Đô Thị Đỉnh Cao Thủ Convert Miễn phí

Đô Thị Đỉnh Cao Thủ Convert

Tác giả:

Minh Yêu

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đô Thị Huyền Huyễn

Tình trạng:

Full - Chương 1200

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Một nữ nhân không thể hiểu được muốn ta phụ trách, không đáp ứng đều không được.

Mới nhất Chương 1200: Hạ màn cùng vạn tái bất hủ

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1: Nhảy vào Hoàng Hà tẩy không rõ () Chương 2: Mau xin lỗi () Chương 3: Hiểu lầm gia tăng () Chương 4: Đánh chết cũng không tin () Chương 5: Có lý nói không rõ () Chương 6: Ngưng khí lúc đầu () Chương 7: Mặt trời mọc từ hướng tây () Chương 8: Tư sinh tử đại thiếu () Chương 9: Chúng ta ly hôn đi () Chương 10: Bị hiểu lầm () Chương 11: Khác thường tâm tư () Chương 12: Một bạt tai () Chương 13: Người tốt không dễ làm () Chương 14: Hiểu lầm cởi bỏ () Chương 15: Hối hận không thôi () Chương 16: Xâm nhập () Chương 17: Làm cho người ta sợ hãi () Chương 18: Võ Vương () Chương 19: Ta có một điều kiện () Chương 20: Có mắt không biết kim nạm ngọc () Chương 21: 22 23 chương thái độ chuyển biến () Chương 24: Xấu hổ () Chương 25: Lần thứ hai khởi hành () Chương 26: Không nghe khuyên bảo Tần Nam Minh () Chương 27: Hắn tính cái mao () Chương 28: Kiên quyết không đồng ý () Chương 29: Mấy như thần ma () Chương 30: Ngươi sắp chết rồi () Chương 31: Đừng uy hiếp ta () Chương 32: Tự cho là đúng () Chương 33: Mưa thu () Chương 34: Đáp sai gân () Chương 35: Ngươi muốn cười chết ta () Chương 36: Ái tới hay không () Chương 37: Bách Y Ninh () Chương 38: Chó má không bằng () Chương 39: Nhậm minh hồng nhằm vào () Chương 40: Lý Đức bình () Chương 41: Ngươi có thể thế nào () Chương 42: Một quyền lược đảo () Chương 43: Tức giận () Chương 44: Tỉnh ngộ () Chương 45: Quốc tế vui đùa () Chương 46: Không tin đánh đổ () Chương 47: Không ngoài sở liệu () Chương 48: Đem ngươi quăng ra ngoài () Chương 49: Ta ý trung nhân () Chương 50: Tin ngươi cái linh () Chương 51: An Thải tâm tư () Chương 52: Không biết xấu hổ () Chương 53: Kiêu ngạo Thu Phong () Chương 54: Dọa nước tiểu () Chương 55: Xem trợn tròn mắt () Chương 56: Long tranh hổ đấu () Chương 57: Nghiền áp () Chương 58: Thiên Cương thạch () Chương 59: Nguyên lai hắn kêu Tần Nam Minh () Chương 60: Ngẫu nhiên gặp được () Chương 61: Ân ân oán oán () Chương 62: Tính cái rắm () Chương 63: Không hảo báo cáo kết quả công tác () Chương 64: Trực tiếp nháy mắt hạ gục () Chương 65: Viên Trấn Giang () Chương 66: Ta độ cao () Chương 67: Không thể nề hà () Chương 68: Ngươi làm càn () Chương 69: Không quan hệ () Chương 70: Trong lòng đều có càn khôn () Chương 71: Hối hận muôn vàn () Chương 72: Tặng cho ngươi () Chương 73: Tần gia hy vọng () Chương 74: Dương tuyết ý tưởng () Chương 75: Dương liễu () Chương 76: Nhân tâm không cổ () Chương 77: Hà Ngọc Linh () Chương 78: Vừa lòng gì mẫu () Chương 79: Quỷ dị hơi thở () Chương 80: Trời sinh đạo thể () Chương 81: Đưa ngọc trụy () Chương 82: Cần thiết nhận lấy () Chương 83: Uống không bò ngươi () Chương 84: Tần Mạnh Dao () Chương 85: Điêu ngoa tùy hứng () Chương 86: Tức giận Tần Mạnh Dao () Chương 87: Chặn lại () Chương 88: Có điểm sùng bái () Chương 89: Thiên lôi cuồn cuộn () Chương 90: Lưu Duyên Khánh động thủ () Chương 91: Kinh hách () Chương 92: Thời gian đã muộn () Chương 93: Biểu hiện không đủ rõ ràng () Chương 94: Tần Nam Minh mắt () Chương 95: Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi () Chương 96: Hà Ngọc Linh tâm tư () Chương 97: Thuận tiện tránh điểm tiền () Chương 98: Ra tay () Chương 99: Cảm tạ () Chương 100: Tần gia quyết sách () Chương 101: Quá không theo đuổi () Chương 102: Chướng mắt ta () Chương 103: Hưng phấn Bách Tồn Hậu () Chương 104: Lưu Thi Duyệt nước mắt () Chương 105: Tái kiến An Thải () Chương 106: Hết thảy có ta ở đây () Chương 107: Ta mua () Chương 108: Cánh tay chặt đứt () Chương 109: Cuối cùng một lần mở miệng cơ hội () Chương 110: Võ thuật () Chương 111: Dọa choáng váng () Chương 112: Xong ngược () Chương 113: Thần bí cao thủ () Chương 114: Đến tột cùng là người là linh () Chương 115: Tuyệt thế sát thần () Chương 116: Xui xẻo Tần Trạch Sơn () Chương 117: Kẻ hèn Tần gia () Chương 118: Thành chê cười () Chương 119: Không mua đánh đổ () Chương 120: Tiều tụy Lưu Thi Duyệt () Chương 121: Lưu Mặc phản bội () Chương 122: An lĩnh () Chương 123: Lăng đầu thanh vẫn là ngu ngốc () Chương 124: Vĩ ngạn Tần Nam Minh () Chương 125: Huyết long thể () Chương 126: Vương giả chi uy () Chương 127: Đồng loại () Chương 128: Lưu Thi Duyệt trong lòng người () Chương 129: Chín âm thảo () Chương 130: Lưu Thi Duyệt cười () Chương 131: Cuồng loạn () Chương 132: Xa cách gặp lại () Chương 133: Mày kiếm thanh niên () Chương 134: Không gì làm không được () Chương 135: Lưu Thi Duyệt tưởng niệm () Chương 136: Ngươi không xứng () Chương 137: Tần Nam Minh hiểu lầm () Chương 138: Kinh người chiến đấu () Chương 139: Ngươi không giống nhau () Chương 140: Lưu Thi Duyệt kiên quyết () Chương 141: Rốt cuộc gặp nhau () Chương 142: Bất đắc dĩ () Chương 143: Lưu Thi Duyệt té xỉu () Chương 144: Lưu thơ vân tâm tư () Chương 145: Mỹ vị đến cực điểm () Chương 146: Đều không để bụng () Chương 147: Đã là minh bạch () Chương 148: Ngươi giúp ta chiếu cố tiểu nam () Chương 149: Đã xảy ra chuyện () Chương 150: Cố Đào tin dữ () Chương 151: Làm càn () Chương 152: Lôi đình thủ đoạn () Chương 153: Râu ria () Chương 154: Khởi tử hồi sinh () Chương 155: Võ giả đại hội () Chương 156: Võ Tôn cấp võ giả () Chương 157: Đại hội bắt đầu () Chương 158: Tái kiến Trịnh Băng Khiết () Chương 159: Đan Điện () Chương 160: Tuyệt đối bảo bối () Chương 161: Trịnh gia cung phụng () Chương 162: Không chút nào che giấu uy hiếp () Chương 163: Trịnh Băng Khiết lo lắng () Chương 164: Quả nhiên tới () Chương 165: Trợn mắt há hốc mồm () Chương 166: Hư tiếp thạch () Chương 167: Bất đắc dĩ () Chương 168: Đan Điện mời () Chương 169: Đạt tuyền tú vô sỉ () Chương 170: Cố Đào dũng mãnh phi thường () Chương 171: Quá cứng dễ gãy () Chương 172: Tứ phương môn tính len sợi () Chương 173: Kiêu ngạo đến cực điểm () Chương 174: Thiên hạ thùy nhân bất thức quân () Chương 175: Đi Đan Điện () Chương 176: Cầu xin () Chương 177: Tiểu kỹ xảo () Chương 178: Sát tới cửa () Chương 179: Hắn không phải tới bồi tội () Chương 180: Chạm vào là nổ ngay () Chương 181: Pháp trận khởi động () Chương 182: Trả giá đại giới () Chương 183: Ban đan () Chương 184: Tứ phương môn môn chủ () Chương 185: Nhẫn trữ vật () Chương 186: Đến Miên Châu () Chương 187: Trịnh gia gia chủ lăn ra đây () Chương 188: Trịnh Băng Khiết lựa chọn () Chương 189: Mục tiêu () Chương 190: Tặng đan () Chương 191: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng () Chương 192: Tần Nam Minh trở về () Chương 193: Hứa ngươi cả đời () Chương 194: Cùng Trịnh gia không còn quan hệ () Chương 195: Trịnh phong mộc tự cứu () Chương 196: Ta nói cái gì chính là cái gì () Chương 197: Ngươi không thể đi vào () Chương 198: Oan gia ngõ hẹp () Chương 199: Nhất kiếm () Chương 200: Lôi đình chi uy () Chương 201: Không hề tự tin () Chương 202: Trực tiếp nháy mắt hạ gục () Chương 203: Nguyên số dâng trả () Chương 204: Người tới () Chương 205: Không sao cả () Chương 206: Hồi Đông Hải () Chương 207: Cao trung đồng học () Chương 208: Âm mưu () Chương 209: Trong cơn giận dữ () Chương 210: Ngươi đáng chết () Chương 211: Thử xem () Chương 212: Rốt cuộc tái kiến () Chương 213: Cho ngươi cơ hội gọi điện thoại () Chương 214: Trực tiếp dọa quỳ () Chương 215: Mệnh phạm Thái Tuế () Chương 216: Võ Sư cấp trung kỳ () Chương 217: Đinh hương di động () Chương 218: Đoạn Ngô khuê () Chương 219: Ngu ngốc thủ hạ () Chương 220: Hiệp khách Cố Đào () Chương 221: Không tới phiên ngươi kiêu ngạo () Chương 222: Xin khuyên ngươi một câu () Chương 223: Ngươi có thể đi rồi () Chương 224: Còn có thể như vậy chơi sao () Chương 225: Bất đắc dĩ () Chương 226: Ngươi khoác lác () Chương 227: Lưu Thi Duyệt cười
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN