Lão bà là Đại tướng quân Convert Miễn phí

Lão bà là Đại tướng quân Convert

Tác giả:

Yêu Nguyệt Bạch Hồ

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Quân Sự Lịch Sử Đồng Nhân

Tình trạng:

Full - Chương 726

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 152 người đánh giá.

7.8

Đánh giá truyện

Đây là một tiểu nhân vật trở lại cổ đại, từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật dần dần lớn dần làm người sinh người thắng dốc lòng chuyện xưa Một cái thanh lâu gã sai vặt, bị bưu hãn nữ Đại tướng quân cường đẩy Nếm tẫn thế gian trăm thái, từ đây nỗ lực phấn đấu, sinh hoạt dần dần vui vẻ thủy...

(=_=) Cầu Thanks (@[email protected])

Mọi người thanks nhiều chương sẽ ra càng nhanh. Lúc trước Thienhoang9z đang bận cv truyện khác lên bỏ bê bây giờ bắt đầu bạo chương. Mong mọi người đón đọc va Thanks cho cái nha.

Mới nhất Chương 726: Kết thúc

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1: Đi lên đó là nghịch đẩy tiết tấu () Chương 2: Lý sư sư bị kiếp () Chương 3: Đơn kỵ cứu mỹ nhân () Chương 4: Cứu tinh? Hy vọng cùng thất vọng () Chương 5: Quanh co () Chương 6: Chiến đấu kịch liệt () Chương 7: Cứu người () Chương 8: Trốn () Chương 9: Sinh tử một khắc nhu tình () Chương 10: Vô song kỳ lân cơ () Chương 11: Bức hôn? Này giống như không phải xuyên qua giả tiết tấu () Chương 12: Trên đường () Chương 13: Giải quyết dứt khoát đạm đài lão gia tử () Chương14: tỷ tỷ cùng muội muội chiến tranh () Chương15: Đạm Đài Long Nguyệt oán hận () Chương16: bên hồ nữ tử () Chương17: băng đồng dạng nữ tử () Chương18: Tứ hoàng tử tuyệt vọng () Chương19: Tứ hoàng tử ép buộc () Chương20: bức đến chỗ sâu trong, cam lòng một thân quả () Chương 21: Tuyệt không khuất phục bạch thanh () Chương 22: Đại Tướng Quốc Tự án mạng () Chương 23: Hung thủ () Chương 24: Bị bắt cóc () Chương 25:Thiết Diện Bạch Cơ () Chương 26: Bình an thoát vây, ngay thẳng Lục hoàng tử () Chương 27: Tứ Thần Chiến Cơ () Chương 28: Mới gặp Đại Tề quan gia () Chương 29: Hôn lễ đêm trước () Chương 30: Hôn lễ tiến hành khi () Chương 31: Không thoải mái đêm động phòng hoa chúc () Chương 32: Thất ý giả liên minh () Chương 33: Giá trên trời () Chương 34: So tùy hứng () Chương 35: Nội tâm () Chương 36: Giận thu thiếu nữ tâm () Chương 37: Ngự tỷ mới là vương đạo a () Chương 38: Cùng lão bà kết phường làm buôn bán () Chương 39: Cùng nhuyễn muội tử thích ý thời gian () Chương 40: Bạch thanh kiếm tiền đại kế () Chương 41: Đại sự mới thành lập () Chương 42: Bạch Thanh “Che dấu thân thế” () Chương 43: Nương tử, chúng ta tập thể dục buổi sáng đi () Chương 44: Virus truyền bá () Chương 45: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động () Chương 46: Điên cuồng đại tề nhân () Chương 47: Khởi đầu tốt đẹp () Chương 48: Biến cố mọc lan tràn () Chương 49: Bị phiến khởi bạo động () Chương 50: Tuyệt không thiện () Chương 51: Lãng Tử cùng Ngọc Kỳ Lân () Chương 52: Ăn mệt yến tiểu Ất () Chương 53: Tin tức xấu () Chương 54: Bạch Thanh lửa giận () Chương 55: Nhị hoàng tử Cao Toàn Tông () Chương 56: Bên đường bị tập kích () Chương 57: Bạch Thanh ứng đối () Chương 58: Đồng đại nha nội tình cảnh () Chương 59: Đồng Ngọc điên cuồng () Chương 60: Thật nam nhân mới không sợ hãi đơn đao đi gặp gì đó () Chương 61: Bạch Thanh cùng Đồng Ngọc đấu tranh (1) () Chương 62: Thuận lợi đào thoát () Chương 63: Bạch Thanh cùng Đồng Ngọc chiến tranh (2) () Chương 64: Bạch Thanh cùng Đồng Ngọc chiến tranh (3) () Chương 65: Đồng Nha nội chi tử () Chương 66: Đồng Quán cơn giận () Chương 67: Khẩn trương không khí () Chương 68: Sơn vũ dục tới () Chương 69.1: Lớn tiếng doạ người () Chương 69.2: Giương cung bạt kiếm () Chương 70: Tứ phương mây di chuyển () Chương 71: Loạn chiến () Chương 72: Định liệu trước () Chương 73: Thần biến chuyển () Chương 74: Cùng quan gia giao dịch () Chương 75: Gặp quan gia () Chương 76: Mượn sức () Chương 77: Khách không mời mà đến () Chương 78: Vô công bất thụ lộc () Chương 79: Chiến sự chợt khởi () Chương 80: Kinh biến () Chương 81: Giằng co () Chương 82: Huỷ diệt () Chương 83: Quăng ngã ly vì hào () Chương 84: Phản loạn () Chương 85: Quần chiến kỳ lân cơ () Chương 86: Vô Song Kỳ Lân () Chương 87: Cao Toàn Tông thất sách () Chương 88: Chân chính độc thủ () Chương 89: Lóe sáng lên sân khấu () Chương 90: Phiên Vân Phúc Vũ () Chương 91: Ngoài dự đoán mọi người kết cục () Chương 92: Từ đây bình bộ thanh vân () Chương 93: Ông tế đêm lời nói () Chương 94: Tết Nguyên Tiêu chi dạ () Chương 95: Ngọn đèn dầu rã rời () Chương 96: Trên đường đi gặp tội phạm () Chương 97: Trốn cùng mới gặp () Chương 98: Trượng nghĩa cứu giúp () Chương 99: Diệt cường đạo, lại là cố nhân gặp nhau () Chương 100: Thu hoạch ngoài ý muốn () Chương 101: Đầu danh trạng () Chương 102: Tài nữ cùng nữ võ thần một khác mặt () Chương 103: Cùng chung chăn gối cùng cầm thú chuyện xưa () Chương 104: Lả lướt chia tay () Chương 105: Tổng bị nghịch đẩy nhân sinh () Chương 106: Mưu đồ bí mật () Chương 107: Ra oai phủ đầu () Chương 108: Cây gậy cùng ngọt táo () Chương 109: Cố áp tư () Chương 110: Chèn ép Trương Huyện úy () Chương 111: Kỳ địch lấy nhược () Chương 112: Trương Huyện úy thấp thỏm () Chương 113: Răng nanh vừa lộ ra () Chương 114: Gió nổi lên () Chương 115: Bắt giữ () Chương 116: Gõ sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ (1) () Chương 117: Gõ sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ (2) () Chương 118: Gõ sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ (3) () Chương 119: Gõ sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ (4) () Chương 120: Gõ sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ (5) () Chương 121: Gõ sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ (6) () Chương 122: Gõ sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ (7) () Chương 123: Gõ sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ (8) () Chương 124: Nấu rượu luận sách (1) () Chương 125: Nấu rượu luận sách (2) (đã tu) () Chương 126: Cầu cứu Diêm tri châu () Chương 127: Uống rượu khiêu chiến tái () Chương 128: Chiêu thương chỉnh hợp () Chương 129: Lan lăng xuân () Chương 130: Phục trung ứng đối () Chương 131: Tống Giang Đại ca () Chương 132: Thiết diện bạch cơ nguy cơ () Chương 133: Cường địch () Chương 134: Giá cả chiến () Chương 135: Lã Vọng buông cần () Chương 136: Phiên bàn (1) () Chương 137: Phiên bàn 2 () Chương 138: Văn phong trên núi () Chương 140: Mang thai () Chương 141: Cường địch tiếp cận () Chương 142: Phục trung tuyệt vọng () Chương 143: Kích tướng () Chương 144: Đấu đem () Chương 145: Công thành cùng tiêm máu gà () Chương 146: Ánh rạng đông () Chương 147: Một lưới bắt hết () Chương 148: Hai cái kiêu hùng con đường cuối cùng () Chương 149: Xong việc ôn chuyện () Chương 150: Lí Thanh Chiếu quyết định cùng tân cơ hội () Chương 151: Mở rộng thực lực () Chương 152: Triệu Minh thành sỉ nhục () Chương 153: Triệu Minh thành sỉ nhục 2 () Chương 154: Gặp nạn nữ tử () Chương 155: Quật cường nữ tử () Chương 156: Hội sư trung đều () Chương 157: Đó là ta nương tử () Chương 158: Hư rớt mọi người () Chương 159: Không chút nào che dấuđịch ý () Chương 160: Hoa Vinh vs Hô Diên Chước () Chương 161: Mãnh tướng tụ tập () Chương 162: Dạ yến () Chương 163: Lương Sơn lai khách cùng Lí Thanh Chiếu bỗng nhiên làm khó dễ () Chương 164: Lí Thanh Chiếu muốn ly hôn () Chương 165: Triệu Minh Thành ác ý () Chương 166: Động thân mà ra () Chương 167: Hai nữ nhân một đài diễn () Chương 168: Nữ nhân bí mật () Chương 169: Giấu ở trong bóng đêm cừu hận () Chương 170: Tứ phương mây di chuyển () Chương 171: Thình lình xảy ra tập kích () Chương 172: Chướng ngại vật cùng hiên ngang tư thế oai hùng nữ địch đem () Chương 173: Làm người nghẹn họng nhìn trân trối bưu hãn nữ tướng () Chương 174: Đầu chiến báo cáo thắng lợi () Chương 175: Trương thúc đêm mưu hoa cùng thủ đoạn () Chương 176: Đêm tập () Chương 177: Kim chi công chúa () Chương 178: Nữ chiến sĩ cùng nữ thích khách chiến đấu () Chương 179: Nữ võ thần kia một quỳ phong tình () Chương 180: Thực lực tăng nhiều () Chương 181: Lương Sơn đại quân đột kích () Chương 182: Hành hung con báo đầu () Chương 183: Quần hùng chiến kỳ lân () Chương 184: Đánh giáp lá cà () Chương 185: Bạch Thanh kỳ khai đắc thắng () Chương 186: Chiêu hàng địch đem () Chương 187: Bi tráng chiến đấu () Chương 188: Chém giết () Chương 189: Bài ca phúng điếu () Chương 190: Có người tới đầu () Chương 191: Đêm tập, lại thấy đêm tập () Chương 192: Trí bắt nữ địch đem () Chương 193: Mặc Kỳ Lân giá lâm () Chương 194: Mạc khinh thiếu niên cùng () Chương 195: Chúc Lý hỗ tam trang người tới () Chương 196: Thêm nữa mãnh tướng () Chương 197: Lực bắt đầu trộm đuôi cướp () Chương 198: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, thiết cốt tranh tranh đại trượng phu () Chương 199: Thêm nữa một viên cùng đại chiến mở ra () Chương 200:Chợt nếu như tới đưa tin () Chương 201: Địa ngục bài ca phúng điếu () Chương 202: Tan tác cùng cứu viện chi ca () Chương 203: Gửi gắm, truy binh lại đến () Chương 204: Báo thù chém giết () Chương 205: Mơ ước hiểm ác nhân tâm () Chương 206: Ác ý làm khó dễ () Chương 207: Dựng thẳng lên đại kỳ, đường ai nấy đi () Chương 208: Quảng tích lương, thực lực bạo trướng () Chương 209: Đình trệ quan quân đại doanh () Chương 210: Oan gia ngõ hẹp, lại đến nhân tài () Chương 211: Gia quan tiến tước () Chương 212: Vô tội chịu nhục Lý sư sư () Chương 213: Ngoài ý muốn lai khách () Chương 214: Đời người nơi nào không gặp lại () Chương 215: Binh bất yếm trá () Chương 216: Truy kích cùng phát hiện () Chương 217: Trai đơn gái chiếc một đêm () Chương 218: Cứu nàng lý do () Chương 219: Đấu võ mồm thổ lộ tình cảm () Chương 220: Rời đi () Chương 221: Đêm khuya lai khách () Chương 222: Tống Giang quyết ý () Chương 223: Vây đánh chúc gia trang () Chương 224: Dương đông kích tây () Chương 225: Tống Giang nguy cơ
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN