Hứng Thú Cho Phép Thăm Dò Giả Lại Ở Tìm Đường Chết Miễn phí

Hứng Thú Cho Phép Thăm Dò Giả Lại Ở Tìm Đường Chết

Tác giả:

Cơ Chiến Đản

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Cổ Đại Đô Thị Khoa Huyễn Huyền Huyễn Xuyên Không

Tình trạng:

Full - Chương 24 chuyển sinh thần cùng thần sử

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Tử vong đều không phải là chung kết, sinh thời rất nhiều nhân quả đem quyết định người chết linh hồn chuyển sinh đến phương nào —— ở dựa theo như thế quy tắc vận chuyển thế giới, một cái vẫn luôn đi ở thăm dò không biết đại đạo thượng linh hồn, đem đạp vỡ sinh mệnh nhà giam.

【 tác giả xong bổn tác phẩm 《 này chỉ là cái nhân vật sắm vai trò chơi 》, 《 hệ thống tinh linh mới là thật vai chính 》, 《 vô hạn quỹ đạo 》, 《 chúng ta không thu thẻ người tốt 》, 《 ta chỉ là đài đi ngang qua siêu cấp người máy 》】

Mới nhất Chương 24 chuyển sinh thần cùng thần sử

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() tự Chương () Chương 1 thật - người nguyên thủy khai cục () Chương 2 khai cục bình đạm như nước () Chương 3 nhảy qua lặp lại tính nội dung () Chương 4 nhân thiên thời mà sinh nhân họa () Chương 5 làm qua loa chiến tranh () Chương 6 nô lệ chế thần nông () Chương 7 trọng nhặt sơ tâm () Chương 8 tuổi già () Chương 9 liền chết vai chính () Chương 1 lưu bị hố a! () Chương 2 nếu gia cát lượng đầu giang Đông…… () Chương 3 giang Đông () Chương 4 quần thần ngọa tào chúng ta như vậy không có bài mặt sao () Chương 5 lưu bị thục quốc là màu xanh lục không sai…… () Chương 6 phó thủ đến () Chương 7 hậu cần cùng tiền tuyến () Chương 8 xích bích () Chương 9 đại pháo nổ vang () Chương 10 võng rốt cuộc sửa được rồi () Chương 11 tôn thượng hương bổn tiểu thư rốt cuộc không cần gả cho lão nhân () Chương 12 thành thân () Chương 13 hải thí () Chương 14: thiết vì ra biển () Chương 15 trên biển con đường tơ lụa () Chương 16 tập kích cảng () Chương 17 khí hậu không phục () Chương 18 hoà bình mới là quan trọng nhất () Chương 19 bão táp () Chương 20 phản hương () Chương 21 quân thần () Chương 22 thương pháo không phân gia () Chương 23 súng kíp binh () Chương 24 chiếm đất () Chương 25 điều ước () Chương 26 dài dòng chuyện xưa yêu cầu ngắn gọn mà kết thúc () Chương 1 có gan viết ngoại quốc lịch sử văn đều là đại thần…… Đáng tiếc ta không phải () Chương 2 kính hiển vi () Chương 3 nhuộm màu pháp () Chương 4 hầu gái khống trưởng thành trung () Chương 5 bo bo giữ mình () Chương 6 kỳ thật trước 6 cuốn đều chỉ là mở màn…… () Chương 6 kỳ thật trước 3 cuốn đều chỉ là mở màn…… () Chương 7 con cái () Chương 8 tư sinh nữ () Chương 9 qua đời () Chương 1 công nghệ đen dựa thổi bức () Chương 2 bắt đầu thoát ly chủ đề…… () Chương 3 a trạch nhóm nghèo khó học sinh () Chương 4 thượng sam phong quá lang duy ta thành hạnh () Chương 5 vô pháp mở ra chi nhánh cốt truyện () Chương 6 kinh giới cùng đồng nãi () Chương 7 ngày xuân 1 phiên chuẩn bị trung () Chương 8 rõ ràng tưởng hủy đi cp lại tìm không thấy xuống tay góc độ cho nên…… () Chương 9 rốt cuộc là ta 3 xem bất chính vẫn là 3 xem quá chính…… () Chương 10 viết viết liền biến thành như long cuốn () Chương 11 trở về hằng ngày () Chương 12 dị nhân đinh () Chương 13 hàn tuấn cơ () Chương 14 khó sóng nói tốt như long nội dung đâu ta đây liền bị hài hòa () Chương 15 ngày xuân 1 phiên () Chương 16 trung tâm công nhân () Chương 17 khai giảng () Chương 18 thái kê không tư cách tham gia đại hội thể thao) () Chương 19 kayaba akihiko () Chương 20 hạng mục chuẩn bị trung () Chương 21 học viên tế () Chương 22 cuộc họp báo () Chương 23 thể cảm phục () Chương 24 không tưởng số liệu hóa hệ thống () Chương 25 vô hạn phó bản () Chương 26 cuộc họp báo kết thúc () Chương 27 trang bị () Chương 28 đông thành song đảo tới tìm tra () Chương 29 đông thành song đảo vs mèo đen () Chương 30 giả thuyết sòng bạc () Chương 31 phòng ngừa chu đáo () Chương 32 lớp học hồng nhân () Chương 33 mộng tưởng () Chương 34 bảo khố () Chương 35 tu học lữ hành () Chương 36: phun 4 vương giả () Chương 37 hằng ngày phiên ắt không thể thiếu loại này dạ dày đau cốt truyện () Chương 38: hoa () Chương 39 Ưu mỹ tử () Chương 40 tu học lữ hành kết thúc () Chương 41 cha mẹ cầu cấp 1 câu lời kịch () Chương 42 ngọt sủng () Chương 43 hoàn đuôi () Chương 44 lyle công tác () Chương 45 ảo tưởng hồi báo hiện thực () Chương 46 nghiên cứu phát minh lộ tuyến không thiếu được nội dung () Chương 47 từ tinh thần đến thân thể () Chương 48 khai giảng phân ban () Chương 49 khuếch tán () Chương 50 người dùng quần thể () Chương 51 chuyển chức () Chương 52 thiên đồng dương giới () Chương 53 hứng thú cho phép ý nghĩa đều không phải là duy 1 () Chương 54: nguyệt không phải nói dối () Chương 55 trực tiếp nhảy qua vườn trường tình yêu kịch nội dung () Chương 56 hoành đao () Chương 57 phỏng vấn () Chương 58 ảm đạm nghiên cứu hạng mục () Chương 59 vườn trường sinh hoạt kết thúc () Chương 60 tỷ muội () Chương 61: phiên võ đấu tế () Chương 62 ngày sau nói một () Chương 63 ngày sau nói nhị () Chương 64 ngày sau nói tam () Chương 65 ngày sau nói bốn () Chương 66 ngày sau nói năm () Chương 1 Áo bố bại gia tử () Chương 2 cao tới chúng cúc hoa 1 khẩn () Chương 3 tạp gia lị uy có phải hay không có người lấy sai rồi kịch bản () Chương 4 yên tâm không phải iron man () Chương 5 làm ơn hầu gái! () Chương 6 đệ 1 cái hầu gái () Chương 7 tiến bộ vượt bậc () Chương 8 hầu gái cùng vị hôn thê () Chương 9 siêu cấp hệ () Chương 10 carlo đức cho nên ta ánh trăng pháo không có () Chương 11 cách cục siêu tiểu nhân () Chương 12 nhận chức diễn thuyết () Chương 13 nguyên thủ đại lý () Chương 14 mại hướng vũ trụ trước chuẩn bị () Chương 15 chính đề () Chương 16 rời đi địa cầu () Chương 17 lẫn nhau lý giải () Chương 18 đệ 1 tiếp xúc () Chương 19 thiện ý () Chương 20 đoàn ngoại giao () Chương 21 như cũ là vị kia tự sát người yêu thích () Chương 22 rời đi () Chương 23 hằng ngày hắc kịch trường bản () Chương 24 kịch trường bản đó là truyện cổ tích () Chương 25 đi đến cuối cùng 1 bước nam nhân () Chương 26 cốt truyện yêu cầu mua nước tương () Chương 27 tử vong () Chương 28 ngày sau nói () Chương 1 bị điện phiên trên mặt đất phá hư thần () Chương 2 lão băng côn () Chương 3 địch sóng lạc sóng sóng lạc () Chương 4 bảo mật () Chương 5 cuối cùng boss nhảy ra tới () Chương 6 ta có phải hay không nên xin nghỉ đâu…… () Chương 7 chín s () Chương 8 dần dần tới gần chân tướng () Chương 9 nhìn trộm giả nhóm () Chương 10 nhị b () Chương 11 n nhị ta còn là phía sau màn boss () Chương 12 cuối cùng nhân loại () Chương 13 mọi người phản ứng () Chương 14 hoà bình phát triển một () Chương 15 sống lại () Chương 16 chiến đấu () Chương 17 giải thích nghi hoặc () Chương 18 máy móc sinh mệnh thể cùng người nhân tạo từng người đại động tác () Chương 19 sinh hoạt cá nhân () Chương 20 zero cùng x () Chương 21 linh hồn thăm dò () Chương 22 người nhân tạo nhóm Ách cốt truyện phát triển giống như cùng chúng ta không quan hệ () Chương 23 vô dụng kiến nghị () Chương 24 cổ kiếm tam thật tốt chơi 1 sóng () Chương 25 viễn cổ cự thú () Chương 26 đây là cuối cùng chiến () Chương 27 tử vong cùng trở về () Chương 1 cùng () Chương 2 edward ta đây là muốn mua nước tương tiết tấu () Chương 3 thủ đô vòng () Chương 4 kim bố lợi tiếp nồi () Chương 5 người nhân tạo tiếp nồi () Chương 6 ân duy tiện lợi tới như thế đột nhiên () Chương 7 phẫn nộ cùng ngạo mạn () Chương 8 tà khí () Chương 9 khai mạc () Chương 10 chiến đấu () Chương 11 quá độ cuốn liền như vậy đoản () Chương 12 thượng 1 cuốn quên viết ngày sau nói () Chương 1 chuyển sinh trước tổng kết () Chương 2 thái kéo thụy á () Chương 3 thần thánh địa hình () Chương 4 hằng ngày () Chương 5 tu luyện () Chương 6 học tập () Chương 7 trưởng thành () Chương 8 chỉ là 1 cái npc () Chương 9 không nghĩ chỉ đương npc npc () Chương 10 nhưng mà sự thật là tàn khốc () Chương 11 mini cá mập () Chương 12 hầu gái tới () Chương 13 không có lựa chọn khác () Chương 14 thất bại cùng không cam lòng () Chương 15 thịt sơn chi tường dùng này ngoạn ý quá bẩn! () Chương 16 khô lâu vương lấy thi thể hình thức lên sân khấu () Chương 17 thịt sau () Chương 18 nguyệt tổng () Chương 19 thịt sau thế giới () Chương 20 chuyên gia cấp khó khăn đánh boss biện pháp () Chương 21 sẽ không thoáng hiện pháp sư không có tiền đồ () Chương 22 trù bị () Chương 23 không có 4 trụ () Chương 24 nguyệt tổng hoà tân 3 vương () Chương 25 cái gọi là cuối cùng chiến () Chương 26 ngày sau nói () Chương 1 trò chơi 《 phế đều vật ngữ 》 () Chương 2 gia đình () Chương 3 nguyên vai chính đội ngũ () Chương 4 tiên đoán () Chương 5 truyền tống () Chương 6 kỳ lị nhã () Chương 7 trong hồ đảo () Chương 8 không cái này cường độ sẽ bị mặt sau boss nháy mắt hạ gục () Chương 9 cuối cùng 1 danh đồng bạn nhập đội () Chương 10 át chủ bài () Chương 11 thái oro () Chương 12 bước đầu chân tướng () Chương 13 ngải đát 《 phế đều vật ngữ 》 nào có loại này giả thiết! () Chương 14 hoàn chỉnh chân tướng () Chương 15 tinh linh vương () Chương 16 mộng chi đô () Chương 17 người sói () Chương 18 ngươi quản cái này kêu người khổng lồ () Chương 19 chết đấu () Chương 20 tỉnh dậy
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN