Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp Convert Miễn phí

Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp Convert

Tác giả:

Vinh Tiểu Vinh

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Dị Giới

Tình trạng:

Đang ra - Chương 278

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 17 người đánh giá.

9.7

Đánh giá truyện

Đây là một thế giới khoa học cùng ma pháp cùng tồn tại.

Nơi này có người truy cầu sự cường đại của ma pháp, cũng có người tìm kiếm chân lý của vĩnh hằng.

Dị thế xuyên qua mà đến khoa học tự nhiên học bá, từ nho nhỏ nhân viên quản lý sách báo làm lên, tay trái ma pháp, tay phải chân lý, đá một cái bay ra ngoài thế kỷ mới đại môn.

Có người xưng hắn là người mở đường của ma pháp, có người nói hắn là người đặt nền móng của khoa học.

Cũng có người như thế hình dung hắn.

Tại thế kỷ mới, Blair là tà ác biểu tượng.
Mới nhất Chương 278: Về nhà

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 101: Vay tiền () Chương 102: Lorrain nguy cơ () Chương 1: Thiếu nữ chuunibyou () Chương 2: Thế giới song song () Chương 3: Cháy lên đi, hỏa cầu! () Chương 4: Britney lão sư mời () Chương 5: Tìm tới cửa () Chương 6: Ma pháp trắc nghiệm () Chương 7: Một tiếng hót lên làm () Chương 8: Laus chi mê () Chương 9: Lần nữa nổi danh () Chương 10: Khác thường Isabella () Chương 11: Cố vấn ma pháp () Chương 12: Hồi tâm chuyển ý () Chương 13: Thân học tỷ () Chương 14: Đánh cược () Chương 15: Hoà giải () Chương 16: Cảnh cáo () Chương 17: Andrew chấn kinh () Chương 18: Thần quyến giả () Chương 19: Trần Lạc phỏng đoán () Chương 20: Hỏa Cầu Thuật biến dị () Chương 21: Bảo tàng nữ hài () Chương 22: Cản đường () Chương 23: Giải Edwin () Chương 24: Baader nhắc nhở « là Tuyết () Chương 25: Chỗ ở mới () Chương 26: Học thuật salon () Chương 27: Fitch lễ vật () Chương 28: Xuất thủ () Chương 29: Nghe hiểu sao? () Chương 30: Toán học tân tú () Chương 31: Huân chương vinh dự () Chương 32: Trẻ tuổi nhất học giả () Chương 33: Trần Lạc chi vấn «Vì () Chương 34: Sợ hãi Douglas () Chương 35: Gia tộc Howard tai nạn () Chương 36: Đêm không ngủ () Chương 37: Ái tâm bữa sáng () Chương 38: Học viện song kiều () Chương 39: Ma quỷ () Chương 40: Oanh động sân trường () Chương 41: Người tiên phong () Chương 42: Hoài nghi () Chương 43: Tổ hợp ma pháp () Chương 44: Thiên phú kinh khủng () Chương 45: Thần Tiên học đệ () Chương 46: Quan môn đệ tử () Chương 47: Thuật cận chiến () Chương 48: Biểu tượng của tà ác () Chương 49: Nhà () Chương 50: Sát Thủ Học Tỷ () Chương 51: Ma pháp gân gà () Chương 52: Brady phẫn nộ () Chương 53: Trò chơi của thiên tài () Chương 54: Cải tiến Thủy Cầu Thuật () Chương 55: Khẩn cấp triệu tập () Chương 56: Hội viên vinh dự () Chương 57: Jasmine phát hiện () Chương 58: Đường tắt () Chương 59: Áp súc hỏa cầu () Chương 60: Thiên đại bí mật () Chương 61: Thẳng thắn () Chương 62: Tổ hợp ma pháp chân chính () Chương 63: Kinh động () Chương 64: Isabella quyết định () Chương 65: Tiền thưởng () Chương 66: Con đường phát tài () Chương 67: Chất vấn () Chương 68: Toán Học Chi Thần () Chương 69: Hiệp hội ngẫu nhiên gặp () Chương 70: Thời đại mới () Chương 71: Chiếu cố () Chương 72: Isabella hoài nghi () Chương 73: Lạc Thần () Chương 74: Thân phận chi mê () Chương 75: Alice mời () Chương 76: Britney vấn đề () Chương 77: Vạn chúng chú mục () Chương 78: Hai nữ tranh chấp () Chương 79: Gặp nạn () Chương 80: Một vấn đề () Chương 81: Trận chiến đầu tiên () Chương 82: Baird cái chết () Chương 83: Cứu mỹ nhân anh hùng () Chương 84: Giải Edwin thuộc về () Chương 85: Trần Lạc tên () Chương 86: Thần tại Lorrain () Chương 87: Đều là rác rưởi () Chương 88: Thẳng thắn () Chương 89: Lão sư? Học tỷ? () Chương 90: Thổ lộ? () Chương 91: Tất cả đều muốn () Chương 92: Nhận lấy tiền thưởng () Chương 93: Elton suy đoán () Chương 94: Gặp lại Calvin () Chương 95: Ta bảo vệ ngươi () Chương 96: Nghỉ đông () Chương 97: Tấn cấp () Chương 98: Thân phận bại lộ () Chương 100: Tài lộ mới () Chương 99: Hiện thực cùng lựa chọn () Chương 103: Trần Lạc tam liên () Chương 104: Ma quỷ tên () Chương 105: Lorrain hi vọng () Chương 106: Đến thêm tiền () Chương 107: Rùa đen của Blair () Chương 108: Chạy trối chết () Chương 109: Alice quyết định () Chương 110: Ly biệt () Chương 111: Lạc Thần tái hiện () Chương 112: « Hình Học » () Chương 113: Mâu cùng thuẫn () Chương 114: Toán học bầu trời mây () Chương 115: Nghe lén () Chương 116: Hội giao lưu ma pháp () Chương 117: Nhận lầm () Chương 118: Xảo ngộ () Chương 119: Đào chân tường () Chương 120: Hợp tác () Chương 121: Tài vụ đại thần () Chương 122: Sinh hai cái () Chương 123: Thành chủ chất vấn () Chương 124: Biến cố () Chương 125: Ngoài ý muốn đảo ngược () Chương 126: Bí mật () Chương 127: Thư mời () Chương 128: Kinh hỉ () Chương 129: Chất nữ () Chương 130: Rời đi () Chương 131: Vương đô () Chương 132: Nữ nhân bạo lực () Chương 133: Kristen () Chương 134: Britney chuyện cũ () Chương 135: Lấy thần chi danh () Chương 136: Kẻ độc thần () Chương 137: Kiêng kị () Chương 138: Thần miếu () Chương 139: Isabella biến hóa () Chương 140: Gặp lại Alice () Chương 141: Oan gia tụ họp () Chương 142: Hai nữ gặp lại () Chương 143: Xóa bỏ () Chương 144: Ma Đạo sư () Chương 145: Chợ đen () Chương 146: Nghiền ép () Chương 147: Đại nhân vật () Chương 148: Chợ đen giao dịch () Chương 149: Dị đoan cùng vu thuật () Chương 150: Phản sát () Chương 151: Chiến Đại Ma Pháp Sư () Chương 152: Tín ngưỡng chi chiến () Chương 153: Vu Sư Hách Lý Diệp () Chương 154: Truy tra () Chương 155: Tài vụ quan () Chương 156: Trì Dũ Thuật tác dụng () Chương 157: Catherine y sinh () Chương 158: Sẽ không tha thứ! () Chương 159: Phế vật! () Chương 160: Ô Nha () Chương 161: Thánh Giả bản chép tay () Chương 162: Catherine thân phận () Chương 163: Ôn dịch () Chương 164: Bệnh sốt rét () Chương 165: Hắc thủ () Chương 166: Catherine tiếp cận () Chương 167: Ngợi khen () Chương 168: Trên quảng trường thiếu nữ () Chương 169: Tasia () Chương 170: Tử tước () Chương 171: Ta cũng là () Chương 172: Phiền phức lên thân () Chương 173: Tập kích () Chương 174: Uy hiếp () Chương 175: Waters cái chết () Chương 176: Đến từ thiếu nữ tóc đen uy hiếp () Chương 177: Khu trục () Chương 178: Catherine thăm dò () Chương 179: Pitt cái chết () Chương 180: Sát tâm () Chương 181: Ouston nhắc nhở () Chương 182: Tấn cấp () Chương 183: Lần nữa tập kích () Chương 184: Hắc thủ phía sau màn () Chương 185: Kristen cảnh cáo () Chương 186: Thực tiễn () Chương 187: Hỏa Hồ () Chương 188: Vu Sư () Chương 189: Người một nhà () Chương 190: Horta huynh muội () Chương 191: Cảnh cáo () Chương 192: Nữ thần sứ giả () Chương 193: Sứ giả ban thưởng () Chương 194: Thánh Giả Hách Lý Diệp () Chương 195: Ủy khuất Catherine () Chương 196: Đại Ma Đạo Sư () Chương 197: Lão sư () Chương 198: Tasia mời () Chương 199: Ta thích ngươi! () Chương 200: Ouston chi nộ () Chương 201: Ouston lo lắng () Chương 202: Báo đáp () Chương 203: Thánh Ma Đạo Sư bản chép tay () Chương 204: Achilles () Chương 205: Dũng tuyền tương báo () Chương 206: Hội trưởng chi tranh () Chương 207: Ngân Hà học phái () Chương 208: Chuỗi khinh bỉ () Chương 209: Tasia phiền phức () Chương 210: « Đối Thoại » cùng « Nguyên Lý » () Chương 211: Tai nạn () Chương 212: Ma quỷ cùng thần () Chương 213: Thần điện () Chương 214: Tế Tự () Chương 215: Ba năm () Chương 216: Học viện cố nhân () Chương 217: Trở về () Chương 218: Bị bại lộ bí mật () Chương 219: Không thể! () Chương 220: Thần Chi Không Gian () Chương 221: Tình tay ba () Chương 222: Thần điện người tới () Chương 223: Tế Tự () Chương 224: Nhắc nhở () Chương 225: Truy sát
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN