Một Cân Thịt Một Cái Điểm Thuộc Tính Miễn phí

Một Cân Thịt Một Cái Điểm Thuộc Tính

Tác giả:

Hoang Tinh Tả Tả Lai

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Tình trạng:

Đang ra - Chương 291

Loại truyện:

Convert

Đánh giá

Đã có 3 người đánh giá.

9.3

Đánh giá truyện

Xuyên qua đến một phương yêu ma khôi phục, nhân gian như ngục quỷ dị thế giới.

Thủy Quỷ, Vụ Yêu, Hạn Bạt. . . Yêu ma cường đại làm hại một phương, thế gia đại tộc lấy lệ quỷ làm thuốc, cao cư đám mây phía trên, thương sinh tại một mảnh thần quỷ tận thế ở trong đau khổ giãy dụa.

Loạn thế bên trong, Tô Hoành giác tỉnh Thực Tiên thiên phú.

Thân thể vô hạn tăng trưởng, thể trọng mỗi tăng trưởng một cân, thu hoạch được một điểm thuộc tính.

Đồ thành diệt quốc, quỷ dị kinh khủng yêu ma, cùng hắn mà nói lại là nhất thơm ngọt thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn.

Ăn hắn huyết nhục, đạm hắn gân cốt; c·ướp hắn thần thông, đoạt hắn tạo hóa.

Từ 【 Thuần Dương Công 】 đến 【 Tha Hóa Thiên Ma Đại Pháp 】, từ 【 Kim Chung Tráo 】 đến 【 Ma Phật Kim Thân Pháp Tướng 】, cho dù là tầm thường nhất võ học, tại Tô Hoành trong tay cũng có thể bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng.

Nhiều năm về sau. . .

Tô Hoành ma thân vạn trượng, thể trọng vô lượng.

Thân phụ trăm khỏa trái tim, ngàn đầu cánh tay, phàm nhân tại ta bất quá sâu kiến —— chư thiên thần phật, đến chiến!

. . .

Quyển sách lại tên: « đê võ thế giới Godzilla »
Mới nhất Chương 291: Như Lai Thần Chưởng, độ ta quy y?

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 208: Hoàng thất huyết thống, Kim Ô bí bảo () Chương 254: Lớn như thế lễ, thợ mỏ hắc nô () Chương 255: Giang Bắc Ngô gia, tai hoạ ngập đầu () Chương 255: Giang Bắc Ngô gia, tai hoạ ngập đầu () Chương 1: Siêu Phàm () Chương 02: Dị biến () Chương 3: Giáo huấn () Chương 04: Biến cố () Chương 05: Yêu ma () Chương 06: Trân tu () Chương 7: Chợ đen () Chương 08: Thái Tuế () Chương 09: Cực hạn () Chương 10: Thi biến () Chương 11: Hàng ma () Chương 12: Cừu Tài () Chương 13: Cự thạch () Chương 14: Hắc sát () Chương 15: Ngu xuẩn () Chương 16: Thanh mâu () Chương 17: Vụ Yêu () Chương 18: Hàng ma () Chương 19: Sợ hãi () Chương 20: Kết thúc () Chương 21: Túi độc () Chương 22: Yêu hài () Chương 23: Ban ân () Chương 24: Tỷ tỷ () Chương 25: Ăn người () Chương 26: Mê tung () Chương 27: Chân kình () Chương 28: Ngược sát () Chương 29: Tam lưu () Chương 30: Hỏa độc () Chương 31: Viên mãn () Chương 32: Ngả bài () Chương 33: Tỷ đệ () Chương 34: Mê vụ () Chương 35: Căn cốt () Chương 36: Thế gia () Chương 37: Khuẩn loại () Chương 38: Lây nhiễm () Chương 39: Ứng đối () Chương 40: Quỷ Bối () Chương 41: Thuế biến () Chương 42: Yêu ngại () Chương 43: Kết thúc () Chương 44: Mổ sọ () Chương 45: Tai sau () Chương 46: Phong mang () Chương 47: Mưu đồ () Chương 48: Biến số () Chương 49: Yêu bộc () Chương 50: Tuyệt vọng () Chương 51: Không nhìn () Chương 52: Thần phật () Chương 53: Bí bảo () Chương 54: Cốt kình () Chương 55: Hồng lâu () Chương 56: Khảo hạch () Chương 57: Giáo huấn () Chương 58: Ra tay () Chương 59: Thơm quá () Chương 60: Sụp đổ () Chương 61: Từ đường () Chương 62: Thao Thiết () Chương 63: Kinh hỉ () Chương 64: Gợn sóng () Chương 65: Phản ứng () Chương 66: Sợi tóc () Chương 67: Khó kéo căng () Chương 68: Mạnh nhất đột kích () Chương 69: Không thể ngăn cản! () () Chương 70: Kim Tình Viên Vương Lý Đạo Huyền! (cầu đặt trước) () Chương 71: Quyết đấu Đô Ti! (cầu đặt trước) () Chương 72: Quyền tức lý (cầu đặt trước) () Chương 73: Yêu tinh quỷ quái, người người như ma (Canh [5], cầu đặt trước) () Chương 74: Chiều hướng phát triển, không thể ngăn cản (canh thứ sáu, ) () Chương 75: Băng phong trì trệ, Định Hải Thần Châm () Chương 76: Tranh phong tương đối, không lưu tình chút nào () Chương 77: Cho dù là ngươi, cũng chưa chắc có thể đem chúng ta toàn bộ giết sạch! () Chương 78: Trấn Ma tháp bên trong, thân như lò luyện () Chương 79: Thiên Độc lão nhân, tháp chủ cớ gì mưu phản? () Chương 80: Đại sát đặc sát, Diêm Vương tại thế () Chương 81: Ngũ hành viên mãn, xác định phương hướng () Chương 82: Chúng ta võ giả, nghĩa tự vào đầu () Chương 83: Không thể chiến thắng, đá trúng thiết bản () Chương 84: Dưới ánh trăng biển rừng, không chỗ có thể trốn () Chương 85: Đến chậm một bước, Thị Huyết Ma Đằng () Chương 86: Hãn hải một bầu, lật trời cự lực () Chương 87: Nhục điền kế hoạch, thăng quan nhà mới () Chương 88: Thâu Thiên Hoán Nhật, ngũ hành viên mãn () Chương 89: Dị biến hơn trăm, Bản Lặc Cầu Cân () Chương 90: Đi, ngươi đập chết hắn cho ta! () Chương 91: Diệu cục đá gảy, đánh đâu thắng đó () Chương 92: Lang Vương cùng tín đồ, quyết chiến thời khắc () Chương 93: Quyền trấn Yêu Lang, trắng trợn tàn sát () Chương 94: Hoàng tước tại hậu, chắp cánh khó thoát () Chương 95: Chước Chi Trạc Nhãn, Yêu Vương kết thúc () Chương 96: Bán yêu cự nhân, Bạch Lộc Yêu Vương () Chương 97: Chữa bệnh chữa thương, mở ngực liên cưa () Chương 98: Yêu hài tiến hóa, huyết nhục khuẩn loại () Chương 99: Nhục Điền Trư La, Diêm Vương tại thế () Chương 100: Hài Cốt Long Ma, Tức Chiểu Thi Sơn () Chương 101: Trấn Ma tháp tầng thứ chín () Chương 102: Câu cá chấp pháp, đạt thành hợp tác () Chương 103: Thiên Cương Ma Sát, chủ động xuất kích () Chương 104: Sinh Tử Luân Chuyển, lực hút thao túng! () Chương 105: Trong rừng tiên tử, Bạch Lộc Yêu Vương! () Chương 106: Ma Sát thần uy, không ai có thể ngăn cản () Chương 107: Ma Viên hàng thế, Sâm La Nộ Đào () Chương 108: Thật có lỗi, ta không ăn thịt bò! () Chương 109: Hài Long Ma Uy, ăn sống nuốt tươi! () Chương 110: Bát Tướng Bí Pháp, Thương Thiên Bá Long! () Chương 111: Chung cực cảnh giới, vạn vật hóa rồng! () Chương 112: Mưa gió nổi lên, yêu ma di tử () Chương 113: Thanh Linh Yêu Vương, công thủ đồng minh () Chương 114: Bách quỷ dạ hành, mạnh mẽ xông tới Trấn Ma tháp! () Chương 115: Kinh khủng huyết trì, Ma Thần mở mắt! () Chương 116: Ưu thế tại ta? Hắc Thủ Sáo Tâm! () Chương 117: Long Ma hàng thế, đại sát tứ phương! () Chương 118: Hồng gia phụ tử, Viên Vương mạt lộ () Chương 119: Nửa người nửa yêu, triệt để tuyệt vọng () Chương 120: Thao Thiết bí pháp, chảo dầu Địa Ngục () Chương 121: Chung cực vũ nhục, Bạch Xà yêu hài () Chương 122: Huyết Dực Bức Vương, đa mưu túc trí () Chương 123: Kế nhiệm Đô Ti, chung cực vũ lực! () Chương 124: Một đòn kinh thế, tiễn ngươi lên đường! () Chương 125: Chém đầu cả nhà, ứng người như mây! () Chương 126: Đều có tuyệt chiêu, gia chủ hạ lạc! () Chương 127: Hồng gia bí bảo, Bát Tí Long Vương! () Chương 128: Đà Long đại quân, Tử cấp yêu ma! () Chương 129: Quyền trấn phong vũ, bát vân kiến nhật! () Chương 130: Sâu bọ sâu kiến, hết thảy giết sạch! () Chương 131: Bí pháp đại thành, Long Vương hàng thế () Chương 132: Thoát thai hoán cốt, Hỗn Nguyên Nhất Thể () Chương 133: Trấn Ma Thiên Tướng, triệt để chơi thoát () Chương 134: Hiểu lầm giải trừ, cơ thể sống cửa chính () Chương 135: Quỷ dị làng chài, trên trời rơi xuống cự nhân () Chương 136: Khôi Lang Tinh Quân, nuôi nhốt nhân loại! () Chương 137: Xích Địa Tầm Nhật, Tử cấp hàng thế! (1) () Chương 137: Xích Địa Tầm Nhật, Tử cấp hàng thế! (2) () Chương 138: Lưỡng giới dung hợp, thiên tai giáng lâm () Chương 139: Một quyền bình mưa gió, một chưởng trấn giang hà! (đại chương, ) (1) () Chương 139: Một quyền bình mưa gió, một chưởng trấn giang hà! (đại chương, ) (2) () Chương 140: Long uy hạo đãng, thần thông cái thế! () Chương 141: Có ta vô địch, quyền trấn Vạn Yêu quốc! (1) () Chương 141: Có ta vô địch, quyền trấn Vạn Yêu quốc! (2) () Chương 142: Kim Ô bí bảo, bách tính xây miếu! () Chương 143: Hài Cốt hoang nguyên, Man Vương rời núi! () Chương 144: Luyện huyết bí pháp, Giang Châu Lý gia () Chương 145: Huyết tế thần binh, Ma Tượng môn () Chương 146: Hoặc Tâm Chướng, yêu bên trong dị loại () Chương 147: Yêu hài dung hợp, chưởng khống lực hút () Chương 148: Thí nghiệm tài liệu, tàn thứ phẩm! () Chương 149: Tô Hoành mời, tức sùi bọt mép! (1) () Chương 149: Tô Hoành mời, tức sùi bọt mép! (2) () Chương 150: Quyết đấu Thiên Quỷ, giúp ngươi thể diện () Chương 151: Tinh Thần lĩnh vực, kinh khủng cự kình! () Chương 152: Như lâm vực sâu, quỷ quyệt tượng Phật () Chương 153: Phật không độ ta, Long Nữ tìm tới () Chương 154: Dung hợp thành công, lực hút chưởng khống () Chương 155: Đã gặp Long Vương, vì sao không bái () Chương 156: Đối chiến Long Vương, chung cực nhục nhã () Chương 157: Vạn Hãn Chi Hãn, long huyết tôi thể! () Chương 158: Quấy phong vân, tư nhân quà tặng () Chương 159: Điên cuồng huyết mạch, trò hay đăng tràng () Chương 160: Một chiêu miểu sát, mộ táng mở ra () Chương 160 cường cường liên thủ đến lăng tẩm () Chương 162: Chinh phục nơi đây, chính là chinh phục tạo hóa () Chương 163: Đây là ta thời đại, ngươi mới là người khiêu chiến () Chương 164: Quyết đấu đỉnh cao, chân chính quái vật () Chương 165: Long Vương vẫn lạc, thu hoạch được long huyết! () Chương 166: Man tộc xâm lấn, sơn hà kinh biến () Chương 167: Trấn Bắc đại tướng, Kim Ô lột xác () Chương 168: Bách Phật Từ, Hắc Sát Bồ Tát () Chương 169: Năm mét cự nhân, hai độ tăng phúc () Chương 170: Phật môn bí pháp, Thiên Nhãn Thiên Nhĩ () Chương 171: Ăn sống nuốt tươi, nhai kỹ nuốt chậm () Chương 172: Bồ Tát cắt tóc, đạt giả vi tiên () Chương 173: Định Quang thiền sư, Dạ Xoa Minh Vương () Chương 174: Một hống chi uy, thiên băng địa liệt () Chương 175: Kim Cương ma đói, hoành hành không sợ () Chương 176: Đại Hắc Mật Vương, Chư Quỳnh sơn () Chương 177: Phong vân tề tụ, bí cảnh mở ra () Chương 178: Liễu Châu Tông gia, giải trừ phong ấn () Chương 179: Quấy phong vân, người mang khí vận () Chương 180: Long huyết sôi trào, Kim Cương Bất Hoại () Chương 181: Hoàn thiện bí pháp, gặp lại Từ Hàn Lâm () Chương 182: Yêu tinh quỷ quái, giác tỉnh chi ma! () Chương 183: Giải phóng! Bá Long chân thân! () Chương 184: Hai cánh mở ra nhập thanh minh, Trường Sinh Thiên bên trên khắc tên ta bên trên () Chương 184: Hai cánh mở ra nhập thanh minh, Trường Sinh Thiên bên trên khắc tên ta bên trên () Chương 185: Hai cánh mở ra nhập thanh minh, Trường Sinh Thiên bên trên khắc tên ta hạ () Chương 186: Thao Thiết yêu hài, Bá Long di thư () Chương 187: Ngũ tạng phong thần, binh lâm thành hạ (1) () Chương 187: Ngũ tạng phong thần, binh lâm thành hạ (2) () Chương 188: Tiền triều công chúa, bài trừ tai hoạ ngầm () Chương 189: Long Vệ kế hoạch, chính chủ đến (1) () Chương 189: Long Vệ kế hoạch, chính chủ đến (2) () Chương 190: Thần hình chi uy, rãnh trời () Chương 191: Long Vệ cải tạo, Lưỡng Tâm Tam Phế () Chương 192: Quỷ dị mộng cảnh, đầm rồng hang hổ () Chương 193: Xâm nhập điều tra, dê vào miệng cọp () Chương 194: Gen tuyến thể, đời thứ nhất Long Vệ () Chương 195: Tâm ta như rồng, lạc hậu phiên bản () Chương 196: Trọng chùy xuất kích, lần đầu thực chiến () Chương 197: Luyện Ngục Ma Uyên, có đi không về (1) () Chương 197: Luyện Ngục Ma Uyên, có đi không về (2) () Chương 198: Ăn xong lau sạch, muốn chết không xong (cầu cất giữ, ! ) () Chương 199: Phật sống tâm chướng, Cái Thế Ma Vương (cầu cất giữ, cầu đặt mua! ) () Chương 200: Lớn mật yêu tăng, khẩu xuất cuồng ngôn! (đầu tháng) () Chương 201: Giang Ngạc đệ nhất nhân, còn có cao thủ? (1) () Chương 201: Giang Ngạc đệ nhất nhân, còn có cao thủ? (2) () Chương 202: Chư vị đang ngồi, tất cả đều phải chết () Chương 203: Một mình phá trận, hoành tảo vạn quân () Chương 204: Ngũ tạng viên mãn, trước nay chưa từng có () Chương 205: Hạo Nhật Thần Công, các phương phản ứng () Chương 207: Kinh khủng tà ma, trọng quyền xuất kích () Chương 207: Kinh khủng tà ma, trọng quyền xuất kích () Chương 209: Như thế thiên phú, Tức Chiểu người tới () Chương 210: Tài nguyên phân phối, kế có thể thành () Chương 211: Cướp đoạt trái tim, Vạn Yêu quốc lai lịch () Chương 212: Quét ngang hết thảy, gặp lại cố nhân () Chương 213: Diệt quốc chi uy, kinh khủng Ma Thần
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 linh thạch

1 bình luận
Chủ truyện ADMIN ADMIN