Đương Càn Long Xuyên Tiến Như Ý Truyền Miễn phí

Đương Càn Long Xuyên Tiến Như Ý Truyền

Tác giả:

Phúc Phú Chanh Tử

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đô Thị Ngôn Tình

Tình trạng:

Full - Chương 163 về địa phủ

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Đương Càn Long xuyên tiến như ý truyền

Đã kết thúc nữ tần diễn sinh xuyên qua thanh xuyên đồng nghiệp

35.5

Vạn tự

Gần nhất đổi mới: Quả cam の kết thúc cảm nghĩ

2024-04-29 13:30

Bắt đầu đọc download cà chua tiểu thuyết

Đương Càn Long xuyên tiến như ý truyền tác giả phúc phú quả cam

Phúc phú quả cam

Vất vả cần cù xã súc thế giới giả tưởng làm công người.

Tác phẩm tóm tắt

【 cho điểm thấp là bởi vì áp quá mức 】 truyện này còn có tên là 《 Đại Thanh phán quan 》《 trẫm ở như ý truyền đương người bình thường 》 một câu tóm tắt: Làm chân chính Thanh triều người tới giáo như ý cái gì là quy củ, cái gì là thể thống. Càn Long, là phong kiến vương triều cầm quyền nhất lâu hoàng đế, lập hạ thập toàn võ công, lại sau khi chết bị biên vào 《 như ý truyện 》 trung, thành cặn bã long. Hắn hận không thể viết 《 đại nghĩa giác mê lục 2》 đến từ chứng trong sạch! Cho nên, đương hắn thật sự biến thành chuyện xưa trung hoằng cuối cùng, hắn quyết định làm những người đó nhìn xem —— cái gì mới kêu một cái chân chính đế vương! Dĩnh phi nói hắn là hôn quân, Càn Long trở tay đem nàng biếm lãnh cung: Bác Nhĩ Tế Cát Đặc cũng không dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi dĩnh phi tính thứ gì? Kim ngọc nghiên hại hắn hài tử, Càn Long trực tiếp ban nàng một ly rượu độc, làm rượu độc thiêu chết nàng này dơ bẩn tâm địa. Ngụy yến uyển, ý hoan thảo hắn niềm vui, hắn liền cho các nàng nâng vị phân, ban thù vinh. Đến nỗi như ý, sớm bị hắn quên ở Dực Khôn Cung, đến chết còn ở làm “Dao nhìn nhau” mộng tưởng hão huyền.

Mục lục 167 chương

Mới nhất Chương 163 về địa phủ

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1 càn tiểu tứ () Chương 2 tuyển phúc tấn () Chương 3 trắc phúc tấn () Chương 4 hành hôn lễ () Chương 5 tránh tử vòng () Chương 6 đích trưởng tử () Chương 7 con vợ cả danh () Chương 8 đăng đại bảo () Chương 9 khởi phong ba () Chương 10 thái hậu “chịu khổ” nhớ () Chương 11 thái hậu “chịu khổ” nhớ () Chương 12 thái hậu “chịu khổ” nhớ () Chương 13 “Đích ung thư” () Chương 14 tiễn đưa cung () Chương 15 đẩy tiết kiệm () Chương 16 như Ý danh () Chương 17 hàm phúc cung () Chương 18 cùng vẽ trong tranh () Chương 19 tỳ bà kĩ () Chương 20 hồng la than () Chương 21 cứu tim sen () Chương 22 phạt vương khâm () Chương 23 hành tư hình () Chương 24 thẩm quý phi () Chương 25 kết hậu quả xấu () Chương 26 bị quên đi () Chương 27 trầm thủy hương () Chương 28 mưa móc ân () Chương 29 tân niên thủy () Chương 30 từ ninh cung () Chương 31 hoàng trưởng tử () Chương 32 trục tố luyện () Chương 33 hoài quý tử () Chương 34 ánh trăng hi () Chương 35 trong mưa nước mắt () Chương 36 giữ thai nhớ () Chương 37 chim bay tẫn () Chương 38 chu sa độc () Chương 39 tàng thỏ chết () Chương 40 bối chủ nô () Chương 41 sơ hở hiện () Chương 42 lương cung tàng () Chương 43 chó săn nấu () Chương 44 phá đại phòng () Chương 45 a nhược chết () Chương 46 lăng vân triệt () Chương 47 ngụy yến uyển () Chương 48 lăng tiêu hoa () Chương 49 tiểu công chúa () Chương 50 linh lăng hương () Chương 51 mộc lan di () Chương 52 lại tương ngộ () Chương 53 cố gắng tâm () Chương 54 thương tâm người () Chương 55 phía sau màn người () Chương 56 trừng ngọc nghiên () Chương 57 bị quan tâm () Chương 58 ngọc thành lữ () Chương 59 triệu tuệ tới () Chương 60 diêu hoa cúc () Chương 61 sổ thu chi () Chương 62 khai cấm biển () Chương 63 tâm ý hoan () Chương 64 đặc phái viên đoàn () Chương 65 không an phận () Chương 66 thư quý nhân () Chương 67 thiệt tình tựa () Chương 68 hoàng hậu ưu () Chương 69 con nối dõi tới () Chương 70 con nối dõi đi () Chương 71 tố giác nàng () Chương 72 phu thê tình () Chương 73 tang tử đau () Chương 74 tru tâm ngữ () Chương 75 lãnh tâm địa () Chương 76 bệnh chuyển cấp () Chương 77 trong điện nói () Chương 78 thanh vân chí () Chương 79 hai trái tim () Chương 80 ngày xưa tình () Chương 81 hôm nay oán () Chương 82 một đao đoạn () Chương 83 Đông sơn khởi () Chương 84 bạn bè ly () Chương 85 ra mưu sách () Chương 86 hỏa trung loạn () Chương 87 sinh ra nghi ngờ () Chương 88 bên mái hoa () Chương 89 dực khôn cung () Chương 90 hoàng tử tới () Chương 91 bệnh đậu mùa loạn () Chương 92 đậu dịch tới () Chương 93 điềm lành tử () Chương 94 danh trinh thám () Chương 95 tra hung phạm () Chương 96 không đường đi () Chương 97 làm ta đi () Chương 98 ngày xưa thù () Chương 99 lý thế tử () Chương 100 độc nhập hầu () Chương 101 một giấc mộng () Chương 102 hai xem ghét () Chương 103 tố giác hắn () Chương 104 vân văn ủng () Chương 105 không sợ nàng () Chương 106 thẩm thẩm nàng () Chương 107 nhị tâm khổ () Chương 108 tới giằng co () Chương 109 cùng lâm điểu () Chương 110 đừng cầu tình () Chương 111 ai tư thông () Chương 112 không tin ngươi () Chương 113 đừng giết nàng () Chương 114 yêu không yêu () Chương 115 như thế nào là ái () Chương 116 phò mã gia () Chương 117 khí tượng tân () Chương 118 khác thường ở () Chương 119 dĩnh quý nhân () Chương 120 mang thai () Chương 121 kỵ cùng bắn () Chương 122 ba lâm vương () Chương 123 so bắn tên () Chương 124 sinh dục khổ () Chương 125 hai tháng nhị () Chương 126 tứ công chúa () Chương 127 hiềm khích tiêu () Chương 128 dưỡng dục quyền () Chương 129 hãm hại nàng () Chương 130 sự nháo đại () Chương 131 giận bất bình () Chương 132 thưởng cùng phạt () Chương 133 hai cực chuyển () Chương 134 chó cắn chó () Chương 135 xé rách mặt () Chương 136 diệt ba lâm () Chương 137 chuẩn cát nhĩ () Chương 138 hàn thị nữ () Chương 139 hàn hương thấy () Chương 140 vị vong nhân () Chương 141 như Ý về () Chương 142 nói mệt mỏi () Chương 143 tam a ca () Chương 144 tứ a ca () Chương 145 người qua đường () Chương 146 huynh cùng đệ () Chương 147 hận ý khởi () Chương 148 châm ngòi nàng () Chương 149 thuần phi khổ () Chương 150 bệnh trung tình () Chương 151 sự chuyển cấp () Chương 152 thuần phi hoăng () Chương 153 trong lòng hận () Chương 154 trả thù tâm () Chương 155 giang nam hảo () Chương 156 phong nguyệt người () Chương 157 si tình thiếp () Chương 158 nhẫn tâm lang () Chương 159 tru nàng tâm () Chương 160 lệnh quý phi () Chương 161 cuối cùng cục () Chương 162 tân thế giới () Chương 163 về địa phủ
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN