Gia Tộc Tu Tiên: Từ Ngự Thú Bắt Đầu Quật Khởi Miễn phí

Gia Tộc Tu Tiên: Từ Ngự Thú Bắt Đầu Quật Khởi

Tác giả:

Trung Thiên Tử Vi Đại Đế

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp

Tình trạng:

Đang ra - Chương 806

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 8 người đánh giá.

7.8

Đánh giá truyện

【 phàm nhân lưu, gia tộc lưu, làm ruộng lưu, ngự thú lưu, không hệ thống 】

Một cái phòng làm việc viên chức bỗng nhiên hồn xuyên dị giới, trở thành một cái ngự thú tu tiên gia tộc đệ tử.

Cố sự, theo một cái tên là linh thú Chu gia tu tiên gia tộc bắt đầu.

Mới nhất Chương 806: Chiến lợi phẩm phân phối (2)

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 592 kiến thức () Chương 731 thu hoạch khả quan () Chương 730 trảm hai đầu hắc giao () Chương 714 hợp tác luyện đan () Chương 01: Đặc thù đệ tử, đệ tứ thiên tai () Chương 02: 88 cái người chơi () Chương 03: Đừng nói chuyện, cho minh ca một điểm mặt mũi! () Chương 4: Bất Hủ Diễn Sinh Kinh () Chương 05:: Tu vi tiến bộ, Hồng Nhai phường thị () Chương 06:: Bán ra pháp khí, mua sắm Linh Sâm () Chương 7:: Lọ đá diệu dụng, đồng tộc gặp nhau () Chương 08:: Quay về gia tộc, trên đường gặp phục kích () Chương 09:: Cửu Phong lĩnh () Chương 10:: Cái thứ nhất linh sủng () Chương 11:: Tịnh Linh đình, Trầm Sát giếng () Chương 12:: Thái Thượng trưởng lão () Chương 13:: Ba loại cải cách () Chương 14:: Tộc trưởng cho gọi 【 cầu truy đọc 】 () Chương 15:: Bích Vân sơn Mục gia () Chương 16:: Diệu thủ giải độc () Chương 17:: Thần Bí Thú trứng, Luyện Khí bảy tầng () Chương 18:: Thông gia mà nói, bị tập kích () Chương 19:: Trốn bán sống bán chết () Chương 20:: Mục gia đền bù, trở về gia tộc () Chương 21:: Đan dược và pháp khí () Chương 22:: Chu gia trưởng lão nhóm () Chương 23:: Chu Chính Dũng thỉnh cầu () Chương 24:: Con khỉ ngang ngược () Chương 25:: Kim Cương Hầu () Chương 26:: Thu hoạch, luận võ đại hội () Chương 27:: Luyện Khí kỳ tám tầng () Chương 28:: Thiên Bảo các 【 cầu truy đọc a 】 () Chương 29:: Nguyệt Nhận Lưu Tinh luân () Chương 30:: Kịch đấu phỉ tu () Chương 31:: Chém giết cường địch, kiểm kê thu hoạch () Chương 32:: Hiến vật quý, tộc trưởng anh minh () Chương 33:: Trong tộc ban thưởng, chọn lựa bí thuật () Chương 34:: Thiên Thanh Vân Mãng, cưỡi rồng bay lượn () Chương 35:: Trốn không thoát hội ra mắt () Chương 36:: Trận đầu báo cáo thắng lợi () Chương 37:: Trên đài dưới đài () Chương 38:: Hoạt động kết thúc, lựa chọn ban thưởng () Chương 39:: Phần thưởng phong phú () Chương 40:: Phụ mẫu, trứng rắn ấp () Chương 41:: Tiểu Bạch Bạch, thúc đẩy sinh trưởng tộc trưởng () Chương 42:: Khảo nghiệm, tiến về Tôn gia () Chương 43:: Đi săn Tử Diễm điêu () Chương 44:: Quật thổ khai sơn, ngoài ý muốn phát hiện () Chương 45:: Thành tâm huynh đệ () Chương 46:: Hạnh phúc phiền não () Chương 47:: Cơ hội trời cho () Chương 48:: Linh Thú trai, thúc cháu xung đột () Chương 49:: Thúc cháu tranh luận, thái độ đổi mới () Chương 50:: Luyện Khí hậu kỳ, hảo sự thành đôi () Chương 51:: Thần bí địch nhân, nhỏ kiếm lời một bút () Chương 52:: Tề Vân minh, tình thế nghiêm trọng 【 cầu truy đọc 】 () Chương 53:: Tán tu cha con, Xích Tinh chi () Chương 54:: Kiếm một món hời, lại mua pháp khí () Chương 55:: Dã Lang lĩnh ở dưới bí mật, Hỏa Thần sài () Chương 56:: Linh Nhãn Chi Tuyền, chính diện đối quyết () Chương 57:: Hoang dã đại chiến, mãng xà hóa giao () Chương 58:: Đại thắng, thừa thắng truy kích () Chương 59:: Nham Thổ quy tiến giai () Chương 60:: Tán tu nội chiến, xuất thủ cứu người () Chương 61:: Tai bay vạ gió, nội chiến nguyên do () Chương 62:: Trưởng lão chỉ điểm, Tầm Hoa Bảo Giám () Chương 63:: Linh Viên bắt rắn, Dược Cốc lai lịch () Chương 64:: Thu hoạch khổng lồ, phong phú ban thưởng () Chương 65:: Cửa hàng nguy cơ, thanh liên cửa mở () Chương 66:: Trong sạch () Chương 67:: Tin dữ () Chương 68:: Tiên phàm khác nhau, ngoài ý muốn phát hiện () Chương 69:: Theo dõi () Chương 70:: Chu Đạo Di tín nhiệm, hai dò xét đầm nước () Chương 71:: Tiếc nuối mà về () Chương 72:: Chất nhầy diệu dụng, giết người diệt khẩu () Chương 73:: Tuyệt vọng tiếp xúc () Chương 74:: Ăn cây táo rào cây sung, thí cô diệt thân () Chương 75:: Không biết lễ phép, Mật Hoa trà () Chương 76:: Điều tra cùng phỏng đoán ( canh hai cầu đặt mua) () Chương 77:: Người thừa kế, làm nhục () Chương 78:: Manh mối trọng yếu, khóa chặt mục tiêu () Chương 79:: Nghiệt chướng, ngươi chuyện xảy ra () Chương 80:: Nhiếp tâm đoạt phách, phản đồ đền tội 【 cầu đặt mua 】 () Chương 81:: Minh Đức đòi nợ, Đạo Di thổ lộ tâm tình 【 cầu đặt mua 】 () Chương 82:: Mới Trúc Cơ tu sĩ, mới chức vụ 【 cầu đặt mua 】 () Chương 83:: Lại tuyển bí thuật, chịu khổ liền mạnh lên () Chương 84:: Thu thập kim khí, Kim Giáp Xuyên Sơn Thú 【 cầu đặt mua 】 () Chương 85:: Bảo ấn lập công, yêu tổ đoạt bảo 【 cầu đặt mua 】 () Chương 86:: Người tốt cùng người xấu, bí thuật sơ thành 【 cầu đặt mua 】 () Chương 87:: Xích Diễm Kim Cương Hầu, lại được bảo vật 【 cầu đặt mua 】 () Chương 88:: Lưu Thi Vân cơ duyên, Long Ảnh Mê Tung () Chương 89:: Tam Giang khẩu tìm giao, Từ Khai Sơn mời () Chương 90:: Kiếm chém Giao Long, Từ Khai Sơn bí mật 【 cầu đặt mua 】 () Chương 91:: Hắc Long thượng sứ, nhân giao đại chiến 【 cầu đặt mua a 】 () Chương 92:: Giao Long cường đại, các phương vân động 【 cầu đặt mua 】 () Chương 93:: Tao ngộ vây công, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn! 【 cầu đặt mua 】 () Chương 94:: Ăn ý, cảnh tượng hoành tráng 【 cầu đặt mua 】 () Chương 95:: Yêu thú trí tuệ, Hóa Long giáo 【 cầu đặt mua a 】 () Chương 96:: « Hóa Long Thăng Thiên Quyết », Hóa Long chi bí () Chương 97:: Tộc trưởng dự định, không may thượng sứ () Chương 98:: Vượt cấp mà chiến, Luyện Khí chém Trúc Cơ 【 cầu đặt mua 】 () Chương 99:: Thu hoạch to lớn, Chu Đạo Di cơ duyên 【 cầu đặt mua 】 () Chương 100:: Phá đại phòng tộc trưởng 【 cầu đặt mua 】 () Chương 101:: Tộc trưởng ban thưởng, Thanh Sương động phủ 【 cầu đặt mua 】 () Chương 102:: Lòng người nhân tính 【 cầu đặt mua 】 () Chương 103:: Ba năm biến hóa, dưới mặt đất đấu giá hội 【 cầu đặt mua 】 () Chương 104:: Bảo vật mê người mắt, Trúc Cơ đan 【 cầu đặt mua 】 () Chương 105:: Thăng Linh quả, Thiên Linh chi lệnh 【 cầu đặt mua 】 () Chương 106:: Tự tìm đường chết, Thái Thượng trưởng lão ban thưởng () Chương 107:: Đạo lí đối nhân xử thế, Thiên Đài Trương gia 【 cầu đặt mua 】 () Chương 108:: Bát Giác Tịch Thủy Lộc, Lôi Điện pháp vương Bạch Bạch () Chương 109:: Trúc Cơ đột kích, tái đấu Trúc Cơ 【 cầu đặt mua 】 () Chương 110:: Lưỡng bại câu thương, làm việc tốt thường gian nan 【 cầu đặt mua 】 () Chương 111:: Phơi thây tại chúng, tộc trưởng ban thưởng () Chương 112:: Thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành 【 cầu đặt mua 】 () Chương 113:: Có chút thu hoạch, trù tính Trúc Cơ 【 cầu đặt mua 】 () Chương 114:: Phát hiện kinh người, đại thu hoạch! 【 cầu đặt mua 】 () Chương 115:: Trước nay chưa từng có ban thưởng! 【 cầu đặt mua 】 () Chương 116:: Thí luyện mở ra, vượt quan Hỏa Long hạng 【 cầu đặt mua 】 () Chương 117:: Liên tiếp xông qua ba cửa ải, lang hùng dị thú 【 cầu đặt mua 】 () Chương 118:: Phía sau đánh lén, Hồn Tâm quả 【 cầu đặt mua 】 () Chương 119:: Thanh Diện Quỷ Sứ, trở mặt vô tình 【 cầu đặt mua 】 () Chương 120:: Năm mai lệnh bài, liền đến dị bảo 【 cầu đặt mua 】 () Chương 121:: Kiếp sau làm người đừng quá cuồng 【 cầu đặt mua 】 () Chương 122:: Chói mắt thu hoạch, tháp cao tuyển bảo 【 cầu đặt mua 】 () Chương 123:: Hộp ngọc chi bảo, xử trí thu hoạch 【 cầu đặt mua 】 () Chương 124:: Trưởng lão chi tình, đang dũng chi nghĩa 【 cầu đặt mua 】 () Chương 125:: Đang dũng kiên trì, đại diện tộc trưởng 【 cầu đặt mua 】 () Chương 126:: Bảo thủ kế sách, khói lửa ngập trời 【 cầu đặt mua 】 () Chương 127:: Trực diện Tử Phủ, Mục gia chi thương 【 cầu đặt mua 】 () Chương 128:: Có người té ngã, có người ăn no 【 cầu đặt mua 】 () Chương 129:: Phù bảo quyết đấu, Long Linh bí phù 【 cầu đặt mua 】 () Chương 130:: Ngụy pháp bảo, Thăng Tiên lệnh 【 cầu đặt mua 】 () Chương 131:: Chu Thuần ý nghĩ 【 cầu đặt mua 】 () Chương 132:: Năm đó cố nhân, bế quan Trúc Cơ 【 cầu đặt mua 】 () Chương 133:: Trúc Cơ 【 cầu đặt mua 】 () Chương 134:: Chu Thuần Trúc Cơ, công pháp lựa chọn 【 cầu đặt mua 】 () Chương 135:: Tấn thăng phó tộc trưởng, Chu gia bí mật không muốn người biết 【 cầu đặt mua 】 () Chương 137:: Cuối cùng lựa chọn, Chu Thuần dã vọng 【 cầu đặt mua 】 () Chương 137:: Bè lũ xu nịnh, trưởng lão ban thưởng bảo 【 cầu đặt mua 】 () Chương 138:: Cải cách gia tộc, tu luyện ngự thú bí thuật () Chương 139:: Đang dũng thuế biến, ngàn năm đại kế () Chương 140:: Lấy ra chủ nghĩa không được, ác khách lâm môn () Chương 141:: Phu nhân xin tự trọng, nhẫn tâm nam nhân () Chương 142:: Chu Minh Đức bàn tính () Chương 143:: Đông Lăng phường thị, Khương đại sư () Chương 144:: Trao đổi Hộ Mạch đan, Chu gia tình huống () Chương 145:: Tăng thu giảm chi, cải cách chi nghị () Chương 146:: Sơ bộ cải cách hoàn thành, lại thêm Trúc Cơ tu sĩ () Chương 147:: Tao ngộ bán, cường địch đột kích () Chương 148:: Chu Thuần Trúc Cơ trận chiến đầu tiên () Chương 149:: Trúc Cơ thủ sát, tâm ngoan thủ lạt Khương đại sư () Chương 150:: Phân phối thu hoạch, bái phỏng Vương gia () Chương 151:: Hầu Vương tranh bá, tân vương cùng cựu vương () Chương 152:: Lão Hầu Vương cảm tạ () Chương 153:: Đột phá kỳ hạn, Hầu Vương đẻ con () Chương 154:: Gia tộc việc vặt, Ngân Điện Lôi Mãng tấn thăng () Chương 155:: Lôi Mãng hóa giao () Chương 156:: Cường đại Lôi Giao, cỡ lớn đánh mặt lật xe sự cố () Chương 157:: Đạo Di xuất quan, vân mãng hóa giao () Chương 158:: Một mình đi xa, Mộc Thạch tìm thuốc () Chương 159:: Diệt chuột Đại sư Bạch Bạch, vạn sự sẵn sàng () Chương 160:: Chuyển cơ, Giao Long xuất thế () Chương 161:: Cưỡi giao du trường hà, Lân Oa dị tộc () Chương 162:: Lưỡng nan chi tuyển () Chương 163:: Liệt Diễm Long Câu, Long Nữ cái chết () Chương 164:: Kim Đan chi nộ, chấp hành tộc quy () Chương 165:: Bên trong ẩn tình, hiền lành Chu Thuần () Chương 166:: Đúc đạo đỉnh, thực lực bạo tăng () Chương 167:: Chu gia biến hóa, thử tai () Chương 168:: Chu Thuần điều kiện () Chương 169:: Đại chiến Thử Vương, to gan ý nghĩ () Chương 170:: Đặc thù khoáng thạch, Triệu Đức Ngạn chấn kinh () Chương 171:: Kiếm lời bạo! Nham Thổ quy tiến hóa phương án () Chương 172:: Ngàn năm linh dược, liền đến hai bảo () Chương 173:: Khương đại sư, ngươi rốt cuộc đã đến () Chương 174:: Vui quá hóa buồn, thân trúng kịch độc () Chương 175:: Giải độc biện pháp, kiểm kê thu hoạch, hóa giải ân oán chi pháp () Chương 176:: Không chịu thỏa hiệp, họa xông lớn! () Chương 177:: Giải quyết chi pháp, hóa long chi bí () Chương 178:: Tâm Liên Chính Pháp, Nham Thổ quy tiến hóa () Chương 179:: Cường đại Kim Giáp Nham Quy, Phong quốc chuyện cũ () Chương 180:: Táng tận thiên lương, thiếu nữ chi tâm () Chương 181:: Tam Âm chi thể, dấn thân vào hóa long () Chương 182:: Thành công nhập giáo, Kim Long đường () Chương 183:: Tu luyện « Hóa Long Bí Quyết » () Chương 184:: Chu Thuần cái thứ ba linh sủng () Chương 185:: Miệng hổ đoạt tử () Chương 186:: Trời sinh loại biến dị () Chương 187:: Kim Sí Hổ, Tử Văn Kim đào thụ () Chương 188:: Kim đào tác dụng, xuất chinh dị tộc () Chương 189:: Ngân Văn Ngọc Linh oa, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay () Chương 190:: Liên lạc gia tộc, tái sinh dị biến () Chương 191:: Tự bạo thân phận, Chu Thuần hoang đường suy đoán () Chương 192:: Suy đoán trở thành sự thật, Lân Oa thuật bí ẩn () Chương 193:: Nhân gian, thu hoạch () Chương 194:: Trở lại gia tộc () Chương 195:: Thành công thoát hiểm, gia tộc sự tình () Chương 196:: Chu gia bọn hậu bối, lại phó hoang dã () Chương 197:: Gặp lại Lục Nhiên, kinh người bí văn () Chương 198:: Bí văn, Thiên Tuế thảo () Chương 199:: Bí bạc tác dụng, tử sĩ chi nghị () Chương 200:: Tranh đoạt Thiên Tuế thảo () Chương 201:: Thủy phủ, Linh Châu () Chương 202:: Long Hưng cốc, Lưu Thi Vân tâm tư () Chương 203:: Bách tộc đại hội () Chương 204:: Chu gia việc vui, xuất chinh bách tộc đại hội () Chương 205:: Kim Đan tụ tập, đại hội bắt đầu () Chương 206:: Lăng Châu Khương gia thực lực () Chương 207:: Khi phụ người Chu gia, giao đấu Kim Đan gia tộc () Chương 208:: Bại Kim Đan thế gia, Khương gia cùng Trương gia phản ứng () Chương 209:: Tiểu tổ thứ hai, trận chung kết trận đầu () Chương 210:: Khương gia, không gì hơn cái này thôi () Chương 211:: Đại hội kết thúc, đạt được ước muốn () Chương 212:: Ngẫu nhiên đạt được bảo dược, thần bí chỗ tốt công bố () Chương 213:: Đại hội đấu giá, dị bảo xuất hiện nhiều lần () Chương 214:: Xua hổ nuốt sói, Ly Trần đan () Chương 215:: Mượn đao giết người, Chu Thuần mộng tưởng () Chương 216:: Hạng A Huyền Thưởng lệnh () Chương 217:: Hỏa Thần sài Tử Phủ thủ sát () Chương 218:: Hết thảy cũng tại tính toán bên trong () Chương 219:: Điểm hóa Kim Hầu, bất ngờ nghe tin dữ () Chương 220:: Cường đại Kim Cương Hầu () Chương 221:: Hầu Đại Lực, Chu Đạo Di đột phá
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN