Loạn Thế Đại Quân Phiệt Miễn phí

Loạn Thế Đại Quân Phiệt

Tác giả:

574981

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Cổ Đại Huyền Huyễn

Tình trạng:

Full - Chương 866 kết thúc

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Thật vất vả gặp phải xuyên qua, lại thành một cái sinh tử không khỏi mình thổ phỉ.

Nhật Bản người, bọn mũi lõ, triều đình……

Mặc kệ là ai, chỉ cần động động ngón tay, đều có thể muốn chính mình tánh mạng.

Nhận mệnh? Đương nhiên không!!!

Mặc kệ là ai, chỉ cần chọc ta, ta liền hung hăng thu thập bọn họ!

Giựt tiền, đoạt lương, đoạt người, còn đoạt địa bàn……

Chỉ cần bọn họ có, ta đều phải đoạt!

Một quyển thanh tận thế nga trong chiến tranh, từ thổ phỉ phát triển vì quân phiệt quân sự tranh bá tiểu thuyết…… https://

-------------------------------------

Mới nhất Chương 866 kết thúc

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 1 hồ đồ xuyên qua () Chương 2 linh đường đấu pháp () Chương 3 ta là hán gian () Chương 4 loạn thế anh hùng () Chương 5 đêm trăng ám sát () Chương 6 đảo khách thành chủ () Chương 7 người cô đơn () Chương 8 bọn mũi lõ đột kích () Chương 9 ngoài ý muốn chi hỉ () Chương 10 cứng đối cứng () Chương 11 dụ địch () Chương 13 chui đầu vô lưới () Chương 14 bọn mũi lõ sợ () Chương 15 bọn mũi lõ tân âm mưu () Chương 16 lừa đảo () Chương 17 bỏ bê công việc mùa xuân () Chương 18 chỉnh biên luyện binh () Chương 19: đánh với 500 () Chương 20 tiếp địch () Chương 21 kinh hồn táng đảm () Chương 22 giả pháo đánh tráo () Chương 23 hư trương thanh thế () Chương 24 kích động sau lo lắng () Chương 25 sinh tử ngăn chặn () Chương 26 cường thế phản kích () Chương 27 lại thấy tống tiền () Chương 28: tổn hại đều tổn hại () Chương 29 thực lực bành trướng () Chương 30 rút đao tương trợ () Chương 31 thay đổi kế hoạch () Chương 32 nhất kiếm tiền mua bán () Chương 33 ngoài ý muốn chi hỉ () Chương 34 lại thấy kinh hỉ () Chương 12 toàn tiêm () Chương 35 hồi trình ngoài ý muốn () Chương 36 nghĩa phỉ triệu chí cương () Chương 37 sau lưng đánh bất ngờ () Chương 38 khúc chiết trọng cơ thương thủ () Chương 39 quyết chiến bắt đầu () Chương 40 cùng đường bí lối () Chương 41 được mùa () Chương 42: lộ cướp sạch () Chương 43 đại ý đại giới () Chương 44 trọng binh đột kích () Chương 45 cẩn thận đại giới () Chương 46 sắc bén tiến công () Chương 47 phản kích () Chương 48 tiền hậu giáp kích () Chương 49 tử chiến rốt cuộc () Chương 50 đục nước béo cò () Chương 51 bọn mũi lõ tin () Chương 52 tăng cường quân bị chỉnh biên () Chương 53 làm nghề nguội quặng () Chương 50 tấn công quặng sắt 2 () Chương 55 tấn công quặng sắt 3 () Chương 56 tấn công quặng sắt () Chương 57 sĩ khí nhưng dùng () Chương 58 điên cuồng quyết định () Chương 59 đánh với chủ lực doanh () Chương 60 tiểu thắng 1 cục () Chương 61 thổ phỉ khiêu khích () Chương 62 toàn diện phản kích () Chương 63 kinh thiên động địa () Chương 64 xảo chiếm cửa thành () Chương 65 giảo hoạt thổ phỉ () Chương 66 kế phá nga quân () Chương 67 đánh lén thất bại () Chương 68 cường công () Chương 69 đại thắng () Chương 70 tính kế triều đình () Chương 71 đoàn luyện sử () Chương 72 trọng thưởng sau lưng () Chương 73 ngoài ý muốn kinh hỉ () Chương 74 nay đã khác xưa () Chương 75 đoạt địa bàn () Chương 76 từ hi thưởng thức () Chương 77 theo như nhu cầu () Chương 78 nặng nhẹ súng máy () Chương 79 trọng binh đột kích () Chương 80 đệ 2 bao vây tiễu trừ địch () Chương 81: bao vây tiễu trừ địch 2 () Chương 82: bao vây tiễu trừ địch 3 () Chương 83: bao vây tiễu trừ địch 4 () Chương 84: bao vây tiễu trừ địch 5 () Chương 85 tiểu thắng 1 cục () Chương 86 tiểu thắng 1 cục 2 () Chương 87 tiểu thắng 1 cục 3 () Chương 88 tiểu thắng 1 cục 4 () Chương 89 pháo () Chương 90 đền bù tổn thất () Chương 91 bọn mũi lõ đến kiêng kị () Chương 92 bọn mũi lõ hảo tính kế () Chương 93 đưa tới cửa chiến cơ () Chương 94 pháo kích () Chương 95 ra sức đánh chó rơi xuống nước () Chương 96 đệ 4 doanh () Chương 97 liêu Đông quân () Chương 98 nga quân biến cố () Chương 99 kiêu ngạo người nhật bản () Chương 100 lập thể phòng ngự () Chương 101 ùn ùn không dứt () Chương 102 chiến đấu kịch liệt () Chương 103 chiến đấu kịch liệt 2 () Chương 104 chiến đấu kịch liệt 3 () Chương 105 chiến đấu kịch liệt 4 () Chương 106 chiến đấu kịch liệt 5 () Chương 107 đánh mã không đánh người () Chương 108 chiến đấu trên đường phố () Chương 109 chiến đấu trên đường phố 2 () Chương 110 chiến đấu trên đường phố 3 () Chương 111 chém cái đuôi () Chương 112 quyết chiến () Chương 113 quyết chiến 2 () Chương 114 quyết chiến 3 () Chương 115 liêu trung () Chương 116 lương thành biến hóa () Chương 117 đại mua bán () Chương 118 thịnh kinh tướng quân () Chương 119 mưu lược liêu trung () Chương 120 đoản bản () Chương 121 học sinh () Chương 122 giao dịch () Chương 123 nỗi nhớ nhà () Chương 124 lớn mật quyết định () Chương 125 vui sướng hướng vinh () Chương 126 lý trí long thực cay () Chương 127 huyết chiến () Chương 128 ôm cây đợi thỏ () Chương 129 bọn mũi lõ mắc mưu () Chương 130 chia quân () Chương 131 tay không bộ bạch lang () Chương 132 lòng muông dạ thú () Chương 133 đa mưu túc trí () Chương 134 xuống dốc bọn mũi lõ () Chương 135 ác liệt cục diện () Chương 136 ích lợi va chạm () Chương 137 thổ phỉ bản tính () Chương 138 diệt môn án () Chương 139 trong ngoài cấu kết () Chương 140 phòng giữ bài () Chương 141 càng nhiều càng tốt () Chương 142 đánh bất ngờ () Chương 143 hiểm trượng () Chương 144 không đơn giản () Chương 145 không đem hết toàn lực () Chương 146 các có điều mưu () Chương 147 chuẩn bị ở sau hiện () Chương 148 cắt thịt () Chương 149: Tốc chiến tốc thắng () Chương 150 tác chiến kế hoạch () Chương 151 bại lui () Chương 152 làm lại nghề cũ () Chương 153 trung gian đột phá () Chương 154 khi dễ ngươi không pháo () Chương 155 dùng pháo () Chương 156 không có khả năng phản kích () Chương 157 bọn mũi lõ tính sai () Chương 150 phản kích () Chương 159 kỵ binh xuất kích () Chương 160 đánh cuộc can đảm () Chương 161 đầu hàng () Chương 162 cầm thú không bằng () Chương 163 ngươi so với ta tàn nhẫn () Chương 164 vẫn là lương thực () Chương 165 thay đổi kế hoạch () Chương 166 lột xác kỵ binh () Chương 167 phiên không dậy nổi sóng to () Chương 168 giãy giụa () Chương 169 ai không muốn giết ai () Chương 170 giết người () Chương 171 uy hiếp () Chương 172 quân tâm hỗn loạn () Chương 173 danh dương thiên hạ () Chương 174 tình báo giao dịch () Chương 175 triều đình duy trì () Chương 176 tỉ mỉ mưu hoa () Chương 177 có thức chi sĩ () Chương 178 ăn định người nhật bản () Chương 179 tăng kỳ dã tâm () Chương 180 tính tổng nợ () Chương 181 diệt 9 tộc () Chương 182 tuyệt cảnh () Chương 183 khát khao tương lai () Chương 184 ta tới giải ưu () Chương 185 viên thế khải chú ý () Chương 186 viên thế khải dã tâm () Chương 187 hoàng hưng muốn tới () Chương 188 quỷ tử làm khó dễ () Chương 189 tự đạo tự diễn () Chương 190 tìm chết () Chương 191 trương tác lâm lựa chọn () Chương 192 tôn liệt thần tới () Chương 193 lại tăng cường quân bị () Chương 194 như hổ thêm cánh () Chương 195 đánh bậy đánh bạ () Chương 196 bọn mũi lõ thức tỉnh () Chương 197 lưu lại hắn () Chương 198 cách mạng () Chương 199 tuyên truyền giác ngộ () Chương 200 phân quyền () Chương 201 tăng cường quân bị () Chương 202 người nhật bản cơ hội () Chương 203 đánh cuộc không nổi () Chương 204 bọn mũi lõ uy hiếp () Chương 205 xuất binh () Chương 206 săn giết () Chương 207 mục tiêu () Chương 208 sát đi lên () Chương 209 chặn lại () Chương 210 đánh bất ngờ () Chương 211 chó nhà có tang () Chương 212 phát tài () Chương 213 cướp về () Chương 214 trời cũng giúp ta () Chương 215 nổ mạnh () Chương 216 vây chết () Chương 217 đột phá () Chương 218 vây sát () Chương 219 kết thúc () Chương 220 trả thù quỷ tử () Chương 221 thay đổi địa vị () Chương 222 bọn mũi lõ uy hiếp () Chương 223 dã pháo đoàn () Chương 224 gian kế thực hiện được () Chương 225 chiến trước tăng cường quân bị
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN