Điên Rồi Đi, Để Ngươi Làm Tộc Trưởng, Tộc Nhân Đều Thành Đế Convert Miễn phí

Điên Rồi Đi, Để Ngươi Làm Tộc Trưởng, Tộc Nhân Đều Thành Đế Convert

Tác giả:

Sàm Thân Bất Sàm Tâm

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn Xuyên Không

Tình trạng:

Tạm ngưng - Chương 1340 thôn phệ thiên hạ thánh hỏa quy nhất!

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 59 người đánh giá.

9.9

Đánh giá truyện

Xuyên qua thế giới huyền huyễn, Tiêu Huyền trở thành Tiêu gia tộc trưởng.
Mắt thấy gia tộc phản đồ đang cấu kết ngoại nhân, ý đồ chiếm đoạt toàn bộ Tiêu gia, người bị trọng thương Tiêu Huyền thức tỉnh thần cấp tộc trưởng hệ thống!
Dung hợp tạo hóa long huyết Chiến thể, thương thế chữa trị, công lực đại tăng!
Gia tộc khác cùng phản đồ đang tại cướp đoạt Tiêu gia thời điểm, Tiêu Huyền cầm kiếm mà đến, giết phản đồ, đồ ngoại tộc, bồi dưỡng hậu nhân!
Hắn từ hệ thống kiểm trắc phát hiện, Tiêu gia hậu nhân, người người cũng là vô địch chi tư!
Tiêu gia, sẽ tại Tiêu Huyền thống lĩnh phía dưới đi về phía huy hoàng!
Mới nhất Chương 1340 thôn phệ thiên hạ thánh hỏa quy nhất!

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1273 thiên phú thông hướng thánh giả cảnh con đường! () Chương 1274 thánh khí tiêu huyền nguyện ý cho chúng ta sao () Chương 1 thần cấp tộc trưởng hệ thống () Chương 2 lý chín đêm thân phận chân chính () Chương 3 ngươi chính là ma tu giết chết cùng ta có liên can gì () Chương 4 chỉ đợi bản gia chủ ra lệnh một tiếng () Chương 5 hệ thống bạo kích ban thưởng () Chương 6 vạn kiếm quy tông thức nhất càn khôn kiếm lên () Chương 7 cửu khúc thành đệ nhất gia tộc thế lực () Chương 8 trời sinh kiếm thần tiêu kiếm tâm () Chương 9 tiêu kiếm tâm biến hóa kiếm thần chi tâm thức tỉnh () Chương 10 nguy cơ lại đến () Chương 11 trong truyền thuyết kiếm ý () Chương 12 sắp quật khởi gia tộc () Chương 13 bế quan đột phá hóa thần cảnh () Chương 14 con đường trưởng thành bàn đạp () Chương 15 thiên huyền tông tới () Chương 16 ta có thể nhường ngươi ba chiêu như thế nào () Chương 17 vẫn lạc! giết người như ngóe () Chương 18 hủy diệt thiên huyền tông () Chương 19 Để cho người đỏ mắt tài nguyên () Chương 20 ngươi nhìn ta dạng này đủ tư cách hay không () Chương 21 nữ Đế thức tỉnh () Chương 22 thiên chi kiêu tử quả thật bất phàm () Chương 23 chuyển nhà gia tộc mới trụ sở () Chương 24 hóa thần đỉnh phong cường giả xâm phạm () Chương 25 chém giết cường địch thuộc tính kiếm ý () Chương 26 thượng cổ đỉnh cấp tông môn kỳ lân tông () Chương 27 chẳng lẽ đây là thực tế bản từ hôn lưu () Chương 28 ngươi nói một chút dự định như thế nào diệt ta tiêu gia () Chương 29 xem ngươi là thực lực vương giả vẫn là miệng này vương giả () Chương 30 Đừng khinh thiếu niên nghèo tái chiến mây hiến tông () Chương 31 tiêu gia cơ hội nữ Đế quy thuận () Chương 32 vận sức chờ phát động pháp tắc cảnh cường giả () Chương 33 lời tao không ngừng trang bức không ngừng () Chương 34 kìm nén không được nghĩ bạo đánh hắn tâm () Chương 35 quý gia cầu viện con em tiêu gia gặp nạn () Chương 36 ai cho dũng khí của các ngươi cùng ta nói như vậy () Chương 37 tiêu huyền tự tin () Chương 38 thu phục cô mây ba huynh đệ () Chương 39 Đối chiến phiền vân quận () Chương 40 muốn ăn đòn tiêu diễm diệu () Chương 41 bế quan đột phá () Chương 42 gió thổi báo giông bão sắp đến () Chương 43 giết các ngươi giống giết chó đồng dạng () Chương 44 Đánh lui hai mươi tôn pháp tắc cảnh kinh khủng như vậy () Chương 45 tiêu huyền cường thế () Chương 46 nửa bước đại đạo cảnh phật tu () Chương 47 hảo một cái phật độ người hữu duyên () Chương 48 thủ đoạn tàn nhẫn quá sung sướng () Chương 49 phật âm vs kiếm đạo thanh âm () Chương 50 thay đổi triều đại () Chương 51 Đột nhiên hưng khởi phật giáo chùa chiền () Chương 52 tiêu gia lực lượng mới xuất hiện tam đại vương triều liên quân () Chương 53 Đối chiến bốn tôn đại đạo cảnh cường giả khó thoát khỏi cái chết () Chương 54 tàn phế trảm hư không thỉnh quân chịu chết () Chương 55 mây hiến tông đến nơi hẹn () Chương 56 cắt bào đoạn nghĩa sau lưng đánh lén () Chương 57 một tia thần hồn trọng thương tam đại trưởng lão () Chương 58 tiêu gia gia chủ lại có long dương chi hảo () Chương 59 có thể nhìn trộm tương lai truyền kỳ thiên kiêu () Chương 60 bị đào thiên cốt truyền kỳ thiên kiêu () Chương 61 tiêu kiếm tâm gấp rút tiếp viện tiêu gia dòng chính () Chương 62 cháu của ta là ngươi có thể động sao () Chương 63 kiếm đạo áo nghĩa () Chương 64 bị phế Động hư cảnh () Chương 65 kiếm lên diệt thành () Chương 66 tiêu gia tiêu huyền đến đây diệt môn () Chương 67 nhằm vào âm mưu của tiêu gia () Chương 68 cuối cùng có thể hưởng thụ niềm vui gia đình () Chương 69 khoáng thế thần thư tầm thường tồn tại () Chương 70 tiểu bối sự tình các ngươi cần gì phải nhúng tay () Chương 71 Độ kiếp cảnh miểu sát () Chương 72 tiêu vô thuỷ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại () Chương 73 thiên Đạo vô thuỷ cũng không cuối cùng () Chương 74 vô thuỷ phất tay rung động tất cả () Chương 75 tiêu vô thuỷ võ thần đệ nhất nhân () Chương 76 ngũ đại thiên kiêu đối chiến tiêu huyền () Chương 77 hối đoái bí cảnh thiên la vực dị tượng () Chương 78 bí cảnh khoa phụ trục nhật () Chương 79 trong bí cảnh truyền thừa () Chương 80 thiên Đạo bảng () Chương 81 thiên Đạo bảng xếp hạng () Chương 82 trời sinh kiếm thần () Chương 83 Độc chiếm vị trí đầu giao long khiêu chiến bảng () Chương 84 tiêu diễm diệu trang 13 thời khắc () Chương 85 kiếm khách đối chiến ai càng hơn một bậc () Chương 86 tiêu gia thiên kiêu không có một cái đơn giản () Chương 87 bị thuần phục vạn yêu thái tử () Chương 88 kiếm đạo lĩnh vực trọng thương yêu vương () Chương 89 tiêu huyền đến đây diệt môn () Chương 90 huyết khế minh ước ấu thú tất phương điểu () Chương 91 lục phẩm thế gia táng thiên Đạo thể () Chương 92 Đại náo thiên cung trộm đào trộm đan () Chương 93 chấn áp ngũ hành sơn sau lưng âm mưu () Chương 94 bí cảnh tìm kiếm hệ thống bí mật () Chương 95 tiêu huyền thân phận thần bí () Chương 96 quang minh chính đại gian lận tiêu huyền thân thế () Chương 97 tiêu huyền thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ () Chương 98 linh khí khôi phục () Chương 99 viễn cổ Đại Đế Đế tử trở về () Chương 100 bị đánh bại viễn cổ Đại Đế () Chương 101 vương giả bảng danh sách chính thức yết bảng () Chương 102 Đây chính là cái gọi là chẳng bằng con chó () Chương 103 lệnh thương sinh sinh ra sợ hãi kiếm khí khoảng cách () Chương 104 tiêu huyền hạn mức cao nhất ở nơi nào () Chương 105 cũng chỉ là một đạo phân thân () Chương 106 bằng vào một đạo phân thân chiến bại chuyển thế Đại Đế () Chương 107 liền con chó cũng không bằng sao () Chương 108 thiên đạo pháp tắc trọng lực lĩnh vực () Chương 109 nơi trút giận vẫn là làm ta bia sống a () Chương 110 một kiếm chém giết chuyển thế Đại Đế () Chương 111 chết biệt khuất nhất chuyển thế Đại Đế () Chương 112 tiêu diễm diệu lời tao thời khắc () Chương 113 cường giả thực sự chưa từng tin luân hồi () Chương 114 vô địch ai dám lời bất bại () Chương 115 hắc quan thôn phệ () Chương 116 thưởng phong phú () Chương 117 chuẩn tiên truyền thừa kinh khủng cường giả () Chương 118 quần hùng tranh giành () Chương 119 trong một tháng diệt đi vạn tượng thiên cung () Chương 120 một cái bóng mờ hủy diệt vạn tượng thiên cung () Chương 121 lần ba bí cảnh mở ra hậu nghệ xạ nhật () Chương 122 bị thiên Đạo vứt bỏ khí vận chi tử () Chương 123 Đông hoàng thái nhất hồng hoang đệ nhất cường giả () Chương 124 vu yêu chi chiến thần bí bàn đạo nhân () Chương 125 tiêu huyền là chuẩn Đề đạo nhân ân nhân cứu mạng () Chương 126 tiêu gia thiên kiêu cái thế cơ duyên () Chương 127 nam cương ba mươi sáu thiên kiêu bảng lại mở ra () Chương 128 thiên kiêu tổng bảng chính thức mở ra khí vận chi tranh () Chương 129 tay đẩy huyết long vương quyền thịt nát thân () Chương 130 tới a đẩy hơi vận cho ta ta rất yếu () Chương 131 một ngón tay định sinh tử () Chương 132 Được vinh dự kiếm vương () Chương 133 kiếm hoàng tiêu kiếm tâm () Chương 134 phong bạo mới sắp xảy ra () Chương 135 Âm mưu Âm mưu của tiêu gia () Chương 136 vạn năm pháp lực võ thần cùng kỳ nổi giận () Chương 137 giẫm chết giẫm chết toàn bộ giẫm chết () Chương 138 bên trong thiên tiêu gia mang tới cả hai cùng có lợi pháp () Chương 139 nhập vào nam cương tiêu gia cả hai cùng có lợi chi pháp () Chương 140 ma lâm chiến tranh bên trong thiên tiêu gia tiến công () Chương 141 giải quyết dứt khoát! miểu sát ngụy võ thần () Chương 142 trước mặt bản tọa hết thảy đều là giun dế () Chương 143 tiêu huyền ra tay gia tộc không có () Chương 144 ta có thể là gia chủ nghĩa tử () Chương 145 trừng trị gia tộc hoàn khố tử đệ thu hoạch nhân tâm () Chương 146 vĩnh cửu bí cảnh hiện () Chương 147 hồng hoang thế giới bên trong nữ tử thần bí () Chương 148 ma lâm chiến tranh mở ra! sau cùng tranh đấu () Chương 149 ngươi tìm cổ kim đệ nhất kiếm khách nha tìm ta làm gì () Chương 150 thập đại thế lực xếp hạng bảng () Chương 151 trăm vạn năm pháp lực gia trì bị thiên Đạo bài xích () Chương 152 là tinh không cổ hà hảo xông vẫn là bọn hắn quá yếu () Chương 153 tiêu huyền bị miểu sát () Chương 154 bản tọa gặp một cái giết một cái () Chương 155 một kiếm ra Đại thánh vẫn () Chương 156 coi như tiêu huyền thực lực lợi hại hơn nữa cũng không thể nào làm được chuyện này () Chương 157 hệ thống 2 0 mở ra đánh dấu hình thức () Chương 158 cảm ngộ kiếm ý () Chương 159 lĩnh ngộ tiêu huyền kiếm đạo () Chương 160 xích tử chi tâm đạp gió rẽ sóng () Chương 161 gia tộc nguy cơ tiêu thiên uẩn thời khắc sinh tử () Chương 162 hạ lễ () Chương 163 thiên tôn cảnh không chịu nổi một kích () Chương 164 ngươi tìm được tiêu huyền lão tổ () Chương 165 chuẩn Đế bước kế tiếp bất tử bất diệt tôm () Chương 166 mười vạn năm cỡ lớn đánh dấu nhiệm vụ đã hoàn thành () Chương 167 Đại Đế nhất kích hủy thiên diệt địa () Chương 168 một thế này thù đời sau báo () Chương 169 mới bí cảnh sắp mở ra () Chương 170 bí cảnh () Chương 171 tử tiêu cung hồng quân Đạo tổ giảng đạo () Chương 172 giảng đạo bắt đầu () Chương 173 nhất khí hóa tam thanh chi thuật! thu hoạch mới () Chương 174 chúng ta cũng nên rời đi () Chương 175 tối cường nhân vật phản diện () Chương 176 trước đây còn cảm thấy ngươi không xứng ta () Chương 177 tiêu tri thu đến đây từ hôn hay không () Chương 178 Đại vu hậu nghệ! khí vận chi tử đọ sức () Chương 179 khí vận chi tử đọ sức () Chương 180 một ngón tay trọng thương một tia sợi tóc hủy ngươi () Chương 181 làm tổn thương ta tiêu gia thiên kiêu chết () Chương 182 một mắt năm tôn Đại Đế diệt! chương cuối () Chương 182 chuẩn Đế thế gia! khó có thể tưởng tượng tàn khốc cạnh tranh () Chương 183 nguy! tam đại thế lực vây quét () Chương 184 diệt đi tiêu gia () Chương 185 ba tôn đạo nhân sáu tôn Đại Đế thực lực đối quyết () Chương 186 tam thanh đạo nhân tiêu thất tiêu gia lá bài tẩy sau cùng () Chương 187 Đại Đế chi tranh ai mới là tối cường vương giả () Chương 187 Đại Đế chi tranh ai mới là tối cường vương giả () Chương 188 Đại Đế cảnh ta vô địch () Chương 189 tiêu vô thuỷ phong hào Đại Đế kiêng kị () Chương 190 nhân tộc tác dụng thành tựu chuẩn tiên () Chương 191 mới bí cảnh mở ra () Chương 192 lục Đạo luân hồi ta đang chờ ngươi () Chương 193 kim quang hàng thế mới tranh đoạt chiến mở ra () Chương 194 vận đạo chi tranh! bộ lạc diễn biến quật khởi () Chương 195 Đại hoang bộ lạc quật khởi () Chương 196 có năng lực yêu thương ngươi lúc ngươi sớm đã cách ta mà đi () Chương 197 không cách nào ức chế phẫn nộ () Chương 198 tiêu thiên uẩn lửa giận đại thiên uẩn vẫn () Chương 199 luân hồi xuất thế thiên Đế hậu duệ () Chương 200 lục Đạo luân hồi lập () Chương 201 chiến! chuẩn tiên một cây đánh gãy chỉ () Chương 202 thiên cùng thánh Đế! phong hào Đại Đế ra () Chương 203 như lai hàng thế () Chương 204 toàn lực tiễu sát ngọc Đế () Chương 205 mặt nạ thần bí! chuẩn tiên không lường được () Chương 206 thần bí phong hào Đại Đế lễ bái lễ cung chủ () Chương 207 nữ Đế kiếp trước và kiếp này () Chương 208 nữ oa bí cảnh nhân loại xuất thế () Chương 209 nữ oa tạo ra con người hai tướng tàn sát () Chương 210 thưởng phong phú nữ oa thần khí () Chương 211 sau lưng đẩy tay ai là thằng hề () Chương 212 chiêu an! nhân đồ giả liên minh người tới () Chương 213 một mắt đỉnh phong Đại Đế vẫn! phóng dây dài câu cá lớn () Chương 214 một tên cũng không để lại! tru sát tiêu gia thiên kiêu () Chương 215 tam phương đối địch ai càng hơn một bậc () Chương 216 Đại chiến mở ra ai thắng ai chết () Chương 217 phóng phía dưới đồ đao lập địa thành phật giết người vô hình () Chương 218 một ngón tay ngụy tiên diệt () Chương 219 cầu viện! tiêu huyền lợi hại () Chương 220 nhập ma! không dính nhân quả () Chương 221 bát quái trận ra không chết không phá
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN