Khi Bác Sĩ Mở Hack Convert Miễn phí

Khi Bác Sĩ Mở Hack Convert

Tác giả:

Thủ Ác Thốn Quan Xích

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đô Thị

Tình trạng:

Đang ra - Chương 1815

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 169 người đánh giá.

9.1

Đánh giá truyện

Ngươi là một tên thu nhập một tháng 2000 tiểu (nghèo) bác sĩ, chịu đủ sinh hoạt áp lực cùng tàn phá!

Thế nhưng là, ngày nào đó tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện tự mình mở hack. . .

Ngươi muốn làm một đài ruột thừa giải phẫu, thế là mở bụng dò xét:

Ngươi chạm đến ruột thừa: 【 ruột thừa: Khỏe mạnh! 】

Ngươi chạm đến kết tràng: 【 kết tràng: Khỏe mạnh! 】

Ngươi chạm đến ruột thừa: 【 ruột thừa: Đây là một cái viêm tính sinh mủ ruột thừa quái, lv15, hi hữu quái, đề nghị: Đi ruột thừa cắt bỏ thuật! 】

Tay ngươi lên đao rơi, viên mãn cắt xuống ruột thừa.

【 đinh! Đánh giết hi hữu ruột thừa quái, thu hoạch được: Ruột thừa cắt bỏ thuật kinh nghiệm +100, nhân dân tệ +100, màu trắng khâu lại châm một cái! 】

. . .

Ngươi là một tên cấp cứu bác sĩ ngoại khoa, ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ. . . Cứu người liền mạnh lên!

✯✯✯✯✯ Vinh danh Minh Chủ ✯✯✯✯✯

❤___ Nii•Shinigami
❤___⚓️ °ℑà ₵ông ℑử
Mới nhất Chương 1815:: Sinh mà làm người, ta rất xin lỗi!

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1449:: Tổng thống là bằng hữu ta! () Chương 1450:: Trần Thương thành công? () Chương 1451:: Đây là anh hùng của chúng ta a! (76/ 113) () Chương 1452:: Hôn lễ đưa cái gì? AK47? (cầu nguyệt phiếu a! ) () Chương 1763:: Đi Trung Quốc! () Chương 1764:: Phần thưởng phong phú! () Chương 1765:: Bá Nhạc chi nhãn! () Chương 1766:: Trong ngục giam viện trưởng! () Chương 1768:: Ai cũng mang không đi ngươi, ta nói! () Chương 1769:: Chân tướng, rõ ràng. () Chương 862:: Thật xin lỗi, chạm tới các ngươi tri thức điểm mù! () Chương 860:: Trần lão sư, ta cho ngài lau mồ hôi! () Chương 859:: Nếu như không phải thật sự yêu, ai nguyện ý làm liếm chó đâu () Chương 858:: 2 phút? Không có khả năng! () Chương 862:: Thật xin lỗi, chạm tới các ngươi tri thức điểm mù! () Chương 857:: Một cái tiểu bác sĩ liền phối ba cái chủ nhiệm? () Chương 01: Sinh hoạt thành trò chơi, () Chương 02: Chuyển chính thức cơ hội () Chương 03: Mỗi ngày nhiệm vụ () Chương 04: Ta muốn làm mổ chính! () Chương 05: Phòng giải phẫu thủ sát () Chương 06: Hi hữu quái, làm rơi đồ! () Chương 07: Ta bành trướng () Chương 08: Sắc bén + 1 uy lực () Chương 09: Cao cấp NPC nhiệm vụ () Chương 10: Phát động trung cấp nhiệm () Chương 11: Cày tiền phó bản! () Chương 12: Cuồng dã, khiến cho bọn () Chương 13: Đặc thù ban thưởng () Chương 14: Tiền khó kiếm () Chương 15: Trần Thương, giọt nước () Chương 16:: Sinh tử dây điện () Chương 17:: Trăm người trăm tính () Chương 18:: Thuốc tê miễn phí () Chương 19:: Thần cấp đặc hiệu () Chương 20:: Muốn cái gì muốn cái () Chương 21:: Một lần chữa trị, trường () Chương 22:: Tú thao tác! () Chương 23:: Bổng bổng cộc! () Chương 24:: Tổn hại tính gân bắp () Chương 25:: Hỉ nộ vô thường () Chương 26:: Nhân phẩm còn chờ tại () Chương 27:: Một giọt x mười giọt () Chương 28:: Mona Lisa long () Chương 29:: Thiếu niên tâm tính () Chương 30:: Chính năng lượng! () Chương 31:: Cung bảo gà viên () Chương 32:: Nho nhỏ ruột thừa, thật () Chương 33:: Ngày hoàng đạo, chọn () Chương 34:: Kỹ kinh tứ tọa () Chương 35:: Kém một chút mà thôi () Chương 36:: Điện đao dao () Chương 37:: Ta thật là khó a! () Chương 38:: Chúng ta tìm Trần bác () Chương 39:: Liên hoàn nhiệm vụ () Chương 40:: Vòng thứ hai () Chương 41:: Trang bị màu lục tin tức () Chương 42:: Cần phải có người trợ () Chương 43:: Có chút ồn ào, đều () Chương 44:: Thu hoạch tương đối () Chương 45:: Vui nâng cành ô liu () Chương 46:: Liên hoàn nhiệm vụ hoàn () Chương 47:: Ta quả nhiên không phải () Chương 48:: Khẩn cấp cứu viện hoạt () Chương 49:: Hoàn thành nhiệm vụ! () Chương 50:: Ta biết màng bụng thẩm () Chương 51:: Thi thố tài năng (một) () Chương 52:: Thi thố tài năng (hai) () Chương 53:: Ta biết! () Chương 54:: Thẩm tách dịch tác dụng () Chương 55:: Siêu cấp kỹ năng! () Chương 56:: Cho biên chế! () Chương 57:: Đặc huấn thẻ uy năng () Chương 58:: Mở ra, quá kém! () Chương 59:: Chỉ tiếc rèn sắt không () Chương 60:: Bát tinh tám chui ruột () Chương 61:: Ném lấy đào báo lấy () Chương 62:: Nước tới đất ngăn! () Chương 63:: Bộc lộ tài năng () Chương 64:: Phi đao? Phi đao! () Chương 65:: Trần đại quan nhân không () Chương 66:: Tranh tài bắt đầu () Chương 67:: Kinh xuất hiện thủ lĩnh () Chương 68:: Thủ lĩnh quái đại bạo! () Chương 69:: Y học không để cho huyễn () Chương 70:: Loạn trong giặc ngoài () Chương 71:: Bái sư nhiệm vụ () Chương 72:: Nếu ta già, xấu, ngươi () Chương 73:: Song hỉ lâm môn () Chương 74:: Đẹp mắt như vậy một () Chương 75:: Bạo lợi ngành nghề! () Chương 76:: Đây chính là Vương Tổ () Chương 77:: Đôi nhiệm vụ, vô thượng () Chương 78:: Ta đẹp, chỉ có ngươi () Chương 79:: Một lời không hợp liền () Chương 80:: Mấy cái này danh tự. () Chương 81:: Trong đầu chứa cái gì? () Chương 82:: YY là một loại năng lực! () Chương 83:: Cấp cứu kế hoạch lớn () Chương 84:: Trần Thương trợ thủ () Chương 85:: Hai ta thành Trần Thương () Chương 86:: Là bệnh nhân còn là lừa () Chương 87:: Phu thê vốn là chim cùng () Chương 88:: Sư đồ hệ thống sắp () Chương 89:: Sỏi mật! () Chương 90:: Hữu Phúc đồng chí muốn () Chương 91:: Có thể xưng kinh điển! () Chương 92:: Nhiệm vụ hoàn thành () Chương 93:: Đoàn Ba phép khích tướng () Chương 94:: Ta biết làm! () Chương 95:: Thạch lão sư, ngài chớ () Chương 96:: Mới tư tưởng () Chương 97:: Trương Chí Tân có thể () Chương 98:: Phức tạp hơn túi mật, () Chương 99:: Đều là lão Trần dạy () Chương 100:: Cảm tạ lão Thiết đưa () Chương 101:: Lãnh chúa quái xuất hiện () Chương 102:: Lãnh chúa đại bạo! () Chương 103:: Găng tay có thể mang () Chương 104:: Lão Trần xảy ra chuyện! () Chương 105:: Dũng chọn gánh nặng () Chương 106:: Lý Bảo Sơn khảo nghiệm () Chương 107: ... () Chương 108:: Nghiên cứu khoa học thành () Chương 109:: Thương lão sư dạy thật () Chương 110:: Đề mục vấn đề, không () Chương 111:: Chi viện Bát viện () Chương 112:: Ta dùng hai tay, thành tựu () Chương 113:: Mẫu thai độc thân hai () Chương 114:: Đặc hiệu thẻ () Chương 115:: Bác sĩ thấy bác sĩ, () Chương 116:: Ta làm bác sĩ thời điểm, () Chương 117:: Tiêu Điền Hoa cảm ân () Chương 118:: Ngươi nghĩ kế thừa () Chương 119:: Một đợt không yên tĩnh, () Chương 120:: Muốn hay không mua phụ () Chương 121:: Ngẫm lại liền thận () Chương 122:: Nếu. . . Gia nhập. . . () Chương 123:: Ta có cái nhân tuyển! () Chương 124:: Sinh tử một đường () Chương 125:: Thiên tài vì cái gì đều () Chương 126:: Đây tuyệt đối bị () Chương 127:: Trần Thương là ai? () Chương 128:: Đều chờ ngươi! () Chương 129:: Ta Pen kẹp kim () Chương 130:: Trương đội trưởng, () Chương 131:: Tiểu Trần đi đâu () Chương 132:: Nghiên cứu sinh? ? () Chương 133:: Độ thiện cảm còn có () Chương 134:: Đột phá đại sư cấp () Chương 135:: Ta trước kia làm chính () Chương 136:: Này Đoàn Ba không phải () Chương 137:: Không cho ngươi đến, () Chương 138:: Ngươi học y thế nhưng () Chương 139:: Người cố gắng mục () Chương 140:: Cả một đời chỉ có () Chương 141:: Đại bạo () Chương 142:: Tĩnh mạch châm cứu đặt () Chương 143:: Chúng ta thật kém như () Chương 144:: Có người coi trọng Tần () Chương 145:: Gặp phải biến thái () Chương 146:: Thăng cấp đến cấp () Chương 147:: Chuyển chức hệ thống () Chương 148:: Ngượng ngùng, nhận lầm () Chương 149:: Trăm vạn phú ông cơ () Chương 150:: Phúc túi nhiệm vụ! () Chương 151:: Sư đồ hệ thống kích () Chương 152:: Xuất sư gói quà () Chương 153:: Tình huống đặc biệt () Chương 154:: Ngượng ngùng, không tiện () Chương 155:: Liếm chó không phải () Chương 156:: Ta nếu vì y! () Chương 157:: Thiên đại châm chọc () Chương 159:: Vương cấp quái vật () Chương 160:: Trần Thương ngưu bức! () Chương 161:: Phòng Dung Lâm kỹ năng () Chương 162:: Chuyển chức về sau phiền () Chương 163:: Viên Phàm trả thù () Chương 164:: Một đợt 30% giảm giá () Chương 165:: Ta xuống ca tối, ngượng () Chương 166:: Tổng biên đại nhân () Chương 167:: Muốn phải y người, () Chương 168:: Phòng viện trưởng muốn () Chương 169:: Y đức nhân tâm khảo () Chương 170:: Kết cục () Chương 171:: Cứu vớt hài tử! () Chương 172:: Cực kỳ vô dụng là () Chương 173: : Sám hối là vô dụng () Chương 174:: Lớn lên về sau gả cho () Chương 175:: Không muốn chia rẽ chúng () Chương 176:: Không sai! Liền là Trần () Chương 177:: Ta đi làm đâu. . . Không () Chương 178:: Lá gan cấy ghép () Chương 179:: Ta hoài nghi các ngươi () Chương 180:: Ta không có tiền () Chương 181:: Chu Vĩnh Vượng tâm nguyện () Chương 182:: Ta đáng thương ta ngưu () Chương 183:: Chân tướng phơi bày? () Chương 184:: Hài tử, ba ba chỉ muốn () Chương 185:: Tìm lão sư! () Chương 186:: Ẩn tàng chức nghiệp () Chương 187:: Tập được chỉnh ngực () Chương 188:: Chữa bệnh liên hoan phía () Chương 189:: Toàn bằng cảm giác! () Chương 190:: Cái gì là nghệ thuật! () Chương 191:: Trăm vạn cấp bậc! () Chương 192:: Làm một đầu có thể () Chương 193:: Bức cách thật cao! () Chương 194:: Trần Thương ngưu bức! () Chương 195:: PK Soraka () Chương 196:: Ngẫm lại đều cảm () Chương 197:: Đặc thù bệnh lịch! () Chương 198:: Một con ngựa, một thớt () Chương 199:: Ẩn tàng chức nghiệp, () Chương 200:: Trần Thương cùng Trần () Chương 201:: Vương Khiêm làm mối () Chương 202:: Thực quản đục thủng! () Chương 203:: Trong lồng ngực thực () Chương 204:: Nguyên lai hắn liền là () Chương 205:: Nước bọt có độc! () Chương 206: Mua chút cái gì? () Chương 207:: Huynh đệ tình thâm a! () Chương 208:: Phụ khoa gấp hội chẩn () Chương 209:: Phụ khoa gấp hội chẩn () Chương 210:: Ai nha, ngượng ngùng,
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN
Admin

Admin

Luyện khí Sơ kỳ

  • 153

  • 22,923

  • 359,960

  • Chưa có truyện phù hợp.