Hệ Thống: Khai Cục Kim Đan Lão Tổ Miễn phí

Hệ Thống: Khai Cục Kim Đan Lão Tổ

Tác giả:

Khoái Tiểu Đao

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp Cổ Đại Hệ Thống Huyền Huyễn Dị Giới Xuyên Không

Tình trạng:

Đang ra - Chương 520

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 2 người đánh giá.

4.5

Đánh giá truyện

【 hệ thống 】【 vô địch 】【 tu tiên 】【 quỷ dị 】【 chư thiên 】

“Hệ thống!”

“Ngươi như thế nào mới đến!”

“Ngươi biết này 188 năm ta là như thế nào chịu đựng tới sao”

“Ngươi biết không!”

Trần phong nhịn không được trong lòng ủy khuất lớn tiếng chất vấn trong cơ thể hệ thống. Trần phong xuyên qua đến cái này khủng bố tu tiên thế giới đã suốt 188 năm, mấy năm nay hắn đã trải qua vô số hung hiểm nguy cơ, bằng vào tự thân thiên phú cùng cơ duyên, hắn rốt cuộc trở thành thiên tinh hải lưu sa vực một phương Kim Đan lão tổ. Nhưng tiên mệnh vô thường, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên trần phong ở đấu pháp trung bất hạnh trúng cổ thần giáo Thánh Tử diệp thiên tề huyền âm cổ độc.

Huyền âm cổ độc, Nguyên Anh dưới không thể giải. Trần phong nếm thử vô số loại phương pháp, nhưng đều không có thể loại trừ rớt trong cơ thể huyền âm cổ độc.

Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể phản hồi chính mình một tay thành lập lên Huy Nguyệt đảo Trần gia, lá rụng về cội. Liền ở hắn liền đem bị huyền âm cổ độc cắn nuốt là lúc, một đạo hắn này 188 năm qua tha thiết ước mơ thanh âm ở trong đầu vang lên.

“Đinh, hệ thống kích hoạt, vạn vật thương thành hệ thống mở ra.”

Mới nhất Chương 520

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 491 () Chương 490 ma giới ma kha cự kiếm ngang trời () Chương 489 () Chương 488 () Chương 487 () Chương 1 huyền Âm cổ Độc hệ thống chung hiện () Chương 2 cực Âm tiên Điển thánh phẩm đan dược () Chương 3 tân tấn trúc cơ mười ba trưởng lão () Chương 4 lời đồn nổi lên bốn phía lão tổ thăng thiên () Chương 5 khắp nơi dị động trần kiêu trận chiến mở màn () Chương 6 tình hình chiến đấu thăng cấp trúc cơ vào bàn () Chương 7 ma tu kim Đan vương gia lão tổ () Chương 8 trở về kim Đan kim quy linh trận () Chương 9 đồng mưu trần gia diệt tộc chi nguy () Chương 10 địch nhân đến phạm kim quy linh trận () Chương 11 kim Đan hiện thân trận pháp sính uy () Chương 12 kim Đan tề tụ trần phong xuất quan () Chương 13 vô địch tư thái bất chiến mà hàng () Chương 14 lập tông chi niệm thương thành đổi () Chương 15 phệ hồn mẫu cổ kim Đan tay đấm () Chương 16 trần phong lập tông gió bão cũ oán () Chương 17 thiên tinh dị động quải bức hệ thống () Chương 18 thánh tử cầu viện vân tiêu tông lập () Chương 19 phong vân các chủ nguyên anh chi địch () Chương 20 kim Đan chiến nguyên anh sát mã nhân () Chương 21 đến từ phong vân các giao dịch () Chương 22 xà thần ấu tử giao dịch hoàn thành () Chương 23 huyết ma đại pháp xích vân nguyên anh () Chương 24 thần bí đại nhân hóa thần tu sĩ () Chương 25 vô lượng tông diệt ôn gia chi thương () Chương 26 thiên Đạo dị động khủng bố lôi kiếp () Chương 27 trần phong chiến thiên lôi kiếp tôi thể () Chương 28 quỷ dị thiên lôi thần bí thánh quang () Chương 29 chung thành nguyên anh hệ thống ngủ say () Chương 30 yêu nghiệt trần phong lại tìm giúp đỡ () Chương 31 tìm tới môn tới thể tu chi uy () Chương 32 chiến đấu mở ra ma thần xâm lấn () Chương 33 hệ thống tái hiện cực âm xâm nhiễm () Chương 34 hốt hoảng chạy trốn huy nguyệt đảo nguy! () Chương 35 còn có cao thủ trần kiêu ngã xuống () Chương 36 trần phong rời đi kiểm kê thu hoạch () Chương 37 thượng cổ thiên Đình linh thạch mạch khoáng () Chương 38 lẻn vào cự thuyền chu gia đệ tử () Chương 39 cự thuyền đăng đảo khu vực khai thác mỏ chi phân () Chương 40 mục đích bại lộ thượng đẳng khu vực khai thác mỏ () Chương 41 phùng tam trưởng lão đêm tối sát khí () Chương 42 bố cục linh quặng phệ hồn khống nô () Chương 43 thực linh trùng đi trước thiên tinh đảo () Chương 44 kết bạn từ linh tử trong lồng tiên () Chương 45 bao vây tiễu trừ cổ thần giáo () Chương 46 vạn bảo lâu () Chương 47 tám đại nguyên anh tiến công khúc nhạc dạo () Chương 48 đại chiến mở ra huyết sắc cổ trùng () Chương 49 hắn! hai tôn thần () Chương 50 phong thiên dưỡng trần phong nhặt của hời () Chương 51 đã lâu! dao trì tiên tử tất chân () Chương 52 nam thiên môn bí cảnh hỗn loạn hải vực () Chương 53 thiên tinh thịnh hội chín đại thế lực () Chương 54 tiên âm các trung ngộ bạn cũ () Chương 55 áo choàng rơi xuống lấy huynh tương xứng () Chương 56 bất biến kim tự tháp lý niệm () Chương 57 ba năm bạn tốt tu tiên như thế () Chương 58 thượng phẩm thông thần đan () Chương 59 lôi thần quả () Chương 60 hệ thống chính xác mở ra phương thức () Chương 61 oa vân đảo phùng gia () Chương 62 phùng hồng vân trở về () Chương 63 tự tin tôn giả đại nhân () Chương 64 huyết thần châu tôn giả vẫn () Chương 65 thân thể nhập hóa thần () Chương 66 thế giới chưa biết () Chương 67 thiên xu tinh () Chương 68 tất chân chung đổi () Chương 69 nhiệm vụ chủ tuyến () Chương 70 đột phá hóa thần cảnh () Chương 71 phong hoa đảo () Chương 72 lôi đình ra tay ngàn nhận tông diệt () Chương 73 đồ đảo () Chương 74 trần phong đến đòi lấy thiên sát () Chương 75 thiên tinh tội vực () Chương 76 vô pháp tra xét tồn tại () Chương 77 liên tiếp đột phá hóa thần viên mãn () Chương 78 bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau () Chương 79 gia long quận Đặng gia () Chương 80 tím cực thân vẫn () Chương 81 tử vi lão tổ đến Đặng gia () Chương 82 tứ phương thiên môn tiên tử mũ phượng () Chương 83 đi trước thiên Đô thành () Chương 84 truy tra hung thủ () Chương 85 hạ vĩnh xương độ kiếp chi chiến () Chương 86 huyết giao cắt chi uy độ kiếp vẫn! () Chương 87 đến thiên Đô thành () Chương 88 nam châu phong vân các Đặng bác chi nguyện () Chương 89 khương thừa nội thiên địa đại đạo () Chương 90 bạch đế đại nhân thiên đều đấu giá hội () Chương 91 khởi chụp giới 10 tỷ linh thạch! () Chương 92 giá trên trời thành giao thiên cung lệnh () Chương 93 đi trước bí cảnh phong vân các vân dật () Chương 94 đến nhập khẩu kiêu ngạo long chiến thiên () Chương 95 thánh địa người tới bí cảnh mở ra () Chương 96 giết người đoạt bảo chu thụy () Chương 97 hai cái lão lục lại trảm ba người () Chương 98 bài trừ chiến trận thiên cung lệnh tới tay () Chương 99 ta chỉ là cùng đạo hữu chỉ đùa một chút! () Chương 100 đỉnh cấp thiên kiêu trần phong () Chương 101 phá trận thiên tướng lệnh () Chương 102 vương thế vũ chi tử () Chương 103 trần phong vs long chiến thiên () Chương 104 long chiến thiên chạy thoát! () Chương 105 xui xẻo long chiến thiên () Chương 106 bị đuổi giết long chiến thiên yêu tộc hiện! () Chương 107 tím điện xích vân chơi lôi () Chương 108 chém yêu chuông gió nhi () Chương 109 tề tụ thiên cung đại chiến đem khải () Chương 110 bán thiên cung lệnh thiên cung mở ra () Chương 111 nhập thiên cung lên trời thang () Chương 112 lên trời thang thiên cung tặng () Chương 113 trận gió nghiệp hỏa cảnh trong mơ () Chương 114 đạo tâm kiên định lôi đình thang trời () Chương 115 chiến cảnh yêu thú con rối () Chương 116 thiên Đế hư ảnh cùng cảnh vô địch () Chương 117 kim châu thang trời trần phong gian lận () Chương 118 bạch vân tần hạo trương quân bảo () Chương 119 bí cảnh kết thúc hắc thần vệ () Chương 120 từng người rời đi bốn người kết bạn () Chương 121 đột phá độ kiếp long ngạo thiên () Chương 122 long thần mộ vân dật sư tôn () Chương 123 Đại thừa phía trên con kiến chi thân () Chương 124 trần trời phù hộ bị thương trận gió kiếp () Chương 125 chân linh vũ trụ lại sắp chết tinh () Chương 126 làm lại nghề cũ phát tài () Chương 127 lão lục cư nhiên là tiên nhân phía trên! () Chương 128 liên tiếp độ kiếp đạo tâm kiên định () Chương 129 hệ thống thăng cấp thật huyền tông nguy () Chương 130 trận pháp bị phá đại chiến mở ra () Chương 131 phạm an tử chiến trần phong đuổi tới () Chương 132 lại lập vân tiêu tông () Chương 133 khủng bố trần phong xác nhập hai tông () Chương 134 ban cho thánh phẩm đan dược () Chương 135 chiến thiên quyết thất giai siêu phẩm trận pháp () Chương 136 bày trận lập tông thể tu phương pháp () Chương 137 đệ tử nỗi nhớ nhà hạ phát đan dược () Chương 138 khủng bố tiêu hao lôi đình luyện thể () Chương 139 vì tu tiên giới trừ bỏ này một đại hại () Chương 140 tiến công la sát tông () Chương 141 phá trận la sát tông diệt () Chương 142 đột phá hợp thể cảnh () Chương 143 khủng bố uy thế thiên lôi chi kiếp () Chương 144 thân thể độ kiếp mạnh mẽ trần phong () Chương 145 thành công độ kiếp chiến cốc thiên nhạc () Chương 146 nghiền áp chi thế không địch lại dục trốn () Chương 147 thu phục cốc thiên nhạc () Chương 148 hợp khí Đan thông thiên thang () Chương 149 bất chiến mà hàng vân khê tông () Chương 150 tiêu dương thiên tài quản lý giả () Chương 151 tổ kiến mười vạn thiên binh thiên tướng () Chương 152 lớn mạnh tông môn tứ tông xác nhập () Chương 153 vân tiêu tông nội tình () Chương 154 tiêu dương tiếp nhận tông môn nghị sự () Chương 155 sắp giải phong tứ phương tội vực () Chương 156 trở về thiên tinh hải trần sương () Chương 157 hợp hoan tông hầu trường minh () Chương 158 không hảo dự cảm 10 ngày chi hạn () Chương 159 cự quy yêu thú băng trùy phù lệnh () Chương 160 thiên diễn tông hầu trường minh đón dâu () Chương 161 ngang nhiên bạo khởi phùng chín nguyên () Chương 162 băng trùy hiện thần uy chú oán chi lực () Chương 163 thiên mệnh không ở phùng chín nguyên () Chương 164 vân tiêu tông đem diệt biến cố đột nhiên phát sinh () Chương 165 lão tổ trở về một cái không lưu! () Chương 166 hệ thống có thể hay không giúp ta làm chết hắn! () Chương 167 tiên nhân một lóng tay trảm Đại thừa cảnh một tôn () Chương 168 trần ai lạc định cung nghênh lão tổ trở về! () Chương 169 trần phong thu đồ đệ đại đệ tử trần sương () Chương 170 trần phong ban đan sắp đào vong () Chương 171 Đại thừa cảnh yêu thú cự quy huyền vũ () Chương 172 đào vong chuẩn bị động thiên pháp bảo () Chương 173 trần phong rời đi long gia dị động () Chương 174 long gia động tác thật nhiều tiên khí () Chương 175 thay đổi ý tưởng đi trước tây châu () Chương 176 đến tây châu sưu hồn hổ yêu () Chương 177 thu phục vạn yêu minh yêu đình thiên kiêu () Chương 178 chỉnh hợp thái hòa đảo một tháng chi kỳ () Chương 179 tiến công phương hướng huyền vũ buồn rầu () Chương 180 binh chia làm hai đường huyền vũ tham chiến () Chương 181 tiến công bắt đầu đột ngộ ngưu yêu () Chương 182 thu phục ngưu yêu ban danh ngưu ma vương () Chương 183 thần thú huyết mạch tiến công xương thủy đảo () Chương 184 không ngừng đẩy mạnh huyền vũ trở về () Chương 185 song song đột phá hợp thể cảnh trung kỳ () Chương 186 đại quân khai bát tiến công kim quang đảo () Chương 187 năm đánh nhị chém giết hợp thể nhị yêu () Chương 188 ban cho tinh huyết chiếm lĩnh kim quang đảo () Chương 189 hợp thể hậu kỳ mưu cầu Đông châu đảo () Chương 190 huyền vũ rời đi thánh nguyên linh dịch () Chương 191 linh lực tu vi đột phá yêu tộc bố trí () Chương 192 ngưu ma vương trở về đến Đông châu đảo () Chương 193 hợp thể cảnh đại viên mãn tội vực giải phong! () Chương 194 tần gia tần lam đối chọi gay gắt () Chương 195 cường ngạnh tần lam chiến đấu mở ra () Chương 196 một quyền oanh bạo hai đại thừa vô địch tư thái () Chương 197 Đặng bác mời tam đầu địa ngục ma khuyển () Chương 198 đột phá Đại thừa cảnh! () Chương 199 hợp lực xuất kích chém giết yêu vương lôi hồng () Chương 200 bách hoa tiên mật liên tiếp đột phá () Chương 201 tiến vào yêu giới điên cuồng thu lấy tài nguyên () Chương 202 ngoài ý muốn phát sinh huyền vũ tử địch ngạc amoni () Chương 203 kỳ lân hiện thế huyền vũ quy vị () Chương 204 thế cục phức tạp thương đế nguyện lực chi đạo () Chương 205 đại chiến ngạc amoni trong chiến đấu đột phá trần phong () Chương 206 vô địch trần phong nghiền áp tư thái () Chương 207 ngạc amoni thân chết bạch hổ kỳ lân địa ngục ma khuyển hiện () Chương 208 khương thừa hiện thân lam tinh đồng hương thiên Đế () Chương 209 mai khai nhị độ đều là cắt rau hẹ hảo thủ () Chương 210 ba năm chi ước đi trước hỗn loạn hải vực () Chương 211 kết loại khai thiên nhập hỗn loạn hải vực () Chương 212 gặp lại thiên sát đi trước trăng lạnh tông () Chương 213 xác nhập tam phương lập tả hữu tinh sử () Chương 214 đến viên mãn đăng tiên dưới vô địch () Chương 215 hỗn loạn cách cục thiên ma giáo tả hộ pháp () Chương 216 đi trước hỗn loạn đại lục thiên ma giáo phó giáo chủ () Chương 217 đuổi giết đơn giao thiên ma giáo nơi dừng chân lão tổ () Chương 218 cho nhau mộng bức trần gia đại trưởng lão đâu () Chương 219 ba người gặp nhau lẫn nhau tố trải qua () Chương 220 quỷ dị cái khe thần bí địa quật
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN