Đấu La: Từ Võ Hồn Thời Chi Trùng Bắt Đầu Miễn phí

Đấu La: Từ Võ Hồn Thời Chi Trùng Bắt Đầu

Tác giả:

Kỳ Giải

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đồng Nhân Xuyên Không

Tình trạng:

Đang ra - Chương 200

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 4 người đánh giá.

9.5

Đánh giá truyện

Quỷ bí chi chủ bên trong Xảo Trá Chi Thần

Đấu La đại lục thâu đạo giả

Đấu Phá Thương Khung đạo hỏa nhân

So vực ngoại tà tộc còn quỷ dị Thiên Tôn......

Nhìn trước mắt Đường Tam, Amon tự hỏi muốn hay không trộm hắn thứ sáu hồn kỹ.

[ Xuyên thẳng qua thế giới, trạm thứ nhất Đấu La, nhân vật chính là dung hợp Amon phân thân người xuyên việt, Đấu La, Đấu Phá, Đại Chúa Tể...... ]
Mới nhất Chương 200:

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 01: Không hàng nữ nhi () Chương 02:: Xuân qua hạ đến thu lại đông () Chương 3: : Nhân loại () Chương 4: Vị bạn học này, ngươi cũng không muốn...... () Chương 5: Tiểu thâu vụng trộm trộm tiểu thâu trộm được đồ vật () Chương 6: Mời () Chương 7: Mã Văn nữ sĩ () Chương 8: Phân thân () Chương 9: A Mông bọn họ () Chương 10: Tự sáng tạo hồn kỹ () Chương 11: Đệ nhất hồn hoàn lựa chọn () Chương 12: Tích Lâm Sơn Mạch () Chương 13: Băng Nguyên Lang () Chương 14: Hỏa Diễm Sử Lai Mỗ () Chương 15: Siêu việt niên hạn hồn hoàn () Chương 16: Amon, đến chiến! () Chương 17: Ước chiến () Chương 18: Lôi Minh Chi Âm () Chương 19: Cáo biệt () Chương 20: Đệ nhị hồn hoàn cùng thẻ bug () Chương 21: Đạo tặc () Chương 22: Thiết Tâm Thành () Chương 23: Vidal () Chương 24: Phá nhà người phóng khoáng () Chương 25: Vidal mục đích () Chương 26: Bắc Địa Học Viện hiện trạng () Chương 27: Phong Hành Hổ () Chương 28: Vô Mục Xà () Chương 29: Biết trước tương lai () Chương 30: Trả thù () Chương 31: Chém bạch xà () Chương 32: Tấn thăng Hồn Tôn () Chương 33: Kinh nghi () Chương 34: Amon hồn thứ ba kỹ () Chương 35: Chiến đấu kết quả () Chương 36: Bị cự tuyệt () Chương 37: Walter () Chương 38: Bái sư () Chương 39: Tiết 1 () Chương 40: Nhập học () Chương 41: Thù lao () Chương 42: Ngọc Tân Tuyết () Chương 43: Lôi đài chiến () Chương 44: Bộ giáp dày nhất () Chương 45: Băng cùng Hỏa () Chương 46: Nham Tẫn đề nghị () Chương 47: Alicia () Chương 48: Romil () Chương 49: Không cách nào đánh tan phòng ngự () Chương 50: Ngươi cái này đơn phiến kính mắt, xấu phát nổ () Chương 51: Thuẫn cùng Kiếm Thuẫn () Chương 52: Ngoa nhân () Chương 53: Phía sau màn () Chương 54: Bồi thường chi tiêu () Chương 55: Sử Lai Mỗ, Sử Lai Mỗ () Chương 56: Walter an bài () Chương 57: Miệng núi lửa () Chương 58: Hồn Tôn Nham Tẫn () Chương 59: Đệ tứ hồn hoàn mục tiêu () Chương 60: Làm tròn lời hứa () Chương 61: Đội viên danh sách () Chương 62: Chúng ta phía trước () Chương 63: Đào thải một người () Chương 64: Lại thẻ một cái bug () Chương 65: Walter yêu cầu () Chương 66: Tuyển bạt thi đấu kết thúc () Chương 67: Đãng Hồn sơn mạch () Chương 68: Nhiếp Hồn Quỷ () Chương 69: Ti tuyến khôi lỗi () Chương 70: Đạo Hỏa Nhân () Chương 71: Vũ Hồn Điện khách đến thăm () Chương 72: Trao đổi ích lợi () Chương 73: Cừu địch () Chương 74: Phong khởi () Chương 75: Ai làm chính tuyển () Chương 76: Hai đối với bảy () Chương 77: Hai đao () Chương 78: Tiên thảo đồ giám () Chương 79: Độc Cô Bác () Chương 80: Giải độc phương pháp () Chương 81: Amon cũng là có yêu tình đó a () Chương 82: Âm thầm đánh dấu bảng giá () Chương 83: Viêm Vương Long () Chương 84: Nhiệt năng cách trở () Chương 85: Gặm dưa () Chương 86: Ăn cỏ () Chương 87: Bắc Địa chi mưu () Chương 88: 5 vạn năm hồn thú lựa chọn () Chương 89: Dự khuyết đội viên () Chương 90: Đường Tam cùng Độc Cô Bác cùng Amon () Chương 91: Tự tin lên Đường Tam () Chương 92: Hoàng Kim Thiết Tam Giác () Chương 93: Hãn Hải Thành () Chương 94: Nửa năm () Chương 95: Đi săn kế hoạch () Chương 96: Nhân Ngư thôn () Chương 97: Hành động () Chương 98: Bẫy rập () Chương 99: Hấp thu hồn hoàn () Chương 100: Hải Nữ Đấu La () Chương 101: Hồn Vương () Chương 102: Thiết Mộng Gia () Chương 103: Ước chiến () Chương 104: Đấu hồn tràng () Chương 105: Cái này đáng chết cảm giác quen thuộc () Chương 106: Đội trưởng, mời ngồi () Chương 107: Amon “phụ trợ” () Chương 108: Thiên Đấu Thành () Chương 109: Lúc trước () Chương 110: Xung đột () Chương 111: Khai mạc () Chương 112: Giết hắn đi () Chương 113: Đại Phún Hỏa () Chương 114: Ngọc Tiểu Cương phân tích () Chương 115: Thừa kế tước vị người () Chương 116: Long, võ sĩ, Cự Ưng () Chương 117: Đến từ Thời Niên sát cơ () Chương 118: Đặc thù phân thân () Chương 119: Đường Tam thư báo cáo () Chương 120: Buồn cười là chính ta? () Chương 121: Giáo Hoàng Lệnh? Đường Tam? () Chương 122: Bắc Địa kết cục đã định () Chương 123: Thiên Nhận Tuyết cùng Amon () Chương 124: Xoát thắng tràng () Chương 125: Đường Tam: Chiến! () Chương 126: Bắc Địa Học Viện cùng Sử Lai Khắc () Chương 127: Lôi Minh Địa Khiếu () Chương 128: Sau đó () Chương 129: Người áo đen tập kích () Chương 130: Tử thằng () Chương 131: Khiếu Thiên () Chương 132: Tổng quyết tái () Chương 133: Cháu gái của ngươi, chết chắc () Chương 134: Sử Lai Khắc lớn tiếng mưu đồ bí mật () Chương 135: Để Bắc Địa Học Viện trả giá đắt () Chương 136: Yếu ớt quan hệ hợp tác () Chương 137: Nham Tẫn cùng Đường Tam () Chương 138: Hạo Thiên Chùy () Chương 139: Ta đã đứng tại thiên thượng () Chương 140: Thiên Đạo Lưu () Chương 141: Thiên Quân, Hàng Ma () Chương 142: Ta tuyên bố, ta là quán quân () Chương 143: Amon”Điện hạ” () Chương 144: Bỉ Bỉ Đông, ngươi cũng không muốn...... () Chương 145: Đến từ Độc Cô Bác tập kích () Chương 146: Tâm lý cạm bẫy () Chương 147: Xem ra ngươi gặp, là Amon () Chương 148: Độc Cô Bác cái chết () Chương 149: Riêng phần mình con đường () Chương 150: Amon đại công tước () Chương 151: Đường Tam: Ta tiên thảo! () Chương 152: Amon: Đường Tam, chúng ta hợp tác a () Chương 153: Nghi thức thụ huấn () Chương 154: Sát Lục Chi Đô () Chương 155: Ký sinh () Chương 156: Ngươi nhận nhầm người () Chương 157: Thụy Thú sợ hãi. () Chương 158: Cái này con thỏ giống như ăn thật ngon () Chương 159: Amon kinh khủng nhất năng lực () Chương 160: Săn bắt hồn hoàn () Chương 161: Ước hẹn ba năm. () Chương 162: Hội nghị trưởng lão () Chương 163: Thân thể của ngươi, để ta sử dụng 3 năm () Chương 164: Ngọc Nguyên Chấn () Chương 165: Đồ Đạc Lĩnh () Chương 166: Riêng phần mình phản ứng () Chương 167: 3 năm kỳ hạn đã đến. () Chương 168: 10 tên Phong Hào () Chương 169: Sói đến đây () Chương 170: Sắp chết Hùng Quân () Chương 171: Đáng sợ Đế Thiên () Chương 172: Oán chú () Chương 173: Vận mệnh chi hoàn () Chương 174: Nên ngậm miệng chính là ngươi () Chương 175: Làm sai chỗ nào? () Chương 176: Vận Mệnh Mộc Mã. () Chương 177: Vô Địch Kim Thân Thiên Đạo Lưu. () Chương 178: Đế Thiên bại lui () Chương 179: Ba đầu sáu tay () Chương 180: Đám hung thú thảo luận () Chương 181: Hồn đạo khí văn minh cùng cổ đại Tà Long () Chương 182: Tinh La Thành () Chương 183: Tinh đấu cùng Tinh La liên hợp () Chương 184: Ngự Thú Môn () Chương 185: Thú triều () Chương 186: Chiến tranh () Chương 187: Amon đang hành động () Chương 188: Trăm vạn năm Ngoại Phụ Hồn Cốt () Chương 189: Ba đầu Xích Ma Ngao () Chương 190: Tín ngưỡng () Chương 191: Thiếu lương Sát Lục Chi Đô () Chương 192: Jacques. () Chương 193: Sát Lục Chi Vương. () Chương 194: Tuyết Sắc Thiên Nga Vẫn. () Chương 195: Địa Ngục Lộ. () Chương 196: German lễ vật. () Chương 197: Sai lầm lớn nhất. () Chương 198: 4 người () Chương 199: Đường Tam cùng Tuyết Băng. () Chương 200:
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN