Linh Vũ Thiên Hạ Miễn phí

Linh Vũ Thiên Hạ

Tác giả:

Vũ Phong

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Tiên Hiệp Huyền Huyễn Dị Giới Xuyên Không

Tình trạng:

Full - Chương 5024

Loại truyện:

Dịch

Đánh giá

Đã có 2970 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Nhóm dịch: Sói Già
Đả tự: Bựa Thập Ngũ BLH

Lục Thiếu Du, linh hồn bị xuyên qua đến thế giới khác, nhập vào thân thể của một thiếu gia không có địa vị phải trải qua cuộc sống không khác gì nô bộc.
Thế giới này lấy Vũ vi cường, lấy Linh vi tôn, nghe đồn khi võ đạo đỉnh phong, linh đạo đạt đến cực hạn có thể phá toái hư không.
Lục Thiếu Du mang theo ký ức từ kiếp trước tái sinh, không cam lòng làm một thiếu gia chẳng khác gì củi mục.

Trong thế giới xa lạ,
Say - nằm trên gối mỹ nhân,
Tỉnh - nắm quyền thiên hạ.
Đây mới là cuộc sống đáng mơ ước.
Linh - Vũ song tu
Bá chủ kiêu hùng
Đã đến, ta sẽ lưu lại một huyền thoại......

Hệ Thống Tu Luyện:

- Vũ giả: Vũ khí, Vũ đồ, Vũ sĩ, Vũ sư, Vũ phách, Vũ tướng, Vũ suất, Vũ vương, Vũ tôn, Vũ đế.
- Linh giả: Linh khí, Linh đồ, Linh sĩ, Linh sư, Linh phách, Linh tướng, Linh suất, Linh vương, Linh tôn, Linh đế.

Mỗi cấp được chia làm cửu trọng (chín tầng). Ngoài ra còn có Yêu thú, Linh thú các thể loại, chia làm nhất giai, nhị giai,... mỗi giai chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ.

Công pháp: chia làm sáu loại, từ cao đến thấp: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Tinh, Thần

Tất nhiên là vẫn tồn tại một số công pháp đặc biệt bí ẩn khác.

Ngũ hệ: Vũ giả, Vũ kỹ (công pháp cho vũ giả) được chia thành năm loại Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong.
Mới nhất Chương 5024: Đại kết cục

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1: Cửu U Bí Lục () Chương 2: Ma Hoàng trọng sinh () Chương 3: Thành Thị Giang Nam () Chương 4: Đại cừu (2) () Chương 5: Thiếu gia mệnh khổ () Chương 6: Mật thất trong kho củi () Chương 7: Âm dương Linh - Vũ quyết (1) () Chương 8: Lòng của thiếu nữ () Chương 9: Luyện hóa linh đan () Chương 10: Đột phá () Chương 11: Tuyển chọn vũ kỹ () Chương 12: Vũ kỹ phòng ngự () Chương 13: Thanh Linh khải giáp biến hóa () Chương 14: Lặng nghe phồn hoa khúc, không làm chủ phồn hoa (1) () Chương 15:: Bạch điện yêu xà. () Chương 16: Nhìn ngươi có chút tiền đồ () Chương 17: Lục Vô Song () Chương 18: Mua dược liệu () Chương 19: Gặp lại Độc Cô Băng Lan (1) () Chương 20: Gặp lại Độc Cô Băng Lan (2) () Chương 21: Luyện chế quán đỉnh đan () Chương 22: Tam trọng Vũ đồ () Chương 23: Bán đan () Chương 24: Bị đánh () Chương 25: Tẩy tủy đan (1) () Chương 26: Tẩy tủy đan (2) () Chương 27: Luyện đan thất bại () Chương 28: Tăng cường thực lực () Chương 29: Mỹ nam nhân trong bồn tắm () Chương 30: Đột phá () Chương 31: Con đường về sau () Chương 32: Cùng mỹ nữ đồng hành () Chương 33: Ném ra tám ngàn sáu trăm kim tệ () Chương 34: Vân Dương Tông () Chương 35: Tiện tỳ, ngươi cho rằng ta không dám sao? () Chương 36: Cẩu nô tài muốn chết (1) () Chương 37: Cẩu nô tài muốn chết (2) () Chương 38: Ta xông tới là được rồi () Chương 39: Một mình đối địch () Chương 40: An bài () Chương 41: Bình luận tranh () Chương 42: Tăng Nguyên Đan () Chương 43: Bế quan luyện đan () Chương 44: Tỷ thí năm sau () Chương 45: Từ đường Lục gia () Chương 46: Chuẩn bị tế tổ () Chương 47: Kiểm tra () Chương 48: Thiên phú thật tốt (1) () Chương 49: Thiên phú thật tốt (2) () Chương 50: Bỗng nhiên nổi tiếng () Chương 51: Lục Vân đấu Lục Thiếu Hổ () Chương 52: Lục Thiếu Du đấu Chu Hải Minh () Chương 53: Thắng () Chương 54: Hài tử không may () Chương 55: Ám sát! () Chương 56: Tiểu Long hiển uy () Chương 57: Một điều kiện (1) () Chương 58: Một điều kiện (2) () Chương 59: Có chút khó coi () Chương 60: Một trăm lẻ tám viên Quán Đính Đan () Chương 61: Vũ Sĩ tứ trọng () Chương 62: Không mặc nội y () Chương 63: Nộ Diễm Quyền () Chương 64: Vũ kỹ thần bí () Chương 65: Tứ Thần Quyết () Chương 66: Đặt cược () Chương 67: Thực lực Lục Vô Song () Chương 68: Dương gia, Vương gia () Chương 69: Kinh diễm một đao () Chương 70: Xuất phát (2) () Chương 71: Thiên tài hội tụ () Chương 72: Hắc mã xuất hiện () Chương 73: Biến cố () Chương 74: Khống chế hoàn mỹ () Chương 75: Thực lực Độc Cơ Băng Lan () Chương 76: Lục Thiếu Hổ thắng () Chương 77: Tinh Hỏa Liệu Nguyên Đao () Chương 78: Thực lực cường hãn () Chương 79: Còn có thực lực chống lại không? () Chương 80: Uy lực Chu Tước Quyết () Chương 81: Bảo vật Lục gia () Chương 82: Vạn Niên Xích Đồng () Chương 83: Thân pháp Phù Quang Lược Ảnh () Chương 84: Người dạ hành () Chương 85: Lần đầu tiên thôn phệ chân khí () Chương 86: Âm Dương Linh Vũ Quyết cường hãn () Chương 87: Xuất phát đi Vân Dương Tông () Chương 88: Yêu thú phi hành () Chương 89: Đệ tử thân truyền () Chương 90: Không cẩn thận đột phá () Chương 91: Nướng lợn rừng () Chương 92: Tiểu tử ngươi đúng là một tay đầu bếp () Chương 93: Sơn mạch Vụ Đô () Chương 94: Thiên Tàm Bảo Giáp () Chương 95: Kịch chiến, uy hiếp () Chương 96: Chịu khổ bị bắt () Chương 97: Thừa cơ đánh lén () Chương 98: Rơi xuống vách núi () Chương 99: Động thiên khác lạ () Chương 100: Tiểu Long ra tay () Chương 101: Có động thiên khác () Chương 102: Cơ duyên trong động (1) () Chương 103: Cơ duyên trong động (2) () Chương 104: Tuyệt học Thiên Linh (1) () Chương 105: Tuyệt học Thiên Linh (2) () Chương 106: Linh kỹ bá đạo (1) () Chương 107: Linh kỹ bá đạo (2) () Chương 108: Linh kỹ bá đạo (3) () Chương 109: Cản đường ăn cướp (1) () Chương 110: Cản đường ăn cướp (2) () Chương 111: Vây công yêu thú (1) () Chương 112: Vây công yêu thú (2) () Chương 113: Ngự Thú Ấn Quyết (1) () Chương 114: Ngự Thú Ấn Quyết (2) () Chương 115: Lam Linh cường hãn (1) () Chương 116: Lam Linh cường hãn (2) () Chương 117: Trên Vân Dương Tông (1) () Chương 118: Trên Vân Dương Tông (2) () Chương 119: Trên Vân Dương Tông (3) () Chương 120: Hồng nhan họa thủy (1) () Chương 121: Hồng nhan họa thủy (2) () Chương 122: Địa điểm bảo tàng (1) () Chương 123: Địa điểm bảo tàng (2) () Chương 124: Địa điểm bảo tàng (3) () Chương 125: Tranh đoạt bảo vật (1) () Chương 126: Tranh đoạt bảo vật (2) () Chương 127: Bị nữ nhân ám toán (1) () Chương 128: Bị nữ nhân ám toán (2) () Chương 129: Ma luyện trong sơn mạch (1) () Chương 130: Ma luyện trong sơn mạch (2) () Chương 131: Ma luyện trong sơn mạch (3) () Chương 132: Nộ hải cuồng khiếu (1) () Chương 133: Nộ hải cuồng khiếu (2) () Chương 134: Gặp ám toán (1) () Chương 135: Gặp ám toán (2) () Chương 136: Trả thù huyết tinh (1) () Chương 137: Trả thù huyết tinh (2) () Chương 138: Trả thù huyết tinh (3) () Chương 139: Lực lượng đột phá (1) () Chương 140: Lực lượng đột phá (2) () Chương 141: Rơi vào vây công (1) () Chương 142: Rơi vào vây công (2) () Chương 143: Cô nương nóng bỏng (1) () Chương 144: Cô nương nóng bỏng (2) () Chương 145: Ngươi xui xẻo (1) () Chương 146: Ngươi xui xẻo (2) () Chương 147: Ngươi xui xẻo (3) () Chương 148: Cắn nuốt Vũ Sư (1) () Chương 149: Cắn nuốt Vũ Sư (2) () Chương 150: Mỹ nữ ra khỏi nước (1) () Chương 151: Mỹ nữ ra khỏi nước (2) () Chương 152: Lạt thủ tồi thảo (1) () Chương 153: Lạt thủ tồi thảo (2) () Chương 154: Lại vào miệng cọp (1) () Chương 155: Lại vào miệng cọp (2) () Chương 156: Đan dược ngũ phẩm (1) () Chương 157: Đan dược ngũ phẩm (2) () Chương 158: Đi Cổ vực (1) () Chương 159: Đi Cổ vực (2) () Chương 160: Ai không ‘đi lớn’? (1) () Chương 161: Ai không ‘đi lớn’? (2) () Chương 162: Ai không ‘đi lớn’? (3) () Chương 163: Thạch viên yêu vương (1) () Chương 164: Thạch viên yêu vương (2) () Chương 165: Số khổ (1) () Chương 166: Số khổ (2) () Chương 167: Hắn lại là nữ (1) () Chương 168: Hắn lại là nữ (2) () Chương 169: Quyết sờ ngươi (1) () Chương 170: Quyết sờ ngươi (2) () Chương 171: Chưởng môn ấn phù (1) () Chương 172: Chưởng môn ấn phù (2) () Chương 173: Chớp mắt giết chết () Chương 174: Ra tay cứu người () Chương 175: Vào phi linh môn (1) () Chương 176: Vào phi linh môn (2) () Chương 177: Ba vị trưởng lão () Chương 178: Dây vào rắc rối () Chương 179: Đơn độc khiêu chiến Vũ Sư () Chương 180: Làm thịt nó (1) () Chương 181: Làm thịt nó (2) () Chương 182: Bóng đen mật mưu () Chương 183: Bị đánh lén trong sơn cốc () Chương 184: Xem coi ai chết () Chương 185: Bế quan tu luyện (1) () Chương 186: Bế quan tu luyện (2) () Chương 187: Đau nhức cháy người () Chương 188: Bách luyện thành ấn () Chương 189: Khôi lỗi Lang Nhân () Chương 190: Đề cử chưởng môn (1) () Chương 191: Đề cử chưởng môn (2) () Chương 192: Vinh đăng chưởng môn () Chương 193: Bí mật trong môn () Chương 194: Chợ ngầm () Chương 195: Vưu vật nhà ai (1) () Chương 196: Vưu vật nhà ai (2) () Chương 197: Thiên Sí Tuyết Sư () Chương 198: Gặp yêu trong sơn cốc () Chương 199: Khí tức giao phong () Chương 200: Bày huyết hồn ấn (1) () Chương 201: Bày huyết hồn ấn (2) () Chương 202: Đồ ăn cướp! () Chương 203: Nam nhiều nữ ít () Chương 204: Cắn nuốt Vũ Sư () Chương 205: Cửu trọng đỉnh phong (1) () Chương 206: Cửu trọng đỉnh phong (2) () Chương 207: Rình ngó () Chương 208: Gặp lại Độc Suất () Chương 209: Điên cuồng chạy trốn () Chương 210: Mời nhập môn (1) () Chương 211: Mời nhập môn (2) () Chương 212: Lục Tâm Đồng bái sư () Chương 213: Đột phá Linh Sư () Chương 214: Đột phá Vũ Sư (1) () Chương 215: Đột phá Vũ Sư (2) () Chương 216: Độc Suất chấn nhiếp () Chương 217: Độc Suất ra tay () Chương 218: Người chống cự, chết (1) () Chương 219: Người chống cự, chết (2) () Chương 220: Chỉ là con kiến () Chương 221: Tranh bá thiên hạ () Chương 222: Kho báu kếch sù trong mật thất (1) () Chương 223: Kho báu kếch sù trong mật thất (2) () Chương 224: Hậu thiên độc thể () Chương 225: Vũ kỹ phi hành
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN