Hoàn Mỹ Thế Giới: Ta Tăng Thêm  Hồ Lô Oa Mặt Ngoài Miễn phí

Hoàn Mỹ Thế Giới: Ta Tăng Thêm Hồ Lô Oa Mặt Ngoài

Tác giả:

Hạ Trùng Thoại Tuyết

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đồng Nhân

Tình trạng:

Tạm ngưng - Chương 649 sau cùng đánh dấu

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 4 người đánh giá.

7.3

Đánh giá truyện


Hồ Lô Oa, Hồ Lô Oa, một cây dây leo hơn bảy đóa hoa.

Gió táp mưa sa, cũng không sợ, la la la la.
“Oa ~”
Kèm theo một tiếng tiếng khóc to rõ xông lên Vân Tiêu, Tiêu tộc chủ gia chỗ ở, thần quang bảy màu trùng thiên, chiếu sáng cả cái sơn cốc, chói mắt sáng lạng thần quang bên trong tựa hồ có đồ vật gì xanh ngắt ướt át, uốn lượn xoay quanh, có lồi có lõm, lờ mờ, còn có một tòa thất thải Hồ Lô Sơn.
Ta từng cưỡi qua Hoang Thiên Đế.
Ta từng chỉ điểm qua bổ Thiên Các Tế Linh lão dây hồ lô.
Ta từng khai sáng Sơn Hải kinh thực đơn bách khoa toàn thư.
Ta từng cùng tiểu Thiên Giác con kiến so thấp, thắng.
Ta từng cùng hoàng kim Cự Nhân tộc so cao, thắng.
Ta từng rút qua An Lan, chùy qua Du Đà, trong Luyện Tiên Hồ vung qua nước tiểu.
Hắn đưa lưng về phía chúng sinh, độc câu vạn cổ, tự mình ngồi tại Đế quan phía trên trấn áp không rõ cùng dưới vực sâu đại khủng bố......

Không vì thành tiên, chỉ vì tại tuế nguyệt trường hà bên trong câu ngươi trở về.


Tiểu thuyết từ mấu chốt: Hoàn mỹ thế giới: Ta tăng thêm Hồ Lô Oa mặt ngoài không pop-up, hoàn mỹ thế giới: Ta tăng thêm Hồ Lô Oa mặt ngoài txt toàn tập download, hoàn mỹ thế giới: Ta tăng thêm Hồ Lô Oa mặt ngoài chương mới nhất đọc


Mới nhất Chương 649 sau cùng đánh dấu

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 293 không nói không ăn a () Chương 1 hồ lô oa ~ hồ lô oa () Chương 2 tài hoa xuất chúng () Chương 3 lớn nhỏ như ý () Chương 4 trời sinh thần lực () Chương 5 thạch thôn đánh tạp đi () Chương 6 tiểu cô sơn trấn () Chương 7 mới gặp nãi oa thạch hạo () Chương 8 ta từng cưỡi qua hoang thiên Đế () Chương 9 miểu sát Động thiên cảnh huyết chồn () Chương 10 Độc đoán vạn cổ chính là một cái đồ đần () Chương 11 Đánh tạp mà thạch thôn liễu thần dưới cây () Chương 12 người đáng thương tất có chỗ đáng hận () Chương 13 thạch hạo học được () Chương 14 Đánh trong thẻ () Chương 15 dung hợp hồ lô lam em bé tiêu thiên đẩy ngã thạch hạo 316 () Chương 16 ta gọi thạch gió () Chương 17 cho là ta không nhấc nổi đao sao () Chương 18 Ẩn tàng đánh tạp mà () Chương 19 như Ý kim cô bổng () Chương 20 trùng đồng vốn là vô địch lộ () Chương 21 nãi oa anh hắn () Chương 22 nữ chiến thần () Chương 23 hồ lô oa tâm liên tâm () Chương 24 Đuổi tới trục lộc thư viện () Chương 25 rồng sinh chín con bồ lao cầu nguyệt phiếu ủng hộ () Chương 26 bổ thiên các () Chương 27 bị khi dễ tiểu thanh gió cầu nguyệt phiếu () Chương 27: Tiến vào quỹ đạo () Chương 28: Người may mắn còn sống sót đoàn đội () Chương 30 vương giả chi đức () Chương 31 Đánh thạch hạo phải thừa dịp sớm () Chương 32 Đánh tạp thất oa () Chương 33 mở ra thiên nhãn () Chương 34 tiểu bạch hổ () Chương 35 hoang thiên Đế tuổi thơ () Chương 36 tay trái một con gấu tay phải một con dê () Chương 37 kim giác ngân giác () Chương 38 bảo hồ lô () Chương 39 thất oa cuộc sống hạnh phúc () Chương 40 ngũ chỉ sơn () Chương 41 bạch hổ ta thích ăn () Chương 42 tranh giành thất tử () Chương 43 sư muội ngươi có nãi sao () Chương 44 phẫn nộ sát hóa linh cảnh thái cổ di chủng () Chương 45 Định hải thần châm () Chương 46 ca ngươi chảy nước miếng () Chương 47 liệt thiên ma Điệp nó muốn chết () Chương 48 cầu ngươi làm người a () Chương 49 mượn ngươi một chân lĩnh hội đại đạo () Chương 50 pidgeotto ta hung chính mình cũng ăn () Chương 51 cầm xuống bạch hổ nhất huyết () Chương 52 táo vương gia đao () Chương 53 cái làn quan Âm () Chương 54 chân hương định luật () Chương 55 Đi săn thuần huyết () Chương 56 Đánh tạp hoang cổ cấm () Chương 57 công đức 200 () Chương 58 hình người mẫu hung thú () Chương 59 nghiệt duyên a () Chương 60 Đũng quần nhét thổ pháp lực vô biên () Chương 61 muốn trở nên mạnh mẽ sao () Chương 62 nhục thân thành tôn () Chương 63 trùng đồng giả cảm thấy hắn lại có thể () Chương 64 cần gì phải lại cướp người khác cốt () Chương 65 trùng đồng giả hối hận qua sao () Chương 66 vương giả cũng có thể giết () Chương 67 trộm con khỉ nhà đào () Chương 68 tẩy kiếp thủy màn động () Chương 69 hèn hạ vô sỉ giả thành vương () Chương 70 lên đi ba lớn hồ () Chương 71 Đồ đằng vũ đạo () Chương 72 một cây dây leo bên trên hồ lô oa () Chương 73 nhanh cho gia buông ra () Chương 74 khổ cực ngươi mỹ mỹ () Chương 75 Đào chi yêu yêu () Chương 76 Đại hiếu tử () Chương 77 lên khung thông tri! () Chương 78 câu cá dây leo () Chương 79 dây hồ lô bên trên em bé () Chương 80 con cá mắc câu () Chương 81 côn bằng bảo thuật hình thức ban đầu () Chương 82 xanh đậm thêm điểm 〖 canh sáu () Chương 83 lão dây hồ lô hắn tê () Chương 84 ba hồ lô oa cùng lên trận () Chương 85 một cái thành công câu cá lão () Chương 86 gia gia vãn bối lễ () Chương 87 giá tiếp liễu thần kế hoạch () Chương 88 thượng cổ nữ trùng đồng () Chương 89 nữ đại tam vạn chuẩn Đế cho ăn cơm () Chương 90 thiếu niên không biết tỷ tỷ hảo () Chương 91 Đi hắn gia tài hoa xuất chúng () Chương 92 Đại Đại vương pháp lực vô biên () Chương 93 hình người cối xay thịt () Chương 94 hồ lô nhỏ em bé () Chương 95 mượn liễu thần thân thể lĩnh hội đại đạo () Chương 96 một bái này bái ra cách cục () Chương 97 liễu thần là một gốc tiên dược () Chương 98 thập hung Đả thần thạch quật khởi () Chương 99 song cái tu () Chương 100 hồ lô thủy em bé () Chương 101 một cái trư bát giới () Chương 102 dương tiễn đánh dã () Chương 103 thần linh hậu nhân () Chương 104 nữ chiến thần hạnh phúc () Chương 105 nữ chiến thần chùy () Chương 106 dung hợp hồ lô oa thanh em bé () Chương 107 hồ lô thủy em bé thần thông () Chương 108 ma nữ vẫn là yêu nữ () Chương 109 chụp hồ ly tinh cái ót hạt dưa () Chương 110 ma nữ nguyên lai là cái ăn hàng () Chương 111 trùng đồng giả tới () Chương 112 gặp lại thượng cổ nữ trùng đồng () Chương 113 hồ lô thủy em bé xuất chiến () Chương 114 thủy em bé phun ra trùng đồng nữ một mặt () Chương 115 còn nghĩ đánh đòn () Chương 116 ai ngủ mới là ai () Chương 117 tuyệt đại giai nhân () Chương 118 côn bằng tử () Chương 119 một chi xuyên vân tiễn () Chương 120 chẳng lẽ là vượng vợ () Chương 121 Đế binh bán buôn () Chương 122 hôm nay ai tới cũng vô dụng () Chương 123 lão câu cá dây leo () Chương 124 kẹt ba ngàn năm () Chương 125 ngươi nhanh chóng biến thành nam () Chương 126 hồ lô đại oa cứu gia gia () Chương 127 Đỏ hồ lô oa đuổi tới () Chương 128 lôi tộc minh châu 〖3118〗〖 ba càng 〗 () Chương 129 Ác nhân tự có ác nhân trị ngủ ngon ) () Chương 130 bắt được ma nữ đuôi cáo 〖3186〗〖 cầu nguyệt () Chương 131 tạ ân không giết () Chương 132 trọng đồng một con mắt tử () Chương 133 người không phong lưu uổng thiếu niên () Chương 134 ma nữ cùng tiên tử () Chương 135 các vị đang ngồi cũng là rác rưởi () Chương 136 tiên tử đánh nhau cảnh nổi tiếng một () Chương 137 tiểu tiên nữ đánh nhau cảnh nổi tiếng hai () Chương 138 dao phay cho ta ăn () Chương 139 Đứng lên không cho phép quỳ () Chương 140 soái bất quá ba giây () Chương 141 ngươi thì tính là cái gì () Chương 142 hỏa vực 〖 ba càng 〗 () Chương 143 cửu bí () Chương 144 tổ tự bí cùng hỗn độn sát trận () Chương 145 cứu ta () Chương 146 bảo hồ lô () Chương 147 chân long trứng 〖 cầu nguyệt phiếu 〗 () Chương 148 giả tự bí () Chương 149 thủy em bé cùng hỏa thần tử 〖 cầu nguyệt phiếu 〗 () Chương 150 luân hồi bàn () Chương 151 chu thiên tinh Đấu đại trận () Chương 152 tru tiên kiếm trận () Chương 153 cuốn chết các ngươi () Chương 154 thạch nghị là cái bảo tàng thiếu niên () Chương 155 trùng đồng tiểu sư đệ () Chương 156 trùng đồng cái chết () Chương 157 dây hồ lô làm hư tập tục () Chương 158 tử hà tiên tử phiên bản mị nhãn () Chương 159 bày trận viên mãn () Chương 160 một cây cỏ trảm tinh thần () Chương 161 bị để mắt tới nữ chiến thần () Chương 162 kiếp sau chú ý một chút a () Chương 163 Đằng xà thủy tụ () Chương 164 thuốc đều 3127 () Chương 165 hỗn độn cửu sát trận () Chương 166 nữ trùng đồng gây chuyện () Chương 167 hỗn độn ba sát trận () Chương 168 huyên huyên tỷ ta vẫn ưa thích bộ dáng lúc trước của ngươi 31 () Chương 169 thần thánh như cỏ rác () Chương 170 hoang thiên kích ra bắc hải () Chương 171 huyên huyên tỷ ngươi ăn làm xóa tận () Chương 172 tôn giả tiểu thành () Chương 173 mời hai cái tiểu tổ tông () Chương 174 thạch hạo đệ đệ () Chương 175 trong nháy mắt ) ngủ ngon () Chương 176 vung lên kim cô bổng () Chương 177 nghịch tử ta không phải là cha ngươi 3231 () Chương 178 hạo nhi cha ngươi sắp bị đánh chết 3193 () Chương 179 liễu thần tới 3165 () Chương 180 ngu xuẩn đệ đệ nhân tạo trùng đồng chí tôn cốt 3194 () Chương 181 tiên thiên hoàng kim cây phù tang 3169 () Chương 182 vật lý siêu độ () Chương 183 biển dung nham thang cốc () Chương 184 lão quân kim cương trạc () Chương 185 tiểu tức phụ thái dương thần nữ () Chương 186 Đế dao theo đuôi đệ đệ đồ tể () Chương 187 tới một bát tâm linh canh gà a 3217 () Chương 188 cảm tạ ngươi tám đời tổ tông () Chương 189 chờ mong hồ lô nhị oa lại một ngày () Chương 190 ung dung hoa quý đè quần phương () Chương 191 minh thổ khô lâu thần () Chương 192 hạt dưa thần nho thần thật hương cảnh cáo () Chương 193 () Chương 194 một đạo linh thân một tay che trời () Chương 195 phượng múa không muốn bị cưỡi () Chương 196 dục cầu bất mãn thiên tiên thư viện lão ẩu nhóm () Chương 197 côn bằng tử cùng cùng nói lâm () Chương 198 mang theo đế dao câu cá thời gian () Chương 199 thanh liên địa tâm diễm () Chương 200 bảo vật người có đức chiếm lấy () Chương 201 ma nữ trắng cạn cảm thấy nàng đi ngủ ngon () Chương 202 trích tiên an bài người hộ đạo () Chương 203 bò đi cổ đại quái thai ngủ ngon () Chương 204 Đánh mặt tiên điện truyền nhân () Chương 205 Đời nhất liên tiếp đăng tràng () Chương 206 thần chi niệm ngủ ngon () Chương 207 kim cương trạc cặn bã nam vòng tay 3226 () Chương 208 lớn lôi thiên âm ngủ ngon () Chương 209 bi phẫn sấm sét tử cầu nguyệt phiếu () Chương 210 khiêm tốn thạch hạo () Chương 211 mộ thảo rất thịnh vượng cầu nguyệt phiếu () Chương 212 thạch hạo gấu tính chất () Chương 213 tiến công hồ lô thất oa thân () Chương 214 tiêu thiên cặn bã nam lại là chính ta () Chương 215 gặp lại trùng đồng giả thạch nghị () Chương 216 tử khí Đông lai () Chương 217 giết () Chương 218 chết hết () Chương 219 Đại oa cũng điên cuồng 3121 () Chương 220 Đại oa chiến trùng đồng 3156 () Chương 221 gặp mặt phân một nửa () Chương 222 làm thịt cái đời nhất ngủ ngon () Chương 223 có mệnh phù cũng phải chết () Chương 224 tiến vào tư thế không đúng 3165
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN