Doubleface Miễn phí

Doubleface

Tác giả:

Dư San San

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đô Thị Ngôn Tình Xuyên Không Trinh Thám

Tình trạng:

Full - Chương 176

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Tấn Giang VIP2024-05-14 kết thúc

Tổng số bình luận: 12221 số lần bị cất chứa cho đến nay: 5421 số lần nhận dinh dưỡng dịch: 9064 văn chương tích phân: 422,393,632

- Văn án -

Hắc, nghe ta cho ngươi nói chuyện xưa.

Chuyện xưa ngay từ đầu, ta liền đã chết.

Ta trở về điều tra chỉnh sự kiện nguyên nhân gây ra, kết quả phát hiện hiềm nghi người có ba cái:

Ta tương lai bạn trai, ta từng nhận định là hung phạm nam nhân, cùng với một cái khác “Ta”.

Hì hì, có ý tứ sao?

……

Nhắc nhở:

1, bổn văn giả thiết đựng thời không hồi tưởng, song song thế giới nguyên tố, huyền nghi chủ nhạc dạo, siêu hiện thực, he.

2, doubleface: Chỉ hai mặt, kẻ hai mặt nhân vật.

Tag: Bên cạnh tình ca, Tương ái tương sát, Hiện đại hư cấu, Huyền nghi trinh thám, Dị văn truyền thuyết, Mất trí nhớ

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Tầm ┃ vai phụ: Hứa Diệc Vi ┃ cái khác: Phàn Tiểu Dư, thời không xuyên qua, tất cả mọi người không bình thường

Một câu tóm tắt: Những năm đó, chúng ta cùng nhau truy tra quá hung thủ

Lập ý: Quay đầu lại nhìn xem, đáp án đều ở chi tiết

Mới nhất Chương 176:

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1 tử () Chương 2 01 () Chương 3 02 () Chương 4 03 () Chương 5: () Chương 6: () Chương 7: () Chương 8: () Chương 9: () Chương 10: () Chương 11: () Chương 12: () Chương 13: () Chương 14: () Chương 15: () Chương 16: () Chương 17: () Chương 18: () Chương 19: () Chương 20: () Chương 21 20 () Chương 22 21 () Chương 23 22 () Chương 24 23 () Chương 25 24 () Chương 26 25 () Chương 27 26 () Chương 28 27 () Chương 29 28 () Chương 30 29 () Chương 31 30 () Chương 32 31 () Chương 33 32 () Chương 34 33 () Chương 35 34 () Chương 36 35 () Chương 37 01 () Chương 38 02 () Chương 39 03 () Chương 40 04 () Chương 41 05 () Chương 42 06 () Chương 43 07 () Chương 44 08 () Chương 45 09 () Chương 46 10 () Chương 47 11 () Chương 48 12 () Chương 49 13 () Chương 50 14 () Chương 51 15 () Chương 52 16 () Chương 53 17 () Chương 54 18 () Chương 55 19 () Chương 56 20 () Chương 57 01 () Chương 58 02 () Chương 59 03 () Chương 60 04 () Chương 61 05 () Chương 62 06 () Chương 63 07 () Chương 64 08 () Chương 65 09 () Chương 66 10 () Chương 67 11 () Chương 68 12 () Chương 69 13 () Chương 70 14 () Chương 71 15 () Chương 72 16 () Chương 73 17 () Chương 74 18 () Chương 75 19 () Chương 76 20 () Chương 77 21 () Chương 78 22 () Chương 79 23 () Chương 80 24 () Chương 81 25 () Chương 82 26 () Chương 83 27 () Chương 84 28 () Chương 85 29 () Chương 86 30 () Chương 87 31 () Chương 88 01 () Chương 89 02 () Chương 90 03 () Chương 91 04 () Chương 92 05 () Chương 93 06 () Chương 94 07 () Chương 95 08 () Chương 96 09 () Chương 97 10 () Chương 98 11 () Chương 99 12 () Chương 100 13 () Chương 101 13 () Chương 102 14 () Chương 103 15 () Chương 104 16 () Chương 105 17 () Chương 106 18 () Chương 107 19 () Chương 108 20 () Chương 109 21 () Chương 110 22 () Chương 111 23 () Chương 112 01 () Chương 113 02 () Chương 114 03 () Chương 115 04 () Chương 116 05 () Chương 117 06 () Chương 118 07 () Chương 119 08 () Chương 120 09 () Chương 121 10 () Chương 122 11 () Chương 123 12 () Chương 124 13 () Chương 125 14 () Chương 126 15 () Chương 127 16 () Chương 128 16 () Chương 129 17 () Chương 130 18 () Chương 131 19 () Chương 132 20 () Chương 133 21 () Chương 134 22 () Chương 135 22 () Chương 136 01 () Chương 137 02 () Chương 138 03 () Chương 139 04 () Chương 140 05 () Chương 141 06 () Chương 142 07 () Chương 143 08 () Chương 144 09 () Chương 145 09 () Chương 146 10 () Chương 147 11 () Chương 148 12 () Chương 149 13 () Chương 150 14 () Chương 151 15 () Chương 152 16 () Chương 153 17 () Chương 154 18 () Chương 155 19 () Chương 156 20 () Chương 157 01 () Chương 158 02 () Chương 159 03 () Chương 160 04 () Chương 161 05 () Chương 162 05 () Chương 163 06 () Chương 164 07 () Chương 165 08 () Chương 166 09 () Chương 167 10 () Chương 168 11 () Chương 169 12 () Chương 170 13 () Chương 171: () Chương 172: () Chương 173: () Chương 174: () Chương 175: () Chương 176:
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN