Gia Tộc Tu Tiên: Ta Dựa Yêu Thú Mang Phi Miễn phí

Gia Tộc Tu Tiên: Ta Dựa Yêu Thú Mang Phi

Tác giả:

Thanh Tân Thoát Tục Ben

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp Cổ Đại Hệ Thống Xuyên Không

Tình trạng:

Tạm ngưng - Chương 599 hắc thổ địa linh thực kiểm kê

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Gia tộc lưu tu tiên, đơn nữ chủ, vai chính có một cái dính dính phục chế hệ thống, có thể phục chế tu sĩ công pháp, pháp thuật, thần thông từ từ, cũng có thể phục chế yêu thú cùng linh thực.

[ rồng nước thuật ( đăng phong tạo cực 1000/1000 ) ]: Dính dính phục chế, sử dụng trung phẩm linh thạch thêm điểm.

[ thần thông: Ngũ sắc thần quang ( sơ khuy con đường 0/100 ) ], dính dính phục chế, sử dụng thượng phẩm linh thạch thêm điểm.

Hỗn Độn Thanh Liên, bảy màu nuốt thiên mãng, phượng hoàng, Đại Nhật Kim Ô, các loại yêu thú linh dược toàn bộ phục chế tiến vào dính dính không gian.

Đương người khác còn ở vì một gốc cây cao giai linh dược đắc chí thời điểm, phương nếu hư đã có được một kho hàng linh dược.

Đương người khác thả ra mấy chỉ yêu thú thời điểm, phương nếu hư đã có được một con yêu thú đại quân.

Mới nhất Chương 599 hắc thổ địa linh thực kiểm kê

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1 phương nhược hư () Chương 2 ngọa long phường thị () Chương 3 phương nhược tình () Chương 4 dính dính phục chế hệ thống () Chương 5 pháp thuật thuần thục độ () Chương 6 tìm kiếm linh mạch nơi () Chương 7 sự phát đột nhiên () Chương 8 trận pháp vây khốn () Chương 9 kim quang ly hỏa trận () Chương 10 ngọa long phường thị quanh thân tình huống () Chương 11 kim kiếm môn () Chương 12 xích linh tham cùng chín cần tham () Chương 13 long uyên tử mẫu kiếm () Chương 14 tím mạn độc đằng () Chương 15 trở về gia tộc () Chương 16 ngoài ý muốn phát sinh () Chương 17 bích hoa sơn () Chương 18 gia tộc sản nghiệp () Chương 19 quảng trường hội nghị () Chương 20 rèn luyện () Chương 21 đại chiến bùng nổ () Chương 22 thương thảo ứng đối phương án () Chương 23 ứng đối lý gia () Chương 24 tìm hiểu tin tức () Chương 25 phương tử kế trúc cơ () Chương 26 tiến quân ngọa long phường thị () Chương 27 trình gia luyện khí phô () Chương 28 trúc cơ động phủ () Chương 29 trời xui đất khiến () Chương 30 liễu ám hoa minh () Chương 31 khảm ly tử tiêu quyết () Chương 32 trúc cơ đan () Chương 33 phương tử kế xuất phát ngọa long phường thị () Chương 34 định chế bảng hiệu () Chương 35 tu luyện khảm ly tử tiêu quyết () Chương 36 cửa hàng khai trương () Chương 37 phương nhược hư xuất quan () Chương 38 kinh ngạc gia tộc mọi người () Chương 39 gia tộc dân cư vấn đề () Chương 40 hợp chúng liền hoành () Chương 41 vàng ròng tằm sản nghiệp () Chương 42 thu thủy kiếm () Chương 43 tu luyện tử tiêu thật diễm () Chương 44 loại nhỏ linh thạch mạch khoáng () Chương 45 lựa chọn () Chương 46 phương gia phàm tục tộc nhân () Chương 47 mua sắm hải thuyền () Chương 48 trộm đạo trắc linh () Chương 49 ngọa long đồng minh () Chương 50 phong lôi cánh () Chương 51 phương nhược tình trúc cơ () Chương 52 phương nhược hư trốn đi () Chương 53 rớt vào bí cảnh () Chương 54 trở lại đông hoang () Chương 55 bích hoa sơn bị phát hiện () Chương 56 tẩy tủy Đan () Chương 57 trúc cơ hai tầng viên mãn () Chương 58 phục chế tu sĩ () Chương 59 phục chế pháp thuật () Chương 60 rửa sạch dính dính không gian () Chương 61 hỏa xà phù vẽ cùng thêm chút () Chương 62 hỏa long thuật thêm chút () Chương 63 phá trận phù () Chương 64 bùa chú thủ thắng () Chương 65 dễ như trở bàn tay () Chương 66 lý gia bị trộm gia () Chương 67 liên hôn tương thân đại hội () Chương 68 thanh li giang thương mậu () Chương 69 hai loại hỏa thuộc tính pháp thuật đăng phong tạo cực () Chương 70 thương thảo tham chiến () Chương 71 trình đại long phường thị bị tập kích () Chương 72 lạc phong sơn cốc () Chương 73 kim vô cực cùng kim quảng thịnh () Chương 74 giết người đoạt bảo thay trời hành đạo () Chương 75 trên đường đi gặp tiền gia tu sĩ () Chương 76 sườn núi đại chiến () Chương 77 kim kiếm môn âm mưu () Chương 78 nuôi dưỡng yêu thú mini bí cảnh () Chương 79: thiên () Chương 80 biến dị tìm linh chuột () Chương 81 kim kiếm môn phong tỏa lạc phong sơn cốc () Chương 82 trúc cơ trung kỳ () Chương 83 kim Đan đánh lén tử phủ () Chương 84 trước tiên kết thúc đại chiến () Chương 85 phương tử kế trở về () Chương 86 đi trước kim kiếm thành () Chương 87 linh bảo các đấu giá hội () Chương 88 kim diễm thiên hổ () Chương 89 chiến đấu kịch liệt trúc cơ trung kỳ () Chương 90 đánh chết chu hải sinh () Chương 91 luyện đan thuật tới tay () Chương 92 giao long trứng () Chương 93 luyện đan thuật phục chế () Chương 94 bùa chú đơn đặt hàng () Chương 95 phân chia tang vật () Chương 96 đi trước việc không ai quản lí phường thị () Chương 97 lại lần nữa đối chiến trúc cơ tu sĩ () Chương 98 chứa thần hoa () Chương 99 bán đấu giá trúc cơ đan () Chương 100 lam u hoa cùng tử dương đan () Chương 101 rừng cây đuổi giết () Chương 102 đuổi giết phương nhược hư () Chương 103 linh thiện một đạo () Chương 104 trúc cơ đan phục chế () Chương 105 trúc cơ đan luyện chế () Chương 106 luyện đan thiên tài () Chương 107 liên hợp tấn công phượng khê sơn () Chương 108 đánh chết trúc cơ hậu kỳ () Chương 109 phương nhược tình mạo hiểm đánh sâu vào tử phủ () Chương 110 đánh sâu vào tử phủ linh vật () Chương 111 đánh bất ngờ phượng khê sơn () Chương 112 trang phục linh khí tiểu đỉnh () Chương 113 ám sát tổ chức đường chủ () Chương 114 phương nhược tình tử phủ trọng thương () Chương 115 phương nhược hư âm dương trúc cơ () Chương 116 biến dị vàng ròng tằm () Chương 117 bổng lộc phiên bội cùng gia tộc sản nghiệp () Chương 118 chuẩn bị tân tăng yêu thú sản nghiệp () Chương 119 xử lý bí cảnh () Chương 120 tế luyện hai kiện linh khí () Chương 121 phục chế số lần tăng lên () Chương 122 nhị giai cực phẩm lưu tinh hỏa vũ phù () Chương 123 lại lần nữa tấn công phượng khê sơn () Chương 124 trường thương phù bảo () Chương 125 tử phủ tán nhân tái hiện () Chương 126 khai thác tài nguyên () Chương 127 liên tục chiến đấu ở các chiến trường kim giang phường thị () Chương 128 phong dương cùng phong tuyết () Chương 129 không giống nhau kim giang phường thị () Chương 130 hồn âm trùng cùng lái buôn () Chương 131 khai trương ngày đầu tiên () Chương 132 cửa hàng tháng nhất buôn bán ngạch () Chương 133 cửa hàng bắt đầu hỏa bạo lên () Chương 134 ngọa long phường thị cửa hàng lại lần nữa đóng cửa () Chương 135 gia nhập kim thuộc tính bùa chú bán () Chương 136 phương nhược hư trọng thương () Chương 137 phục chế hồn âm trùng () Chương 138 phương tử kế cũng bị tập kích () Chương 139 cái tư thuấn phát pháp thuật () Chương 140 lý gia mưu đồ bí mật phục kích phương gia tu sĩ () Chương 141 có được năm kiện linh khí tu sĩ () Chương 142 trên đường đi gặp tầm bảo tu sĩ () Chương 143 tam tị mãng xà () Chương 144 hỉ hoạch linh nhũ () Chương 145 vạn bảo tông phát hiện thượng cổ di tích () Chương 146 thổ phong lôi tam thuộc tính () Chương 147 đại chiến ba vị trúc cơ () Chương 148 đánh chết lý gia trúc cơ () Chương 149 thiên địa linh hỏa () Chương 150 tộc quy đổi bộ cùng nhiệm vụ bộ () Chương 151 lý thường xuyên bái phỏng bích hoa sơn () Chương 152 luyện thi bí thuật () Chương 153 mạnh mẽ vượn thi khôi () Chương 154 gia tộc đại bỉ () Chương 155 phương khinh nham đoạt giải nhất () Chương 156 luyện thi thuật xử lý phương án () Chương 157 phương nhược tình đi trước kim giang phường thị () Chương 158 trận pháp phân tích cùng phục chế () Chương 159 linh trì bị bá chiếm () Chương 160 huynh muội hợp tác diệt địch () Chương 161 tàn hồn đoạt xá () Chương 162 tam tị tán nhân () Chương 163 năm cái da thú ngọc giản () Chương 164 phát hiện đoạt xá người () Chương 165 triệu gia triệu đông tinh () Chương 166 đẩy mạnh tiêu thụ khôi phục cửa hàng sinh ý () Chương 167 chuẩn bị tiến hành luyện thể () Chương 168 kim kiếm môn cung phụng trưởng lão () Chương 169 mục tam gia tới cửa () Chương 170 tứ giai linh mạch xuất thế () Chương 171 xà quật phường thị () Chương 172 tử phủ gia tộc mưu đồ bí mật ứng đối () Chương 173 phương nhược tình thành kim kiếm môn cung phụng () Chương 174 phương tử kế cùng phương nếu xuyên tới kim giang phường thị () Chương 175 lam doanh lưu quang kiếm () Chương 176 cá bạc phường thị () Chương 177 phiêu tuyết nhuyễn trùng () Chương 178 trên người vật phẩm sửa sang lại () Chương 179 đi trước thương châu () Chương 180 năm nguyên thủy lân thú () Chương 181 nhiều thuộc tính bùa chú () Chương 182 đăng phong tạo cực thuần thục độ bùa chú giá cả () Chương 183 bùa chú một đạo () Chương 184 hỏa vẫn núi non thú triều () Chương 185 phương nhược tình tham chiến () Chương 186 trúc cơ năm tầng () Chương 187 cấm thần pháp khí () Chương 188 yêu thú đại lượng tập kết () Chương 189 kim Đan chiến lực lên sân khấu () Chương 190 chung đến tử dương hoa () Chương 191 phương nhược tình lại lần nữa tham chiến () Chương 192 chung cực thú triều () Chương 193 hỏa vẫn phường thị báo nguy () Chương 194 phục chế tam giai bùa chú () Chương 195 mười một trương tam giai bùa chú () Chương 196 bị xuyên qua () Chương 197 cao viêm thân chết () Chương 198 tượng đất tán nhân tử vong () Chương 199 chuẩn bị rút lui () Chương 200 ngũ phương hải vực cùng không minh thạch mạch khoáng () Chương 201 tìm linh sư cùng bồi dưỡng luyện đan sư () Chương 202 chiến tranh tiền tuyến () Chương 203 tao ngộ mai phục () Chương 204 tinh phẩm bùa chú đặt thắng lợi () Chương 205 phương tử kế đánh sâu vào tử phủ () Chương 206 trông giữ dược viên nhiệm vụ () Chương 207 thọ nguyên cây ăn quả () Chương 208 đại chiến chạm vào là nổ ngay () Chương 209 thọ nguyên quả thành thục () Chương 210 lưu sa chân nhân () Chương 211 phương tử kế trở thành tử phủ tán nhân () Chương 212 danh dự khách khanh () Chương 213 nhẹ nhàng thủ thắng () Chương 214 kế nhiệm tộc trưởng () Chương 215 diệu bát đảo () Chương 216 khách khanh nhiệm vụ () Chương 217 tam tài kiếm trận con rối cùng linh tuyền giếng () Chương 218 cửu thiên huyền lôi trúc () Chương 219 chế tạo diệu bát đảo căn cứ địa () Chương 220 ngự thú sản nghiệp tình hình gần đây () Chương 221 dung hợp mini bí cảnh () Chương 222 xử lý gia tộc sự vật () Chương 223 tân tăng bốn loại phi hành yêu thú () Chương 224 phong vân tông cùng ngô gia () Chương 225 tam gia trúc cơ thế lực tới chơi
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN