Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ Miễn phí

Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ

Tác giả:

Phượng Phi Độc Vũ

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Ngược Đam Mỹ Đô Thị Huyền Huyễn Linh Dị

Tình trạng:

Full - Quyển 1 - Chương 117

Loại truyện:

Dịch

Đánh giá

Đã có 66 người đánh giá.

8.3

Đánh giá truyện

Thể loại: Hiện đại, bánh bao, huyền huyễn, ngọt, sủng, nhiều CP, HE
Editor: Song
CP: Địch Hạo - Tần Chí
Phối hợp diễn: Địch Húc (THất Thất), và thêm một số CP khác.

Trích đoạn:

Không thuật không thành đạo.

Xem xét từ nguồn gốc, khởi nguồn của đạo thuật chính là vu thuật. Nhưng cao thâm hơn, đa dạng hơn, và cũng có nhiều mặt chính thống hơn hẳn so với vu thuật. Đồng thời cũng vận dụng nhiều nguyên lý, có thể dùng khoa học giải thích hợp lý hơn so với vu thuật.

Chính vì thế đạo thuật phát triển hơn, nhiều chủng loại hơn, và có khả năng câu thông với các giới khác, là một phương pháp khống chế,  ảnh hưởng tới thế giới vật chất khách quan nhưng không hẳn có thể dùng mọi lý luận duy vật để phân tích.

"Lập tức tuân lệnh! Trừ tà!"
Mới nhất Quyển 1 - Chương 117: Phiên ngoại: Tần Hiểu - Viêm Minh

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Quyển 1 - Chương 1: Bị ăn còn không biết là Ai ngốc () Quyển 1 - Chương 2: Bánh bao muốn sinh không có biện pháp () Quyển 1 - Chương 3: Xuất phát đến làng du lịch () Quyển 1 - Chương 4: Tiểu Hạo xấu hổ () Quyển 1 - Chương 5: Không cho thân cận người lạ () Quyển 1 - Chương 6: Con buôn () Quyển 1 - Chương 7: Phật châu vỡ ra () Quyển 1 - Chương 8: Tiểu đội tróc quỷ hình thành () Quyển 1 - Chương 9: Tróc quỷ khúc dạo đầu () Quyển 1 - Chương 10: Đi thăm lão nhân () Quyển 1 - Chương 11: Lồng heo ngâm truyền thống () Quyển 1 - Chương 12: Kinh nghiệm của Tiêu Kiền () Quyển 1 - Chương 13: Thời gian chuẩn bị () Quyển 1 - Chương 14: Thủy quỷ đến () Quyển 1 - Chương 15: Tiến hành bắt quỷ () Quyển 1 - Chương 16: Theo dõi () Quyển 1 - Chương 17: Khám phá quận X () Quyển 1 - Chương 18: Cuộc gặp gỡ tình cờ () Quyển 1 - Chương 19: Tiền Gia thôn () Quyển 1 - Chương 20: Hình bóng () Quyển 1 - Chương 21: Chính là nhìn không vừa mắt () Quyển 1 - Chương 22: Dấu vết của thi thể () Quyển 1 - Chương 23: Rối rắm () Quyển 1 - Chương 24: Núi Công Chúa () Quyển 1 - Chương 25: Thu thập linh hồn () Quyển 1 - Chương 26: Tiến nhập cổ mộ () Quyển 1 - Chương 27: Tần Chí chiếm tiện nghi () Quyển 1 - Chương 28: Phát triển tiếp theo () Quyển 1 - Chương 29: Viêm Minh () Quyển 1 - Chương 30: Xác chết vùng dậy () Quyển 1 - Chương 31: Búp bê () Quyển 1 - Chương 32: Tiết Tử Diệu () Quyển 1 - Chương 33: Đại hội thể dục thể thao () Quyển 1 - Chương 34: Về làm nũng () Quyển 1 - Chương 35: Hoàng hôn () Quyển 1 - Chương 36: Dư Phong () Quyển 1 - Chương 37: Búp bê bò () Quyển 1 - Chương 38: Manh mối () Quyển 1 - Chương 39: Người không ngờ đến () Quyển 1 - Chương 40: Giải quyết án kiện () Quyển 1 - Chương 41: Thùng thùng () Quyển 1 - Chương 42: Trói chặt Địch Hạo () Quyển 1 - Chương 43: Một đêm ở công ty () Quyển 1 - Chương 44: Âm dương kính () Quyển 1 - Chương 45: Kế hoạch không lường được biến hóa () Quyển 1 - Chương 46: Thú nhận tình cảm () Quyển 1 - Chương 47: Người chết trong căng tin () Quyển 1 - Chương 48: Tra tìm manh mối () Quyển 1 - Chương 49: Giải phẫu thi thể () Quyển 1 - Chương 50: Bắt hung thủ () Quyển 1 - Chương 51: Chu Diệu () Quyển 1 - Chương 52: Mổ bụng () Quyển 1 - Chương 53: Thuật dưỡng tiểu quỷ () Quyển 1 - Chương 54: Muốn gọi ca ca () Quyển 1 - Chương 55: Chính là không nghe thấy () Quyển 1 - Chương 56: Cưỡng hôn () Quyển 1 - Chương 57: Tần gia gia, Tần nãi nãi () Quyển 1 - Chương 58: Vấn đề cháu chắt trai () Quyển 1 - Chương 59: Hỗn loạn () Quyển 1 - Chương 60: Biệt thự ngoại thành () Quyển 1 - Chương 61: Tượng vàng nuôi tiểu quỷ () Quyển 1 - Chương 62: Vật hy sinh () Quyển 1 - Chương 63: Đừng nghĩ phân rõ ranh giới () Quyển 1 - Chương 64: Tiệc mừng thọ () Quyển 1 - Chương 65: Tiểu quỷ trong tiệc mừng thọ () Quyển 1 - Chương 66: Không ngoài dự đoán () Quyển 1 - Chương 67: Kẻ đứng phía sau () Quyển 1 - Chương 68: Âm dương tuần hoàn () Quyển 1 - Chương 69: Tiến hành nhận mặt () Quyển 1 - Chương 70: Phụ tử nhận nhau () Quyển 1 - Chương 71: Núi Hoài () Quyển 1 - Chương 72: Phân chia chỗ ở () Quyển 1 - Chương 73: Ngẫu nhiên gặp được () Quyển 1 - Chương 74: Quán bar () Quyển 1 - Chương 75: Tiểu hồ Ly () Quyển 1 - Chương 76: Người đàn ông nữ tính () Quyển 1 - Chương 77: Hỏa () Quyển 1 - Chương 78: Thể chất () Quyển 1 - Chương 79: Tìm người () Quyển 1 - Chương 80: Bị nhốt () Quyển 1 - Chương 81: Cờ Bát trận () Quyển 1 - Chương 82: Phân tích () Quyển 1 - Chương 83: Cùng cố nhân phá trận () Quyển 1 - Chương 84: Hành trình trở về () Quyển 1 - Chương 85: Phát hiện () Quyển 1 - Chương 86: Kẻ tập kích () Quyển 1 - Chương 87: Núi Côn Luân () Quyển 1 - Chương 88: Thị trấn dưới lòng đất () Quyển 1 - Chương 89: Tần Chí bị bắt () Quyển 1 - Chương 90: Dẫn hồn đan () Quyển 1 - Chương 91: Đồng ý luyện dược () Quyển 1 - Chương 92: Hậu nhân Mộc gia () Quyển 1 - Chương 93: Ghen tuông () Quyển 1 - Chương 94: Địch Tiểu Hạo chiếm tiện nghi chưa đủ () Quyển 1 - Chương 95: Con non mới sinh () Quyển 1 - Chương 96: Đều do người ngốc () Quyển 1 - Chương 97: Mọi chuyện kết thúc () Quyển 1 - Chương 98: Vụ án Chu gia () Quyển 1 - Chương 99: Bàn bạc vụ án () Quyển 1 - Chương 100: Gian tình của Viêm Minh và Tần Hiểu () Quyển 1 - Chương 101: Cân nhắc () Quyển 1 - Chương 102: Bánh bao thứ hai muốn ra trước rồi () Quyển 1 - Chương 103: Chuyện quá khứ () Quyển 1 - Chương 104: Kiếp trước, kiếp này () Quyển 1 - Chương 105: Kiếp trước () Quyển 1 - Chương 106: Đi chơi () Quyển 1 - Chương 107: Về nước () Quyển 1 - Chương 108: Biệt thự nhà họ Thẩm () Quyển 1 - Chương 109: Phá trận () Quyển 1 - Chương 110: Mang thai () Quyển 1 - Chương 111: Mang theo vợ và con trai về nhà () Quyển 1 - Chương 112: Xuất phát đến Ma Vực () Quyển 1 - Chương 113: Đánh thức Long Hồn () Quyển 1 - Chương 114: Chương cuối () Quyển 1 - Chương 115: Phiên ngoại: Địch Hạo - Tần Chí () Quyển 1 - Chương 116: Phiên ngoại: Địch Hạo - Tần Chí 2 () Quyển 1 - Chương 117: Phiên ngoại: Tần Hiểu - Viêm Minh
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN