Mang Theo Không Gian Xuyên 60: Ta Kế Thừa Hàng Tỉ Gia Sản Miễn phí

Mang Theo Không Gian Xuyên 60: Ta Kế Thừa Hàng Tỉ Gia Sản

Tác giả:

Ái Cật Thổ Đậu Ti Đích Nam Nam

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Đô Thị Ngôn Tình Xuyên Không

Tình trạng:

Đang ra - trang 1017

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

8.0

Đánh giá truyện

Giản Thư được đến một cái không gian, nhìn vô số tiểu thuyết nàng lập tức trữ hàng vật tư, chuẩn bị nghênh đón xuyên qua hoặc mạt thế đã đến.

Qua mấy năm, Giản Thư đều đã đã quên cái này ý niệm về sau,

Không nghĩ tới một giấc ngủ dậy liền thay đổi thời không.

Xuyên qua đến 1968 năm, tuy rằng là cái bé gái mồ côi

Nhưng gia sản phong phú, không có cực phẩm thân thích vờn quanh

Xem Giản Thư như thế nào ở cái này niên đại lợi dụng không gian làm giàu

Hoàn thành đời trước tâm nguyện!

Mới nhất trang 1017

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() trang 925 () trang 924 () Chương 923 () trang 922 () Chương 1 được đến không gian () Chương 2 không gian thăm dò () Chương 3 trữ hàng vật tư một () Chương 4 trữ hàng vật tư nhị () Chương 5 trữ hàng vật tư tam () Chương 6 trữ hàng vật tư bốn () Chương 7 vấn an bà ngoại () Chương 8 xuyên qua đêm trước () Chương 9 tân thân phận () Chương 10 phụ thân tin () Chương 11 tiền an ủi () Chương 12 không gian hiện trạng () Chương 13 sau khi tự hỏi sự () Chương 14 quét tước tân gia () Chương 15 gia đình bối cảnh () Chương 16 tiệm cơm quốc doanh () Chương 17 chuẩn bị chuyển nhà () Chương 18 tân gia vào ở () Chương 19 bách hóa đại lâu () Chương 20 cá hầm cải chua () Chương 21 kiếm tiền () Chương 22 chợ đen () Chương 23 trần bán hạ () Chương 24 lo lắng () Chương 25 trần gia tình huống () Chương 26 nhảy da gân () Chương 27 đơn vị đưa tin () Chương 28 công tác thanh nhàn () Chương 29 ăn trộm () Chương 30 cảm tạ () Chương 31: nhà ăn () Chương 32 lý lị () Chương 33 phan ninh () Chương 34 đi dạo phố () Chương 35 xem điện ảnh () Chương 36 thu thập triệu lan () Chương 37 tái kiến trịnh hồng () Chương 38 phí người () Chương 39 len sợi () Chương 40 tiểu béo () Chương 41 trần bán hạ xuống nông thôn () Chương 42 xuống nông thôn trên đường () Chương 43 gửi đồ vật () Chương 44 trạm thu hồi phế phẩm () Chương 45 đào bảo () Chương 46: phát tiền lương () Chương 47 đầu tháng () Chương 48 kỳ ba () Chương 49 hoa quế mật () Chương 50 bánh trung thu () Chương 51 tết trung thu () Chương 52 thịt kho tàu thịt thỏ () Chương 53 theo dõi () Chương 54 nhân tang câu hoạch () Chương 55 công an tới () Chương 56 Đoạn chí dụng bị bắt đi () Chương 57 quân thể quyền () Chương 58 cực phẩm tới cửa () Chương 59 một lưới bắt hết () Chương 60 Đoạn gia kết cục () Chương 61 đổi lão đồ vật () Chương 62 hằng ngày () Chương 63 dự trữ cho mùa đông cải trắng () Chương 64 lại đi chợ đen () Chương 65 nghe lén () Chương 66 tra nam tiện nữ () Chương 67 phan ninh quyết định () Chương 68 bắt ba ba trong rọ () Chương 69 bất lực () Chương 70 khuyên giải an ủi () Chương 71 phan ninh sự tình giải quyết () Chương 72 cả nước núi sông một mảnh hồng () Chương 73 thịt dê () Chương 74 vịt con đại quân () Chương 75 sinh bệnh () Chương 76 cháo mồng 8 tháng chạp () Chương 77 chu ni () Chương 78 một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ () Chương 79 đối tượng () Chương 80 tra hộ khẩu () Chương 81 đáp lễ () Chương 82 làm hàng tết () Chương 83 mua quần áo mới () Chương 84 cắt tóc () Chương 85 đông lạnh quả hồng () Chương 86 quét dọn nhà cửa tử () Chương 87 kho đầu heo () Chương 88 ăn tết () Chương 89 quần áo mới () Chương 90 bị lừa dối triệu thiên duệ () Chương 91 làm vằn thắn () Chương 92 ghét bỏ () Chương 93 cơm tất niên () Chương 94 bình an hỉ nhạc () Chương 95 tiền mừng tuổi () Chương 96 lý lị hôn sự () Chương 97 lễ hỏi () Chương 98 của hồi môn () Chương 99 thoải mái () Chương 100 hôn lễ () Chương 101 hai năm () Chương 102 tìm tới môn đi () Chương 103 đại hoạch toàn thắng () Chương 104 xin lỗi () Chương 105 ghi hận () Chương 106 kiểm điểm () Chương 107 tề nhạc () Chương 108 nhọc lòng () Chương 109 thúc giục hôn () Chương 110 ái hữu hội () Chương 111 quyết định tham gia () Chương 112 tham gia ái hữu hội () Chương 113 đánh dấu () Chương 114 dẫn nhân chú mục () Chương 115 quần chúng () Chương 116 thổ lộ () Chương 117 cự tuyệt () Chương 118 hỏi thăm () Chương 119 ái hữu hội kết thúc () Chương 120 dò hỏi () Chương 121 phiết khai quan hệ () Chương 122 hạ thấp tồn tại cảm () Chương 123: Vui sướng khi người gặp họa () Chương 124 muốn tác hợp () Chương 125 thương lượng () Chương 126 giản thư tự trách () Chương 127 bị phỏng kế tiếp () Chương 128 quanh co lòng vòng () Chương 129 như cũ cự tuyệt () Chương 130 không hề kháng cự () Chương 131 mạnh oánh biết được () Chương 132 đã sở không muốn chớ thi với người () Chương 133 càng ưu tú người () Chương 134 mệnh trung chú định () Chương 135 chính mình kiên trì () Chương 136 đồng ý tương xem () Chương 137 duyên phận () Chương 138 cố minh cảnh () Chương 139 xin nghỉ () Chương 140 cò kè mặc cả () Chương 141 phụ tử gian câu thông () Chương 142 cố chiến lâu dài bố cục () Chương 143 cố minh cảnh xuất phát () Chương 144 cố minh cảnh tới kinh thị () Chương 145 Đinh minh () Chương 146 phật khiêu tường () Chương 147 bằng hữu gặp nhau () Chương 148 xem mắt khúc nhạc dạo () Chương 149 chuẩn bị () Chương 150 khẩn trương () Chương 151 gặp mặt lạp () Chương 152 mới gặp () Chương 153 tâm động () Chương 154 ngươi nguyện ý cùng ta xử đối tượng sao () Chương 155 xác định quan hệ () Chương 156 gắp đồ ăn () Chương 157 thêm phân () Chương 158 nước ấm nấu ếch xanh () Chương 159 đưa nàng đi làm () Chương 160 làm gì đều mau () Chương 161 ăn nói vụng về () Chương 162 hẹn hò () Chương 163 không được () Chương 164 gậy ông đập lưng ông () Chương 165 kẻ xướng người hoạ () Chương 166 thuốc hối hận () Chương 167 dừng ở đây () Chương 168 ngốc tử () Chương 169 ăn cơm () Chương 170 nếu ngươi thành tâm thành ý xin lỗi ta đây liền đại phát từ bi tha ngươi () Chương 171 mẫn cảm () Chương 172 điện ảnh () Chương 173 quý trọng hiện tại () Chương 174 địa đạo chiến () Chương 175 về nhà () Chương 176 bữa sáng () Chương 177 thân mật () Chương 178 ngọt hàm chi tranh () Chương 179 tán thành () Chương 180 nị oai () Chương 181 lễ vật () Chương 182 bái phỏng () Chương 183 hư () Chương 184 lễ tiết () Chương 185 không say không về () Chương 186 bị đánh () Chương 187 bóng đèn () Chương 188 hài tử () Chương 189 tú () Chương 190 không hôn không dục bảo bình an () Chương 191 luyến tiếc () Chương 192 học phế đi! học phế đi () Chương 193 xấu hổ () Chương 194 liên thủ trêu chọc () Chương 195 khách và chủ tẫn hoan () Chương 196 đi dạo phố () Chương 197 có tiền () Chương 198 yên tâm () Chương 199 tổ tông () Chương 200 vì dân vì lợi () Chương 201 sợi tổng hợp () Chương 202 lẫn nhau () Chương 203 có tiền đồ () Chương 204 mua đồng hồ () Chương 205 omega () Chương 206 đưa đồng hồ () Chương 207 tình lữ khoản () Chương 208 chụp ảnh () Chương 209 ly biệt đêm trước () Chương 210 không tha () Chương 211 hamster độn hóa () Chương 212 kêu ba ba () Chương 213 một chỗ () Chương 214 vết sẹo () Chương 215 đốt lửa () Chương 216 hôn môi () Chương 217 kịch liệt () Chương 218 ngủ lại () Chương 219 yếu ớt () Chương 220 khảo nghiệm () Chương 221 biên chuyện xưa
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN