Đấu Phá Thương Khung Miễn phí

Đấu Phá Thương Khung

Tác giả:

Thiên Tàm Thổ Đậu

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp Dị Giới Huyền Huyễn

Tình trạng:

Full - Chương 1641

Loại truyện:

Dịch

Đánh giá

Đã có 2192 người đánh giá.

9.0

Đánh giá truyện

Giới Thiệu Truyện

- Đấu Phá Thương Khung là một câu chuyện huyền huyễn đặc sắc kể về Tiêu Viêm, một thiên chi kiêu tử với thiên phú tu luyện mà ai ai cũng hâm mộ, bỗng một ngày người mẹ mất đi đễ lại di vật là một chiếc giới chỉ màu đen nhưng từ khi đó Tiêu Viêm đã mất đi thiên phú tu luyện của mình.

- Từ thiên tài rớt xuống làm phế vật trong 3 năm, rồi bị vị hôn thê thẳng thừng từ hôn, làm dấy lên ý chí nam nhi của mình, Tiêu Viêm nhờ di vật của mẫu thân để lại là 1 chiếc hắc giới chỉ (nhẫn màu đen)Tiêu Viêm gặp được hồn của Dược Lão (Dược Trần – Dược tôn giả) 1 đại luyện dược tông sư của đấu khí đại lục…

- Từ đó cuộc đời của Tiêu Viêm có những biến hóa gì? Gặp được các đại ngộ gì? Thân phận thật sự của Huân Nhi (thanh mai trúc mã lúc nhỏ của Tiêu Viêm) ra sao? Bí mật của gia tộc hắn là gì? Cùng theo dõi bộ truyện Đấu Phá Thương Khung để có thể giải đáp các thắc mắc này các bạn nhé!

- Tags: dau pha thuong khung full prc, truyen huyen huyen

Mới nhất Chương 1641: Kết thúc cũng là nơi bắt đầu! (Hết)

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1: Thiên tài rơi rụng () Chương 2: Đấu khí đại lục () Chương 3: Khách nhân () Chương 4: Vân Lam tông () Chương 5: Tụ khí tán () Chương 6: Luyện dược sư () Chương 7: Hưu! () Chương 8: Thần bí đích lão giả () Chương 9: Dược lão () Chương 10: Tá tiễn () Chương 11: Phường thị () Chương 12: Li hắn viễn điểm () Chương 13: Hắc thiết phiến () Chương 14: Hấp chưởng () Chương 15: Tu luyện () Chương 16: Tiêu Trữ () Chương 17: Xung đột () Chương 18: Huyền giai cao cấp đấu kĩ () Chương 19: Huấn luyện tàn khốc () Chương 20: Phách mại () Chương 21: Nhị phẩm luyện dược sư Cốc Ni () Chương 22: Thanh Phong Quyết () Chương 23: Tranh đoạt () Chương 24: Nhất thiết đãi tục () Chương 25: Tiễn do ngã xuất () Chương 26: Khổ tu () Chương 27: Trùng kích đệ thất đoạn () Chương 28: Cường hóa Hấp chưởng () Chương 29: Trọng yếu đích nhật tử () Chương 30: Vẫn lạc thiên tài () Chương 31: Nhất tinh Đấu Giả () Chương 32: Khiêu Chiến () Chương 33: Chứng Thực () Chương 34: Phiên Thân () Chương 35: Cảm giác tội ác () Chương 36: Hoạt kê đột phá () Chương 37: Tiêu Ngọc () Chương 38: Tiểu tử này, không đơn giản () Chương 39: Nghi thức phục trắc () Chương 40: Chấn động () Chương 41: Tăng khí tán () Chương 42: Ngươi thua () Chương 43: Thực lực của Tiêu Viêm () Chương 44: Ngươi muốn thử không? () Chương 45: Lạc mạc () Chương 46: Tiêu Viêm bạo nộ () Chương 47: Xâm phạm () Chương 48: Đấu Khí các () Chương 49: Lựa chọn công pháp () Chương 50: Bang ? () Chương 51: An Tâm () Chương 52: Đột Phá () Chương 53: Đệ cửu đoạn () Chương 54: Trù tiễn () Chương 55: Bất tiểu tâm () Chương 56: Già Nam học viện () Chương 57: Nghiễm Cáo () Chương 58: Cao giá () Chương 59: Đấu giá kết thúc () Chương 60: Dược tài đáo thủ () Chương 61: Trang () Chương 62: Đánh () Chương 63: Dị hỏa bảng () Chương 64: Luyện chế tụ khí tán () Chương 65: Tấn cấp đấu giả () Chương 66: Phần quyết () Chương 67: Lựa chọn () Chương 68: Vẫn Lạc Tâm Viêm () Chương 69: Huân Nhi tức giận () Chương 70: Dò xét () Chương 71: Tình thế của Tiêu Gia () Chương 72: Sơ học luyện dược () Chương 73: Lần đầu tiên chế thuốc () Chương 74: Không mời mà đến () Chương 75: Đại Thủ Bút () Chương 76: Hợp Tác () Chương 77: Đoạn Kỳ Dược Lộ () Chương 78: Luyện A, Luyện Tự Nhiên Đột Phá () Chương 79: Tiêu Gia Phản Kích () Chương 80: Luyện Dược Sư Liễu Tịch () Chương 81: Phát hiện () Chương 82: Thẳng thắn () Chương 83: Tiểu Phường chủ () Chương 84: Phế bỏ () Chương 85: Tiếp nhận () Chương 86: Khiêu chiến () Chương 87: Hạ sát thủ () Chương 88: Hạ màn () Chương 89: Nguyệt hắc phong cao () Chương 90: Liệu lý hậu sự () Chương 91: Dạ trung tương đáo () Chương 92: Thưởng () Chương 93: Bán lộ hủy dược () Chương 94: Ánh mắt đĩnh soa () Chương 95 () Chương 96: Gia Liệt gia tộc đích hoàn cảnh () Chương 97: Thừa nhận () Chương 98: Tuyết Ny () Chương 99: Điều nan () Chương 100: Uy hiếp () Chương 101: Tiềm Lực Phân Cấp () Chương 102: Khủng Bố Một Cái () Chương 103: Xin Phép () Chương 104: Sơ chiến đại đấu sư () Chương 105: Ly khứ chi tiền () Chương 106: Ly khai () Chương 107: Vân Lam Tông () Chương 108: Bát cực băng đích ám kình () Chương 109: Huyết liên tinh () Chương 110: Tiểu Y Tiên () Chương 111: Gia Nhập Đội Ngũ () Chương 112: Tiến Vào Ma thú Sơn Mạch () Chương 113: Sơn Động () Chương 114: Tham Bảo () Chương 115: Ngộ nạn () Chương 116: Băng Linh diễm thảo () Chương 117: Phi hành đấu kĩ : Ưng Chi Dực () Chương 118: Sinh tử trốn chết: Ưng Chi Dực () Chương 119: Tử Vân Dực: Ưng Chi Dực () Chương 120: Tịnh Liên Yêu Hoả: Ưng Chi Dực () Chương 121: Thăng cấp lục tinh: Ưng Chi Dực () Chương 122: Địa giai đấu kỹ : Diễm phân phệ lãng thước () Chương 123: Bắt đầu trả thù: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 124: Giết chóc: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 125: Bát tinh đấu giả Hách Mông: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 126: Kích sát: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 127: Bao vây: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 128: Truy sát: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 129: Độc chiến đấu sư: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 130: Đột phá thất tinh: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 131: Nữ nhân thần bí vs Tử tinh dực sư vương: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 132: Đấu hoàng cấp bậc đích chiến đấu: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 133: Y nỉ đích liệu thương: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 134: Sơn động đồng cư: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 135: Xuân dược đắc nhá họa: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 136: Xuân quang khắp động: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 137: Phá giải phong ấn: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 138: Liên thủ hành động: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 139: bạn sinh tử tinh nguyên : Diễm phân phệ lãng thước () Chương 140: Tử linh tinh đáo thủ: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 141: Sinh tử thì tốc: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 142: Hấp thu tử sắc năng lượng: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 143: Cửu tinh đấu giả: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 144: Cam Mộ: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 145: Đánh chết cửu tinh đấu giả: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 146: Gặp lại Tiểu Y Tiên: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 147: Xông vào hang sói: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 148: Phá phách: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 149: Kích sát nhị tinh đấu sư: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 150: Tiểu sơn cốc: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 151: Tử Diễm: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 152: Bổn Nguyên Hỏa Chủng: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 153: Ngôn hành kì quái: Diễm phân phệ lãng thước () Chương 154: Tai họa độc thể () Chương 155: Thể chất đáng sợ () Chương 156: Chuẩn Bị Luyện hóa Tử Hỏa () Chương 157: Ma hạch tới tay () Chương 158: Công Pháp Luyện Đan Tiến Hóa () Chương 159: Tấn Cấp đấu sư! () Chương 160: Chênh Lệch giữa Đấu Sư Và Đấu Giả () Chương 161: Li biệt () Chương 162: Ba thứ cần thiết để luyện hóa dị hỏa () Chương 163: Áo Thác đại sư () Chương 164: Luyện dược sư công hội () Chương 165: Khảo nghiệm của nhất phẩm luyện dược sư () Chương 166: Thông qua khảo hạch () Chương 167: Nhị phẩm luyện dược sư trẻ nhất () Chương 168: Cực phẩm đãi ngộ của luyện dược sư () Chương 169: Cổ Đặc () Chương 170: Trao đổi () Chương 171: Luyện dược sư đại hội () Chương 172: Trên đường phi hành () Chương 173: Ngũ phẩm đan dược dẫn đến huyết án trên không trung () Chương 174: Đến () Chương 175: Bức hình tàn khuyết thần bí () Chương 176: Lão nhân thần bí () Chương 177: Giao thủ () Chương 178: Dược lão ra tay () Chương 179: Từng trong thập đại cao thủ - Băng Hoàng () Chương 180: Sa Mạc Chi Hành () Chương 181: Sa mạc khổ tu () Chương 182: Xảo Ngộ () Chương 183: Sơ Ngộ Xà Nhân - Đấu Sư Lộ Uy () Chương 184: Huynh Đệ () Chương 185: Thanh Lân () Chương 186: Trắc Nghiệm () Chương 187: Tỉ Thí Giữa Hai Huynh Đệ () Chương 188: Phát Hiện của Thanh Lân () Chương 189: Dò Xét Địa Hình () Chương 190: Giải Quyết Phiền Toái () Chương 191: Thông đạo () Chương 192: Dò xét () Chương 193: Sinh vật thần bí trong nham tương* () Chương 194: Ngộ Tập () Chương 195: Song Đầu Hỏa Linh Xà () Chương 196: Dược lão Ra Tay () Chương 197: Bích Xà Tam Hoa Đồng () Chương 198: Dưới Đáy Địa Huyệt () Chương 199: Thanh Liên Địa Tâm Hỏa () Chương 200: Lược Hữu Thu Hoạch () Chương 201: Tấn Cấp ! Lên Đường () Chương 202: Sâu Trong Sa Mạc () Chương 203: Xà Nữ Nguyệt Mị () Chương 204: Đội hình khủng bố () Chương 205: Trận Chiến Cường Giả () Chương 206: Hắc Bào Nhân Thần Bí () Chương 207: Dạ Sấm Sa Mạc () Chương 208: Trung Tâm Thành Thị Sa Mạc () Chương 209: Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương () Chương 210: Đại thủ bút của Đan Vương Cổ Hà () Chương 211: Đàm phán thất bại () Chương 212: Tranh đoạt () Chương 213: Gặp lại Thanh Liên Địa Tâm Hoả () Chương 214: Bắt đầu tiến hoá () Chương 215: Tiến hoá thành công? () Chương 216: Thất Thải Thôn Thiên Mãng () Chương 217: Thu phục Thanh Liên Địa Tâm Hoả () Chương 218: Vân Chi? () Chương 219: Gặp lại ngắn ngủi () Chương 220: Ngũ Xà Độc Sát Ấn () Chương 221: Năng Lực () Chương 222: Khai Hoa Kết Trái () Chương 223: Thôn Phệ Dị Hỏa - Bắt Đầu () Chương 224: Lấy Ra Hỏa Chủng () Chương 225: Dị Hỏa Đoản Thể
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN