Đô Thị Chi Tối Cường Tiên Tôn Convert Miễn phí

Đô Thị Chi Tối Cường Tiên Tôn Convert

Tác giả:

Trư Ba Thụ

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp Đô Thị Trọng Sinh

Tình trạng:

Đang ra - Chương 1794

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

10.0

Đánh giá truyện

Kiếp trước, ngươi xem ta không nổi? Kiếp này, ta cho ngươi không theo kịp! Hóa Thần cảnh đại tu sĩ Trần Mặc, cùng tiểu sư muội thăm dò cấm địa, sau khi ngã xuống, sống lại Trái Đất lớp mười hai thời đại. Trần Mặc phát hiện, tiểu sư muội lại sống lại đến ngàn năm trước Trái Đất! Kiếp trước mối tình đầu, Trần Mặc chẳng thèm ngó tới. Kiếp trước đệ nhất mỹ nhân, Trần Mặc thu làm nha hoàn. Kiếp trước địch nhân, Trần Mặc một quyền đánh bể. Truy tầm tiểu sư muội tung tích, Trần Mặc một đường đi trước. Nhưng là, hắn phát hiện, cái thế giới này, lại cất giấu....

♔ Cảnh Giới : Ngưng Khí, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Hợp Đạo, Đại Thừa, Độ Kiếp, Tiên Tôn...

♔ Võ Đạo : Ngoại Cảnh , Nội Cảnh , Hóa Cảnh , Thần Cảnh...
Mới nhất Chương 1794: Ngươi nói là cái đó băng côn?

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1: Sống lại lớp mười hai () Chương 2: Chương Huyền Thiên Thăng () Chương 3: Chương bán Phù tên lường () Chương 43: Chương đại sư () Chương 5: Chương chia buồn () Chương 6: Chương người ngoài không () Chương 007: Chương chuyện thêu dệt () Chương 8: Chương phế () Chương 9: Chương chân tướng () Chương 10: Chương ước hẹn ba năm () Chương 11: Chương mua ngọc () Chương 12: Chương giao dịch () Chương 13: Chương Yến gia tộc sẽ () Chương 014: Chương thụ địch () Chương 15: Chương đối chọi gay gắt () Chương 16: Chương ai là chuyện tiếu () Chương 17: chương giả bộ () Chương 18: Chương lộ hãm () Chương 19: Chương Trần Mặc xuất () Chương 20: Chương mã hậu pháo () Chương 21: Chương gọi điện thoại () Chương 22: Chương Hà Hồng Băng khóc () Chương 23: Chương với ta xin lỗi, () Chương 24: Chương thăm viếng Kim gia () Chương 25: Chương chuyện thứ hai () Chương 26: Chương võ đạo giới () Chương 27: Chương yết bảng () Chương 28: Chương đồng học khinh () Chương 29: Chương lâm trận phát huy () Chương 30: Chương từ hôn () Chương 31: Chương Yến gia tâm tư () Chương 32: Chương An gia mời () Chương 33: Chương Mộ Dung Yên Nhi () Chương 34: Chương con cóc ghẻ () Chương 35: Chương hạ mã uy () Chương 36: Chương đụng xe () Chương 37: Chương Võ Châu Sở Cuồng () Chương 38: Chương yêu cậy mạnh gia () Chương 39: Chương ta nhận cú điện () Chương 40: Chương từ không cần Đan () Chương 140: Chương không thể làm () Chương 42: Chương nữ thần giá lâm () Chương 43: Chương phiền toái tới () Chương 44: Chương đánh lén ban đêm () Chương 45: Chương sư nương () Chương 46: Chương Trần Tùng Tử () Chương 147: Chương nội cảnh đỉnh () Chương 48: Chương Thiên Huyền thần () Chương 49: Chương Yến Kinh chấn động () Chương 50: đổ thạch () Chương 51: Chương nói khoác mà không () Chương 52: Chương người tiêu tiền () Chương 53: Chương Trần Mặc ra giá () Chương 54: Chương hắn có tiền không () Chương 55: Chương cực phẩm bảo () Chương 56: Chương Cổ lão bản thù () Chương 57: Chương nửa đường cướp () Chương 58: Chương Vương Đại sư () Chương 59: Chương lôi tới () Chương 60: Chương giết ngươi như () Chương 61: Chương Hỗn Nguyên Bất () Chương 62: Chương tiên sinh cứu mạng () Chương 63: Bị khinh thị () Chương 64: Chương kiêu hùng đường () Chương 65: Chương chốc lát vào bên () Chương 66: Chương ba cái bảo vật () Chương 67: Chương đây mới là bảo () Chương 68: Chương ta đây nói () Chương 69: Chương thiên dung ngươi, () Chương 70: Chương thần uy cái thế () Chương 71: Chương Lâm Kiếm Phong () Chương 72: Chương ước chiến Trần () Chương 73: Trần đại sư tới () Chương 74: Chương giết gà sao lại () Chương 75: Chương Thiên Lý giết một () Chương 76: Chương nhanh lên một chút () Chương 77: Hóa Cảnh Tông Sư () Chương 78: Chương chốc lát Tông Sư () Chương 79: Chương cái giá này ngươi () Chương 80: Chương đi Linh Vũ Sơn () Chương 81: Chương gặp phải cố nhân () Chương 82: Chương đuổi ra ngoài () Chương 83: Chương so với nhiều tiền () Chương 84: Chương người nhà họ () Chương 85: Chương ngươi là ai () Chương 86: Chương mệnh phi kiếm () Chương 87: Chương ta còn ở () Chương 88: Chương vào núi () Chương 89: Chương Hắc Thủy Đàm () Chương 90: Độ thủy () Chương 91: Chương yêu quái () Chương 92: Chương ngô đại sư uy () Chương 93: Chương chúng chú mục () Chương 94: Chương phản bội () Chương 95: Chương chém ngô đại sư () Chương 96: Chương đoạn không chỉ () Chương 97: Chương nghịch thiên bảy () Chương 98: Chương đại thu hoạch () Chương 99: Chương tuyệt mệnh người () Chương 100: Tông Sư thuộc về có () Chương 101: Trần Mặc rời núi () Chương 102: Giết hết thiên hạ thì () Chương 103: Giết hắn vạn lần cũng () Chương 104: Vạn Kiếm Quyết () Chương 105: Nhất Kiếm Tây Lai chém () Chương 106: Mắt chó coi thường người () Chương 107: Làm đồ đệ của ta đi () Chương 108: Quỷ tiên không phải là () Chương 109: Một quyền trấn càn khôn () Chương 110: Ta có Nhất Kiếm, có thể () Chương 111: Đi tuyệt mệnh cốc () Chương 112: Hộ Thể cảnh Tông Sư () Chương 113: Trần Mặc ban thưởng () Chương 114: Hộ thân ngọc phù () Chương 115: Thu nữ thần làm nha hoàn () Chương 116: Phế vật thiếu gia () Chương 117: Ngươi nói xin lỗi ta () Chương 118: Đầu óc ngươi bị lừa () Chương 119: Phong hội yến () Chương 120: Ở nói một câu, ta đập () Chương 121: Có ta ở đây, bọn ngươi () Chương 122: Quy củ cũ () Chương 123: Ba mũi tên tề phát () Chương 124: Có mắt không tròng () Chương 125: Hán dương lửa lớn () Chương 126: Chính là hắn () Chương 127: Hành hung Trần Mặc, chỉ () Chương 128: Hán dương phong hội () Chương 129: Mỹ Hoa nguy cơ () Chương 130: Tứ cố vô thân () Chương 131: Vạn gia xuất thủ () Chương 132: Đánh cuộc () Chương 133: Một lời ra, Mạc Cảm () Chương 134: Vạn gia lá bài tẩy () Chương 135: Thị vừa được phỏng () Chương 136: Kim lão xin tội () Chương 137: Hắc thủ sau màn () Chương 138: Tông Sư? Ta cũng có () Chương 139: Uống trà, nhìn Sát Tông () Chương 140: Chớ quên ước hẹn ba () Chương 141: Các phe phản ứng () Chương 142: Trần gia quy củ () Chương 143: Năm trước tiểu tụ () Chương 144: Bằng hữu bất hòa () Chương 145: Không đơn giản () Chương 146: Đồng học tụ họp () Chương 147: Huynh đệ đồng tâm () Chương 148: Ta sẽ thay ngươi lấy () Chương 149: Đầu năm mùng một, khách () Chương 150: Thức thời vụ giả vi () Chương 151: Ở trước mặt ta, không () Chương 152: Kim đại thiếu () Chương 153: Ta cả đời này, nói ra () Chương 154: Cấm túc () Chương 155: Tiệc ăn mừng () Chương 156: Kim lão tâm ý () Chương 157: Mọi người trò cười () Chương 158: Trần tiên sinh là ai () Chương 159: Khách đến chúc mừng () Chương 160: Rời đi () Chương 161: Mời về đi () Chương 162: Uy chấn phượng sơn () Chương 163: Linh nữ () Chương 164: Lại là Tu Tiên Giả () Chương 165: Thổ kê ngõa cẩu () Chương 166: Thiếu Tông Chủ () Chương 167: Đánh lên sơn môn () Chương 168: Quỷ dị Thiếu Tông Chủ () Chương 169: Tiên Thiên linh mộc () Chương 170: Luyện tay () Chương 171: Đồng quy vu tận () Chương 172: Nghìn cân treo sợi tóc () Chương 173: Trần Mặc cơn giận, nhuộm () Chương 174: Trở lại Võ Châu () Chương 175: Thu Yến Khuynh Thành () Chương 176: Gặp lại sau đã là mạch () Chương 177: Liếm sạch () Chương 178: Làm sai chỗ nào () Chương 179: Lâm Đào trả thù () Chương 180: Chính trực vu hiệu trưởng () Chương 181: Sở Văn Hùng ra tay () Chương 182: Ẩn bên trong địch nhân () Chương 183: Còn có chơi như vậy () Chương 184: Đánh khóc () Chương 185: Một Vũ Khuynh Thành () Chương 186: Toàn trường công địch () Chương 187: Cảnh cáo () Chương 188: Ta dõi mắt vũ trụ Tinh () Chương 189: Mời () Chương 190: Trò hay lên đài () Chương 191: Ngươi chỉ có thể ngửa () Chương 192: Phương Vũ Tình () Chương 193: Hắn là ta mời tới () Chương 194: Tiểu sư muội di vật () Chương 195: Bảo vật vô giá () Chương 196: Chúng Tiên cấm địa, () Chương 197: Nam Cung Lâm Thiên khiêu () Chương 198: Không biết sống chết () Chương 199: Giết gà dọa khỉ () Chương 200: Kim lão tới chơi () Chương 201: Tông Sư đệ nhất nhân () Chương 202: Thu chút lợi tức () Chương 203: Lệnh động viên () Chương 204: Đại thu hoạch () Chương 205: Thần kỳ nguyên liệu () Chương 206: Luyện Đan Sư thần kỳ () Chương 207: Chuyện này có khó khăn () Chương 208: Bắt đầu bố trí () Chương 209: Phí của trời () Chương 210: Ném đá giấu tay () Chương 211: Tạm ngừng buôn bán () Chương 212: Lại vào khốn cảnh () Chương 213: Thần Thương khẩu chiến () Chương 214: Đường Lão Tiên Sinh () Chương 215: Cùng Dân có lợi, chính () Chương 216: Ngươi chờ ta gọi điện () Chương 217: Kiếm đợi Cốc Trường () Chương 218: Kiếm ý () Chương 219: Ta nghĩ rằng cầu ngươi () Chương 220: Một lời hứa ngàn vàng () Chương 221: Nhân Gian Tiên Cảnh () Chương 222: Là một cái cam kết () Chương 223: Ta ở phía trên ở () Chương 224: Cao thiết điêu ngoa nữ () Chương 225: Ta không phải là ba của
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN