Đấu Phá: Viêm Đế Thỉnh Khắc Chế, Vi Huynh Thật Thẳng Giản Dị Miễn phí

Đấu Phá: Viêm Đế Thỉnh Khắc Chế, Vi Huynh Thật Thẳng Giản Dị

Tác giả:

Lãnh Tụy Bất Gia Băng

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đông Phương Đồng Nhân Hệ Thống Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 322

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 4 người đánh giá.

5.0

Đánh giá truyện

Tiêu Viêm, tương lai Viêm Đế, Đại Thiên thế giới Vô Tận Hỏa Vực chi chủ.

Trương Uyên, tương lai Thiên Đế, Đại Thiên thế giới đệ nhất vị Chúa Tể cảnh.

Tiêu Viêm: "Trương Uyên là ta tiểu cô cùng thân nương cữu nhi tử, chân chính chí ái thân bằng, tín nhiệm nhất thân biểu ca, thiên phú tại trên ta, trí tuệ tại trên ta, bố cục tại trên ta, là ta cùng lão sư ta lớn nhất công nhận nam nhân."

Trương Uyên: "Thì ta cùng Tiêu Viêm cái này liên hệ máu mủ, chỉ cần cẩu lấy phát dục, gặm điểm đan dược, nằm đều có thể thành Đấu Thánh thậm chí Đấu Đế, về sau lại đi Đại Thiên thế giới đoạt Mục Trần cơ duyên thành tựu Chúa Tể, kế hoạch thông."

Tiêu Viêm: "Ta Tiêu gia quật khởi, toàn do biểu ca, không thể báo đáp, chỉ có hợp ý."

Mới nhất Chương 322: Linh U Huyền Ma Đế! Tiểu Y Tiên mang tới khúc nhạc dạo ngắn

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1: Tiêu gia song kiêu, vẫn lạc thiên tài () Chương 2: Cái này Gia Mã đế quốc còn không họ Vân () Chương 3: Viêm đệ: Muốn không thông gia từ bé để biểu ca đến? () Chương 4: Không giống nhau ước hẹn ba năm () Chương 5: Cùng Tiêu Viêm nói, may mắn mà thôi () Chương 6: Dược lão cảm thán: Quá yêu dễ gãy () Chương 7: Hôm nay khảng Dược lão chi khái () Chương 8: Ta bằng bản sự ăn cơm chùa () Chương 9: Đến từ Huân Nhi muốn chết đề () Chương 10: Đại Đấu Sư khủng bố như vậy () Chương 11: Gặp lại yêu tinh Nhã Phi () Chương 12: Nhã Phi tỷ ngươi cũng không muốn a? () Chương 13: Cốc Ni bản ngươi nhìn người thật chuẩn () Chương 14: Đem tiền đặt cược toàn áp Trương Uyên Nhã Phi () Chương 15: Tiêu Viêm cảm thấy mình cần phải tại gầm xe () Chương 16: Thật muốn đấu kỹ còn phải dựa vào Dược lão () Chương 17: Bước vào Đại Đấu Sư chi cảnh () Chương 18: Dị hỏa hóa dực cùng tiến hóa () Chương 19: Lôi Thần quan tưởng đồ tân truyền thừa mở khóa () Chương 20: Nhã Phi biểu thị có bị kinh đến () Chương 21: Đánh tơi bời tam tinh Đại Đấu Sư () Chương 22: Huân Nhi Nhã Phi bản ta bình thường sẽ không cười () Chương 23: Âm mưu sơ hiện cùng lẫn nhau tính kế () Chương 24: Gậy ông đập lưng ông, sóng ngầm mãnh liệt () Chương 25: Bạch chơi Tử Tâm Phá Chướng Đan () Chương 26: Thần bí nữ tử Thanh Diễn Tĩnh () Chương 27: Nữ tử mời! Sớm đã bắt đầu giao phong () Chương 28: Binh pháp mưu lược! Bọ ngựa bắt ve () Chương 29: Đường đến chỗ chết? Hồn Thiên Đế đều không gánh nổi ngươi () Chương 30: Cho Tiểu Y Tiên lễ vật () Chương 31: Tốt một phần ngập trời đại công () Chương 32: Xuất Vân đế quốc Ám Vân vệ () Chương 33: Hắc giáp vệ thống lĩnh Tần Trấn Đông () Chương 34: Kẻ này có Đấu Tông chi tư () Chương 35: Cùng phản hắc chống khủng bố khác biệt, bình định chỉ cần tọa độ () Chương 36: Đô úy chi tranh? Hai tộc tận thế () Chương 37: Viêm đệ: Ta nhất định muốn cho Huân Nhi tẩu tử tìm đối thủ () Chương 38: Tẩu tử có thể nhiều, nhưng biểu đệ thì một cái! () Chương 39: Vân Vận muốn thu đồ, Yêu Dạ muốn chiêu tế! () Chương 40: Đế đô sóng gió nổi lên! Thương Khung Lôi Chỉ thành () Chương 41: Luyện võ không gian? Mới thấy Vân Vận () Chương 42: Cho Vân Vận giảng Đấu La? Được gợi ý lớn () Chương 43: Vân Vận: Ngứa tay muốn chặt chút gì () Chương 44: Yêu Dạ định ngày hẹn, công chúa cũng phải trả thù lao! () Chương 45: Công chúa điện hạ? Chiếu đánh không lầm () Chương 46: Gặp lại Thanh Diễn Tĩnh! Lôi Thần quan tưởng đồ dị động () Chương 47: Thất Luân Tử Nguyệt! Thương Khung bảng () Chương 48: Thiên Sát Cô Tinh? Dũng cảm xâm nhập thăm dò () Chương 49: May mắn đến, bảo vật chính mình đưa tới cửa () Chương 50: Mệnh ngắn, lục giai Ma thú từ trên trời giáng xuống () Chương 51: Kinh diễm Thanh Diễn Tĩnh! Vừa mềm vừa thơm () Chương 52: Một câu đem Thanh Diễn Tĩnh làm mơ hồ () Chương 53: Yêu nghiệt bản yêu Thanh Diễn Tĩnh! () Chương 54: Yêu Dạ: Trương Uyên miệng, gạt người quỷ () Chương 55: Đến tột cùng ngươi là Ma thú, hay ta là Ma thú? () Chương 56: Huân Nhi: Uyên ca ca sinh hoạt thật đặc sắc đâu? () Chương 57: Diễn Tĩnh, ta có thể vào không? () Chương 58: Ngày trăng rằm, chợt hiện ngũ giai Ma thú () Chương 59: Diễn Tĩnh thẹn thùng, nước chảy thành sông () Chương 60: Thanh Diễn Tĩnh rất nhuận! Thần mạch bát luân tử nguyệt () Chương 61: Thơ hay thơ hay! Mục tiêu Xà Nhân tộc? () Chương 62: Tam nữ thần giao! Huân Nhi có lương tâm () Chương 63: Kỳ vật Thận Ngư Giao Long Châu! Chuẩn bị đột phá () Chương 64: Đột phá Đấu Linh! Quan tưởng đồ năng lực mới () Chương 65: Đế tộc duệ dân! Tam cảnh tam thiên địa () Chương 66: Linh cảnh linh hồn! Thanh Diễn Tĩnh thí nghiệm () Chương 67: Cho Thanh Diễn Tĩnh lên lớp! Vân Vận giằng co Mỹ Đỗ Toa? () Chương 68: Bị nữ vương bệ hạ theo dõi () Chương 69: Gia Mã đế quốc hình thức () Chương 70: Bá khí Mỹ Đỗ Toa nữ vương () Chương 71: Cái này một đợt đến một tiễn đếm điêu () Chương 73: Vân Vận: Ta mặt mũi thật to lớn, Cổ Hà thu tiền () Chương 74: Mỹ Đỗ Toa: Hứa ngươi dưới một người () Chương 75: Ta Mỹ Đỗ Toa tuyệt đối không ăn cứng rắn () Chương 76: Nữ vương bệ hạ, ngươi cũng không muốn. () Chương 77: Trương Uyên: Không sai, ngươi thắng tê () Chương 78: Gặp lại Huân Nhi! Tiểu xấu bụng online () Chương 79: Hai nữ rất ăn ý! Viêm đệ cùng Dược lão khúm núm () Chương 80: Viêm đệ: Hắn câu dẫn ta, hắn đang câu dẫn ta à! () Chương 81: Ba cái an bài định Tiêu gia! Tu luyện gian lận pháp () Chương 82: Tiêu Chiến phó thác, Đà Xá Cổ Đế Ngọc! () Chương 83: Hai nữ không có banh trụ, đường đến chỗ chết bị chơi hỏng! () Chương 84: Huân Nhi cắn người, ta cãi lại rất bình thường đi! () Chương 85: Toàn phương vị đột nhiên tăng mạnh! Hai nữ xấu hổ xấu () Chương 86: Thật là thơm mặc dù trễ nhưng đến! Nhã Phi bị nắm hỏng () Chương 87: Nhã Phi rất tơ lụa! Tiểu Y Tiên nhất tiếu khuynh thành () Chương 88: Tam nữ gặp nhau! Đi thôi, Viêm Đế Thú! () Chương 89: Luyện khí pháp chấn kinh Dược lão! Viêm Đế: Biểu ca ta muốn học cái này () Chương 90: Gặp tam nữ Tiêu Viêm trà bên trong trà khí! Toàn viên đột nhiên tăng mạnh () Chương 91: Ngoài động phủ kinh hỉ! Tiểu Viêm tử tìm đường chết biên giới sàn nhảy () Chương 92: Dược lão nói hồn khí, một đợt siêu cấp phất nhanh! () Chương 93: Viêm Đế: Ngươi là đại lục chi tử! Sơn trại hồn khí rất điên cuồng () Chương 94: Tiêu Viêm chấn kinh: Biểu ca, Thiên Vương Cái Địa Hổ! () Chương 95: Tiểu Viêm tử mai nở ba mùa! Nữ nhân này có chút hổ () Chương 96: Vân Vận "Lần thứ nhất" ! Hương mềm vào lòng () Chương 97: Vân Vận hạn định thời gian tiểu nữ nhân thể nghiệm thẻ! Sư Vương: Có Đấu Tông ngươi ngược lại là nói a () Chương 98: Tử Tinh Dực Sư Vương: Ta cái này sóng trợ công, xứng hưởng Hóa Hình Đan () Chương 99: Đánh cược Vân Vận! Tiểu Y Tiên muốn chủ động hiến thân? () Chương 100: Ách Nan Độc Thể ba loại giải pháp! Một đêm kiều diễm () Chương 101: Phần Quyết nơi phát ra xuất xứ? ! Dung hợp công pháp cơ hội () Chương 102: Lôi Đế Bất Diệt Thiên Công! Vận tỷ, tin tưởng ngươi cũng không muốn () Chương 103: Thành lập thần đình! Tứ giai thần tướng cùng tôn thượng () Chương 104: Cái gì gọi là đỉnh tiêm thế lực a! Hỏi Vân Vận yêu cầu ban thưởng () Chương 105: Nhã Phi hổ lang chi từ? Lưới trò chuyện Vân Lam tông tông chủ () Chương 106: Già Nam học viện chiêu sinh! Nhược Lâm "Cửa sau" không dễ đi () Chương 107: Viêm đệ: Ta bình thường sẽ không cười, trừ phi nhịn không được () Chương 108: Tiêu gia nổ tràng! Nhược Lâm: Cái này đầy trời phú quý () Chương 109: Tiêu Viêm rất yêu nghiệt? Cái gì gọi là chân chính khủng bố! () Chương 110: Huân Nhi chuẩn bị dao động người! Đấu Tôn cường giả () Chương 111: Thạch Mạc thành Trương gia, thị nữ tổng quản Thanh Lân! () Chương 112: Đồng nhan cự nhũ? Bích Xà Tam Hoa Đồng! () Chương 113: Mang lên Tử Tinh Dực Sư Vương! Đi giết người () Chương 114: Giảng quy củ? Cho nên cường thế mạt sát! () Chương 115: Hoàng thất Thái Thượng khách khanh! Hiện thực Mỹ Đỗ Toa () Chương 116: Nữ vương hồng hài tử! Miệng chê nhưng thân thể lại thành thật () Chương 117: Băng Hoàng nữ vương PTSD! Nhẹ nhõm nắm () Chương 118: Hải Ba Đông "Quỳ" tơ lụa! Bạch chơi lại gặp bạch chơi () Chương 119: Hải lão: Cái này sợ không phải chồng hát vợ theo đi! ? () Chương 120: Cho Thanh Liên Địa Tâm Hỏa dọn nhà! Tiểu Viêm tử chấn kinh trăm năm () Chương 121: Huân Nhi mời Mỹ Đỗ Toa! Bích Xà Tam Hoa Đồng kinh diễm buổi diễn đầu tiên () Chương 122: Dược lão: Tiểu Viêm tử nói không sai, Uyên tiểu tử là đại lục chi tử! () Chương 123: Huyền Hoàng Thánh Giả! Thánh giả truyền thừa? () Chương 124: Huyền Hoàng lão quỷ, Hồn tộc tam Thiên Tôn? Bán Thánh cường giả! () Chương 125: Một trận đầy trời phú quý! Hồn tộc Hồn giới chấn động () Chương 126: Hồn Điện tổ truyền tay nghề! Trùng kích Đấu Vương () Chương 127: Tiêu tộc Bán Thánh! Tây bắc đại lục bí ẩn () Chương 128: Nguyên lai ngươi là như vậy Mỹ Đỗ Toa! Nữ vương khiêu chiến () Chương 129: Nữ vương giật mình! Hội tụ một đường Vân Vận bọn người () Chương 130: Kịch liệt giao phong! Cuồng Mãng Kích cùng Nộ Giao kích () Chương 131: Trấn áp Mỹ Đỗ Toa! Chói mắt chiến tích () Chương 132: Là các ngươi trước lấy nhiều khi ít! Ta lấy mạnh hiếp yếu () Chương 133: Nạp Lan Kiệt hậu lễ! Cầu Hỗn Nguyên Tố Cốt Đan? () Chương 134: U Hải Giao Thú? Đầu này lục giai Ma thú không thể nhận () Chương 135: Đan Vương Cổ Hà: Ta tuyệt không có khả năng bái sư! () Chương 136: Dược lão kinh ngạc nghe Hàn San San! Hướng sư nghịch đồ? () Chương 137: Tiêu Viêm người tê! Cái này Đan Vương có chút liếm () Chương 138: Tiểu Viêm tử quyết ý! Vân Vận mang tới kỳ quái tin tức () Chương 139: Vân Sơn lực lượng? Vân Vận ước định tạ lễ! () Chương 140: Cao điệu hiện thân Xà Nhân tộc, nữ vương đại nhân bá khí hộ phu? () Chương 141: Tôn thượng đại nhân cho thực sự quá nhiều! () Chương 142: Thất phẩm trung cấp đan! Mở ra mặt khác dị hỏa tiến hóa () Chương 143: Một thể hai hồn sủng vật xà? Thiên Xà Đại Đế hư ảnh () Chương 144: Đấu Đế huyết mạch thần thông? Tiểu Viêm tử: Chúng ta đấu khí ngươi tu tiên? () Chương 145: Một màn hương diễm: Ánh mắt không muốn rồi? () Chương 146: Gọi chủ nhân vẫn là cha? Trò vui bắt đầu () Chương 147: Chỉ có sáo lộ được lòng người! Hư Vô Thôn Viêm? () Chương 148: Vui mừng ngoài ý muốn! Đấu Tông chế tạo máy? Nổ bể ra tràng () Chương 149: Vân Lăng mộng hết Vân Sơn mộng, Vân Sơn mộng hết Hồn Điện mộng () Chương 150: Cửu Uyên phủ Trương Uyên, kinh bốn tòa! () Chương 151: Ngươi cái gì cấp bậc, cùng ta dùng đồng cấp công pháp? Hồn Điện mắt trợn tròn () Chương 152: Lấy thế đè người? Hồn Điện Tiểu Viêm tử khặc khặc đăng tràng () Chương 153: Thân ở tuyệt cảnh? Chấn kinh, toàn trường đều là Cửu Uyên vệ! () Chương 154: Thủ đoạn tầng ra, cái gì gọi là bình A giống đại chiêu! () Chương 155: Đấu khí quát tháo cảnh tượng hoành tráng! Một trận nghiền ép cục () Chương 156: Tiểu Viêm tử: Ta bình thường sẽ không cười, có thể ngươi là thật độc sữa! () Chương 157: Dược lão xuất thủ, Lôi Đế Chỉ trấn áp tam tông! () Chương 158: Mỹ Đỗ Toa: Ngươi so Ma thú còn Ma thú! Phi thăng thành tiên? () Chương 159: Thiên phẩm linh trận truyền thừa! Không hợp thói thường hắn mụ cho không hợp thói thường mở cửa () Chương 160: Cửu tinh Đấu Đế cũng có thể giết! Cái này rất khéo () Chương 161: Trương Uyên: Hồn Điện không tệ, giống về nhà một dạng () Chương 162: Hồn Điện tôn lão: Ngươi nắm chắc không được, bản tôn đến! Viêm tộc cõng nồi () Chương 163: Kinh thiên lời đồn sinh ra! Hồn tộc kém chút đối Viêm tộc xuất thủ () Chương 164: Ngoài ý muốn tiền của phi nghĩa! Bản tọa, Hồn Điện Trương Uyên, kiệt kiệt kiệt () Chương 165: Phổ tín nữ vương Mỹ Đỗ Toa? Cái này đãi ngộ, gọi nghĩa phụ đều được () Chương 166: Tiểu Viêm tử: Biểu tẩu nhóm đều rất hung! Thị nữ cũng lấn ta? () Chương 167: Dược lão bạn bè tốt! Tinh Vẫn các nói cho thì cho? () Chương 168: Tiểu Y Tiên: Ta thực sự quá muốn tiến bộ! Huân Nhi hố cha? () Chương 169: Đột phá Đấu Hoàng! Thu hoạch được vô thượng lôi pháp () Chương 170: Tiểu Viêm tử điện khẩn: Mau tới mang đi Tử Nghiên () Chương 171: Phong Tôn Giả: Kinh, không nghĩ tới có người tán gái so Dược Trần cường () Chương 172: Tử Nghiên, cái này âm thanh cha cũng không hưng gọi a! () Chương 173: Tử Nghiên nhận đại ca! Tiêu Viêm hô to tiểu sửu () Chương 174: Dị hỏa biến dị! ? Tiểu Viêm tử: Thích sẽ biến mất! () Chương 175: Thăng cấp đoàn sủng! Thanh Lân: Đây là ta có thể miễn phí nghe? () Chương 176: Tử Nghiên "Dụ hoặc", Thái Hư Cổ Long chân thân! () Chương 177: Tử Nghiên bá đạo! Tứ nữ "Tranh phong " () Chương 178: Lấy mộ phủ vì đan đỉnh! Cửu phẩm đan dược trọng sinh pháp () Chương 179: Động tâm đặt câu hỏi! Thần bí không gian cự ảnh () Chương 180: Tử Nghiên ta à, lập đại công! Tiểu Viêm tử: Thỉnh che giấu một chút () Chương 181: Một tòa trận pháp, vô số thất giai linh dược! () Chương 182: Điên rồi đi, bát giai long thi dựng dục ao! () Chương 183: Hồn tộc Hồn Diệt Thanh! Giờ khắc này, trầm mặc đinh tai nhức óc () Chương 184: Đấu Tôn hỗn chiến! Mệnh ngắn, cái này mộ phủ vẫn là ba tay hàng () Chương 185: Cái này một cợt nhả thao tác, rất tốt rất Hồn tộc () Chương 186: Lang nhân hung hãn nhảy dự ngôn gia! Đỉnh phong Đấu Tôn thân thể () Chương 187: Tiêu Viêm: Trộm mộ nhất định phải tổ ba người! Tử Nghiên tiểu ngạo kiều () Chương 188: Tiêu Viêm: Chỉ là biểu tỷ, tại biểu ca trong mắt không kịp ta mảy may () Chương 189: Cường thế đột phá Đấu Tông! Vị diện chi môn? () Chương 190: Tốt quen tai lời kịch! Biểu ca không thích hợp? () Chương 191: Tiểu Viêm tử: Sư huynh, không phải chỉ có ngươi sẽ dao động người () Chương 192: Đồng môn tương sát, Cửu Uyên phủ đấu khí danh tiếng () Chương 193: Tự sáng tạo vô thượng đấu kỹ? Ba màu hỏa liên hiện () Chương 194: Toàn thân cao thấp biểu ca thích, ngươi tại sao cùng ta đấu? () Chương 195: Tiêu Viêm chấn kinh: Bán Thánh cùng đỉnh phong Đấu Thánh cũng có thể cướp? () Chương 196: Ta lừa hắn, hắn còn thưởng ta thất phẩm Phá Tôn Đan () Chương 197: Hư Vô Thôn Viêm cảm động hỏng! Truyền tống trận pháp () Chương 198: Chế tạo Bán Thánh? Tử Nghiên bài gió xoáy đánh mặt! () Chương 199: Người hầu này ta đương định, Đấu Đế tới cũng ngăn không được! () Chương 200: Cửu phẩm đan dược xuất thế! Đấu Tôn tụ tập () Chương 201: Mang Thiên Xích truyền tin! Cửu Thiên Tôn quát tháo () Chương 202: Trương Uyên: Thỉnh chư vị Đấu Tôn làm việc cho ta () Chương 203: Viêm tộc tộc trưởng con riêng? Đột phá Đấu Tôn cơ hội! () Chương 204: Dược Thánh Dược Trần, An Lan cùng khoản cầu cứu! () Chương 205: Lấn ta chân thân không cách nào buông xuống? Đột phá Đấu Tôn! () Chương 206: Thiên cảnh linh hồn, dị hỏa biến dị! Mỹ Đỗ Toa: Đảo ngược Thiên Cương () Chương 207: Cổ Huân Nhi, cứu cực hở áo khoác bông () Chương 208: Ta thoáng qua một cái đến, liền thấy hai tên Bán Thánh đánh Dược Trần () Chương 209: Đấu Đế động phủ! Tiểu Viêm tử: Biểu ca càng giống Đấu Thánh () Chương 210: Lão Long Hoàng bá khí hứa hẹn! Tiểu Viêm tử: Mã đức, biểu ca muốn phát! () Chương 211: Chúc Khôn: Lấy hảo nữ nhi trước đó phương thức, Trương Uyên! () Chương 212: Cửu tinh Đấu Thánh thủ đoạn, dàn xếp chư nữ! () Chương 213: Gặp Hàn San San, Hoa Tông Hoa Ngọc, Thanh Hoa hai tiên! () Chương 214: Chúc Khôn gặp Cổ Nguyên! Viễn Cổ Đế tộc trương? () Chương 215: Kỳ Lân Trương gia! Hư Không Lôi Trì bên trong kỳ dị sinh linh () Chương 216: Tiểu Viêm tử quét ngang Trung Châu! Trương Uyên thành ngàn vạn thiếu nữ tình nhân trong mộng () Chương 217: Tiêu Viêm: Ta cùng tội ác không đội trời chung! Bắc Long Vương tìm không thấy nam bắc () Chương 218: Ngưng tụ Chí Tôn pháp thân! Chúc Khôn thất thố Đấu Thánh pháp thân? Đấu Đế chuyển thế! () Chương 219: Chí Tôn pháp thân chi uy! Nhất tinh Đấu Thánh toàn lực nhất kích () Chương 220: Kinh ngạc nghe Đại Thiên thế giới! Cổ Nguyên cùng Chúc Khôn người tê () Chương 221: Chư đế tộc hô to: Hồn tộc đã có đường đến chỗ chết! () Chương 222: Đấu Thánh người hầu? Chúc Khôn: Ta thấy ta giống người hầu () Chương 223: Năm vị đỉnh phong Đấu Thánh! Triệu hoán Hoàng Tuyền Yêu Thánh () Chương 224: Luân Hồi cảnh dụ hoặc! Hoang Cổ vực Bồ Đề Cổ Thụ, Đấu Đế giao phong? () Chương 225: Trùng kích Đấu Thánh đãi ngộ quá sung túc! Đại lục Đấu Tôn đều điên rồi () Chương 226: Cửu Uyên phủ phủ chủ những cái kia hiền nội trợ, danh truyền đại lục!
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN