Kiếm Đến Convert Miễn phí

Kiếm Đến Convert

Tác giả:

Phong Hỏa Hí Chư Hầu

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp Kiếm Hiệp

Tình trạng:

Đang ra - Chương 807

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 58 người đánh giá.

9.5

Đánh giá truyện

Đại thế giới, không thiếu cái lạ. Ta Trần Bình An, chỉ có một kiếm, nhưng dời núi, lấp biển, hàng yêu, trấn ma, phong thần, hái sao, đoạn sông, phá thành, khai thiên! —— —— ta là Trần Bình An, bình bình an an Bình An, ta là một tên kiếm khách.

P/s: Bởi vì ta chán cái cảnh người mới vô đọc chứ than vãn rồi kêu đọc chả hiểu gì nên ta sẽ ghi một vài cái p/s để ai vô sau trước khi đọc nhắm đọc nổi thì đọc không đọc nổi thì out bớt tốn time.

P/s: Truyện Chống Chỉ Định Cho NÃO TÀN Hay Người Thích Đọc Truyện yy Và Người Đọc Truyện Mỳ Ăn Liền.

P/s: Truyện dành cho người kén đọc hay những người không thích những truyện thể loại motip cũ và truyện mỳ ăn liền hoặc những người đã đọc truyện trên 5 năm hãy đọc. Nếu ai đọc vẫn không hiểu gì hay đọc không hiểu tác MUỐN TRUYỀN TẢI đến người đọc cái gì hoặc đọc cảm thấy truyện như shjt thì chính xác là bạn KHÔNG ĐỦ ĐẲNG CẤP ĐỂ HIỂU hay bạn KHÔNG XỨNG ĐÁNG để đọc truyện này đơn giản thế thôi.

P/s: Review và cảm nhận của bạn Diệp Tu trong 100 chương đầu : https://pastebin.com/Xbvtq1af

P/s: Reivew Kiếm Đến : https://pastebin.com/S4jE7CJm

P/s: Cảm Nghĩ Của Lão Tổng Quản : https://pastebin.com/4sb6Mm5S

P/s: Đánh giá của nhà bình luận truyện bên TQ : https://pastebin.com/r95B63SS

--- Những cái p/s ở trên nên đọc để hiểu hơn về truyện, ít ra đọc sẽ đỡ bở ngỡ hơn, vì quyển một được gọi là ác mộng tân thủ thôn ( ai đọc yy nhiều là ngu người luôn )


Quyển thứ nhất lồng trong tước : từ chương 1 đến chương 84

Quyển thứ hai sơn thủy lang : từ chương 85 đến chương 178

Quyển thứ ba tiền thác đao : từ chương 179 đến chương 238

Quyển thứ tư kiếm khí gần : từ chương 239 đến chương 295

Quyển thứ năm đạo quán đạo : từ chương 296 đến chương 359

Quyển thứ sáu nhỏ phu tử : từ chương 360 đến chương 455

Quyển thứ bảy rồng ngẩng đầu : từ chương 456 đến chương 516

Quyển thứ tám nghĩ ngây thơ : từ chương 517 đến 571

Quyển thứ chín trên trời trăng : từ chương 572 đến ....
Mới nhất Chương 807: Xanh trắng chi tranh

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 772: Giang hồ biệt rồi () Chương 1: Kinh trập () Chương 2: Mở cửa () Chương 3: Mặt trời mọc () Chương 4: Hoàng điểu () Chương 5: Nói toạc ra () Chương 6: Hạ xăm () Chương 7: Bát nước () Chương 08: Cỏ lồng vực () Chương 9: Trời mưa mặc dù rộng () Chương 10: Ăn trâu chi khí () Chương 11: Thiếu nữ cùng phi kiếm () Chương 12: Hẻm nhỏ () Chương 13: Gặp lại () Chương 14: Mùng năm tháng năm () Chương 15: Ép thắng () Chương 16: Mơ tưởng () Chương 17: Bất bình kêu la () Chương 18: Năm đi thứ ba () Chương 19: Đại Đạo () Chương 20: Tự nhiên đâm ngang () Chương 21: Bắt rắn ưng () Chương 22: Chừng mực () Chương 23: Hòe ấm () Chương 24: Đem tặng () Chương 25: Ly biệt () Chương 26: Dễ nói chuyện () Chương 27: Vẽ rồng điểm mắt () Chương 28: Tham tiền () Chương 29: Hồ mị () Chương 30: Phòng tối () Chương 31: Gõ núi () Chương 32: Lá đào () Chương 33: Bạch Long cá phục () Chương 34: Tề tụ () Chương 35: Cam thảo () Chương 36: Cổ thư () Chương 37: Quyền phổ () Chương 38: Cửu cảnh () Chương 39: Mắng cây hòe () Chương 40: Hoàn lễ () Chương 41: Luyện quyền () Chương 42: Thiên tài () Chương 43: Thiếu niên cùng lão cẩu () Chương 44: Tra ra manh mối () Chương 45: Ánh nắng () Chương 46: Ép áo đao () Chương 47: Độc hành () Chương 48: Thả con diều () Chương 49: Mảnh sứ vỡ () Chương 50: Thiên hành kiện () Chương 51: Giằng co () Chương 52: Lung lay () Chương 53: Đưa tặng () Chương 54: Đại địch trước mặt () Chương 55: Xuân phong đắc ý () Chương 56: Gật đầu () Chương 57: Dưỡng Kiếm Hồ () Chương 58: Tiên sinh () Chương 59: Thiếp đi () Chương 60: Có quỷ () Chương 61: Qua sông tốt () Chương 62: Cây đổ () Chương 63: Thì ra là thế () Chương 64: Ba Trần () Chương 65: Hạt châu () Chương 66: Ngẩng đầu () Chương 67: Đi xa () Chương 68: Thiên hạ có xuân () Chương 69: Màn đêm () Chương 70: Hừng đông () Chương 71: Có chút ưa thích () Chương 72: Mây đen () Chương 73: Người gỗ () Chương 74: Hỏa Long đi nước () Chương 75: Chiếm núi làm vua () Chương 76: Phía sau lưng () Chương 77: Lên núi () Chương 78: Nhập mộng () Chương 79: Nghênh Xuân ấn () Chương 80: Rời núi () Chương 81: Quốc sư () Chương 82: Tiên sinh học sinh, sư huynh () Chương 83: Mộng tưởng () Chương 84: Ta có một kiếm () Chương 85: Đại khảo kết thúc () Chương 86: Người trong đồng đạo () Chương 87: Tiểu phu tử () Chương 88: Hoá trang lên sân khấu () Chương 89: Hai khỏa đầu người () Chương 90: Mưa to mưa lớn () Chương 91: Ngọc trâm () Chương 92: Nhỏ rương trúc () Chương 93: Trên tường có cái chữ () Chương 94: Sắc đẹp có thể ăn () Chương 95: Miếu nhỏ () Chương 96: Sơn thủy có thần tiên () Chương 97: Bái sơn đầu () Chương 98: Sơn Thần quấy phá () Chương 99: Sơn Thần cùng trúc đao () Chương 100: Dưới chân non sông () Chương 101: Tọa trấn đỉnh núi () Chương 102: Bạch hồng đất bằng () Chương 103: Trúc lâu () Chương 104: Ngồi chờ chia của () Chương 105: Lục bình không rễ () Chương 106: Ngư long hỗn tạp () Chương 107: Lưới đánh cá () Chương 108: Xuân sưu () Chương 109: Thiếu niên có lời nói () Chương 110: Đều tán buổi tiệc () Chương 111: Mũ rộng vành () Chương 112: Cường giả () Chương 113: Khí thế như hồng () Chương 114: Gặp lại A Lương () Chương 115: Nhân gian có cái lão tú () Chương 116: Nhân gian có cái lão tú () Chương 117: Nhân gian có cái lão tú () Chương 118: Thiên địa có khí () Chương 119: Có chút đạo lý () Chương 120: Đi xa () Chương 121: Nhanh quá gió () Chương 122: Lôi pháp bắt yêu () Chương 123: Ngõ hẹp gặp nhau () Chương 124: Quỷ đả tường () Chương 125: Một kiếm phá pháp () Chương 126: Lục địa kiếm tiên () Chương 127: Đối mặt () Chương 128: Kỳ quan () Chương 129: Trên núi () Chương 130: Sơn thủy thiếu niên () Chương 131: Thư sinh đệ tử () Chương 132: Học sinh Thôi Sàm () Chương 133: Đồng hành () Chương 134: Một năm này () Chương 135: Vỗ áo () Chương 136: Dưới núi đều là như () Chương 137: Cõng một tòa núi bạc () Chương 138: Kéo co () Chương 139: Thiên kỳ (thượng) () Chương 140: Thiên kỳ (Hạ) () Chương 141: Bách quái (thượng) () Chương 142: Bách quái (trung) () Chương 143: Bách quái (Hạ) () Chương 144: Một cái ngồi giếng một () Chương 145: Tro rơm rạ rắn dây () Chương 146: Chỗ dựa cùng giúp đỡ () Chương 147: Mời phá trận () Chương 148: Thiếu niên có việc hỏi () Chương 149: Ước chiến () Chương 150: Đi mở núi () Chương 151: Thiếu niên có kiếm chặt () Chương 152: Cao hơn thiên ngoại () Chương 153: Tâm cảnh () Chương 154: Lão tiên sinh ngồi mà () Chương 155: Trò chuyện với nhau thật () Chương 156: Thiếu niên đầu vai chọc () Chương 157: Từ xưa thánh hiền đều () Chương 158: Ăn hết () Chương 159: Đưa quân đã ngàn vạn () Chương 160: Thiếu niên đã biết sầu () Chương 161: Sơn thủy cuối cùng cũng () Chương 162: Bị Đại Tùy khi dễ bọn () Chương 163: Sẽ thành thầy trò () Chương 164: Gần son thì đỏ () Chương 165: Nếu như Trần Bình An () Chương 166: Tiên sinh có việc làm () Chương 167: Ta pháp bảo nhiều a () Chương 168: Thế gian phụ thân đều () Chương 169: Đến cái có thể đánh () Chương 170: Uống rượu ngon đại () Chương 171: Dương liễu quyến luyến () Chương 172: Giang hồ trên đường () Chương 173: Lữ quán () Chương 174: Năm nay tuyết lớn có () Chương 175: Sắc lệnh () Chương 176: Nhàm chán chính là không () Chương 177: Phật xem một bát nước () Chương 178: Ta nhìn một ngọn núi () Chương 179: Thêm thổ () Chương 180: Thoáng như thần nhân () Chương 181: Không đáng () Chương 182: Đạo lý ngay tại vỏ () Chương 183: Hắn có xuân lá hạ lôi () Chương 184: Có khác động thiên () Chương 185: Kiếm phôi ở lòng bàn () Chương 186: Gác đêm () Chương 187: Năm mới bên trong các () Chương 188: Lớn quy lớn củ cùng () Chương 189: () Chương 190: Ta là một tên kiếm khách () Chương 191: Buôn bán cũng là tu hành () Chương 192: Hạ bút như có thần () Chương 193: Cùng họ khác biệt mệnh () Chương 194: Hàng yêu cùng trừ ma () Chương 195: Trấn Kiếm Lâu () Chương 196: Ta thế hệ võ phu () Chương 197: Trần Bình An uống rượu () Chương 198: Thiếu niên nếu muốn () Chương 199: Hoàng Tước đi lại trở () Chương 200: Tử cục là nút chết () Chương 201: Nếu không có nhàn sự () Chương 202: Chính là nhân gian tốt () Chương 203: Tửu quỷ thiếu niên lang () Chương 204: Cố nhân đến đưa kiếm () Chương 205: Đeo kiếm Nam độ () Chương 206: Nguyệt nhi tròn Nguyệt () Chương 207: Trên trời rơi tới... () Chương 208: Đi () Chương 209: Cũng là kiếm gỗ () Chương 210: Sơn thủy gặp lại cũng () Chương 211: Ông trời tác hợp cho () Chương 212: Đạo cao một thước () Chương 213: Ước mơ () Chương 214: Gió đêm mưa đi () Chương 215: Hoạ mi () Chương 216: Xuất thủ () Chương 217: Kiếm tiên () Chương 218: Tiên sư giá lâm () Chương 219: Đạo sĩ ngâm thơ () Chương 220: Sơn Thủy Ấn () Chương 221: Xem náo nhiệt () Chương 222: Có chút ly biệt có thể () Chương 223: Đường nhỏ một trận () Chương 224: Tài tử giai nhân
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN