam thân tử đạo vẫn () Chương 160 nửa bước thần vương cảnh () Chương 161 kiếm trảm poseidon () Chương 162 phục sinh thần quang () Chương 163 Ác chiến thiên nhận tuyết () Chương 164 thiên nhận tuyết muốn cho lão công sinh con () Chương 165 bỉ bỉ Đông ta nhất định có thể mang thai () Chương 166 phó doanh xin hàng () Chương 167 mẫu nữ hoà giải () Chương 168 bây giờ biết giả ngây thơ cầu xin tha () Chương 169 vực sâu vị diện đột kích () Chương 170 hủy diệt vị diện chi chủ () Chương 171 vực sâu thánh quân buông xuống () Chương 172 thôn phệ vực sâu năng lượng () Chương 173 Đại chiến vực sâu vị diện () Chương 174 ngươi chết ta liền yên tâm () Chương 175 bọn chuột nhắt đi ra nhận lấy cái chết () Chương 176 quyền diệt vực sâu thánh quân () Chương 177 giao cho ngươi tới xử lý () Chương 178 vị trí mới chi chủ () Chương 179 mang theo chúng nữ trèo lên thần giới () Chương 180 tam giới thẩm phán chi kiếm () Chương 181 tu la thần mưu đồ () Chương 182 bỉ bỉ Đông nghiền ép phá hư thần () Chương 183 cổ nguyệt na treo lên đánh dung niệm băng () Chương 184 la sát liên trảm ba thần () Chương 185 ta chỉ dạy ngươi một lần () Chương 186 Đến từ thiên sứ thẩm phán () Chương 187 tạp điểm trở về () Chương 188 tiễn đưa Đường tam một cái tiểu lục con rùa () Chương 189 vung lên kim long vương bạo tinh () Chương 190 ngươi không được qua đây a () Chương 191 hành hung đỏ thẫm mẫu thân () Chương 192 ai dám giết người thừa kế của ta () Chương 193 huyết mạch tước đoạt () Chương 194 tru tiên kiếm trận () Chương 195 long thần sinh ra () Chương 196 hủy diệt chi thần triệt để điên cuồng () Chương 197 sáng sinh chi lực () Chương 198 Độ kiếp thành tiên () Chương 199 thiên đạo hóa thân tiểu ma cà bông () Chương 200 chung cuộc tu tiên thịnh thế
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN