Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm Convert Miễn phí

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm Convert

Tác giả:

Nhâm Ngã Tiếu

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp

Tình trạng:

Full - Chương 1192

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 699 người đánh giá.

8.9

Đánh giá truyện

Chuyển thế đi vào tu tiên thế giới, Hàn Tuyệt phát hiện chính mình mang theo trò chơi thuộc tính, vậy mà có thể đổ xúc xắc đổi mới linh căn tư chất cùng Tiên Thiên khí vận.

Kết quả là, hắn bỏ ra mười một năm lắc Tiên Thiên khí vận.

« tuyệt thế vô song: Tiên tư, mị lực đỉnh cấp »

« Thiên Mệnh Kiếm Si: Kiếm Đạo tư chất đỉnh cấp, Kiếm Đạo ngộ tính đỉnh cấp »

« thân pháp tuyệt trần: Thân pháp tư chất đỉnh cấp »

« Tiên Đế hậu duệ: Thu hoạch được một bộ tuyệt thế công pháp tu tiên, 1000 khối linh thạch thượng phẩm »

Hàn Tuyệt vì trường sinh, quyết định lặng lẽ tu luyện, không ra đầu ngọn gió.

Ngàn năm sau, tu chân giới một đời đổi một đời.

Khi Tiên giới thanh lý thế gian lúc, Hàn Tuyệt không thể không ra tay.

Hắn lúc này mới phát hiện, giống như Tiên Thần bất quá cũng như vậy!

Mới nhất Chương 1192:

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 601: Đại Già Đạo Ma Thần () Chương 275: Hấp thu nghiệp lực, Hắc Ngục Yêu Quân chấn kinh () Chương 321: Giảng đạo kết thúc, đến từ đại lão hảo cảm () Chương 826: Khám phá hư ảo, hảo hữu () Chương 1: Thông dâm, dâm đãng hoàng hậu () Chương 2: Kế Hoạch Ám Sát Tứ Hoàng Tử () Chương 3: Đừng có động vào người của ta! () Chương 4: Cổ Nguyệt Phương Nguyên! () Chương 5: Thực ra ta có tiền () Chương 6: Bệnh tâm thần lừa đảo lưu manh () Chương 7: Bệnh do sơn trà () Chương 8: Ta đối với ăn uống yêu cầu không cao () Chương 9 :  Lần này thì nó thật sự toi rồi () Chương 10 : Ma giả tuỳ tâm sở dục () Chương 11: Tu luyện! Học tập! (2) () Chương 12: Lão sắc quỷ lái BMW () Chương 13: Ta với ngươi rất quen à? () Chương 14: Có thêm tên tiểu đệ cũng tốt () Chương 15: Xung đột tại quán ăn () Chương 16: Trêu đùa nữ cảnh sát () Chương 17: Phi lễ Lãnh mỹ nhân () Chương 18: Tên bệnh thần kinh của cục cảnh sát () Chương 19: Mang còng tay đoạt súng () Chương 20: Huynh muội Diệp gia () Chương 21: Người đẹp an phận Kiều Tiểu Kiều(2) () Chương 22: Cửu biệt gặp lại () Chương 23: Hạ Thiên nhàm chán () Chương 24: Thành tựu Kim Đan, Kỳ Lân Kiếm () Chương 25: Mỹ nữ cứu anh hùng () Chương 26: Nữ hiệp Thanh Thanh () Chương 27: Tình yêu giữa sinh viên và bồ nhí () Chương 28: Giết người không dùng dao () Chương 29: Ôm nhau ngủ () Chương 30: Đánh hắn () Chương 31: Người đẹp bác sĩ () Chương 32: Cứu con tin trong vòng ba giây () Chương 33: Đại hiệp tôi hận anh () Chương 34: Ngịch Thiên Bát Châm () Chương 35: Cao thủ nghịch dao () Chương 36: Tình địch chạy Hummer () Chương 37: Mưu đồ của Diệp Thiếu Hùng () Chương 38: Cái gọi là Tứ thiếu gia Giang Hải () Chương 39: Đêm giai nhân () Chương 40: Tôn Hinh Hinh bị bắt cóc () Chương 41: Chạy như điên trong đêm () Chương 42: Mày muốn chết thế nào? () Chương 43: Vẽ mặt () Chương 44: Thẩm vấn () Chương 45: Chủ tịch đích thân đi đến () Chương 46: Hấp dẫn () Chương 47: Cứ như ngôi sao phim hành động () Chương 48: Hai loại người đáng sợ nhất () Chương 49: Quản mưu chân nhân, Tô khuyết sư phó () Chương 50: Tại thảo luận chính sự đại sảnh xxx phi Mẫu hậu () Chương 51: Hoàng Tôn Thiên sợ hãi, Thường Sơn là tông môn nào? () Chương 52: Cửu Tinh Đạp Linh Ngoa, Hỗn Độn Thiên Cẩu () Chương 53: Cửu Đỉnh chân nhân, Như Lai Chú () Chương 54: Thiên Đình Tảo Bả tinh, thiên phú tuyệt luân () Chương 55: Hóa Thần cảnh năm tầng, vô hạn phục sinh () Chương 56: Thượng Cổ cấm địa, thần bí mộc bài () Chương 57: Tứ phẩm Linh Bảo, Độc Vương truyền nhân () Chương 58: Hóa Thần cảnh tám tầng, Ách Vận Thư () Chương 59: Chuẩn bị đột phá, Tảo Bả tinh nhiệm vụ cơ mật () Chương 60: Cuối cùng thành Dung Hư cảnh! Xen lẫn pháp bảo! () Chương 61: Đặc sắc tu chân giới, chưởng giáo muốn chạy trốn « Canh 3 » () Chương 62: Mười chín đường tông môn tiến đánh Ngọc Thanh tông! () Chương 63: Thần bí lực lượng nguyền rủa () Chương 64: Tô Kỳ cảm động, Dung Hư cảnh đột kích « Canh 3 » () Chương 65: Tông chủ, còn tiến công sao? () Chương 66: Dung Hư cảnh ba tầng, không bớt lo đồ đệ () Chương 67: Thái Cổ Linh Sâm, tam đại tu hành lựa chọn! « Canh 3 » () Chương 68: Tiếp tục đột phá, đặc biệt chú ý () Chương 69: Dung Hư cảnh năm tầng, đại năng khách khanh () Chương 70: Chân Võ giáo, Vạn Cổ Kiếm Đạo « Canh 3 » () Chương 71: Tam Thanh Tru Thế, ai có thể phá ta phòng? () Chương 72: Dung Hư cảnh sáu tầng, Phù Tang Thụ () Chương 73: Điển Túc Yêu Vương, Thanh Nhàn chân nhân () Chương 74: Tuyệt đối đừng đi Đại Yến! () Chương 75: Hàn Tuyệt trí mạng khuyết điểm () Chương 76: Đoạt con mối thù, không đội trời chung () Chương 77: Yêu Vương trọng thương, Chân Võ đệ nhất kiếm tu « Canh 3 » () Chương 78: Đốn ngộ kiếm ý, thiên khung kịch biến () Chương 79: Thái Ất cấp kiếm ý, cừu địch vẫn lạc () Chương 80: Dung Hư cảnh chín tầng, nhân vật chính phục sinh () Chương 81: Hợp Thể cảnh, họ Tuyên tiền bối () Chương 82: Tuổi thọ tăng vọt, bành trướng Chu Phàm « Canh 3 » () Chương 83: Đông Vương Tiên, Phù Tang Thụ dị thường () Chương 84: Thần Thú Chu Đấu, hủy thiên diệt địa () Chương 85: Tru sát Thần Thú, Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm Chỉ « Canh 3 » () Chương 86: Thái Ất Địa Tiên, Thiên Tiên phủ thiên kiêu số một () Chương 87: Ma Chủ, Tiêu Diêu khiêu chiến () Chương 88: Đầu nhập vào Ngọc Thanh tông « cầu nguyệt phiếu » () Chương 89: Thần cách thức tỉnh, lại gặp khí vận giả () Chương 90: Diệu Chân Thần Đế, một người thịnh thế « Canh 3 » () Chương 91: Ngọc Thanh quật khởi, Ngộ Đạo lão quái kiêng kị () Chương 92: Hợp Thể cảnh bốn tầng, Thiên Tiên phủ đạo đồ () Chương 93: Thiên hạ đệ nhất đại tu sĩ, Quan Vũ () Chương 94: Gạt bỏ lão quái () Chương 95: Chu Phàm cùng Đông Vương Tiên () Chương 96: Ma tộc, Hình Hồng Tuyền khí vận () Chương 97: Tiên Thần tư chất, Thanh Mãng Đại Thánh « Canh 3 » () Chương 98: Đời tiếp theo chưởng giáo () Chương 99: Hợp Thể cảnh sáu tầng, Chu Phàm về tông () Chương 100: Đến từ Chu Phàm khiêu chiến () Chương 101: Khủng bố Đại Thánh, hảo hữu trọng thương () Chương 102: Hợp Thể cảnh tầng bảy, thảm liệt tình hình gần đây « Canh 3 » () Chương 103: Tô Kỳ suy đoán, trưởng thành sau Thiên Địa Thảo () Chương 104: Vị thứ hai chủ nhân, Yêu Thánh sinh ra () Chương 105: Hợp Thể cảnh tám tầng, Thiên Đạo linh thạch () Chương 106: Vượt qua Thái Ất, lại đi ba bước! () Chương 107: Đại Thánh đột kích! « Canh 3 » () Chương 108: Tru Yêu Thánh! « cầu đặt trước lần đầu, nguyệt phiếu » () Chương 109: Tại thế Tiên Nhân, thế gian mạnh nhất « cầu đặt trước lần đầu, nguyệt phiếu » () Chương 110: Tuyệt Diễn đạo nhân, Ngọc Thanh Thánh Tông « Canh 3, cầu đặt trước lần đầu » () Chương 111: Hợp Thể cảnh chín tầng, Ma Quân tới chơi « Canh 4, cầu đặt trước lần đầu » () Chương 112: Độ Kiếp cảnh, phi thăng « Canh [5], cầu đặt trước lần đầu » () Chương 113: 100. 000 tuổi thọ mệnh, Thiên Địa Chi Tử « canh thứ sáu, cầu đặt trước lần đầu » () Chương 114: Cả nhà người có đại khí vận, Tô Kỳ đường về « canh thứ bảy, cầu đặt trước lần đầu » () Chương 115: Luân Hồi Chi Môn, giảm thọ hiệu quả « thứ tám càng, cầu đặt trước lần đầu » () Chương 116: Ma Đế Kế Nại Hà, Độ Kiếp cảnh khách cần « thứ chín càng, cầu đặt trước lần đầu » () Chương 117: Ma Đạo Ngũ Tôn, Độ Khổ sợ hãi () Chương 118: Độ Kiếp cảnh ba tầng, đồ đệ cùng thần sủng gặp nhau « cầu nguyệt phiếu » () Chương 119: Thiên nữ tán hoa, trên trời rơi xuống cơ duyên « Canh 3, cầu nguyệt phiếu » () Chương 120: Chanel () Chương 121: Tôi chính là loài súc sinh () Chương 122: Hoàng Cực Hạo giác ngộ, Phương Lương xuất thế () Chương 123: Độ Kiếp cảnh sáu tầng, trấn thủ Kiếm Đạo trăm vạn năm () Chương 124: Thiên Địa Chi Tử cơ duyên, nghìn tuổi Đại Thừa thiên kiêu « Canh 3, cầu nguyệt phiếu » () Chương 125: Kỷ Tiên Thần, linh lực giao đấu « Canh 4, cầu nguyệt phiếu » () Chương 126: Độ Kiếp cảnh tám tầng, ba vầng mặt trời « Canh [5], cầu nguyệt phiếu » () Chương 127: Phàm Kim Ô, Thần Kim Ô () Chương 128: Tô Kỳ nhập ma, Độ Kiếp cảnh chín tầng () Chương 129: Đại Thừa cảnh, Tị Thiên Thạch « Canh 3, cầu nguyệt phiếu » () Chương 130: Nghênh ma đại điển, thần bí thần thông « Canh 4, cầu nguyệt phiếu » () Chương 131: Đại Thừa giảng đạo, kiếp sau nếu có duyên () Chương 132: Ma chi tồn tại, Trường Sinh đại đạo () Chương 133: Mỗi người một nơi, một chỉ tru địch « Canh 3, cầu nguyệt phiếu » () Chương 134: Thế gian có Chân Ma, Nại Hà Kiều () Chương 135: Thu phục Kim Ô, Ma Quân đến () Chương 136: Đại Thừa cảnh tầng hai, thiên hạ đệ nhất đại tu sĩ () Chương 137: Tô Kỳ trở về, Ma Chủ phân hồn () Chương 138: Đại Thừa cảnh ba tầng, tru sát Ma Chủ () Chương 139: Thiên Đình, Thần Cung, Phật Môn () Chương 140: Tuyệt Diễn muốn hạ phàm, Lục Địa Tiên Thần « Canh 3, cầu nguyệt phiếu » () Chương 141: Cường đại đồ tôn, thiên địa tiếng vang « Canh 4, cầu nguyệt phiếu » () Chương 142: Đại Thừa cảnh năm tầng, Chân Long hậu duệ () Chương 143: Bảy trăm tuổi, Thái Ất Chí Bảo! () Chương 144: Thiên Đình kế hoạch, Phương Lương trở về « Canh 3, cầu nguyệt phiếu » () Chương 145: Đại Thừa cảnh tầng bảy, nhân gian trần nhà () Chương 146: Thanh lý Ma Đạo, Tam Tôn bất đắc dĩ () Chương 147: Đại Thừa cảnh tám tầng, Chân Ma xâm lấn « Canh 3, cầu nguyệt phiếu » () Chương 148: Nhân gian khí vận số một, Ma tộc quá khứ « Canh 4, cầu nguyệt phiếu » () Chương 149: Chung phó đại đạo, có chút đồ vật « Canh [5], cầu nguyệt phiếu » () Chương 150: Viễn Cổ Đại Vu, Thiên Tiên phủ chi kiếp () Chương 151: Nhân gian đỉnh phong! () Chương 152: Luân Hồi Tán Tiên, Nguyên Thần xuất khiếu! « Canh 3, cầu nguyệt phiếu » () Chương 153: Mạnh bà, trăm vạn năm tuổi thọ () Chương 154: Đế cảnh, Thần cảnh, Đại La Kim Tiên () Chương 155: Đệ nhất thiên hạ khiêu chiến « Canh 3, cầu nguyệt phiếu » () Chương 156: Hắc Bạch Vô Thường, Hàn Tuyệt cực hạn () Chương 157: Thần bí nguyền rủa, cường địch đột kích () Chương 158: Tán Tiên chi chiến « Canh 3, cầu nguyệt phiếu » () Chương 159: Bát phẩm Thiên Tướng, Đan Thanh chân nhân « Canh 4, cầu nguyệt phiếu » () Chương 160: Luân Hồi Tán Tiên cảnh trung kỳ, tiểu sư muội () Chương 161: Uyên Hoàng Long, giết sạch Thiên Binh Thiên Tướng! () Chương 162: Tiên Đế khí vận, Luân Hồi Tán Tiên cảnh hậu kỳ « Canh 3, cầu nguyệt phiếu » () Chương 163: Ngũ đại nhân vật chính, Đông Thiên Môn () Chương 164: Luân Hồi Địa Tiên cảnh! () Chương 165: Thiên kiêu phong trào, Hàn Tuyệt hào hùng « Canh 3, cầu nguyệt phiếu » () Chương 166: Lăng Tiêu bảo điện, Cửu Thiên Ngân Hà Thủy () Chương 167: Yêu tộc tập kết, Đại Thần Tướng cùng Tiên Đế () Chương 168: Hắc Hồ Yêu Đế, Dương Tán hạ phàm « Canh 3, cầu nguyệt phiếu » () Chương 169: Kỷ Tiên Thần chiến Dương Tán () Chương 170: Đại Ngụy Thần Giới, Tào Tháo () Chương 171: Thế Tôn Phật Tổ, không có khả năng tu luyện « Canh 3, cầu nguyệt phiếu » () Chương 172: Nghìn tuổi, ba cái lựa chọn () Chương 173: Mở ra đạo tràng, Luân Hồi Địa Tiên cảnh viên mãn! () Chương 174: Luân Hồi Thiên Tiên cảnh, Kiếm Thần Đế « Canh 3, cầu nguyệt phiếu » () Chương 175: Thần Cung mời, Phương Lương tư chất () Chương 176: Ác Lai Yêu Thánh () Chương 177: Kim Ô đột phá, Sở Thế Nhân chấp niệm « Canh 3, cầu nguyệt phiếu » () Chương 178: Thần bí hồng thạch, mạnh lên Hàn Tuyệt () Chương 179: Luân Hồi Thiên Tiên cảnh trung kỳ, đại kiếp sắp tới () Chương 180: Vận Mệnh Kiếm Khí Đại Luân, Thiên Đế chi tử « Canh 3, cầu nguyệt phiếu » () Chương 181: Tứ đại khí vận, thiên địa đại kiếp () Chương 182: Đầy trời Tiên Thần, thanh lý nhân gian () Chương 183: Thần Tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn « Canh 3, cầu nguyệt phiếu » () Chương 184: 1100 tuổi Thiên Tiên! « Canh 4, cầu nguyệt phiếu » () Chương 185: Tuyệt đối không có khả năng bại! () Chương 186: Tam Thanh Tru Thế, cửu trọng thiên () Chương 187: Chỗ dựa lớn nhất! « Canh 3, cầu nguyệt phiếu » () Chương 188: Đế Thái Bạch, Luân Hồi Thiên Tiên cảnh hậu kỳ () Chương 189: Thiên Đế cảm khái, vạn giới xếp hạng () Chương 190: Bình Thiên Đại Thánh, Bồ Đề Phật Tổ « Canh 3, cầu nguyệt phiếu » () Chương 191: Luân Hồi Chân Tiên cảnh, xuyên qua vạn giới « Canh 4, cầu nguyệt phiếu » () Chương 192: Cường đại Thần Cung, cảnh còn người mất () Chương 193: Bất Tử Đại Đế, Luân Hồi Thần Đồng () Chương 194: Tô Kỳ phi thăng, Đại Đế bị giết () Chương 195: Quan Âm Kinh, Bàn Đào đại hội « Canh 3 » () Chương 196: Thiên hạ đệ nhất, vận rủi đến Tiên giới « Canh 4, cầu nguyệt phiếu » () Chương 197: Tinh Thần Hồng Mông Thể, Tiên giới chấn động () Chương 198: Luân Hồi Chân Tiên cảnh hậu kỳ, thiên kiêu loạn đấu () Chương 699: Hướng đại đạo tuyên thệ () Chương 199: Thiên Địa Thần Thể, Cẩu Động « Canh 3, cầu nguyệt phiếu » () Chương 200: Luân Hồi Huyền Tiên cảnh, Thiên Đình thiên kiêu () Chương 201: Thiên Đình nội tình, cường địch đột kích () Chương 202: Tiên giới thánh triều, Viêm Quân Đại Đế « Canh 3, cầu nguyệt phiếu » () Chương 203: Cơ duyên mười năm, nhìn trộm Thiên Đạo nhân vật chính () Chương 204: Cường đại thần bồng, Lệ Diêu khốn cảnh () Chương 205: Hạo Thiên chuyển thế, thiên phú kinh khủng () Chương 206: Đạo môn tam giáo, Hàng Long Phật () Chương 207: Thái Cổ Linh Sâm thức tỉnh () Chương 208: Đế Đạo Chí Bảo, Chu Phàm hi vọng () Chương 209: Luân Hồi Huyền Tiên cảnh hậu kỳ, trấn áp Tiên Đế () Chương 210: Thiên Đình náo động, đồ tôn phi thăng () Chương 211: Rủa chết địch nhân, cường đại mô bản « Canh 3 » () Chương 212: Ẩn Môn, muốn làm Thiên Đế () Chương 213: Thiên Đình kế hoạch, lão ca bị bắt () Chương 214: Trấn thủ Kiếm Đạo Trường Hà, Luân Hồi phân thân « Canh 3 » () Chương 215: Đế Thái Bạch rung động () Chương 216: Chiến Thần thức tỉnh, Thanh Khâu Yêu Hậu () Chương 217: Luân Hồi Kim Tiên cảnh! « Canh 3 » () Chương 218: Khương Dịch, Đế cảnh thần thông () Chương 219: Thực lực tiêu thăng, cảnh giới chi kém () Chương 220: Hàn Tuyệt bản tính, Kim Ô thiên kiêu « Canh 3 »
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN